Connect with us
He Komaan

Nieuws

Bouwtekeningen winkelcentrum Rijkerswoerd

Foto: facebook

De plannen van de uitbreiding van winkelcentrum Rijkerswoerd zijn via Facebook bekendgemaakt.  In opdracht van investeerder De Hoge Dennen herontwikkelt Centrum Projecten in samenwerking met collega-projectontwikkelaar MVRO het winkelcentrum.

Om het weer toekomstbestendig te maken, wordt een flink aantal ondernemingen verplaatst naar een kleine uitbreiding en komt er een Jumbo-supermarkt bij. Daarnaast komt er een aanpassing en renovatie van de omliggende infrastructuur, zoals de toegangswegen en parkeerplaatsen. Ook wordt het openbare gebied aangepast en opgeknapt.

Kruidvat

Verder kan het winkelend publiek in het winkelcentrum een nieuw filiaal van Kruidvat verwachten. Daarnaast komen er drie nieuwe paviljoens op het centrale middenplein. Ook krijgen de installaties een opknapbeurt.

 

mom in balance

Reacties

Reacties

Nieuws

Uitslag verkiezingen gewoon openbaar in de ochtend

Stadhuis Arnhem
foto: Wikipedia

Eerder was op deze site te lezen dat lijsttrekker en wethouder Gerrie Elfrink het niet eens was met de handelwijze van burgemeester Ahmed Marcouch. Volgens Elfrink zou de burgemeester de uitslag van de gemeentelijke verkiezingen alleen intern willen bespreken. Marcouch laat per mail weten dat hier geen sprake van is.

Openbare uitslag

Op vrijdag ochtend 10.00 wordt de definitieve uitslag openbaar bekendgemaakt van de gemeentelijke verkiezingen. Hier mag elke Arnhemmer of andere geïnteresseerde bij aanwezig zijn. Bij deze openbare bekendmaking zal bekend worden gemaakt wie er definitief in de raad gaat komen en welke partij er eventueel een restzetel krijgt.

Na de bijeenkomst zal de burgemeester rijdag om 15.00 uur een high tea houden voor alle gekozen lijsttrekkers voor een informele kennismaking. Hierover is een mailwisseling geweest tussen griffie, namens de burgemeester aan alle lijsttrekkers.


Mail 16 maart

Geachte dames en heren,

Namens burgemeester Marcouch nodig ik u uit voor een bijeenkomst van alle gekozen lijsttrekkers met de voorzitter van de raad op vrijdagmiddag 23 maart om 15.00 uur, in de Scheepenzaal van het Duivelshuis. Het is een kennismakingsbijeenkomst waarin de voorzitter van de raad en de lijsttrekkers van gedachten wisselen over de betekenis van de uitslag van de verkiezingen en over het proces dat dient te leiden tot het sluiten van een raads- of coalitieakkoord. Het is gebruikelijk dat de grootste fractie het initiatief krijgt in dit proces. De lijsttrekker van de grootste fractie zal worden uitgenodigd om op vrijdag zijn of haar opvattingen/voorstellen over dit proces met de collega-lijsttrekkers te delen. Alle overige lijsttrekkers zullen in de gelegenheid zijn hierop te reageren.
Ter gelegenheid van deze eerste bijeenkomst van lijsttrekkers/fractievoorzitters biedt burgemeester Marcouch u een high tea aan.
Ik wijs er op dat deze afspraak in enige mate overlapt met een andere afspraak op vrijdag 23 maart, namelijk die waarin van de gekozen raadsleden wordt verwacht dat zij tussen 13.00 en 16.00 op het stadhuis aanwezig zijn om hun benoeming te aanvaarden, pasfoto’s te maken etc. Deze administratieve zaken vergen niet zoveel tijd, zodat deze beperkte overlap geen probleem hoeft te zijn.
Ik zal u na woensdag nog benaderen met eventuele actuele informatie over deze bijeenkomst.
hartelijke groet,
Jozef Kersten (Griffie gemeente Arnhem)

