Connect with us
Arnhem Centrum

Nieuws

Mensenrechtencollege negeert discriminatie transgender

Mensenrechten
Foto: TNN

Het College voor de Rechten van de Mens heeft een transgender vrouw in het ongelijk gesteld over een klacht tegen de rechtbank Gelderland. De vrouw was als rechter in opleiding (rio) in dienst. Zij heeft haar oud-werkgever aangeklaagd omdat zij zou zijn ontslagen vanwege discriminatie.

De Arnhemse rechtbank heeft volgens haar onvoldoende met haar transitie rekening houden. De rechtbank vindt dat de rio te laat heeft gezegd dat zij nog geopereerd moest worden. De rio zegt dat zij wel op tijd was. Het mensenrechtencollege vindt toch dat er geen sprake is van discriminatie.

Feiten laten liggen

Het College is echter niet op alle aangevoerde feiten ingegaan. De vrouw had namelijk aangetoond dat zij geen verbeterkans heeft gekregen. De rechtbank heeft daarnaast toegegeven dat zij wel verder had kunnen gaan met haar opleiding als zij niet transgender, maar zwanger was geweest. Zij heeft deze feiten in haar klaagschrift aangevoerd, maar in het oordeel van het College komen ze niet voor.

Transgender Netwerk Nederland (TNN) reageert daarom verbijsterd op de uitspraak van het mensenrechtencollege. Wat wél in het oordeel staat, laat zien dat de communicatie over het verloop van de transitie en het eigen welzijn van de rio een rol speelde in het ontslag, vindt de belangenvereniging. “Toch oordeelde het College dat er geen verboden onderscheid van geslacht gemaakt is. En dat is zorgelijk.”

Onbegrip

In zijn uitspraak legt het College het ontstaan van onbegrip voor het verloop van de transitie volledig bij de rio, stelt TNN vast. “De transvrouw had volgens het College met zekerheid hebben moeten voorzien wanneer bepaalde operaties plaats gingen vinden en moeten beseffen hoe dit haar opleiding zou gaan beïnvloeden.”

“De zaak laat geen twijfel bestaan over de grote rol die de medische transitie had op de ontwikkelingen die tot het ontslag leidden.” De zaak is daarom voor TNN nog niet afgesloten.

Operatietraject

“Het College geeft helaas blijk van onvoldoende inzicht in de transitie van transgender personen”, aldus Brand Berghouwer, voorzitter van TNN. “Operaties laten zich niet maanden van tevoren plannen. Zo werken ziekenhuizen en verzekeraars gewoon niet. Daarbij is het legitiem om tijdens het proces van mening te veranderen welke operaties voor jouw transitie noodzakelijk zijn.”

Op het moment dat het ziekenhuis de operatie had ingepland heeft de transgender rio dit aan haar werkgever doorgegeven. Toch verwijt het College haar dat zij dit niet tijdig heeft gedaan. “Werkgever en werknemer dragen samen de verantwoordelijkheid voor aanpassing van de arbeidsomstandigheden als een transitie anders verloopt dan voorzien. Dat kan en mag je niet alleen bij de werknemer neerleggen.”

Goede bedoelingen

De rio, die niet met haar naam in de media wil, zegt teleurgesteld te zijn over het oordeel. “Werkgevers hebben vaak goede bedoelingen over diversiteit, maar het in praktijk brengen is veel moeilijker. Ook als transgender moet je mee kunnen doen aan de maatschappij, ook als je er soms niet bent vanwege een operatie en daarna een tijdje vermoeid bent. Het College kan een laagdrempelige manier zijn om zo’n misverstand harmonieus op te lossen.”

Dat is hier niet gebeurd, stelt ze. “Het College had gewoon alle feiten moeten behandelen. Ze hebben er zelfs op de zitting vragen over gesteld, ik had meerdere getuigen, de rechtbank heeft het ter plekke toegegeven, en in het oordeel komt dat allemaal niet voor.” De vrouw heeft het College inmiddels om een nieuw oordeel gevraagd.

RTV Arnhem in gesprek met TNN-voorzitter Brand Berghouwer. “Hier is klip en klaar sprake van discriminatie.”

Meer nieuws?


Reacties

Reacties

Nieuws

Bouw in park Klarenbeek; GroenLinks en Arnhem Centraal stellen vragen

Geschreven door: Burgerjournalist Huibert Veth

Afgelopen week ontstond er enige commotie door bezorgde omwonenden over het feit dat er noodlokalen in park Klarenbeek gebouwd worden. Dit ten behoeve van het Arentheem College, locatie Thomas a Kempislaan, vanwege de voorziene groei van 100 leerlingen. De omwonenden maken zich zorgen over de tijdelijkheid van de noodlokalen en de druk op het verkeer door de uitbreiding van de school. Ook geeft men aan het vreemd te vinden dat de bouw al gestart is voordat de vergunning verleend is.

