Connect with us

Nieuws

Lachgas is een ongrijpbaar probleem voor Arnhem

foto: IHVA

Op diverse plekken in Arnhem kom je kleine zilveren flesjes tegen met lachgas. Deze patronen zijn bijna de goedkoopste vorm van drugs en is erg toegankelijk. Maar het lijkt ook een ongrijpbaar probleem voor de zorginstellingen en gemeente Arnhem. Waar de gemeente nu al een verbod heeft op verkoop van lachgas bij evenementen, wil de gemeente dit ook voor horeca verbieden. Maar zit daar het probleem?

Op diverse plekken in en rondom Arnhem zoals parken, speeltuintjes, het parkeergarage van Kronenburg, carpoolplaats van Gelredome en Waterberg liggen vaak grote hoeveelheden kleine flesjes lachgas. Dit is niet alleen vervuiling van milieu maar ook mogelijk gevaarlijk voor de volksgezondheid. Lachgas wordt gebruikt als verdovingsmiddel bij operaties en als recreatief middel om in een roes te komen. Maar er is wel een verschil tussen de gassen voor deze twee toepassingen. De lachgas voor operaties worden gemaakt voor medicinaal gebruik en wordt vermengd met pure zuurstof. Het voldoet aan de eisen voor gezondheid van mensen. Het recreatieve is niet vermengd zuurstof en voor industrieel gebruik bestemd. Dit hoeft dus niet te voldoen aan eisen voor de gezondheid van mensen en is relatief sterker. Rond de jaren ’90 kon je op vele party’s ballonnen gevuld met lachgas kopen. Door de opkomst van andere drugs was het lang weg van de markt. Tegenwoordig zie je het gebruik weer terug op feestjes bij vooral jongeren.

Legal

Lachgas wordt verkocht in ballonnen en valt sinds juli 2016 onder de Warenwet en niet meer onder de Geneesmiddelenwet. Gaspatronen zijn bij de groothandel of op internet legaal verkrijgbaar. Het gebruik is ook legaal. Het toezicht ligt nu bij de Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), Volgens de NVWA levert het gebruik van lachgas bij doorsnee recreatief gebruik geen ernstige gezondheidseffecten. Volgens de NVWA is er geen reden om handhavend op te treden. Echter ziet de gemeente Arnhem dit anders. “Wij verbieden verkoop van lachgas al bij evenementen via vergunningen en zoeken nu uit wat wij kunnen doen bij het verkoop in horeca.” aldus woordvoerder Suzanne Boerhof. Wat nu het langer termijn effect van lachgas is niet bekend. Daarvoor is te weinig onderzoek geweest. Wel is er vorig jaar iemand in een rolstoel terecht gekomen door veelvoudig gebruik van lachgas.

‘Soms wel 800 verkochten pakketjes per avond’

Tijdens een interview vertelt een verkoper van lachgas (die anoniem wilt blijven) ons dat het big business is volgens hem. “In de weekend verkoop ik soms wel 800 pakketjes met lachgas en ballonnen per avond.” aldus de verkoper. “Ik rij heel Arnhem en omgeving rond om mijn pakketjes te verkopen en ik kan er heel goed van leven.” Een pakketje kost tussen de 30 en 40 euro, dit is afhankelijk van de vraag. “Tijdens evenementen gooien wij de prijs iets hoger vanwege de vraag.” Hij is niet bang voor de politie of gemeente. “Ik verkoop het ook op en rond de Korenmarkt in het weekend. Nu heeft de politie mij wel eens gecontroleerd, maar zij mogen het niet van mij afnemen en er is niets tegen te doen. Ik doe namelijk niets illegaal.”

Voldoende beleid?

Doet de gemeente Arnhem wel voldoende om Arnhemmers weg te houden van deze goedkope vorm van drugs? Als je over de gemeentegrens heen kijkt is te zien dat andere gemeentes ook kampen met dit probleem. Zo heeft Rotterdam vorig jaar alle ouders en kinderen willen informeren via onderwijs. Alle basisscholen hebben een informatiepakket gekregen zodat ze een uur lang informatie kunnen geven over het gebruik van lachgas. In Culemborg deden ze een oproep om alle lachgaspatronen te verzamelen om vervolgens breed te laten zien wat het maatschappelijke probleem in hun gemeente. Een hele boel gemeentes hebben op hun site informatie staan over het gevaar van grootschalig gebruik van lachgas. De gemeente Arnhem heeft op dit moment een vrij minimaal beleid op gebied van lachgas preventie in vergelijking tot andere gemeentes. Zelfs het informeren van inwoners over lachgas op de gemeentesite is niet vinden. Ook bij andere gemeentelijke instellingen zoals de GGD Gelderland is nauwelijks iets te vinden op een algemene informatiebrief aan ouders na van het Trimbos instituut of op de site van verslavingszorg Iriszorg. Hierdoor kunnen ouders zich niet goed informeren over het effect van lachgas.

