Connect with us
He Komaan

Nieuws

GroenLinks wilt dat ouderen hun huisdieren mee kunnen nemen naar verzorgingshuis

foto: Pixabay - Joenominias

GroenLinks laat in hun verkiezingsprogramma weten dat ze graag willen dat ouderen hun dieren mee kunnen nemen in een verpleeg- of verzorgingshuis. Hiermee willen ze voorkomen dat dieren onnodig in een dierenasiel terecht komen. Maar het is niet alleen goed voor de dieren, maar ook voor de ouderen zelf.

Dierenasiel

Hoeveel dieren per jaar in het dierenasiel terecht komen omdat hun baasje verhuisd naar een zorginstelling is onbekend. Wel blijkt dat het voorkomt dat dieren in het asiel terecht komen omdat hun baasje of familie geen zorg meer kunnen bieden door verhuizing naar een zorginstelling.
GroenLinks wilt wel voorkomen dat dieren onnodig daar terecht komen. “Om te voorkomen dat dieren in een asiel terechtkomen omdat hun eigenaar naar een verpleeg- of verzorgingstehuis moet, kan de gemeente een rol spelen bij uitbreiding van het aantal woonzorg- en
verpleeghuizen, waar ouderen welkom zijn samen met hun dier. De gemeente kan inventariseren waar in de gemeente dit mogelijk is en bemiddelen tussen ouderen en directies van verzorgingstehuizen en ervoor zorgen dat een dier wordt toegestaan. Verder kan de gemeente informatie verstrekken aan bewoners over de mogelijke adressen waar ouderen samen met hun huisdier terecht kunnen.” aldus GroenLinks in hun verkiezingsprogramma.
Uit onderzoek in 2012 bleek dat ruim drie kwart van alle verpleeg- of verzorgingshuizen in Nederland open staan om huisdieren te ontvangen. Wel willen de meeste verpleeg- of verzorgingshuizen dat de bewoner zelf in staat moet kunnen zijn om de huisdieren te verzorgen of anders steun kan krijgen van hun vrienden of familie. Daarnaast moeten andere bewoners geen last hebben van de huisdieren. Voordat een huisdier welkom is, moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden.

positief effect van huisdieren

Uit diverse onderzoeken blijkt dat huisdieren positief effect heeft op de lichamelijke- en geestelijke positie van ouderen. Doordat ouderen vaak hun partner of vrienden verliezen door overlijden, raken ze in eenzaamheid. Huisdieren kunnen ervoor zorgen dat dit minder gebeurt. Een huisdier geeft ouderen ook een doel in hun leven omdat ze namelijk dieren moeten verzorgen. Dit zorgt ervoor dat ouderen een betere dag- en nachtritme en een betere stemming krijgen. Ook kunnen huisdieren ervoor zorgen dat ouderen een gespreksonderwerp hebben bij andere ouderen, familie en/of vrienden wat weer voorkomt dat ouderen in een sociale isolement komt.
Ook blijkt huisdieren een positief effect te hebben op dementie. Zo bleek dat dementerende ouderen die twee katten op hun afdeling kregen veel alerter werden en minder hulpbehoevend waren dan eerst. Ook zorgen huisdieren voor verlaging van hoog bloeddruk.

Allergieën en angsten

Naast positieve effecten, zitten er ook negatieve effecten aan huisdieren in een zorginstelling. Zo kunnen andere bewoners of personeel angst of allergie hebben voor bepaalde huisdieren. Daarnaast kan het ook problemen opleveren op gebied van hygiëne binnen de zorginstelling.

Reacties

Reacties

Nieuws

Gijzelnemer Klarendal Frans S. in hoger beroep

foto: Omroep Gelderland

Gijzelnemer Frans S. gaat in hoger beroep tegen zijn straf van twee jaar cel en tbs met dwangverpleging. Dat meldt het gerechtshof Arnhem – Leeuwarden.

S. hield in mei 2017 vier medewerkers van de gemeente Arnhem gegijzeld in de wijk Klarendal. De 58-jarige S. kwam in legertenue in een wijkcentrum aan de Hommelseweg in de wijk Klarendal en nam vier handhavers van de gemeente in gijzeling. Ze liepen daar stage. Twee van hen liet hij al snel gaan.

De man had een dolkmes, een namaakpistool en een mes van 20 centimeter lang bij zich. Ook droeg hij een bomgordel, die later nep bleek te zijn. Het pistool hield hij tegen de buik van een van de medewerkers. De straat was afgesloten en het treinverkeer was stilgelegd. Na ongeveer drie uur gaf hij zich over.