Zes noodlokalen

Volgens de school worden er momenteel zes noodlokalen op het sportveld achter de school gebouwd, dicht tegen de bestaande bebouwing aan. De school geeft aan dat deze noodlokalen er voor maximaal vijf jaar blijven staan en dat er in de tussentijd aan een definitieve oplossing gewerkt wordt.

GroenLinks stelt dat vergunningverlener ODRA aangeeft dat er over de termijn van tijdelijkheid van de noodlokalen niets in de vergunning is opgenomen en dat deze er, conform wetgeving, dus 10 jaar kunnen blijven staan.

Klopt het dat de bouw is gestart zonder vergunning?

Cyriel Prinsen (GroenLinks) stelde hier vorige week onder meer de volgende schriftelijke vragen over aan verantwoordelijk D66-wethouder Hans de Vroome:

 1. Zijn de aannames dat de noodgebouwen alleen op het eigen sportveld worden geplaatst, dat hier geen groen voor hoeft te wijken en dat de locatie van de noodlokalen niet tot park Klarenbeek behoort, correct?
 2. Hoe zorgt het college voor de zekerheid dat de noodlokalen er inderdaad maximaal vijf jaar zullen staan?
 3. In hoeverre is de capaciteit van de infrastructuur van de omgeving berekend op een toename van het leerlingenaantal?
 4. Zijn er meerdere scholen in Arnhem die verwachten de komende jaren met een forse leerlingengroei te maken krijgen? Zo ja, welke scholen zijn dat en welke maatregelen worden er getroffen om deze groei op te vangen?

In aanvulling hierop wil Lea Manders (Arnhem Centraal) ook nog de volgende zaken van de wethouder weten:

 1. Klopt het dat de bouw is gestart zonder vergunning? En zo ja, hoe is dat mogelijk?
 2. De school heeft het advies van ODRA, om eerst in gesprek te gaan met de omwonenden, naast zich neergelegd, zo begrijpen wij. Is dat correct?
 3. Is het college alsnog van plan om met de bewoners in gesprek te gaan alvorens verder te gaan met bouwen?
 4. Omwonenden maken zich zorgen, dat van het één het ander komt en dat er dus later toch in het park Klarenbeek gebouwd gaat worden. Kan het college garanderen dat dit niet gebeurt?

Het college heeft inmiddels laten weten vanwege de vakantieperiode de vragen niet binnen de gestelde termijn van 4 weken te kunnen beantwoorden en verwacht dit voor  1 september 2018 te kunnen doen.

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Arnhem steeds duurder op het terras

Korenmarkt
Foto: Gemeente Arnhem

In het jaarlijkse onderzoek van horeca-adviesbureau Van Spronsen&Partners naar de prijs van een rondje op het terras, blijkt het dat Arnhem 7 cent duurder is geworden dan het jaar ervoor. Gemiddeld betaal je voor 2 koffie, 2 fris, 2 bier en 2 rosé nu €22,05 terwijl dit vorig jaar €21,98 was.

Arnhem is gelukkig niet de duurste stad om op het terras te zitten. Van de 21 onderzochte steden staat Arnhem op de 15de plek. De nummer 1 van duurste terrassen is Amsterdam met €25,1 voor een rondje.

Maar Arnhem is wel duurder geworden de afgelopen 4 jaar. Waar je toen 19,90 betaal, ben je in 2018 €2,15 duurder geworden.

 • 2018: 22,05 euro
 • 2017: 21,98 euro
 • 2016: 21,80 euro
 • 2015: 20,38 euro
 • 2014: 19,90 euro

De stijging van kosten hebben vooral te maken met stijging van kosten.

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

50-jarige Arnhemmer moet in de bak voor bezit kinder- en dierenporno

Computer
Foto: CC0

Een 50-jarige Arnhemmer kreeg donderdag te horen dat hij veertien maanden de gevangenis in mag, waarvan tien voorwaardelijk. Hij had namelijk kinder- en dierenporno in zijn bezit. Ook moet hij zich laten behandelen voor zijn verslaving aan porno en blijven zijn computer en andere elektronische apparaten onder toezicht.

De Arnhemmer wist de afgelopen zeven jaar kinderporno te verzamelen. Doordat een Amerikaanse instituut melding deed bij Justitie kwam de zaak naar voren. De rechtbank vond de zaak een ernstige kwestie en besloot de man onder behandeling te stellen en even te laten brommen in de gevangenis.

Reacties

Reacties

Continue Reading
Advertisement

Populair