Connect with us
Arnhem Centrum

Archief

‘RTV-voorzitter Korff zorgde voor onrust en frustratie’

cameraploeg rtv

Het plotselinge vertrek van voorzitter Irene Korff kwam voor RTV Arnhem als een verrassing. Volgens Marcel Hoebe, hoofd personeel en organisatie van de omroep, lijkt het erop dat ze nu een beschadigingscampagne tegen de mensen van RTV houdt. Ik hou van Arnhem sprak met hem. “Om het vertrek van Irene wordt bij de overgrote meerderheid van de medewerkers geen traan gelaten.”

RTV Arnhem-voorzitter Irene Korff zond deze week een e-mail naar haar mede-bestuursleden. Daarin gaf ze te kennen met onmiddellijke ingang het voorzitterschap van RTV Arnhem neer te leggen. Voor mede-bestuurslid Marcel Hoebe en zijn collega’s kwam dat als een verrassing. Evengoed was er daarvoor wel het een en ander gebeurd, vertelt de personeelsmanager van de lokale omroep.

“Recent heeft Irene een bedrijfsplan bij de gemeente Arnhem ingediend met een begroting voor 2017. Die liet een tekort zien. De andere bestuursleden waren bang dat dit onze financiering voor 2017 in gevaar zou brengen, en daarmee het voortbestaan van RTV Arnhem. Een afkeurende reactie van de gemeente op deze begroting bevestigde die vrees.”

Incidenten

Hier waren volgens Hoebe al een aantal incidenten aan voorafgegaan. De gebeurtenissen rondom de begroting waren voor hem en de overige bestuursleden aanleiding om eens na te denken. Was Korff nog wel de aangewezen persoon om hen voor te zitten in de vergaderingen? “Elk bestuur heeft het recht om zijn eigen voorzitter te kiezen.”

Unaniem besloot het RTV-bestuur dat ze niet meer wilden dat Korff de vergaderingen bleef voorzitten. Zij wilden haar daarvan op de hoogte te stellen tijdens de bestuursvergadering afgelopen dinsdag. Hoebe: “Om Irene hiermee niet tijdens de vergadering te overvallen, heb ik haar verzocht om een persoonlijk onderhoud om haar hierover te informeren.”

Alternatief

Dit vond afgelopen maandagmiddag plaats. “Ik heb ook bij Irene aangegeven dat ondanks dit verzoek een positie als algemeen bestuurslid mogelijk bleef, of als alternatief een plek in het mediabedrijf met in het bijzonder de nieuwe media.”

Als reactie daarop gaf Korff volgens Hoebe te kennen de vergadering niet bij te wonen, omdat ze dat niet aankon. “Dat vond ik jammer, maar wel begrijpelijk. We zijn vervolgens uit elkaar gegaan met de afspraak dat we elkaar opnieuw in het nieuwe jaar zouden spreken over of en hoe ze nog voor RTV Arnhem actief zou kunnen zijn.”

In De Gelderlander stelt Korff dat ze voor veel besluiten werd gepasseerd. Herkennen jullie dat?

“Dat verbaast mij zeer. Tot nu toe heeft ze er nooit met één woord met mij of de andere bestuursleden over gerept. Dit lijkt dus zeer op een jij-bak. Wat ik wel kwijt wil, is dat besluiten worden opgenomen in de actie- en besluitenlijst van de notulen en die zijn tot op heden altijd goedgekeurd. Ook door Irene.”

Hoe wordt er binnen RTV-Arnhem gereageerd op vertrek van Irene?

“Zulke dingen zijn nooit goed voor een organisatie, zeker niet als die in de opbouwfase zit. Maar om het vertrek van Irene wordt bij de overgrote meerderheid van de medewerkers geen traan gelaten. Haar aanwezigheid op de werkvloer veroorzaakte door haar bemoeienissen bij het mediabedrijf en bij de ondersteunende diensten onrust, spanning en frustratie.”

Voor de meeste mensen is het vertrek overigens een non-event, stelt Hoebe. “Ze gaan gewoon door met wat ze leuk vinden en dat is met media bezig zijn of om dat voor anderen mogelijk te maken.”

In het artikel in De Gelderlander werd de suggestie gewekt dat het verloop bij RTV groot is…

“De cijfers spreken dat tegen. Dit jaar zijn er meer mensen aangenomen dan de afgelopen jaren bij elkaar. Uit mijn hoofd zeg ik: tegen de 15 nieuwe mensen. Ik weet ook wie weg zijn gegaan en waarom, want met iedereen die vertrokken is, heb ik een exitgesprek gehad. Dat zijn er ongeveer drie geweest, van wie Irene er één is. En juist zij heeft mij dat gesprek onthouden. Iets wat ik overigens nog steeds buitengewoon jammer vind, ondanks haar beschadigingscampagne jegens de mensen van RTV Arnhem waarmee ze bezig lijkt te zijn.”

Hoe gaat het met nu met RTV-Arnhem?

