Connect with us
He Komaan

Nieuws

Eén depot voor de hele stad onder Museum Arnhem

depot archeodienst

De hele kunstcollectie van de gemeente Arnhem krijgt een nieuw depot. Dat geldt ook voor de archeologische collectie van de gemeente. Het depot komt onder het nieuw te bouwen gedeelte van Museum Arnhem.

Op dit moment is de kunstcollectie verspreid over acht locaties. Dat is volgens de gemeente inefficiënt. De meeste locaties voldoen bovendien niet aan de voorwaarden die voor een goede conservering van de kunst- en archeologiecollecties gelden. Dinsdag heeft het college besloten om een nieuw depot te bouwen onder het Museum aan de Utrechtseweg.

Ruim genoeg

Dat biedt de mogelijkheid voor een optimale opslag voor de collecties. Het nieuwe depot is ruim genoeg en voldoet aan alle eisen en wensen, aldus de gemeente. In totaal is met de bouw een investering van 2,9 miljoen euro gemoeid. Dit bedrag past binnen het totale budget dat gemeente en museum hiervoor hebben gereserveerd.

De Provincie Gelderland deed samen met de gemeenten Nijmegen en Arnhem, Museum Arnhem en Museum Het Valkhof, onderzoek naar de haalbaarheid van een gezamenlijk regionaal depot. Het idee was om de collecties onder te brengen in een monumentaal gebouw. Het onderzoek wijst uit dat het lastig is om een gebouw te vinden dat groot genoeg is en geschikt te maken is voor een depot.

Samenwerking

Ook financieel levert het samenwerken op één locatie onvoldoende voordelen op om de benodigde investering te verantwoorden. De betrokken partijen blijven wel samenwerken, onder andere op het gebied van digitalisering en kennisuitwisseling.

Vernieuwing en uitbreiding van Museum Arnhem gaat uit van het opnieuw tot leven brengen van het monument,met de koepel als centrale plek. De beide vleugels blijven tentoonstellingsruimte. De uitbreiding uit de jaren vijftig wordt afgebroken en daarvoor in de plaats komt een grote nieuwe vleugel die uitsteekt over de stuwwal en doorloopt tot aan de straat.

Kwetsbaar

Onder deze vleugel is voldoende ruimte die kan worden benut voor het depot, zonder dat er een grote extra ingreep moet worden gedaan in het kwetsbare landschap en zonder dat de bouw vertraging oploopt.

De verbouwing en uitbreiding van het museum start eind 2017. Het museum krijgt er 550 vierkante meter expositieruimte bij. Ook komt er een nieuwe entree en worden de publieksfaciliteiten verbeterd. Tijdens de verbouwing, die anderhalf tot twee jaar in beslag kan nemen, is het museum voor publiek gesloten. Wel blijft het museum actief in de stad.

Meer nieuws uit Arnhem?


kijkalles-blog

Reacties

Reacties

Nieuws

Gijzelnemer Klarendal Frans S. in hoger beroep

foto: Omroep Gelderland

Gijzelnemer Frans S. gaat in hoger beroep tegen zijn straf van twee jaar cel en tbs met dwangverpleging. Dat meldt het gerechtshof Arnhem – Leeuwarden.

S. hield in mei 2017 vier medewerkers van de gemeente Arnhem gegijzeld in de wijk Klarendal. De 58-jarige S. kwam in legertenue in een wijkcentrum aan de Hommelseweg in de wijk Klarendal en nam vier handhavers van de gemeente in gijzeling. Ze liepen daar stage. Twee van hen liet hij al snel gaan.

De man had een dolkmes, een namaakpistool en een mes van 20 centimeter lang bij zich. Ook droeg hij een bomgordel, die later nep bleek te zijn. Het pistool hield hij tegen de buik van een van de medewerkers. De straat was afgesloten en het treinverkeer was stilgelegd. Na ongeveer drie uur gaf hij zich over.

Bron: Omroep Gelderland

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Politie Arnhem Zuid zoekt eigenaren gestolen spullen

Donderdag nacht omstreeks 03.57 uur zag een alerte melder een busje staan op de Zenegroen. De melder had gezien dat er een persoon met diverse gereedschapskisten heen en weer liep. Doordat de melder een goed signalement kon geven van de persoon kon de politie hierna op zoek gaan.

