Connect with us
Arnhem Centrum

Archief

Stadsblokken-Meinerswijk: 13 prangende vragen beantwoord

Meinerswijk

Eindelijk. We mogen komende woensdag naar de stembus om te stemmen over Stadsblokken-Meinerswijk. Je weet wel, dat onderwerp waar in elk geval een deel van Arnhem al maanden over loopt te dimdammen. Maar waar gaat het nou over en wat moet je nou stemmen? Onze collega Patrick Arink van Arnhem Direct heeft even de belangrijkste vragen en antwoorden op een rij gezet. Voor deze ene keer mochten wij ze knippen en plakken.

1. Waar gaat het referendum over? 
Dat is een eenvoudige vraag. Op dit moment geldt de gebiedsvisie die in 2012 is vastgesteld. Grondeigenaar KWP, die de helft van het gebied in bezit heeft, wil Stadsblokken-Meinerswijk ontwikkelen.

De manier waarop KWP dat wil, is alleen mogelijk als de gebiedsvisie op vier punten wordt aangepast. Die vier punten zijn door de gemeente Arnhem vastgelegd in een uitwerkingskader. Komende woensdag wordt via een referendum besloten of de inwoners het eens zijn met die vier wijzigingen.

– Er wordt alleen ontwikkeld rond de havens op Stadsblokken en op het huidige fabrieksterrein. Programma-onderdelen uit de gebiedsvisie op ander locaties komen te vervallen.

– De zogeheten ‘dynamische zone’ is hierdoor iets verkleind ten opzichte van die zone in de gebiedsvisie: Drukte in een kleiner gebied, rust in een groter gebied.

– Het cultureel programma wordt verbreed. In de gebiedsvisie werd cultuur gezien als onderdeel van de ontwikkeling van de Stadsblokken. Dat wordt uitgebreid naar Meinerswijk.

– Woningbouw wordt toegstaan, maar alleen onder voorwaarden op bepaalde plaatsen; op de plek van het bedrijventerrein in Meinerswijk en rond de ASM-haven op de Stadsblokken.

2. Waarom staat er niet op mijn stempas: ‘Bent u voor of tegen woningen?’
Op de eerste plaats omdat er niet uitsluitend over woningbouw gestemd wordt, maar over de vier punten hierboven.

Een andere reden is dat de referendumverordening van de gemeente Arnhem bepaalt dat de referendumvraag moet zijn:

“Steunt u het voorgenomen concept-raadsbesluit.”

Dat wordt gevolgd door de titel van het concept-raadsbsluit: Uitvoering fase 2 gebiedsvisie Stadsblokken-Meinerswijk.

Dat de referendumvraag zo onduidelijk is, komt doordat de gemeente nooit voorzien had dat over dit raadsbesluit vanuit de stad een referendum zou worden aangevraagd.

3. Hoe zit het met de gebiedsvisie? 
De gebiedsvisie is in 2012 vastgesteld na een burgerparticiapatieproces dat drie jaar geduurd heeft en in totaal 1,85 miljoen euro gekost heeft.

De gebiedsvisie is een compromis waar jarenlang over gepolderd is en waar honderden Arnhemmers aan hebben meegedaan. Bij het vaststellen van de gebiedsvisie werd dor veel mensen gedacht dat alle afspraken in de gebiedsvisie in beton gegoten waren.

Veel tegenstanders verwijten de gemeente Arnhem dat zij de afspraken die zij vier jaar geleden met de stad maakte, nu loslaat door van de gebiedsvisie af te willen wijken.

4. Van wie is Stadsblokken-Meinerswijk eigenlijk? 
Stadsblokken-Meinerswijk is in totaal bijna 300 hectare groot. De helft van het gebied is in handen van Staatsbosbeheer, de gemeente Arnhem en particuliere eigenaren.

De andere helft van het gebied is na het faillissement van vastgoed-cowboy Phanos via een curator in handen gekomen van projectontwikkelaar KondorWessels Projecten (KWP).

KWP adopteerde het plan Eilanden 2.0 dat door landschapsarchitect Harro de Jong en Frank Donders werd ontworpen. Met de gebiedsvisie als uitgangspunt ontwikkelden zij een plan dat voorziet in veel natuur, veel recreatie en cultuur.

Om die plannen te bekostigen is de bouw van 250 tot 350 woningen noodzakelijk. Volgens Harro de Jong is dat geheel in lijn met de gebiedsvisie die stelt dat de kosten voor het gebied door opbrengsten uit het gebied gerealiseerd dienen te worden.

Wanneer een uitwerking van dit plan gerealiseerd wordt, schenkt KWP de onbebouwde grond aan de gemeente Arnhem. De plannen worden alleen bij een ‘ja’ bij het referendum uitgewerkt en gerealiseerd.

5. Ik hoor vertellen dat heel Meinerswijk wordt volgebouwd.
Je moet niet alles geloven wat je hoort. Er worden veel onzinverhalen verteld, die zowel door de voorstanders als de tegenstanders verspreid worden.

Er wordt alleen direct aan de Rijn gebouwd als de plannen gerealiseerd worden: op het bedrijventerrein in Meinerswijk en rond de ASM-haven op de Stadsblokken.

