Connect with us
Arnhem Centrum

Nieuws

Eenderde Arnhemmers is eenzaam

eenzaamheid

Ruim een derde van de Arnhemmers voelt zich eenzaam. Dit blijkt uit het onderzoek Stand van de stad van de gemeente Arnhem. Een groot deel van deze cijfers zijn van afgelopen jaar. Eenzaamheid blijkt vooral in Malburgen-Oost en Presikhaaf veel voor te komen.

In die wijken voelt volgens het onderzoek meer dan de helft zich eenzaam in sterke mate. In Schaarsbergen, de Burgemeesterswijk en rond de Velperweg blijkt eenzaamheid minder voor te komen dan gemiddeld.

Alleenstaanden, ouderen, laagopgeleiden

Volgens de gemeente blijkt dat eenzaamheid vooral voorkomt bij ouderen, alleenstaanden, inwoners die alleen de lagere dan wel middelbare school hebben doorlopen en inwoners zonder betaalde baan. Die groepen zijn vaker eenzaam dan gemiddeld. Wel heeft het merendeel (72 procent) van de Arnhemmers genoeg contacten.

Uit landelijk onderzoek komt naar voren dat meer dan een miljoen Nederlanders zich eenzaam voelt. Dit komt door diverse persoonlijke redenen, maar ook door keuzes van gemeentes. Relaties en vriendschappen zijn belangrijke factoren. Ook mensen die actief zijn in (wijk)verenigingen zijn sterker bestand tegen eenzaamheid.

Woonomgeving bepalend

Maar ook de woonsituatie bepaalt hoe mensen zich voelen. Bewoners van portiekwoningen of flats missen vaak het simpele ‘hallo’ of het praatje over de schutting. Deze sociale contacten hebben bewoners van eengezinswoningen vaker. Ook het vermindering van het winkelbestand op korte afstand, verpaupering van de buurt en toename van criminaliteit zorgen voor toename van eenzaamheid.

Veel Nederlanders met een Surinaamse, Turkse of Marokkaanse achtergrond zijn minder vaak eenzaam dan die van Nederlandse origine. Dit komt door de sterke familiebanden die Nederlanders met een immigratie-achtergrond vaak hebben.

Schaamte

Belangrijke factoren bij eenzaamheid zijn schaamte en taboesfeer. Een goed voorbeeld is een onderzoek van het tijdschrift voor Seksuologie van 2016. Daaruit bleek dat homoseksuele ouderen zich eenzamer voelen dan heteroseksuele ouderen. In Nederland wonen iets meer dan 250.000 homoseksuele ouderen (55+).

48 procent van deze groep voelt zich erg eenzaam. Dit terwijl ‘maar’ 25 procent van de ouderen (55+) in Nederland zich eenzaam voelt. Dit komt vooral omdat homoseksuele ouderen vaak geen kinderen hebben en minder vaak naar de kerk of andere activiteiten gaan. Zij schamen zich vaak ook voor hun geaardheid. Hierdoor proberen ze minder contact te zoeken met anderen.

Hulp

Voor wie zich eenzaam voelt, zijn diverse initiatieven. De stichting Humanitas voert op dit moment een campagne over dit onderwerp.

Meer nieuws uit Arnhem?


kijkalles-blog

Reacties

Reacties

Nieuws

Bouw in park Klarenbeek; GroenLinks en Arnhem Centraal stellen vragen

Geschreven door: Burgerjournalist Huibert Veth

Afgelopen week ontstond er enige commotie door bezorgde omwonenden over het feit dat er noodlokalen in park Klarenbeek gebouwd worden. Dit ten behoeve van het Arentheem College, locatie Thomas a Kempislaan, vanwege de voorziene groei van 100 leerlingen. De omwonenden maken zich zorgen over de tijdelijkheid van de noodlokalen en de druk op het verkeer door de uitbreiding van de school. Ook geeft men aan het vreemd te vinden dat de bouw al gestart is voordat de vergunning verleend is.

Zes noodlokalen

Volgens de school worden er momenteel zes noodlokalen op het sportveld achter de school gebouwd, dicht tegen de bestaande bebouwing aan. De school geeft aan dat deze noodlokalen er voor maximaal vijf jaar blijven staan en dat er in de tussentijd aan een definitieve oplossing gewerkt wordt.

