Connect with us
Arnhem Centrum

Archief

Open monumenten in Arnhem: drie pareltjes

Het is komend weekend weer Open Monumenten-weekend. In Arnhem is er dan voor iedereen die geïnteresseerd is weer veel cultureel erfgoed te bewonderen. Natuurlijk zetten een paar bekende iconen uit de stad, zoals het Sonsbeek-park, de Walburgiskerk en Bronbeek, hun deuren open. Maar er zijn ook minder bekende juweeltjes uit andere tijden te zien. Ik hou van Arnhem zocht drie bijzondere parels voor jou uit.

Synagoge

Synagoge pastoorstraat ArnhemUitgerekend de Pastoorstraat staat een van de mooiste synagogen van Nederland. Het is ontworpen door de beroemde Arnhemse stadsarchitect Hendrik Jan Heuvelink, die ook onder meer het Spijkerkwartier bedacht heeft. Het gebouw heeft bovenal bijzondere cultuurhistorische waarde als uiting van de Joodse cultuur in ons land, die een lange en bewogen geschiedenis kent. Bezoekers kunnen op zondag kennismaken met rituelen, symbolen en iconen die in de Joodse religie en in het dagelijkse leven van joden belangrijk zijn. De synagoge is zondag van 12.00 uur tot 17.00 open.

Trolleybusmuseum

Wat is er nou Arnhemser dan de trolleybus? Naast de remise achter het stadskantoor is een museumpje gewijd aan dit vervoermiddel. Dat is hoogst zelden open voor publiek. Op zondag is deze verborgen parel wel te bezoeken. In de remise zelf kan iedereen trolleybus 101 (zie hoofdfoto) uit 1949 even bewonderen. Dat is de eerste die ooit in Arnhem rondreed en wonder boven wonder bewaard is gebleven. Het museum is zondag van 12.00 tot 17.00 uur open en is te vinden aan Remisestraat 4.

Brinkman Vissergemaal

verbouw stinkhuisjeVoor de laatste keer kunnen we het gemaal dat jarenlang de voeten van Arnhem-Zuid droog heeft gehouden in zijn oorspronkelijke staat bewonderen. Op dit moment laat eigenaar Volkshuisvesting het ruim tachtig jaar oude ‘stinkhuisje’ aan de dijk verbouwen tot een museumwoning. Kunstenaars moeten een bezoek aan het gebouw zondag nog een extra dimensie geven. Het gemaal is te vinden aan de Gelderse Rooslaan aan de zuidkant van de Mandelabrug. Het is zondag van 13.00 tot 16.00 open.

Wil je meer weten over deze of andere monumenten die komend weekeinde in Arnhem open zijn? Kijk dan op de site van Open Monumentendag Arnhem.

Reacties

Reacties

Archief

Hoogste groei Gelderse economie in 10 jaar

werk kantoor
De werkeloosheid blijft dalen. - Foto: CC0

De Gelderse economie groeide in 2017 met 3,1 procent. Dat is hoogste groei in 10 jaar tijd. Dat blijkt uit de Econometer van het Bureau Economisch Onderzoek van provincie Gelderland. In het vierde kwartaal groeide het BBP (bruto binnenlands product) met 2,9 procent.

De groei is met name toe te schrijven aan investeringen in woningen, machines en installaties en de export. De bouwsector en de industrie groeiden dan ook sterk in 2017.

Werkloosheid daalt

De werkloosheid in Gelderland blijft dalen. Met 3,7 procent zit Gelderland bijna weer op het niveau van voor de crisis. Toen werden  de laagste werkloosheidspercentages ooit gemeten. De werkloosheid in Gelderland is lager dan het landelijk gemiddelde van 4,3 procent.

De industrie in Gelderland blijft het goed doen. Een belangrijke reden is de recordhoogte van het ondernemersvertrouwen in de Duitse industrie. De Duitse industrie is de belangrijkste afzetmarkt voor de industrie. De gunstige ontwikkelingen daar zorgen ervoor dat de industriële export vanuit Gelderland blijft groeien.

Omzetgroei daalt

Het percentage Gelderse bedrijven met omzetgroei is iets gedaald, Maar ze zitten nog altijd 2 procent boven het landelijk gemiddelde. Na een forse daling lijkt het aantal faillissementen in Gelderland te stabiliseren op het niveau van 2008, vlak voor de crisis.

Het ondernemersvertrouwen blijft ongekend hoog in zowel Gelderland als Nederland. Gelderse ondernemers geven aan dat zij hun winst de afgelopen 3 maanden hebben zien stijgen. En zij verwachten de komende 3 maanden hun personeelsbestand uit te breiden.

Reacties

Reacties

Continue Reading

Archief

Daniël Becker nieuwe vice voorzitter gemeenteraad

Raadslid Daniël Becker (CU) is de nieuwe vice voorzitter van de gemeenteraad. Hij vervangt hiermee Hans de Vroome (D66) die de afgelopen vier jaar de functie heeft bekleed.

De vice voorzitter heeft onder andere de taak de gemeenteraad te begeleiden op het moment dat de voorzitter (burgemeester Marcouch) afwezig is of als de burgemeester zijn dossier moet behandelen tijdens de gemeenteraad. Ook neemt de vice voorzitter vaak de handtekeningen in ontvangst van Arnhemmers die een actie zijn begonnen omdat ze er ergens niet mee eens zijn.

Daniël Becker kreeg 31 stemmen voor van de 39 raadsleden. Er waren geen tegen kandidaten voor de functie van vice voorzitter.

Meer nieuws?


Reacties

Reacties

Continue Reading

Archief

SP: Arnhem moet woonoverlast aanpakken

foto: Youtube

Naar schatting 20 duizend Arnhemmers zitten regelmatig in de overlast veroorzaakt door hun buren. Bij woonoverlast gaat het bijvoorbeeld om geluidsoverlast of stank. Het kan ook gaan om vervuiling en verwaarlozing van de woning of om intimidatie door buren of bezoekers. In sommige gevallen neemt dit zulke ernstige vormen aan dat mensen uit ellende gaan verhuizen. De SP vindt dat niet normaal en wil dat de gemeente harder gaat optreden tegen woonoverlast.

De partij heeft daarom een voorstel ingediend die het de burgemeester mogelijk maakt notoire overlastgevers hard aan te pakken. Veroorzakers kunnen boetes krijgen en zelfs uit hun huis worden gezet als zij niet naar de burgemeester luisteren. Ook pandeigenaren kunnen worden aangepakt. Op 1 juli vorig jaar is De Wet aanpak woonoverlast, de zogenaamde aso-wet, in werking getreden. De gemeenteraad kan door het instellen van een verordening regelen dat de burgemeester deze wet kan toepassen. In veel gemeenten heeft de burgemeester dat voorstel gedaan aan de gemeenteraad. In Arnhem doet de SP dat.

SP-raadslid Gerrie Elfrink doet onderzoek naar woonoverlast in Arnhem. Hij spreekt mensen die gebukt gaan onder de overlast; ‘Het zijn schrijnende verhalen. De SP verwacht dat de gemeenteraad het voorstel snel in behandeling gaat nemen.

Reacties

Reacties

Continue Reading

Populair