Connect with us

Nieuws

Yildirim Usta (Denk/Verenigd Arnhem) gebruikt Tweede Wereldoorlog richting PVV en SP

foto: Huibert Veth

Geschreven door: Burgerjournalist Huibert Veth. Hij was bij een stevig debat afgelopen woensdag in de gemeenteraad. Daar stonden Denk/Verenigd Arnhem en aan de andere kant PVV en SP lijnrecht tegenover elkaar.

Op verzoek van de PVV, met ondersteuning van vijf andere partijen, vond deze week het debat plaats over het Turkse festival dat dit weekend in Park Presikhaaf plaatsvindt. Infiltratie van de Turks fascistische beweging Grijze Wolven werd vermoed, onder meer zouden diverse deelnemers aan het evenement twee jaar geleden de bekende ‘wolven-groet’ hebben gebracht. Vicevoorzitter van het festival Abuzet Bozbiyik meldt zich als inspreker en heeft een zeer redelijk betoog. Zijn organisatie bestaat volgens hem uit vrijwilligers die niet gescreend worden op  politieke voorkeur omdat de organisatie niet politiek is. Wel zal hij er alles aan doen om uitingen die gelinkt kunnen worden aan de Grijze Wolven te weren, hier heeft hij de betrokkenen al op aangesproken. Hij nodigt iedereen uit het festival te bezoeken om zelf een oordeel te vormen, dit lijkt mij een goede suggestie.

Grijze Wolven en Anti-Armeens

Koen Verheij (PVV) en Gerrie Elfrink (SP) betogen dat er toch sterke signalen zijn van sympathisatie met de Grijze Wolven. Het was niet moeilijk om op social media foto’s te vinden van bij de organisatie betrokken individuen die de Grijze Wolven-groet brengen en zelfs kinderen in militaire uniformen die dezelfde groet laten zien. De in Turkije populaire zanger  Ozan Manas die voor het festival geboekt staat zou teksten zingen die vertaald het volgende zeggen over Armeniërs ‘Jullie die mijn opa en oma hebben afgeslacht en doen baden in bloed. Jullie die zich sterken met de leugen van de genocide, we hebben nog een rekening te vereffenen met jullie. We luisteren niet naar het kraken van de steen van het geduld of we leggen jullie het eeuwige zwijgen op of we laten jullie bloed ophoesten.’ Als deze vertaling juist is dan is dit inderdaad een verwerpelijke tekst. Dhr. Bozbiyik geeft aan onvoldoende op de hoogte te zijn van de inhoud van de liederen van Ozan Manas en de organisatie heeft inmiddels laten weten de geboekte artiesten op te hebben gedragen dit soort aanstootgevende teksten achterwege te laten.

Vergelijkingen Tweede Wereldoorlog

Was het daar maar bij gebleven. Het debat kreeg een zeer grimmige wending toen Yildirim Usta (Denk/Verenigd Arnhem) het woord nam. Na de PVV en de SP eerst xenofobisch-rechts en xenofobisch-links genoemd te hebben verweet hij de PVV een maatschappij na te streven waarin alleen ‘lebensraum’ is voor de joods-christelijke traditie. Voorzitter Daniel Becker vroeg hem of hij zelf het gebruik van het woord ‘lebensraum’ in deze raadszaal ook niet beneden alle peil vond, waarop zijn reactie was, ‘nee zeker niet, omdat de stijl van de PVV ons doet denken aan de jaren ’30 van de vorige eeuw’. Dhr. Usta was nog niet klaar en na zijn volgende vergelijking met de ‘staatssicherheitsdienst’ werd het debat geschorst waarop de voorzitter hem maande zijn toon te matigen. In de zaal proef je de verbijstering, teleurstelling en afkeer bij zowel politici als toeschouwers om wat zich hier heeft afgespeeld tussen onze volksvertegenwoordigers. Het imago van de Arnhemse gemeenteraad waar omgangsvormen al zo vaak onderwerp van discussie waren, zal hierdoor opnieuw een deuk oplopen. In een interview met RTV Arnhem later op de avond laat dhr. Usta weten pal achter zijn uitspraken te staan. Volgens Gerrie Elfrink heeft Denk/Verenigd Arnhem daarmee bewezen dat zij een verlengstuk is van de lange arm uit Ankara.

Hoe nu verder?