GroenLinks stelt dat vergunningverlener ODRA aangeeft dat er over de termijn van tijdelijkheid van de noodlokalen niets in de vergunning is opgenomen en dat deze er, conform wetgeving, dus 10 jaar kunnen blijven staan.

Klopt het dat de bouw is gestart zonder vergunning?

Cyriel Prinsen (GroenLinks) stelde hier vorige week onder meer de volgende schriftelijke vragen over aan verantwoordelijk D66-wethouder Hans de Vroome:

 1. Zijn de aannames dat de noodgebouwen alleen op het eigen sportveld worden geplaatst, dat hier geen groen voor hoeft te wijken en dat de locatie van de noodlokalen niet tot park Klarenbeek behoort, correct?
 2. Hoe zorgt het college voor de zekerheid dat de noodlokalen er inderdaad maximaal vijf jaar zullen staan?
 3. In hoeverre is de capaciteit van de infrastructuur van de omgeving berekend op een toename van het leerlingenaantal?
 4. Zijn er meerdere scholen in Arnhem die verwachten de komende jaren met een forse leerlingengroei te maken krijgen? Zo ja, welke scholen zijn dat en welke maatregelen worden er getroffen om deze groei op te vangen?

In aanvulling hierop wil Lea Manders (Arnhem Centraal) ook nog de volgende zaken van de wethouder weten:

 1. Klopt het dat de bouw is gestart zonder vergunning? En zo ja, hoe is dat mogelijk?
 2. De school heeft het advies van ODRA, om eerst in gesprek te gaan met de omwonenden, naast zich neergelegd, zo begrijpen wij. Is dat correct?
 3. Is het college alsnog van plan om met de bewoners in gesprek te gaan alvorens verder te gaan met bouwen?
 4. Omwonenden maken zich zorgen, dat van het één het ander komt en dat er dus later toch in het park Klarenbeek gebouwd gaat worden. Kan het college garanderen dat dit niet gebeurt?

Het college heeft inmiddels laten weten vanwege de vakantieperiode de vragen niet binnen de gestelde termijn van 4 weken te kunnen beantwoorden en verwacht dit voor  1 september 2018 te kunnen doen.

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Arnhem steeds duurder op het terras

Korenmarkt
Foto: Gemeente Arnhem

In het jaarlijkse onderzoek van horeca-adviesbureau Van Spronsen&Partners naar de prijs van een rondje op het terras, blijkt het dat Arnhem 7 cent duurder is geworden dan het jaar ervoor. Gemiddeld betaal je voor 2 koffie, 2 fris, 2 bier en 2 rosé nu €22,05 terwijl dit vorig jaar €21,98 was.

Arnhem is gelukkig niet de duurste stad om op het terras te zitten. Van de 21 onderzochte steden staat Arnhem op de 15de plek. De nummer 1 van duurste terrassen is Amsterdam met €25,1 voor een rondje.

Maar Arnhem is wel duurder geworden de afgelopen 4 jaar. Waar je toen 19,90 betaal, ben je in 2018 €2,15 duurder geworden.

 • 2018: 22,05 euro
 • 2017: 21,98 euro
 • 2016: 21,80 euro
 • 2015: 20,38 euro
 • 2014: 19,90 euro

De stijging van kosten hebben vooral te maken met stijging van kosten.

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

50-jarige Arnhemmer moet in de bak voor bezit kinder- en dierenporno

Computer
Foto: CC0

Een 50-jarige Arnhemmer kreeg donderdag te horen dat hij veertien maanden de gevangenis in mag, waarvan tien voorwaardelijk. Hij had namelijk kinder- en dierenporno in zijn bezit. Ook moet hij zich laten behandelen voor zijn verslaving aan porno en blijven zijn computer en andere elektronische apparaten onder toezicht.

De Arnhemmer wist de afgelopen zeven jaar kinderporno te verzamelen. Doordat een Amerikaanse instituut melding deed bij Justitie kwam de zaak naar voren. De rechtbank vond de zaak een ernstige kwestie en besloot de man onder behandeling te stellen en even te laten brommen in de gevangenis.

Reacties

Reacties

Continue Reading
Advertisement

Populair