Connect with us
Arnhem Centrum

Nieuws

Geen onderzoek spermadonaties zaaddonor Rijnstate

Rijnstate

Er komt geen onderzoek naar de spermadonaties van een zaaddonor die via ziekenhuis Rijnstate in Arnhem zijn zaad doneerde. Samen met een vrouw die twee kinderen heeft gekregen met zijn zaad diende hij een verzoek in om te laten onderzoeken hoeveel kinderen er precies door zijn donaties zijn verwekt. De rechtbank heeft vandaag dat verzoek afgewezen.

In het onderzoek zouden de dossiers van alle vrouwen die bij Rijnstate een donatie hebben ondergaan nagelopen moeten worden om te controleren wie er zaad hebben ontvangen van de betreffende donor. Het gaat hierbij om 5.000 dossiers. De donor en de ontvangster dienden hun verzoek in omdat volgens hen onduidelijk was hoeveel kinderen er precies zijn verwekt.

Te veel spermadonaties

Volgens de informatie van Rijnstate zijn er 37 kinderen verwekt, een stuk meer dan het wettelijke maximum van 25. Mogelijk ligt dat aantal echter nog hoger. De lijsten van Rijnstate vertonen namelijk inconsistenties die erop zouden duiden dat het zelfs om 47 kinderen gaat. Ook zijn er aanwijzingen dat het zaad mogelijk in Duitsland terecht is gekomen, en dat het tegen de expliciete wens van de donor ook voor anonieme donaties is gebruikt.

Gevolg is dat de donor mogelijk in veel meer gezinnen een rol moet spelen dan gepland, mochten de kinderen dit verlangen. Ook is er een verhoogd risico op inteelt doordat zoveel kinderen in dezelfde regio met hetzelfde zaad zijn verwekt. “Mijn kinderen moeten straks bij iedere relatie die ze aangaan eerst een DNA-onderzoek doen”, benadrukte de vrouw die samen met de donor om het onderzoek verzocht.

Geen onderzoek

Hoewel de rechtbank begrip heeft voor de wens van donor en ontvangster te weten hoeveel donaties er waren, wees zij de aanvraag af. Onderzoek van de dossiers van de vrouwen die via Rijnstate spermadonaties hebben ontvangen zou hun belangen schaden. Gezien de privacywetgeving moet bij alle 5.000 dossiers aan de betreffende vrouwen namelijk akkoord worden gevraagd voor het inzien van hun dossiers. Daardoor worden zij ongevraagd betrokken bij het onderzoek.

Bovendien kost het doornemen van alle dossiers enorm veel tijd en dus ook geld. Daarnaast was de rechtbank van mening dat de verzoekers vooral een persoonlijk, emotioneel belang hadden bij het onderzoek. Dat is onvoldoende basis voor een civiele procedure.

Meer nieuws?

Reacties

Reacties

Nieuws

Meepraten over de begroting

Stadhuis Arnhem
Foto: Ton van der Wal (CC)

De Gemeenteraad wil de Arnhemmers uitnodigen om mee te praten over de toekomst van de stad.  Via ronde tafelgesprekken kunnen Arnhemmers meepraten over de onlangs gepresenteerde begroting.  De ronde tafelgesprekken vinden plaats op woensdag 3 oktober 2018 vanaf 18.45 uur in het stadhuis.

Ronde tafelgesprekken

Bewoners en organisatie zijn van harte uitgenodigd om mee te praten aan de ronde tafelgesprekken. Voorafgaand aan de ronde tafelgesprekken zal het college van burgemeester en wethouder zal de MeerJarenProgrammaBegroting (MJPB) presenteren. Allerlei onderwerpen die van invloed zijn op de stad en haar inwoners komen aan bod. Na de presentaties is er de mogelijkheid om samen met raadsleden en fractievolgers te praten, over de begroting.

