Connect with us
He Komaan

Blog

Crowdfunding-actie voor gehandicapte Daan

Wie is Daan
Foto: Dave Gerrits

Een ingezonden mededeling van Dave Gerrits uit Rijkerswoerd. Hij is een crowdfunding-actie begonnen om een rolstoelbus en een rolstoelbakfiets voor zijn gehandicapte zoontje Daan te kunnen bekostigen.

“Ik stuur u dit berichtje om de aandacht te vragen voor ons 4-jarige zoontje Daan. Daan is een 4-jarige jongen met een zeldzame chromosoom 8-afwijking. Zo kan hij niet staan, lopen, praten en niet zelfstandig zitten. Hij is geestelijk en lichamelijk gehandicapt. En hij heeft problemen met prikkelverwerking en heeft daarnaast nystagmus (slechtziendheid) en epilepsie. Daarnaast heeft hij 24-uurszorg nodig, wat wij als ouders zelf doen. Voor een uitgebreide beschrijving van Daan, hebben wij 2 weken geleden een hele website opgestart. Deze is te vinden via www.wieisdaan.nl.

“Wij zijn een crowdfunding-actie gestart om een rolstoelbus en rolstoel bakfiets te realiseren. Daan wordt op dit moment vervoerd met een gewone auto, wat eigenlijk niet meer gaat. Via deze weg hopen wij als ouders voor Daan dit hele doel te kunnen realiseren. Wij willen u daarom vragen of u in ieder geval een kijkje wilt nemen op onze website, en u zich in te lezen in Daan.”

Meer nieuws?

Reacties

Reacties

Blog

‘Stichting verspreidt nepnieuws over goudvissen Jansbeek’

goudvis

De in januari uitgezette goudvissen in de Sint Jansbeek zijn inmiddels het middelpunt van een hele soap. De stichting Invasieve Exoten heeft donderdagavond een brief rondgestuurd. Daarin staat dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de Arnhemmer Rob Garritsen gaat verplichten de elf knaloranje dieren weer te vangen.

Garritsen is degene die ervan beschuldigd wordt de dieren te hebben uitgezet. Hij ontkent dit echter. Ook spreekt hij tegen dat de RVO hem de plicht heeft opgelegd om de goudvissen weer uit de beek te halen of te laten halen.

Fake news

De Arnhemmer doet het verhaal van de stichting dan ook af als ‘fake news’. Het platform zou voor zijn beurt hebben gesproken. “De procedure loopt net. Daar hoor ik pas veel later wat over.”

Hoe het verhaal in de wereld komt dat hij de dieren heeft losgelaten in de beek? Hij heeft wel eerder gezegd de verantwoordelijkheid op zich te nemen, vertelt hij. “Ik weet wie het wel gedaan heeft. Aan hem geef ik alles door.” Wie dat is? Dat zegt hij niet.

Complex

Woordvoerder Tom Hoven van de RVO legt uit dat de zaak nog wat complexer is. Hij bevestigt dat Garritsen nog niet is verplicht om de goudvissen te vangen of te laten vangen. “Wij hebben alleen een voornemen naar buiten gebracht om te handhaven. De mogelijke betrokkene heeft nog de ruimte om zijn zienswijze in te dienen.”

Gaat de rijksdienst na de indiening van de zienswijze alsnog handhaven? Het zou zomaar kunnen. “Maar ik weet niet eens zeker of de goudvissen nog in de beek zitten.” Dat zegt weinig. “Goudvissen kunnen zich goed verstoppen.”

Verdwijnen

De goudvis is een soort die van oorsprong niet in Nederland voorkomt. Hij kan kruisen met inheemse soorten waardoor die uiteindelijk verdwijnen. Het initiatief om elf goudvissen in de beek uit te zetten was bedoeld als ludieke actie. Het platform Invasieve Exoten kon er niet om lachen en kaartte de kwestie aan bij de RVO.

Dit verhaal wordt ongetwijfeld vervolgd…

Meer nieuws?

Reacties

Reacties

Continue Reading

Blog

Opinie: Niet het groen, maar de lucht in

Onderstaande tekst is een opiniestuk van D66 Arnhem

Arnhem is een aantrekkelijke, groene stad. Zo aantrekkelijk dat de stad groeit, en blijft groeien. De verwachting is dat er tot 2040 – bovenop de bestaande plannen – nog 6.000 extra woningen nodig zijn. Maar dat mag wat ons betreft niet ten koste gaan van het waardevolle groen in en rond onze stad.

Naast meer woningen, verandert ook de vraag naar het soort woningen en woonmilieus. Niet iedereen wil in een vinexwijk wonen. Starters op de woningmarkt kiezen vaker voor wonen rond het centrum, bij voorkeur met het groen dichtbij. En Arnhem heeft wat dat betreft geweldige kansen. Op locaties zoals Coberco, in de Zuidelijke Binnenstad en rond Arnhem Centraal hebben we nog ruimte om te bouwen.

Files

Mensen die stedelijk wonen, gebruiken vaker de fiets en het OV, of kiezen ervoor om helemaal geen auto te hebben. Kiezen voor een compacte stad zorgt er zo voor dat de filedruk op de wegen naar de stad niet onnodig verder toeneemt. En we gaan zuinig met de beschikbare ruimte om, waardoor we in Arnhem níet het waardevolle groen in en rond de stad hoeven vol te bouwen.

