Connect with us
Arnhem Centrum

Nieuws

Uitslag verkiezingen gewoon openbaar in de ochtend

Stadhuis Arnhem
foto: Wikipedia

Eerder was op deze site te lezen dat lijsttrekker en wethouder Gerrie Elfrink het niet eens was met de handelwijze van burgemeester Ahmed Marcouch. Volgens Elfrink zou de burgemeester de uitslag van de gemeentelijke verkiezingen alleen intern willen bespreken. Marcouch laat per mail weten dat hier geen sprake van is.

Openbare uitslag

Op vrijdag ochtend 10.00 wordt de definitieve uitslag openbaar bekendgemaakt van de gemeentelijke verkiezingen. Hier mag elke Arnhemmer of andere geïnteresseerde bij aanwezig zijn. Bij deze openbare bekendmaking zal bekend worden gemaakt wie er definitief in de raad gaat komen en welke partij er eventueel een restzetel krijgt.

Na de bijeenkomst zal de burgemeester rijdag om 15.00 uur een high tea houden voor alle gekozen lijsttrekkers voor een informele kennismaking. Hierover is een mailwisseling geweest tussen griffie, namens de burgemeester aan alle lijsttrekkers.


Mail 16 maart

Geachte dames en heren,

Namens burgemeester Marcouch nodig ik u uit voor een bijeenkomst van alle gekozen lijsttrekkers met de voorzitter van de raad op vrijdagmiddag 23 maart om 15.00 uur, in de Scheepenzaal van het Duivelshuis. Het is een kennismakingsbijeenkomst waarin de voorzitter van de raad en de lijsttrekkers van gedachten wisselen over de betekenis van de uitslag van de verkiezingen en over het proces dat dient te leiden tot het sluiten van een raads- of coalitieakkoord. Het is gebruikelijk dat de grootste fractie het initiatief krijgt in dit proces. De lijsttrekker van de grootste fractie zal worden uitgenodigd om op vrijdag zijn of haar opvattingen/voorstellen over dit proces met de collega-lijsttrekkers te delen. Alle overige lijsttrekkers zullen in de gelegenheid zijn hierop te reageren.
Ter gelegenheid van deze eerste bijeenkomst van lijsttrekkers/fractievoorzitters biedt burgemeester Marcouch u een high tea aan.
Ik wijs er op dat deze afspraak in enige mate overlapt met een andere afspraak op vrijdag 23 maart, namelijk die waarin van de gekozen raadsleden wordt verwacht dat zij tussen 13.00 en 16.00 op het stadhuis aanwezig zijn om hun benoeming te aanvaarden, pasfoto’s te maken etc. Deze administratieve zaken vergen niet zoveel tijd, zodat deze beperkte overlap geen probleem hoeft te zijn.
Ik zal u na woensdag nog benaderen met eventuele actuele informatie over deze bijeenkomst.
hartelijke groet,
Jozef Kersten (Griffie gemeente Arnhem)

Hierop reageerde SP Lijsttrekker SP per mail:


Mail: 18 maart van Gerrie Elfrink aan burgemeester Marcouch

Geachte burgemeester,

Geachte voorzitter van de raad,
 
Uw uitnodiging voor een bijeenkomst op vrijdagmiddag a.s.heb ik in goede orde ontvangen. Ik constateer dat deze bijeenkomst niet officieel is uitgeschreven en niet openbaar is aangekondigd. Voor het bijeenkomen voor een nadere kennismaking acht ik dat niet nodig.
 
Het van gedachten wisselen over de betekenis van de uitslag en het daarop volgende vormingsproces kent een ander karakter. Dit dient in de volle openbaarheid plaats te vinden zodat de kiezers kunnen aanschouwen hoe hun stem gewogen wordt en wat de gedachten zijn van degene die zij hebben gekozenen over de wijze het nieuwe stadsbestuur gevormd gaat worden. Ik constateer dat u voorstelt dit aan de openbaarheid te onttrekken.
 