Kürṣat Bal, fractievoorzitter van Denk/Verenigd Arnhem, laat weten dat de partij ‘nog op zoek is naar de juiste toon’. Is dit een verkapte mea culpa? Het is nauwelijks voor te stellen dat dhr. Bal zich herkent in de bewoordingen van zijn collega-raadslid Usta. We kennen hem als de man van de inclusie die altijd in zeer beschaafde en genuanceerde bewoordingen de verbinding probeert te zoeken en hiermee veel respect heeft weten te winnen. Zijn partij groeit, gaat hij moeite krijgen de kikkers in de kruiwagen te houden? Hoe gaat hij deze plooien weer glad strijken? Je gunt deze sympathieke man de netelige situatie niet waarin hij terecht is gekomen.

Dhr. Bozbiyik liet ons tijdens zijn betoog kennismaken met een voor mij nieuw Turks gezegde ‘een vruchtdragend boom daar gooit men stenen naar’. Laten we hopen dat we zo snel mogelijk weer elkaars volgroeide vruchten kunnen zien zonder de behoefte te voelen een steen te gooien.

Meer nieuws?

chico's place

Reacties

Reacties

Nieuws

Arnhem krijgt meer betaalbare en duurzame woningen

Arnhemse zet een nieuwe stap in het duurzamer maken van huurwoningen. Corporaties, gemeenten en huurdersverenigingen gaan aan de slag met het aardgasvrij maken van bestaande woningen. Daarnaast komt er extra aandacht voor energiearmoede en voor energiebewustwording van huurders. Ook gaan de corporaties toewerken naar een gezamenlijke kernvoorraad van 22.000 betaalbare woningen. Dat staat in de vandaag ondertekende prestatieafspraken met de grootste drie Arnhemse woningcorporaties en de huurdersverenigingen.

Van het gas af De Arnhemse corporaties lopen al jaren voorop bij het verduurzamen van woningen. Niet voor niets eindigde Arnhem de afgelopen drie jaar bij de finalisten van de ‘Stookjerijk Trofee’. De
woningcorporaties spelen daar een belangrijke rol in. Al eerder spraken de corporaties en de gemeente af dat in 2050 alle woningen CO2-neutraal moeten zijn en dat nieuw te bouwen sociale huurwoningen aardgasvrij moeten zijn. In 2019 gaan de ondertekenaars aan de slag met het maken
van plannen voor aardgasvrij maken van bestaande woningen in minimaal drie wijken. Daar gaan zij extra tijd, geld en menskracht beschikbaar voor maken. De gemeente neemt daarin het voortouw, door een warmtevisie te ontwikkelen. De ondertekenaars hebben daarnaast afgesproken samen op te trekken tegen extra lastenverzwaringen voor corporaties vanuit het Rijk.

Voldoende woningen

Elk jaar maken de woningcorporaties Volkshuisvesting, Vivare en Portaal, de huurdersverenigingen en de gemeente Arnhem gezamenlijke prestatieafspraken. Deze corporaties bezitten samen ongeveer 95
procent van alle Arnhemse corporatiehuurwoningen. Wethouder wonen Ronald Paping ‘Deze afspraken zijn belangrijk. Daarin leggen we vast hoe we ervoor zorgen dat er voldoende woningen zijn, betaalbaar en van goede kwaliteit. Die 22.000 woningen zijn echt nodig. Daarnaast vind ik de
duurzame afspraken van belang, zodat ook mensen met een wat smallere beurs kunnen genieten van het comfort van een goed geïsoleerde, energiezuinige woning.’ 

Huurdersdag

De huurdersverenigingen maken werk van energiebewustwording van huurders, bijvoorbeeld met energiecoaches. De ondertekenaars nemen maatregelen om energiearmoede te voorkomen. Er is sprake van energiearmoede als een huurder een te hoge energierekening heeft ten opzichte van het inkomen, en dus moeite heeft met het betalen van de energierekening. Hoe diverser een wijk, hoe sterker. Daarom gaan de corporaties bekijken hoe ze sociale woningen ook toegankelijk kunnen
houden voor mensen met een bescheiden middeninkomen. Ook is afgesproken dat de huurdersorganisaties in 2019 een gezamenlijke huurdersdag organiseren. Op deze dag worden alle huurders uitgenodigd om vragen te stellen, tips te geven en betaalbare oplossingen te vinden over
hoe je met energie in je huis kunt omgaan. Daarnaast is er aandacht voor leefbaarheid, wijkinitiatieven, deelname aan een bestuur en opzetten van een huurders- of wijkcommissie.