Bron: Omroep Gelderland

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Politie Arnhem Zuid zoekt eigenaren gestolen spullen

Donderdag nacht omstreeks 03.57 uur zag een alerte melder een busje staan op de Zenegroen. De melder had gezien dat er een persoon met diverse gereedschapskisten heen en weer liep. Doordat de melder een goed signalement kon geven van de persoon kon de politie hierna op zoek gaan.

“Wij zijn hierop met meerdere collega’s ter plaatse gegaan op het Zenegroen en zagen al snel een persoon lopen welke de melder zojuist had omschreven.” aldus Politie Arnhem Zuid. De man had op dat moment goederen in zijn hand. In de nabije omgeving trof de politie diverse gereedschapskisten met gereedschap aan.

Hulp nodig

“Wij zijn dringend op zoek naar de eigenaar van de spullen. Wij hebben een foto bijgevoegd van de goederen die wij hebben aangetroffen. Herkend u uw gereedschap neemt u dan contact op via 0900-8844 of stuur de politie Arnhem Zuid een prive bericht via Facebook. Voeg wel je gegevens bij zodat de politie contact met je kan opnemen.

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Zorgbelang Gelderland en Utrecht wint wedstrijd laaggeletterden

foto: Zorgbelang Gelderland en Utrecht

Zorgbelang Gelderland en Utrecht heeft succesvol meegedaan aan de wedstrijd ‘Vanzelfsprekend’ van Tel mee met Taal. Samen met twee groepen laaggeletterden van Stichting ABC hebben ze met Team ‘Actief in Arnhem’ en Team ‘Tel mee in Tiel’ oplossingen bedacht voor de problemen waar laaggeletterden in het dagelijks leven tegenaan lopen. Met Team ‘Actief in Arnhem’ zijn ze de gelukkige winnaar van de vakjuryprijs geworden. Tel mee met Taal stelt geld beschikbaar voor de uitvoering van het idee.

Winnaar vakjuryprijs

Het team ‘Actief in Arnhem’ krijgt de vakjuryprijs voor het idee ‘de hulpknop’. “In het gemeentehuis moet je vaak een keuze maken uit een digitaal menu. Voor mensen die laaggeletterd zijn, is dit lastig. De hulpknop geeft laaggeletterden bij binnenkomst in het gemeentehuis de mogelijkheid om persoonlijke hulp te krijgen.” aldus Zorgbelang Gelderland en Utrecht. De keuze voor de vakjuryprijs is gemaakt op basis van creativiteit, realiseerbaarheid en uitvoerbaarheid op meerdere locaties in Nederland. “We vinden dat jullie enorm goed na hebben gedacht over hoe de dienstverlening bij gemeentes beter kan”, aldus vakjury-lid Inge Vossenaar (ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  Het filmpje over ons idee in het gemeentehuis van Arnhem is online te bekijken.

Winnaar publieksprijs

Team Abracadabra krijgt de publieksprijs met het idee voor een testpanel waarmee brieven van gemeentelijke instanties getoetst worden op ingewikkelde taal. Zij hebben online de meeste stemmen gekregen. De pitch van dit team is online te bekijken.

Alle inzendingen

De vakjury: ‘We hebben enorm genoten van alle ideeën die in vaak originele filmpjes waren gepresenteerd. We gaan nu kijken hoe we de ideeën van de winnaars samen met de groepen die het idee hebben bedacht verder kunnen ontwikkelen”. Team Fryslân, Team Winschoten, T-team Achterhoek, Heel Brabant Leert, Breinstormers Brabant, Routehorloge Gelderland en Het Sprekende Medicijnetiket Rotterdam. Het project ‘Vanzelfsprekend’ is onderdeel van het landelijk actieprogramma ‘Tel mee met Taal’ en wordt uitgevoerd door landelijk kenniscentrum Movisie. Movisie werkt hiervoor samen met vier partnerorganisaties: Partoer, CMO Stamm, Spectrum en Zorgbelang die op lokaal en regionaal niveau de groepen hebben begeleid.

Landelijk actieprogramma

Tel mee met Taal richt zich op het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid en het bevorderen van lezen. In dit driejarige programma (2016-2018) werken de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen.
Het programma helpt gemeenten, werkgevers, bibliotheken, welzijnsorganisaties en andere partijen om de doelgroep te vinden, door te verwijzen, te motiveren en een passend cursusaanbod te doen. Samen zorgen ze ervoor dat méér laaggeletterden aan de slag gaan met taal, rekenen of computervaardigheden en dat kinderen in een taalrijke omgeving kunnen opgroeien. Want het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid gaan hand in hand.

Reacties

Reacties

Continue Reading

Populair