Een ander onzinverhaal is dat er een woontoren met huurwoningen komt. De SP wilde dat, maar kreeg geen steun.

De SP meldt nog altijd dat 30 procent van de woningen uit sociale woningbouw bestaat. Dat is ook niet waar. De partij wil dat nog steeds, maar dat is nergens vastgelegd.

6. Om hoeveel woningen gaat het eigenlijk?
Het aantal woningen is niet vastgelegd. Bij de presentatie van de plannen voor Eilanden 2.0 werd gesproken over 250 tot 350 woningen.

Sinds de presentatie van de plannen is het aantal vierkante meters bebouwing waar gebouwd mag worden echter met ongeveer 10 procent teruggebracht.

Het uitwerkingskader waarover gestemd wordt bij het referendum heeft het alleen over aantal vierkante meters: 10.000 vierkante meter op de Stadsblokken met een hoogte van 15 meter en 10.000 vierkante meter op het bedrijventerrein in Meinerswijk met een hoogte van 7 meter.

Daarvan is samen 16.000 vierkante meter bestemd voor woningen. 4.000 vierkante meter is bedoeld voor horeca en cultuur.

7. Wordt er straks niet stiekem meer gebouwd? 
Zoals hierboven al staat: het aantal vierkante meters bebouwing wordt nauwgezet vastgesteld.

Tegenstanders zijn er echter niet gerust op. Zij wijzen erop dat de gebiedsvisie nu ook wordt aangepast. Wie zegt dat over een paar jaar niet hetzelfde gebeurt met het uitwerkingskader?

8. Blijven de festivals op de Stadsblokken wel bestaan? 
Als er ‘ja’ gestemd wordt, bedoel je? Ja. Er komt dan meer ruimte voor culturele evenementen op de Stadsblokken doordat het evenemententerrein wordt verbeterd.

Ook de woonboten in de Haven van Coers kunnen bij een ‘ja’ blijven liggen en ook de historische werf blijft op de kop van de ASM-haven.

Blijven de festivals op de Stadsblokken ook bestaan bij een ‘nee’? Dat is de vraag. Een gedeelte van de plaats waar nu festivals gehouden wordt, ligt op grond van KWP. Het is onduidelijk of KWP daar wel medewerking aan wil blijven verlenen als zij bij het referendum de deksel op haar neus krijgt.

9. Hoe zit het precies met alle mooie plaatjes? 
De plaatjes vanuit ‘ja’ zijn prachtig. De plaatjes vanuit ‘nee’ laten een beeld zien dat daar haaks op staat.

De afbeeldingen zijn een voorspiegeling van hoe het kán worden. Beide kampen beweren over hun afbeeldingen dat die volledig in lijn zijn met de piketpaaltjes uit het uitwerkingskader.

Wat vaststaat is dat het resultaat er anders uit zal zien dan de impressies. Ze geven een beeld, een indruk van wat mogelijk is. Als de plannen worden uitgewerkt volgt nog inspraak, Rijkswaterstaat zal zich er mee bemoeien en er zal een bestemmingsplan moeten worden vastgesteld.

10. Wat gebeurt er met de referendum-uitslag?
Het referendum is raadgevend en de gemeenteraad is in principe niet verplicht om de uitslag te volgen. Maar een meerderheid van de gemeenteraad zal de mening van de stad respecteren. GroenLinks (‘nee’) en VVD, ChristenUnie en Verenigd Arnhem (‘ja’) blijven ongeacht de uitslag bij hun mening.

D66 (‘ja’), SP (‘ja’) en Arnhem Centraal (neutraal) hebben beloofd dat zij de uitslag zullen volgen. PvdA (“genuanceerd nee”) en CDA (‘ja’) zeggen dat zij “rekening zullen houden” met de uitslag van het referendum. Henk Montfrooy van het CDA: “Het is bijvoorbeeld goed mogelijk dat wij als fractie verdeeld zullen stemmen.”

11. Hoe zit het met de opkomstdrempel? 
Die is er niet meer. De referendumverordening is vorig jaar aangepast en de opkomstdrempel van 30 procent is verdwenen.

Bij de twee eerdere referenda die in Arnhem gehouden werden, speelde de opkomstdrempel een rol. Door strategisch thuis te blijven hoopten mensen dat de referendum-uitslag ongeldig zou zijn omdat de opkomstdrempel van 30 procent niet gehaald werd.

Bij het referendum over Stadsblokken-Meinerswijk heeft thuisblijven geen enkele zin. De gemeente Arnhem heeft de referendumverordening vorig jaar aangepast. Ongeacht de opkomst ligt er nu een geldige uitslag. Iedere stem telt.

12. Wat gebeurt er als een meerderheid ‘nee’ zegt?
Wat dan in ieder geval duidelijk is, is dat er voorlopig geen woningen gebouwd gaan worden in het gebied.

Wat ook duidelijk is, is dat grondeigenaar KWP het gebied in dat geval niet cadeau gaat geven aan de gemeente Arnhem, maar zelf gaat ontwikkelen.

