Connect with us
Arnhem Centrum

Archief

Gemeenteraad neemt afscheid van turbulent politiek jaar

afscheid politiek jaar

Het politieke jaar 2015/2016 is erg turbulent geweest. Dat blijkt onder meer uit het feit dat de helft van de wethouders is vertrokken. Dat stelde Hans de Vroome , vice-voorzitter van de gemeenteraad, woensdagavond vast in zijn toespraak op de jaarlijkse raadsbarbecue.

De D66’er verwees daarmee naar Henk Kok (GroenLinks), Hans Giesing (D66) en Alex Mink (SP), die om verschillende redenen hun functie hebben neergelegd. Ook de posities van Ine van Burgsteden (CDA) en Martijn Leisink (D66) hebben ter discussie gestaan.

Date for 2 Arnhem

Afscheid Karin Lasthuizen

In die toespraak nam De Vroome namens de de raad ook officieel afscheid van PvdA’er Karin Lasthuizen. Deze verruilt haar raadslidmaatschap voor een hoogleraarschap in Nieuw-Zeeland. “Als dat met elkaar te combineren zou zijn geweest, zou ze dat zeker hebben gedaan”, grapte de D66’er. Lasthuizen wordt opgevolgd door Marthe Straatsma, die eerder al fractievolger was.

Grote afwezige op de avond was burgemeester Herman Kaiser. Die kan al enkele weken niet functioneren wegens heupklachten. Voorlopig neemt wethouder Gerrie Elfrink zijn taken grotendeels waar. De raadsbarbecue is het traditionele einde van het politieke jaar. Daarvoor zijn raadsleden, het college van Burgemeester en Wethouders, ambtenaren en de pers uitgenodigd.

Karaoke en voetbal

De aanwezigen hebben zich behalve met de barbecue ook kunnen vermaken met een karaoke-show en een potje voetbal. Het kleinschalige evenement markeert tevens het begin van het zomerreces. In die tijd heeft de gemeenteraad geen vergaderingen. Op 4 september begint het nieuwe politieke jaar.

Meer nieuws uit Arnhem?


13565509_519990644868787_253689823_n

kijk-alles-banner-1-1024x383

Reacties

Reacties

Archief

Hoogste groei Gelderse economie in 10 jaar

werk kantoor
De werkeloosheid blijft dalen. - Foto: CC0

De Gelderse economie groeide in 2017 met 3,1 procent. Dat is hoogste groei in 10 jaar tijd. Dat blijkt uit de Econometer van het Bureau Economisch Onderzoek van provincie Gelderland. In het vierde kwartaal groeide het BBP (bruto binnenlands product) met 2,9 procent.

De groei is met name toe te schrijven aan investeringen in woningen, machines en installaties en de export. De bouwsector en de industrie groeiden dan ook sterk in 2017.

Werkloosheid daalt

De werkloosheid in Gelderland blijft dalen. Met 3,7 procent zit Gelderland bijna weer op het niveau van voor de crisis. Toen werden  de laagste werkloosheidspercentages ooit gemeten. De werkloosheid in Gelderland is lager dan het landelijk gemiddelde van 4,3 procent.

De industrie in Gelderland blijft het goed doen. Een belangrijke reden is de recordhoogte van het ondernemersvertrouwen in de Duitse industrie. De Duitse industrie is de belangrijkste afzetmarkt voor de industrie. De gunstige ontwikkelingen daar zorgen ervoor dat de industriële export vanuit Gelderland blijft groeien.

Omzetgroei daalt

Het percentage Gelderse bedrijven met omzetgroei is iets gedaald, Maar ze zitten nog altijd 2 procent boven het landelijk gemiddelde. Na een forse daling lijkt het aantal faillissementen in Gelderland te stabiliseren op het niveau van 2008, vlak voor de crisis.

Het ondernemersvertrouwen blijft ongekend hoog in zowel Gelderland als Nederland. Gelderse ondernemers geven aan dat zij hun winst de afgelopen 3 maanden hebben zien stijgen. En zij verwachten de komende 3 maanden hun personeelsbestand uit te breiden.

Reacties

Reacties

Continue Reading

Archief

Daniël Becker nieuwe vice voorzitter gemeenteraad

Raadslid Daniël Becker (CU) is de nieuwe vice voorzitter van de gemeenteraad. Hij vervangt hiermee Hans de Vroome (D66) die de afgelopen vier jaar de functie heeft bekleed.

De vice voorzitter heeft onder andere de taak de gemeenteraad te begeleiden op het moment dat de voorzitter (burgemeester Marcouch) afwezig is of als de burgemeester zijn dossier moet behandelen tijdens de gemeenteraad. Ook neemt de vice voorzitter vaak de handtekeningen in ontvangst van Arnhemmers die een actie zijn begonnen omdat ze er ergens niet mee eens zijn.

Daniël Becker kreeg 31 stemmen voor van de 39 raadsleden. Er waren geen tegen kandidaten voor de functie van vice voorzitter.

Meer nieuws?


Reacties

Reacties

Continue Reading

Archief

SP: Arnhem moet woonoverlast aanpakken

foto: Youtube

Naar schatting 20 duizend Arnhemmers zitten regelmatig in de overlast veroorzaakt door hun buren. Bij woonoverlast gaat het bijvoorbeeld om geluidsoverlast of stank. Het kan ook gaan om vervuiling en verwaarlozing van de woning of om intimidatie door buren of bezoekers. In sommige gevallen neemt dit zulke ernstige vormen aan dat mensen uit ellende gaan verhuizen. De SP vindt dat niet normaal en wil dat de gemeente harder gaat optreden tegen woonoverlast.

De partij heeft daarom een voorstel ingediend die het de burgemeester mogelijk maakt notoire overlastgevers hard aan te pakken. Veroorzakers kunnen boetes krijgen en zelfs uit hun huis worden gezet als zij niet naar de burgemeester luisteren. Ook pandeigenaren kunnen worden aangepakt. Op 1 juli vorig jaar is De Wet aanpak woonoverlast, de zogenaamde aso-wet, in werking getreden. De gemeenteraad kan door het instellen van een verordening regelen dat de burgemeester deze wet kan toepassen. In veel gemeenten heeft de burgemeester dat voorstel gedaan aan de gemeenteraad. In Arnhem doet de SP dat.

SP-raadslid Gerrie Elfrink doet onderzoek naar woonoverlast in Arnhem. Hij spreekt mensen die gebukt gaan onder de overlast; ‘Het zijn schrijnende verhalen. De SP verwacht dat de gemeenteraad het voorstel snel in behandeling gaat nemen.

Reacties

Reacties

Continue Reading

Populair