Connect with us
Arnhem Centrum

Archief

Rijnstate eerste Fairtrade-ziekenhuis van Nederland

fairtrade-ziekenhuis

Rijnstate is uitgeroepen tot het eerste Fairtrade-ziekenhuis van Nederland. Door het gebruik van Fairtrade koffie en thee op alle locaties voldoet het Arnhemse ziekenhuis aan alle eisen voor deze titel. Wethouder Anja Haga heeft deze status donderdag officieel uitgereikt.

Jaarlijks schenkt Rijnstate zo’n 2,9 miljoen kopjes koffie geschonken en worden er zo’n 900.000 zakjes thee gebruikt. Alle koffie en thee in het ziekenhuis is Fairtrade. Jankees Cappon, van de Raad van bestuur van Rijnstate: “Zorgen doen we niet alleen voor patiënten van nu. We willen als Rijnstate ook bijdragen aan een betere leefomgeving voor toekomstige generaties. De keuze voor Fairtrade koffie en thee is dan ook heel vanzelfsprekend.”

Alles duurzaam

Om een product Fairtrade te kunnen noemen, moeten alle partijen in de handelsketen aantoonbaar maken dat zij aan de internationale principes van Fairtrade voldoen. Leveranciers van Fairtrade ontvangen een eerlijke prijs voor hun producten en werken onder menswaardige omstandigheden. Kinderarbeid en extreem lange werkdagen zijn taboe. Ook moet er aandacht zijn voor milieuvriendelijke productieprocessen.

“De keuze voor Fairtrade producten past in het beleid van Rijnstate om steeds meer gebruik te maken van duurzame oplossingen, zowel in de directe patiëntenzorg als de processen daaromheen”, aldus het ziekenhuis. “In bouw- en renovatieactiviteiten maakt Rijnstate verantwoord gebruik van grondstoffen en materialen. Maar ook in het personeelsbeleid van Rijnstate is aandacht voor duurzaam personeelsbeleid.”

Babymutsjes

De Fairtrade-werkgroep is met Rijnstate in aanraking gekomen omdat het ziekenhuis duurzame babymutsjes wilde afnemen. Zij bevestigt dat het ziekenhuis op veel fronten duurzaam bezig is. “Het feit dat Rijnstate hierin fors heeft geïnvesteerd geeft aan dat zij het belang ervan serieus nemen”, schrijft de groep in een juryrapport over de toekenning van de titel.

Wel heeft de werkgroep een punt van kritiek. Het ziekenhuis zou het Fairtrade-beleid beter moeten uitdragen. Ook dient een samenwerking met de Wereldwinkel, die handelt in Fairtrade-producten, beter moeten.

Meer nieuws uit Arnhem?


kijkalles-blog

Reacties

Reacties

Archief

Hoogste groei Gelderse economie in 10 jaar

werk kantoor
De werkeloosheid blijft dalen. - Foto: CC0

De Gelderse economie groeide in 2017 met 3,1 procent. Dat is hoogste groei in 10 jaar tijd. Dat blijkt uit de Econometer van het Bureau Economisch Onderzoek van provincie Gelderland. In het vierde kwartaal groeide het BBP (bruto binnenlands product) met 2,9 procent.

De groei is met name toe te schrijven aan investeringen in woningen, machines en installaties en de export. De bouwsector en de industrie groeiden dan ook sterk in 2017.

Werkloosheid daalt

De werkloosheid in Gelderland blijft dalen. Met 3,7 procent zit Gelderland bijna weer op het niveau van voor de crisis. Toen werden  de laagste werkloosheidspercentages ooit gemeten. De werkloosheid in Gelderland is lager dan het landelijk gemiddelde van 4,3 procent.

De industrie in Gelderland blijft het goed doen. Een belangrijke reden is de recordhoogte van het ondernemersvertrouwen in de Duitse industrie. De Duitse industrie is de belangrijkste afzetmarkt voor de industrie. De gunstige ontwikkelingen daar zorgen ervoor dat de industriële export vanuit Gelderland blijft groeien.

Omzetgroei daalt

Het percentage Gelderse bedrijven met omzetgroei is iets gedaald, Maar ze zitten nog altijd 2 procent boven het landelijk gemiddelde. Na een forse daling lijkt het aantal faillissementen in Gelderland te stabiliseren op het niveau van 2008, vlak voor de crisis.

Het ondernemersvertrouwen blijft ongekend hoog in zowel Gelderland als Nederland. Gelderse ondernemers geven aan dat zij hun winst de afgelopen 3 maanden hebben zien stijgen. En zij verwachten de komende 3 maanden hun personeelsbestand uit te breiden.

Reacties

Reacties

Continue Reading

Archief

Daniël Becker nieuwe vice voorzitter gemeenteraad

Raadslid Daniël Becker (CU) is de nieuwe vice voorzitter van de gemeenteraad. Hij vervangt hiermee Hans de Vroome (D66) die de afgelopen vier jaar de functie heeft bekleed.

De vice voorzitter heeft onder andere de taak de gemeenteraad te begeleiden op het moment dat de voorzitter (burgemeester Marcouch) afwezig is of als de burgemeester zijn dossier moet behandelen tijdens de gemeenteraad. Ook neemt de vice voorzitter vaak de handtekeningen in ontvangst van Arnhemmers die een actie zijn begonnen omdat ze er ergens niet mee eens zijn.

Daniël Becker kreeg 31 stemmen voor van de 39 raadsleden. Er waren geen tegen kandidaten voor de functie van vice voorzitter.

Meer nieuws?


Reacties

Reacties

Continue Reading

Archief

SP: Arnhem moet woonoverlast aanpakken

foto: Youtube

Naar schatting 20 duizend Arnhemmers zitten regelmatig in de overlast veroorzaakt door hun buren. Bij woonoverlast gaat het bijvoorbeeld om geluidsoverlast of stank. Het kan ook gaan om vervuiling en verwaarlozing van de woning of om intimidatie door buren of bezoekers. In sommige gevallen neemt dit zulke ernstige vormen aan dat mensen uit ellende gaan verhuizen. De SP vindt dat niet normaal en wil dat de gemeente harder gaat optreden tegen woonoverlast.

De partij heeft daarom een voorstel ingediend die het de burgemeester mogelijk maakt notoire overlastgevers hard aan te pakken. Veroorzakers kunnen boetes krijgen en zelfs uit hun huis worden gezet als zij niet naar de burgemeester luisteren. Ook pandeigenaren kunnen worden aangepakt. Op 1 juli vorig jaar is De Wet aanpak woonoverlast, de zogenaamde aso-wet, in werking getreden. De gemeenteraad kan door het instellen van een verordening regelen dat de burgemeester deze wet kan toepassen. In veel gemeenten heeft de burgemeester dat voorstel gedaan aan de gemeenteraad. In Arnhem doet de SP dat.

SP-raadslid Gerrie Elfrink doet onderzoek naar woonoverlast in Arnhem. Hij spreekt mensen die gebukt gaan onder de overlast; ‘Het zijn schrijnende verhalen. De SP verwacht dat de gemeenteraad het voorstel snel in behandeling gaat nemen.

Reacties

Reacties

Continue Reading

Populair