Hierop reageerde SP Lijsttrekker SP per mail:


Mail: 18 maart van Gerrie Elfrink aan burgemeester Marcouch

Geachte burgemeester,

Geachte voorzitter van de raad,
 
Uw uitnodiging voor een bijeenkomst op vrijdagmiddag a.s.heb ik in goede orde ontvangen. Ik constateer dat deze bijeenkomst niet officieel is uitgeschreven en niet openbaar is aangekondigd. Voor het bijeenkomen voor een nadere kennismaking acht ik dat niet nodig.
 
Het van gedachten wisselen over de betekenis van de uitslag en het daarop volgende vormingsproces kent een ander karakter. Dit dient in de volle openbaarheid plaats te vinden zodat de kiezers kunnen aanschouwen hoe hun stem gewogen wordt en wat de gedachten zijn van degene die zij hebben gekozenen over de wijze het nieuwe stadsbestuur gevormd gaat worden. Ik constateer dat u voorstelt dit aan de openbaarheid te onttrekken.
 
Dit kan onze goedkeuring niet wegdragen. Wij staan voor een zo transparant mogelijke vergadercultuur.  
 
Wij stellen voor dat u als voorzitter van de raad een openbare vergadering uitschrijft waarin een duiding aan de uitslag kan worden gegeven en waarin het vervolgproces publiekelijk wordt besproken .
 
Ik verzoek de griffier deze correspondentie en de verdere correspondentie over dit onderwerp bij het dossier van het vormingsproces te voegen. 
 
In afwachting van uw reactie, verblijf ik.
Hoogachtend,

G. E. Elfrink


Vervolgens reageerde burgemeester Marcouch met het volgende mailtje via de griffie.

Mail: 19 maart van griffie aan de lijsttrekkers.
Beste Gerrie,
Namens burgemeester Ahmed Marcouch laat ik je het volgende weten:
Geachte heer Elfrink,
Als antwoord op uw mail meld ik u graag dat ik u heb uitgenodigd voor een informele ontmoeting met de gekozen lijsttrekkers, om na een spannende, enerverende en soms gepeperde verkiezingsperiode hernieuwd met elkaar te kunnen kennismaken.
Het gaat bij deze ontmoeting vanzelfsprekend om de onderlinge relaties tussen onze nieuwe politici die met elkaar de inzet voor Arnhem gemeen hebben. Het is absoluut niet mijn bedoeling de duiding van de verkiezingsuitslag buiten de openbaarheid te houden, evenmin als het vervolgproces.
U kunt ervan op aan dat ik een transparant proces na streef ; ik vind het jammer dat de formulering van de uitnodiging de ruimte bood tot een andere interpretatie.
Ik ontvang u graag bij onze hernieuwde kennismaking in de Scheepenzaal van het Stadhuis en ik vertrouw op een prettige ontmoeting in een harmonieuze ambiance
met een vriendelijke groet,
Ahmed Marcouch

Of hier sprake is van miscommunicatie tussen SP-Lijsttrekker Elfrink en burgemeester Marcouch, of een verkiezingsitem vanuit de lijsttrekker Elfrink, zullen wij niet weten. Mochten Arnhemmers willen weten wat de definitieve uitslag is 15 maart, dan kunnen zij bij de openbare bijeenkomst aanwezig zijn.

De redactie van Ik hou van Arnhem heeft besloten zondag een eerder geplaatst artikel over dit onderwerp eraf te halen vanwege onjuiste informatie. Dit bericht is overgenomen door zustersite Rtv-arnhem.nl. Ook daar is het op last van de hoofdredactie verwijderd.