Dit kan onze goedkeuring niet wegdragen. Wij staan voor een zo transparant mogelijke vergadercultuur.  
 
Wij stellen voor dat u als voorzitter van de raad een openbare vergadering uitschrijft waarin een duiding aan de uitslag kan worden gegeven en waarin het vervolgproces publiekelijk wordt besproken .
 
Ik verzoek de griffier deze correspondentie en de verdere correspondentie over dit onderwerp bij het dossier van het vormingsproces te voegen. 
 
In afwachting van uw reactie, verblijf ik.
Hoogachtend,

G. E. Elfrink


Vervolgens reageerde burgemeester Marcouch met het volgende mailtje via de griffie.

Mail: 19 maart van griffie aan de lijsttrekkers.
Beste Gerrie,
Namens burgemeester Ahmed Marcouch laat ik je het volgende weten:
Geachte heer Elfrink,
Als antwoord op uw mail meld ik u graag dat ik u heb uitgenodigd voor een informele ontmoeting met de gekozen lijsttrekkers, om na een spannende, enerverende en soms gepeperde verkiezingsperiode hernieuwd met elkaar te kunnen kennismaken.
Het gaat bij deze ontmoeting vanzelfsprekend om de onderlinge relaties tussen onze nieuwe politici die met elkaar de inzet voor Arnhem gemeen hebben. Het is absoluut niet mijn bedoeling de duiding van de verkiezingsuitslag buiten de openbaarheid te houden, evenmin als het vervolgproces.
U kunt ervan op aan dat ik een transparant proces na streef ; ik vind het jammer dat de formulering van de uitnodiging de ruimte bood tot een andere interpretatie.
Ik ontvang u graag bij onze hernieuwde kennismaking in de Scheepenzaal van het Stadhuis en ik vertrouw op een prettige ontmoeting in een harmonieuze ambiance
met een vriendelijke groet,
Ahmed Marcouch

Of hier sprake is van miscommunicatie tussen SP-Lijsttrekker Elfrink en burgemeester Marcouch, of een verkiezingsitem vanuit de lijsttrekker Elfrink, zullen wij niet weten. Mochten Arnhemmers willen weten wat de definitieve uitslag is 15 maart, dan kunnen zij bij de openbare bijeenkomst aanwezig zijn.

De redactie van Ik hou van Arnhem heeft besloten zondag een eerder geplaatst artikel over dit onderwerp eraf te halen vanwege onjuiste informatie. Dit bericht is overgenomen door zustersite Rtv-arnhem.nl. Ook daar is het op last van de hoofdredactie verwijderd.

Reacties

Reacties

Nieuws

Bouw in park Klarenbeek; GroenLinks en Arnhem Centraal stellen vragen

Geschreven door: Burgerjournalist Huibert Veth

Afgelopen week ontstond er enige commotie door bezorgde omwonenden over het feit dat er noodlokalen in park Klarenbeek gebouwd worden. Dit ten behoeve van het Arentheem College, locatie Thomas a Kempislaan, vanwege de voorziene groei van 100 leerlingen. De omwonenden maken zich zorgen over de tijdelijkheid van de noodlokalen en de druk op het verkeer door de uitbreiding van de school. Ook geeft men aan het vreemd te vinden dat de bouw al gestart is voordat de vergunning verleend is.

Zes noodlokalen

Volgens de school worden er momenteel zes noodlokalen op het sportveld achter de school gebouwd, dicht tegen de bestaande bebouwing aan. De school geeft aan dat deze noodlokalen er voor maximaal vijf jaar blijven staan en dat er in de tussentijd aan een definitieve oplossing gewerkt wordt.

GroenLinks stelt dat vergunningverlener ODRA aangeeft dat er over de termijn van tijdelijkheid van de noodlokalen niets in de vergunning is opgenomen en dat deze er, conform wetgeving, dus 10 jaar kunnen blijven staan.