“RTV Arnhem is na een turbulente periode sinds een jaar in de opbouwfase. Toegegeven, ook Irene heeft daaraan haar steentje bijgedragen. Het huidige bestuur is eensgezind en gemotiveerd om uitvoering te geven aan het bedrijfsplan. Door snel de gemeente te informeren over de ontstane situatie wil zij blijven doorgaan met dit bestuur.”

“Inmiddels hebben we de toezegging, dat ook de financiering voor de eerste helft van 2017 geregeld is. Vóór 1 juli 2017 krijgen we te horen of dat ook het geval is voor de tweede helft van dat jaar en 2018. Gezien het kennis- en ervaringsniveau van de huidige bestuursleden heb ik er alle vertrouwen in dat ons dat gaat lukken.”

“Ook in de samenwerking met andere partijen zit een gestage ontwikkeling. Meer onderwijsinstellingen weten ons te vinden als leerwerkplek. En ook de aanwas van geïnteresseerde kandidaat-vrijwilligers loopt langzaam maar geleidelijk door. Gaat het snel genoeg? Nee, nooit.”

Hoebe wil ook een persoonlijke noot kwijt. “Het heeft mij gestoord, dat in de schrijvende media onze ex-voorzitter is neergezet als reddende engel van RTV Arnhem. De afgelopen jaren zijn turbulent geweest bij de omroep. Desondanks zijn medewerkers zich vrijwillig blijven inzetten als programmamakers, presentatoren, redactioneel medewerkers, technici, of als ondersteunend personeel. Zonder hen was er geen RTV Arnhem en is er geen RTV Arnhem. De reddende engel? Dat waren deze medewerkers.”

Reactie Irene Korff op dit artikel: “Ik herken me niet in de woorden van Marcel. Verder heb ik mijn visie al gegeven. Ik vind het jammer dat het bestuur zo reageert.”

Meer nieuws uit Arnhem?


kijkalles-blog

Date for 2 banner onderzijde 28816-01

Reacties

Reacties

Archief

Daniël Becker nieuwe vice voorzitter gemeenteraad

Raadslid Daniël Becker (CU) is de nieuwe vice voorzitter van de gemeenteraad. Hij vervangt hiermee Hans de Vroome (D66) die de afgelopen vier jaar de functie heeft bekleed.

De vice voorzitter heeft onder andere de taak de gemeenteraad te begeleiden op het moment dat de voorzitter (burgemeester Marcouch) afwezig is of als de burgemeester zijn dossier moet behandelen tijdens de gemeenteraad. Ook neemt de vice voorzitter vaak de handtekeningen in ontvangst van Arnhemmers die een actie zijn begonnen omdat ze er ergens niet mee eens zijn.

Daniël Becker kreeg 31 stemmen voor van de 39 raadsleden. Er waren geen tegen kandidaten voor de functie van vice voorzitter.

Meer nieuws?


Reacties

Reacties

Continue Reading

Archief

SP: Arnhem moet woonoverlast aanpakken

foto: Youtube

Naar schatting 20 duizend Arnhemmers zitten regelmatig in de overlast veroorzaakt door hun buren. Bij woonoverlast gaat het bijvoorbeeld om geluidsoverlast of stank. Het kan ook gaan om vervuiling en verwaarlozing van de woning of om intimidatie door buren of bezoekers. In sommige gevallen neemt dit zulke ernstige vormen aan dat mensen uit ellende gaan verhuizen. De SP vindt dat niet normaal en wil dat de gemeente harder gaat optreden tegen woonoverlast.

De partij heeft daarom een voorstel ingediend die het de burgemeester mogelijk maakt notoire overlastgevers hard aan te pakken. Veroorzakers kunnen boetes krijgen en zelfs uit hun huis worden gezet als zij niet naar de burgemeester luisteren. Ook pandeigenaren kunnen worden aangepakt. Op 1 juli vorig jaar is De Wet aanpak woonoverlast, de zogenaamde aso-wet, in werking getreden. De gemeenteraad kan door het instellen van een verordening regelen dat de burgemeester deze wet kan toepassen. In veel gemeenten heeft de burgemeester dat voorstel gedaan aan de gemeenteraad. In Arnhem doet de SP dat.

SP-raadslid Gerrie Elfrink doet onderzoek naar woonoverlast in Arnhem. Hij spreekt mensen die gebukt gaan onder de overlast; ‘Het zijn schrijnende verhalen. De SP verwacht dat de gemeenteraad het voorstel snel in behandeling gaat nemen.

Reacties

Reacties

Continue Reading

Archief

Nieuw boek Slag om Arnhem

Beevor
foto: Wikimedia

Aanstaande maandag verschijnt het nieuwste boek van de Britse historicus Anthony Beevor: ‘de Slag om Arnhem’. De schrijver, die meer bekende werken over de Tweede Wereldoorlog op zijn naam heeft, zal het eerste exemplaar van zijn boek maandagavond overhandigen aan burgemeester Ahmed Marcouch.

Dit gebeurt tijdens een speciale bijeenkomst in de Eusebiuskerk. Die avond zal de schrijver ook geïnterviewd worden door Robert Voskuil, kenner van de Slag om Arnhem.

Reacties

Reacties

Continue Reading

Populair