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Burgers’ Zoo en Rijnstate willen aardgas vrij

foto: Burgers Zoo
Vrijdag 16 maart om 15.15 uur hebben diverse betrokken partijen een intentieverklaring ondertekend die het startsein vormt voor een gedegen onderzoek naar een lokaal open warmtenet. De ondertekening vond plaats voor de zeekoeienruit in de Mangrove van Koninklijke Burgers’ Zoo. Het Arnhemse dierenpark onderzoekt de mogelijkheid van een biomassacentrale, die zowel Burgers’ Zoo als Rijnstate van warmte moet voorzien. In de toekomst zouden andere partijen ook kunnen worden aangesloten op het lokale open warmtenet.
Koninklijke Burgers’ Zoo, Rijnstate, Provincie Gelderland, Gemeente Arnhem, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO), ZON participaties en Inenergie spreken gezamenlijk de intentie uit om de mogelijkheden uitgebreid en gedegen te onderzoeken. Deze volgende onderzoeksfase duurt ongeveer een jaar en wordt afgesloten met de aanvraag voor SDE-subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie).
Haalbaarheidsonderzoek 2017 krijgt officieel vervolg
Inenergie heeft in 2017 een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar een eventueel lokaal open warmtenet in Arnhem-Noord. Een open warmtenet betekent dat meerdere aanbieders gebruik kunnen maken van de infrastructuur, zodat in de nabije toekomst desgewenst extra partijen kunnen worden aangesloten. Provincie Gelderland en Gemeente Arnhem ondersteunen het initiatief om alternatieve, CO2-neutrale energiebronnen te onderzoeken.
Koninklijke Burgers’ Zoo en Rijnstate hebben de intentie om de aardgasvrije energie te gaan gebruiken. Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) is de netwerkbeheerder en ondersteunt graag initiatieven op basis van CO2-neutrale energieopwekking, terwijl ZON participaties de biomassacentrale kan leveren en installeren en Inenergie de haalbaarheidsstudie heeft uitgevoerd.

Hoe een biomassacentrale in de praktijk werkt en waarom het een milieuvriendelijke wijze van het opwekken van energie betreft, wordt helder en duidelijk geïllustreerd in deze educatieve animatievideo: https://www.mpdgroeneenergie.nl/het-groene-warmtenet-ede/.

Meer nieuws?


Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Gemeente wijst 61 wederopbouwpanden aan als gemeentelijk monument

Looierstraat
In de Looierstraat is de veelzijdigheid van wederopbouwarchitectuur goed te zien. - Foto: Google StreetView

De Hema aan de Rijnstraat, flats aan de Rodenburgstraat en bouwwerken aan het Gele Rijdersplein moeten worden bewaard voor de komende generaties. Dat vindt de gemeente Arnhem. Alles bij elkaar 61 gebouwen uit de Wederopbouwperiode komen op de gemeentelijke monumentenlijst.

Veelzijdig

“Het is bijzonder dat er zo’n grote aanwijzing plaatsvindt van gebouwen uit één periode”, stelt de gemeente. Wederopbouwarchitectuur is volgens de gemeente verrassend veelzijdig, maar door de veelal onbeschermde status dreigen deze waardevolle panden voor de stad verloren te gaan.

Het gaat niet alleen om individuele gebouwen. “Soms geeft een hele straat als ‘ensemble’ een duidelijk beeld van hoe er tijdens de wederopbouw over architectuur werd gedacht. Dat is vooral te zien bij de markt, het Gele Rijdersplein, de Looierstraat en de Bakkerstraat.”

Ondergewaardeerd

Wederopbouwarchitectuur wordt ondergewaardeerd, stelt cultuurwethouder Gerrie Elfrink. “Dat is onterecht. De inzet van die generatie wordt wel veel geroemd, ook nu nog. Er zitten echt veel parels tussen, veel zijn nog bijna in oorspronkelijke staat. Ik vind het dan ook passend, zeker in Arnhem, dat een groot aantal panden de status van monument krijgt.”

Met de toewijzing staan er nu 900 gemeentelijke monumenten in de stad. Daarnaast zijn er ook nog 450 rijksmonumenten.

Meer nieuws?

 

 

Reacties

Reacties

Continue Reading

Populair