“Wij zijn hierop met meerdere collega’s ter plaatse gegaan op het Zenegroen en zagen al snel een persoon lopen welke de melder zojuist had omschreven.” aldus Politie Arnhem Zuid. De man had op dat moment goederen in zijn hand. In de nabije omgeving trof de politie diverse gereedschapskisten met gereedschap aan.

Hulp nodig

“Wij zijn dringend op zoek naar de eigenaar van de spullen. Wij hebben een foto bijgevoegd van de goederen die wij hebben aangetroffen. Herkend u uw gereedschap neemt u dan contact op via 0900-8844 of stuur de politie Arnhem Zuid een prive bericht via Facebook. Voeg wel je gegevens bij zodat de politie contact met je kan opnemen.

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Zorgbelang Gelderland en Utrecht wint wedstrijd laaggeletterden

foto: Zorgbelang Gelderland en Utrecht

Zorgbelang Gelderland en Utrecht heeft succesvol meegedaan aan de wedstrijd ‘Vanzelfsprekend’ van Tel mee met Taal. Samen met twee groepen laaggeletterden van Stichting ABC hebben ze met Team ‘Actief in Arnhem’ en Team ‘Tel mee in Tiel’ oplossingen bedacht voor de problemen waar laaggeletterden in het dagelijks leven tegenaan lopen. Met Team ‘Actief in Arnhem’ zijn ze de gelukkige winnaar van de vakjuryprijs geworden. Tel mee met Taal stelt geld beschikbaar voor de uitvoering van het idee.

Winnaar vakjuryprijs

Het team ‘Actief in Arnhem’ krijgt de vakjuryprijs voor het idee ‘de hulpknop’. “In het gemeentehuis moet je vaak een keuze maken uit een digitaal menu. Voor mensen die laaggeletterd zijn, is dit lastig. De hulpknop geeft laaggeletterden bij binnenkomst in het gemeentehuis de mogelijkheid om persoonlijke hulp te krijgen.” aldus Zorgbelang Gelderland en Utrecht. De keuze voor de vakjuryprijs is gemaakt op basis van creativiteit, realiseerbaarheid en uitvoerbaarheid op meerdere locaties in Nederland. “We vinden dat jullie enorm goed na hebben gedacht over hoe de dienstverlening bij gemeentes beter kan”, aldus vakjury-lid Inge Vossenaar (ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  Het filmpje over ons idee in het gemeentehuis van Arnhem is online te bekijken.

Winnaar publieksprijs

Team Abracadabra krijgt de publieksprijs met het idee voor een testpanel waarmee brieven van gemeentelijke instanties getoetst worden op ingewikkelde taal. Zij hebben online de meeste stemmen gekregen. De pitch van dit team is online te bekijken.

Alle inzendingen

De vakjury: ‘We hebben enorm genoten van alle ideeën die in vaak originele filmpjes waren gepresenteerd. We gaan nu kijken hoe we de ideeën van de winnaars samen met de groepen die het idee hebben bedacht verder kunnen ontwikkelen”. Team Fryslân, Team Winschoten, T-team Achterhoek, Heel Brabant Leert, Breinstormers Brabant, Routehorloge Gelderland en Het Sprekende Medicijnetiket Rotterdam. Het project ‘Vanzelfsprekend’ is onderdeel van het landelijk actieprogramma ‘Tel mee met Taal’ en wordt uitgevoerd door landelijk kenniscentrum Movisie. Movisie werkt hiervoor samen met vier partnerorganisaties: Partoer, CMO Stamm, Spectrum en Zorgbelang die op lokaal en regionaal niveau de groepen hebben begeleid.

Landelijk actieprogramma

Tel mee met Taal richt zich op het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid en het bevorderen van lezen. In dit driejarige programma (2016-2018) werken de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen.
Het programma helpt gemeenten, werkgevers, bibliotheken, welzijnsorganisaties en andere partijen om de doelgroep te vinden, door te verwijzen, te motiveren en een passend cursusaanbod te doen. Samen zorgen ze ervoor dat méér laaggeletterden aan de slag gaan met taal, rekenen of computervaardigheden en dat kinderen in een taalrijke omgeving kunnen opgroeien. Want het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid gaan hand in hand.

Reacties

Reacties

Continue Reading

Populair