De landbouwgrond in het gebied wordt verpacht of verkocht. De (weinige) woningen die nu al op het terrein van KWP staan worden opgeknapt en verkocht en het bedrijventerrein wordt geoptimaliseerd en verder uitgebaat zoals nu ook gebeurt.

13. Goed. Ik ga stemmen woensdag!
In totaal zijn er woensdag 66 stembureau’s; vergelijkbaar met andere verkiezingen in Arnhem.

Op je stempas staat het stembureau dat het meest dicht in de buurt is, maar je kunt stemmen bij ieder stembureau in de stad. Vergeet niet om legitimatie mee te nemen.

De stembureaus zijn open van 7.30 uur tot 21.00 uur. Uitzondering hierop is het stembureau op station Arnhem Centraal. Die is al vanaf 7.00 uur open.

De uitslag van het referendum wordt rond 22.15 uur verwacht.

Meer nieuws uit Arnhem?


kijkalles-blog

Reacties

Reacties

Archief

Nieuw boek Slag om Arnhem

Beevor
foto: Wikimedia

Aanstaande maandag verschijnt het nieuwste boek van de Britse historicus Anthony Beevor: ‘de Slag om Arnhem’. De schrijver, die meer bekende werken over de Tweede Wereldoorlog op zijn naam heeft, zal het eerste exemplaar van zijn boek maandagavond overhandigen aan burgemeester Ahmed Marcouch.

Dit gebeurt tijdens een speciale bijeenkomst in de Eusebiuskerk. Die avond zal de schrijver ook geïnterviewd worden door Robert Voskuil, kenner van de Slag om Arnhem.

Reacties

Reacties

Continue Reading

Archief

Politie houdt man aan voor diefstal en aanrandingen

politie uniform
Foto: Politie

Op maandagavond twee april hield de politie een 45-jarige man uit Wehl aan voor diefstal van geld. Op maandagmiddag zou hij aan de Velperbuitensingel voor een winkel een bankbiljet hebben gestolen uit de handen van een man uit Arnhem.

De man kwam met het geld in de hand naar buiten lopen en de man uit Wehl zou het bankbiljet uit de handen van de Arnhemmer hebben gegrist. De Arnhemmer en andere getuigen konden een beschrijving van de man geven. Op basis van deze beschrijving hield de politie op maandagavond de 45-jarige man uit Wehl aan op de Driekoningendwarsstraat.

Onzedelijk

In verband met meerdere aangiftes van aanranding was de politie al op zoek naar deze verdachte. In de periode van 24 tot 28 maart ontving de politie vijf meldingen van onzedelijke betasting in de binnenstad van Arnhem.

Op vrijdag 6 april is de man in verband met de diefstal en de aanrandingen voorgeleid aan de Rechter-Commissaris die gelastte dat de man nog twee weken vast blijft zitten.

Meer nieuws?


Reacties

Reacties

Continue Reading

Archief

Apple en HAN slaan handen in één

HAN

Apple en de HAN zijn recent een samenwerking gestart waarbij de HAN scholieren, studenten, werkenden en werkzoekenden vanaf mei 2018 intensief gaat begeleiden bij het leren maken van een app voor in de Appstore.

Apple en de HAN gaan deze groep mensen helpen en begeleiden. Op 7 mei 2018 start er een eerste introductiecursus waar iedereen zich voor kan inschrijven en die wordt begeleid door Apple Certified Trainers van de HAN. Deze cursus ‘Intro to app development with Apple Swift’ duurt één maand. In deze periode krijgen de deelnemers twaalf begeleide sessies; meestal ’s avonds, een enkele keer overdag. Naast deze bijeenkomsten zijn er ook studie-uren thuis. In totaal zijn er ongeveer 90 uren mee gemoeid. Het interactieve cursusmateriaal (gratis) komt van Apple en wordt zelf gedownload, evenals de benodigde software (ook gratis).

Geen IT-ervaring nodig

De cursus is bedoeld voor iedereen. Een IT-achtergrond is niet nodig; ook geen kennis van programmeren. Swift is namelijk Apple’s makkelijk aan te leren taal waarbij direct rechts op het scherm te zien is wat links op het scherm wordt ingetypt. “Interactief, intuïtief, begrijpelijk. Wat de HAN van deelnemers vraagt, is minimaal MBO-/HAVO niveau, kennis van het Engels maar vooral leuke, creatieve ideeën voor apps en zin om die met de wereld te delen… te beginnen in de cursusgroep waar de factor ‘fun’ een belangrijk ingrediënt is.” aldus Tom Vermulst, Opleidingsmanager HAN.

Vervolgcursussen

Na de introductiecursus kunnen deelnemers in september 2018 door naar de cursus ‘App development with Apple Swift’. Te kiezen is een 3- of 8-maanden variant. In beide varianten wordt dezelfde lesstof behandeld, ook weer materiaal van Apple zelf, maar wordt dat uitgesmeerd over een korte of langere periode. Aan het eind van deze twee cursussen bouwt de deelnemer daadwerkelijk zijn eigen app en publiceert die.

Reacties

Reacties

Continue Reading

Populair