Meer nieuws?


Reacties

Reacties

Nieuws

Arnhem krijgt meer betaalbare en duurzame woningen

Arnhemse zet een nieuwe stap in het duurzamer maken van huurwoningen. Corporaties, gemeenten en huurdersverenigingen gaan aan de slag met het aardgasvrij maken van bestaande woningen. Daarnaast komt er extra aandacht voor energiearmoede en voor energiebewustwording van huurders. Ook gaan de corporaties toewerken naar een gezamenlijke kernvoorraad van 22.000 betaalbare woningen. Dat staat in de vandaag ondertekende prestatieafspraken met de grootste drie Arnhemse woningcorporaties en de huurdersverenigingen.

Van het gas af De Arnhemse corporaties lopen al jaren voorop bij het verduurzamen van woningen. Niet voor niets eindigde Arnhem de afgelopen drie jaar bij de finalisten van de ‘Stookjerijk Trofee’. De
woningcorporaties spelen daar een belangrijke rol in. Al eerder spraken de corporaties en de gemeente af dat in 2050 alle woningen CO2-neutraal moeten zijn en dat nieuw te bouwen sociale huurwoningen aardgasvrij moeten zijn. In 2019 gaan de ondertekenaars aan de slag met het maken
van plannen voor aardgasvrij maken van bestaande woningen in minimaal drie wijken. Daar gaan zij extra tijd, geld en menskracht beschikbaar voor maken. De gemeente neemt daarin het voortouw, door een warmtevisie te ontwikkelen. De ondertekenaars hebben daarnaast afgesproken samen op te trekken tegen extra lastenverzwaringen voor corporaties vanuit het Rijk.

Voldoende woningen

Elk jaar maken de woningcorporaties Volkshuisvesting, Vivare en Portaal, de huurdersverenigingen en de gemeente Arnhem gezamenlijke prestatieafspraken. Deze corporaties bezitten samen ongeveer 95
procent van alle Arnhemse corporatiehuurwoningen. Wethouder wonen Ronald Paping ‘Deze afspraken zijn belangrijk. Daarin leggen we vast hoe we ervoor zorgen dat er voldoende woningen zijn, betaalbaar en van goede kwaliteit. Die 22.000 woningen zijn echt nodig. Daarnaast vind ik de
duurzame afspraken van belang, zodat ook mensen met een wat smallere beurs kunnen genieten van het comfort van een goed geïsoleerde, energiezuinige woning.’ 

Huurdersdag

De huurdersverenigingen maken werk van energiebewustwording van huurders, bijvoorbeeld met energiecoaches. De ondertekenaars nemen maatregelen om energiearmoede te voorkomen. Er is sprake van energiearmoede als een huurder een te hoge energierekening heeft ten opzichte van het inkomen, en dus moeite heeft met het betalen van de energierekening. Hoe diverser een wijk, hoe sterker. Daarom gaan de corporaties bekijken hoe ze sociale woningen ook toegankelijk kunnen
houden voor mensen met een bescheiden middeninkomen. Ook is afgesproken dat de huurdersorganisaties in 2019 een gezamenlijke huurdersdag organiseren. Op deze dag worden alle huurders uitgenodigd om vragen te stellen, tips te geven en betaalbare oplossingen te vinden over
hoe je met energie in je huis kunt omgaan. Daarnaast is er aandacht voor leefbaarheid, wijkinitiatieven, deelname aan een bestuur en opzetten van een huurders- of wijkcommissie.