Het groene karakter en de ruimte om te bouwen rondom het centrum, maken Arnhem een aantrekkelijke woonstad voor de toekomst. Maar dan moeten we in deze gebieden wel zo veel mogelijk woningen bouwen. En niet alleen maar meer van hetzelfde, niet alleen heel klein en ook niet alleen heel duur. Juist de middenhuur en de betaalbare koop moeten worden bediend. Er is maar één denkbare optie: nú de hoogte in.

Zorgvuldig

D66 is vóór zorgvuldig ingepaste hoogbouw, met respect voor de historische binnenstad. Met gemiddeld zo’n zes verdiepingen, en af en toe een gebouw half zo hoog als de Eusebius. En op basis van een goede hoogbouwvisie kan hier en daar een echte toren van 25 verdiepingen worden gebouwd. Als we willen voorkomen dat we noodgedwongen groen moeten opofferen voor de groei van de stad, moeten we vandaag aan de slag.

De markt trekt aan en de locaties rond het centrum worden in hoog tempo ontwikkeld. Als de plannen eenmaal zijn gemaakt, wordt het lastig om nog extra woningen toe te voegen. Wat D66 betreft beginnen we daarom vandaag met het maken van plannen en morgen met de bouw van de stad van de toekomst. Een aantrekkelijke groene stad met een passende woning voor iedereen. Niet het groen, maar de lucht in!

Sabine Andeweg, Mattijs Loor en Sjoerd Dijk

Mededeling redactie: In aanloop naar de verkiezingen op 21 maart, kunnen alle Arnhemse politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een opiniestuk insturen. Hier maakt D66 als eerste gebruik van. Ook andere partijen hebben het recht om hiervan gebruik te maken. Deze opinies geven niet de mening weer van de redactie van Ik hou van Arnhem noch van de organisatie die verantwoordelijk is voor de website houvanarnhem.nl.

 

Reacties

Reacties

Continue Reading

Blog

Einde carnaval in Musis is einde 19e-eeuwse traditie

Carnaval Arnhem 1879
Foto's uit Arnhemsche Courant 1879

Carnavalsvereniging De On-Ganse houdt voor het tweede jaar achter elkaar zijn feesten in Luxor Live. Vorig jaar week het uit vanuit Musis Sacrum vanwege de verbouwing die er toen was. Omdat sindsdien de zaalhuur te hoog is geworden, is de carnavalsclub daar niet meer teruggekomen.

Breuk

Dat is een breuk met een lange traditie. Van oudsher zijn er al carnavalsfeesten in Musis Sacrum. Van 1953 tot 2017 vond het feest er plaats. Uitgezonderd in de jaren 70. Ook toen moest De On-Ganse uitwijken vanwege een verbouwing. Het feest ging tijdelijk naar de Rijnhal.

Die carnavalstraditie in Musis is eigenlijk al veel ouder dan 1953. In de negentiende eeuw was er een levendige traditie van gemaskerde bals in en rond de vooravond van de vastenperiode. Dat kwam in 1879 goed op gang.

‘Naar Keulsch voobeeld’

Toen was er voor het eerst een Grande fête de nuit, zoals dat toen heette. Dit bal masqué was duidelijk bedoeld voor de rijke dames en heren in de stad. Aanvankelijk was het feest ‘naar Keulsch voorbeeld’, dus een kopie van het Rijnlandse carnaval.

Carnaval Arnhem 1879Een jaar later adverteerden de organisatoren al dat de grote zaal van het nog grotendeels bestaande gebouw ‘expresselijk gedecoreerd’ was, ‘in geheel nieuw genre’. Het grote voorbeeld waren nu ‘groote Carnaval-feesten te Parijs’.

Pages te paard

Wat waren de ingrediënten van zo’n negentiende-eeuws feest? Het begon ‘des avonds ten 9 ure’. Er speelden een vijftigkoppig orkest. Om 10 uur kwam de ‘intocht van den Prins en Prinsesse de Carnaval met gevolg, voorafgegaan door pages te paard enz.’. Waar dat ‘enz.’ voor stond, blijft in nevelen gehuld.

Alles werd afgewisseld met ‘Comische voorstellingen’. Opvallend was dat een heer naar binnen mocht voor het bedrag van 1 gulden en 49 cent, terwijl een dame al voor 99 cent naar binnen mocht. Omgerekend naar de maatstaven van deze tijd: ongeveer 15 en 1o euro. In die tijd meer dan een weekloon van een arbeider.

Brooduitdeling

Al die Franse woorden en de entreeprijs duiden er al op. Het Grande fête de nuit was niet voor de Arnhemmer met de pet bedoeld. Die kreeg de middag voor het feest een klein cadeautje. Er was tussen 12 en 1 uur een brooduitdeling voor de armen in Musis.

Deze feesten gingen jaarlijks door tot 1899. Daarna zijn ze niet meer terug te vinden. Stierven ze een stille dood? Dat is niet precies na te gaan. Een halve eeuw lang is er weinig van carnavalsactiviteit te merken geweest in Musis Sacrum.

Meer weten over carnaval in Arnhem?

Reacties

Reacties

Continue Reading

Populair