Klopt het dat de bouw is gestart zonder vergunning?

Cyriel Prinsen (GroenLinks) stelde hier vorige week onder meer de volgende schriftelijke vragen over aan verantwoordelijk D66-wethouder Hans de Vroome:

 1. Zijn de aannames dat de noodgebouwen alleen op het eigen sportveld worden geplaatst, dat hier geen groen voor hoeft te wijken en dat de locatie van de noodlokalen niet tot park Klarenbeek behoort, correct?
 2. Hoe zorgt het college voor de zekerheid dat de noodlokalen er inderdaad maximaal vijf jaar zullen staan?
 3. In hoeverre is de capaciteit van de infrastructuur van de omgeving berekend op een toename van het leerlingenaantal?
 4. Zijn er meerdere scholen in Arnhem die verwachten de komende jaren met een forse leerlingengroei te maken krijgen? Zo ja, welke scholen zijn dat en welke maatregelen worden er getroffen om deze groei op te vangen?

In aanvulling hierop wil Lea Manders (Arnhem Centraal) ook nog de volgende zaken van de wethouder weten:

 1. Klopt het dat de bouw is gestart zonder vergunning? En zo ja, hoe is dat mogelijk?
 2. De school heeft het advies van ODRA, om eerst in gesprek te gaan met de omwonenden, naast zich neergelegd, zo begrijpen wij. Is dat correct?
 3. Is het college alsnog van plan om met de bewoners in gesprek te gaan alvorens verder te gaan met bouwen?
 4. Omwonenden maken zich zorgen, dat van het één het ander komt en dat er dus later toch in het park Klarenbeek gebouwd gaat worden. Kan het college garanderen dat dit niet gebeurt?

Het college heeft inmiddels laten weten vanwege de vakantieperiode de vragen niet binnen de gestelde termijn van 4 weken te kunnen beantwoorden en verwacht dit voor  1 september 2018 te kunnen doen.

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Arnhem steeds duurder op het terras

Korenmarkt
Foto: Gemeente Arnhem

In het jaarlijkse onderzoek van horeca-adviesbureau Van Spronsen&Partners naar de prijs van een rondje op het terras, blijkt het dat Arnhem 7 cent duurder is geworden dan het jaar ervoor. Gemiddeld betaal je voor 2 koffie, 2 fris, 2 bier en 2 rosé nu €22,05 terwijl dit vorig jaar €21,98 was.

Arnhem is gelukkig niet de duurste stad om op het terras te zitten. Van de 21 onderzochte steden staat Arnhem op de 15de plek. De nummer 1 van duurste terrassen is Amsterdam met €25,1 voor een rondje.

Maar Arnhem is wel duurder geworden de afgelopen 4 jaar. Waar je toen 19,90 betaal, ben je in 2018 €2,15 duurder geworden.

 • 2018: 22,05 euro
 • 2017: 21,98 euro
 • 2016: 21,80 euro
 • 2015: 20,38 euro
 • 2014: 19,90 euro

De stijging van kosten hebben vooral te maken met stijging van kosten.

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

50-jarige Arnhemmer moet in de bak voor bezit kinder- en dierenporno

Computer
Foto: CC0

Een 50-jarige Arnhemmer kreeg donderdag te horen dat hij veertien maanden de gevangenis in mag, waarvan tien voorwaardelijk. Hij had namelijk kinder- en dierenporno in zijn bezit. Ook moet hij zich laten behandelen voor zijn verslaving aan porno en blijven zijn computer en andere elektronische apparaten onder toezicht.

De Arnhemmer wist de afgelopen zeven jaar kinderporno te verzamelen. Doordat een Amerikaanse instituut melding deed bij Justitie kwam de zaak naar voren. De rechtbank vond de zaak een ernstige kwestie en besloot de man onder behandeling te stellen en even te laten brommen in de gevangenis.

Reacties

Reacties

Continue Reading
Advertisement

Populair