Veel enthousiasme

‘De fijne samenwerking tussen de gemeente, de huurdersorganisaties en woningcorporaties heeft weer gezorgd voor prestatieafspraken waar we trots op zijn’, zegt Liesbeth van Asten (directeur Volkshuisvesting Arnhem) namens de woningcorporaties. ‘Ik vind het heel bijzonder om te zien
hoeveel tijd en enthousiasme alle partijen, en met name de  huurdersorganisaties, steken in dit overleg.’ Huurdersvereniging HOVAR: ‘Een huurwoning moet betaalbaar zijn èn blijven. Ook voor de laagste
inkomens. Mede daarom blijft bij HOVAR de aanpak van energiearmoede hoog op de agenda staan’. Huurdersverenigingen HOP Arnhem en De Brug sluiten zich daarbij aan: ‘Het aanbrengen van energiebesparende maatregelen moet direct leiden tot lagere woonlasten voor huurders. Daarnaast zien wij het vergroten van het aantal betaalbare sociale huurwoningen als speerpunt.’

Meer prestatieafspraken

Met vier andere corporaties in Arnhem zijn afzonderlijke afspraken gemaakt die ook vandaag worden ondertekend. Dit zijn, Mooiland, Omnia Wonen, SSH&, en Woonzorg Nederland.

Meer nieuws?

G

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Gele Hesjes voeren opnieuw actie in Arnhem

Elk protest begon klein, ook de Gele Hesjes in Arnhem begon vorige week met 12 man. Ze strijden voor een eerlijkere verdeling van lasten en meer gehoor van de Haagse politiek. Op zaterdag starten ze vanaf 13:00 op de Gele Rijdersplein.

Waar voeren de Gele Hesjes actie voor? ‘Afschaffen dividendbelasting multinationals en grote bedrijven, Pensioenen +/- 9jaar niet geïndexeerd, Zorgkosten torenhoog en nog verder stijgen, BTW tarieven voor onze 1ste levensbehoeften omhoog van 6% naar 9%,  energietarieven omhoog, liegen over de werkloosheidscijfers, Kabinet Rutte (en vooral 3) is inefficiënt, reageert amper op de problemen in de samenleving, belasting op leidingwater de afgelopen 20 jaar bijna verdubbeld, water in plastic verpakt goedkoper, Pact van Marrakech, 65+ mensen zonder pensioen, geen fatsoenlijke AOW, Waarom wordt kerosine niet belast, Pensioen leeftijd telkens verder omhoog, Privatiseringen, Geen huurwoning te vinden met een fatsoenlijke huurprijs, Bank met staatssteun overeind gehouden, ziekenhuizen niet.” aldus de actievoerders. Kortom een hele lijst waar men boos over is.

De Facebook Gele Hesjes in Arnhem is er klaar mee en zoekt ook andere Arnhemmers die er klaar mee zijn. De demonstratie begint om 13:00 en de route wordt nog bepaald samen met de gemeente. De organisatie roept vooral op om elkaar en andere te respecteren.

Meer nieuws?

chico's place

G

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Meer vuurwerkvrije zones in Arnhem

vuurwerk koningsdag Arnhem

In Arnhem zijn schoolterreinen sinds 2008 vuurwerkvrij. Op verzoek van de raad is het verbod op afsteken van vuurwerk met ingang van komende jaarwisseling uitgebreid naar de stadsparken Sonsbeek en Meinerswijk, terreinen waar bedrijfsmatig dieren worden gehouden (zoals maneges, zorg- en kinderboerderijen, dierentuinen en dierenpensions en -asiels) en zorginstellingen.

Burgemeester Marcouch: “Het vuurwerk tijdens de jaarwisseling  veroorzaakt overlast. Daarom hebben we een aantal gebieden waar veel overlast wordt ervaren aangewezen als vuurwerkvrije zone. We zullen tijdens de jaarwisseling de regels nauwgezet handhaven zodat de jaarwisseling voor iedereen prettig kan verlopen.” Vuurwerkafspraken
De gemeente zal rond de jaarwisseling, onder meer via social media, aandacht besteden aan de regels rondom vuurwerk. Daarin wordt ook aandacht gevraagd voor de veiligheid bij het afsteken van vuurwerk. Vuurwerk kan uitsluitend op 28, 29, 31 december worden verkocht en afsteken mag alleen tussen 31 december 18:00 uur en 1 januari 02.00 uur op straffe van een boete van €100 euro.

Als mensen overlast ervaren, dan kunnen ze bellen met de politie op 0900-8844. Voor verdachte of gevaarlijke situaties kun je meteen alarmnummer 112 bellen.


Meer nieuws?

G

Reacties

Reacties

Continue Reading
Advertisement

Populair