Programma

Het programma voor woensdag 3 oktober ziet er als volgt uit:

18.45 uur: Inloop met koffie en thee

19.00 uur: Presentatie MeerJarenProgrammaBegroting 2019-2022

19.30 uur: Gespreksronde 1 met de volgende onderwerpen:

  1. Vitale economie Arnhem-Nijmegen, verkeer, cultuur en sport
  2. Doorbraak naar werk, onderwijs en participatie
  3. Inclusief Arnhem (samenleven in diversiteit)

20.45 uur: Pauze

21.00 uur: Gespreksronde 2 met de volgende onderwerpen:

  1. Klimaat en energie, milieu, wonen en ruimte
  2. Zorg dichtbij, gezondheid en maatschappelijke ondersteuning
  3. Wijken en Wijkprogramma’s

22.15 uur: Afsluiting met borrel

Aanmelden

Wilt je ook meepraten? meld je voor zondag 30 september aanmelden via: Griffie@arnhem.nl. Geef bij de aanmelding je naam en e-mailadres door en geef aan welk onderwerp in gespreksronde 1 en gespreksronde 2 je voorkeur hebben.

De MeerJarenProgrammaBegroting kun je vinden via deze link

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Overheid wil vanaf 1 juli 2019 app en bellen verbieden op fiets

foto: Pixabay

Mogelijk zal vanaf 1 juli 2019 verboden zijn om in Arnhem en in de rest van Nederland te appen tijdens het fietsen. Teminsten als het aan minister Van Nieuwenhuizen ligt.

Eerst moet het verbod nog richting diverse adviesinstanties en daarna naar de eerste en tweede kamer. Het verbod gaat niet alleen gelden voor fietsers maar ook voor trambestuurders en bestuurders van invalidenvoertuigen. Voor automobilisten is het al verboden om te appen of te bellen. De minister is van mening dat sociale media en omvang van smartphones en databundels het gedrag van bestuurders beïnvloed.

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Nieuwe Zondagen 7 oktober met strafrechter Yvo van Kuijck

Heb je nog wel vertrouwen in de rechtspraak, zeker na alle commotie rond de strafzaak tegen Michael P.? Vindt je dat de rechter met beide benen in de samenleving staat? Wat verwacht je eigenlijk van rechters? En zijn die verwachtingen reëel? Hoe kijkt een rechter zelf tegen zijn rechtsprekende taak aan? Mogen emoties in rechterlijke uitspraken een rol spelen? Onder andere over deze onderwerpen zal mr. Yvo van Kuijck vanuit zijn jarenlange ervaring als strafrechter spreken op 7 oktober 2018.

Gezellige middag

Nieuwe Zondagen staat voor een gezellige ontmoeting met een hapje en een drankje, in combinatie met een lezing of workshop voor senioren uit de gemeente Renkum en Arnhem. Senioren uit deze gemeenten die graag in contact komen met anderen en het leuk vinden om een interactieve lezing te volgen zijn van harte welkom in villa Hartenstein. Voor mensen die enige schroom ervaren om te komen omdat zij niemand kennen: er zijn gastvrouwen en –heren aanwezig om iedereen persoonlijk welkom te heten en gedurende het programma te begeleiden.

Programma

14:00 – 14:30 uur ontvangst met koffie of thee met iets lekkers
14:30 – 15:15 uur lezing Yvo van Kuijck
15:15 – 16:30 uur napraten met hapje en drankje

Aanmelden en kosten

Geïnteresseerden online voor de lezingen een ticket kopen. Het ticketoverzicht vindt men op de website: www.airbornemuseum.nl/nieuwe-zondagen.
Mensen die niet in de gelegenheid zijn om een ticket online te kopen, kunnen zich aanmelden via aanmelding@airbornemuseum.nl o.v.v. naam, adres en telefoonnummer/e-mailadres of telefonisch via (026) 333 77 10. De prijs bedraagt € 6,50 voor het hele middagprogramma (inclusief lezing, drankjes en hapjes).

Vervoer

Voor Nieuwe Zondagen kunnen senioren een beroep doen op ‘Hulpdienst Voor Elkaar’. Dit is een stichting, werkzaam in de gemeente Renkum, waarbij mensen onder andere vervoer naar een locatie kunnen aanvragen. Aanvragen moeten uiterlijk vier dagen voor de betreffende zondag bij hen binnen zijn. Informatie over deze service: www.hulpdienstvoorelkaar.nl

Reacties

Reacties

Continue Reading
Advertisement

Populair