Veel enthousiasme

‘De fijne samenwerking tussen de gemeente, de huurdersorganisaties en woningcorporaties heeft weer gezorgd voor prestatieafspraken waar we trots op zijn’, zegt Liesbeth van Asten (directeur Volkshuisvesting Arnhem) namens de woningcorporaties. ‘Ik vind het heel bijzonder om te zien
hoeveel tijd en enthousiasme alle partijen, en met name de  huurdersorganisaties, steken in dit overleg.’ Huurdersvereniging HOVAR: ‘Een huurwoning moet betaalbaar zijn èn blijven. Ook voor de laagste
inkomens. Mede daarom blijft bij HOVAR de aanpak van energiearmoede hoog op de agenda staan’. Huurdersverenigingen HOP Arnhem en De Brug sluiten zich daarbij aan: ‘Het aanbrengen van energiebesparende maatregelen moet direct leiden tot lagere woonlasten voor huurders. Daarnaast zien wij het vergroten van het aantal betaalbare sociale huurwoningen als speerpunt.’

Meer prestatieafspraken

Met vier andere corporaties in Arnhem zijn afzonderlijke afspraken gemaakt die ook vandaag worden ondertekend. Dit zijn, Mooiland, Omnia Wonen, SSH&, en Woonzorg Nederland.

Meer nieuws?

G

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Gele Hesjes voeren opnieuw actie in Arnhem

Elk protest begon klein, ook de Gele Hesjes in Arnhem begon vorige week met 12 man. Ze strijden voor een eerlijkere verdeling van lasten en meer gehoor van de Haagse politiek. Op zaterdag starten ze vanaf 13:00 op de Gele Rijdersplein.

Waar voeren de Gele Hesjes actie voor? ‘Afschaffen dividendbelasting multinationals en grote bedrijven, Pensioenen +/- 9jaar niet geïndexeerd, Zorgkosten torenhoog en nog verder stijgen, BTW tarieven voor onze 1ste levensbehoeften omhoog van 6% naar 9%,  energietarieven omhoog, liegen over de werkloosheidscijfers, Kabinet Rutte (en vooral 3) is inefficiënt, reageert amper op de problemen in de samenleving, belasting op leidingwater de afgelopen 20 jaar bijna verdubbeld, water in plastic verpakt goedkoper, Pact van Marrakech, 65+ mensen zonder pensioen, geen fatsoenlijke AOW, Waarom wordt kerosine niet belast, Pensioen leeftijd telkens verder omhoog, Privatiseringen, Geen huurwoning te vinden met een fatsoenlijke huurprijs, Bank met staatssteun overeind gehouden, ziekenhuizen niet.” aldus de actievoerders. Kortom een hele lijst waar men boos over is.

De Facebook Gele Hesjes in Arnhem is er klaar mee en zoekt ook andere Arnhemmers die er klaar mee zijn. De demonstratie begint om 13:00 en de route wordt nog bepaald samen met de gemeente. De organisatie roept vooral op om elkaar en andere te respecteren.

Meer nieuws?

chico's place

G

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Meer vuurwerkvrije zones in Arnhem

vuurwerk koningsdag Arnhem

In Arnhem zijn schoolterreinen sinds 2008 vuurwerkvrij. Op verzoek van de raad is het verbod op afsteken van vuurwerk met ingang van komende jaarwisseling uitgebreid naar de stadsparken Sonsbeek en Meinerswijk, terreinen waar bedrijfsmatig dieren worden gehouden (zoals maneges, zorg- en kinderboerderijen, dierentuinen en dierenpensions en -asiels) en zorginstellingen.

Burgemeester Marcouch: “Het vuurwerk tijdens de jaarwisseling  veroorzaakt overlast. Daarom hebben we een aantal gebieden waar veel overlast wordt ervaren aangewezen als vuurwerkvrije zone. We zullen tijdens de jaarwisseling de regels nauwgezet handhaven zodat de jaarwisseling voor iedereen prettig kan verlopen.” Vuurwerkafspraken
De gemeente zal rond de jaarwisseling, onder meer via social media, aandacht besteden aan de regels rondom vuurwerk. Daarin wordt ook aandacht gevraagd voor de veiligheid bij het afsteken van vuurwerk. Vuurwerk kan uitsluitend op 28, 29, 31 december worden verkocht en afsteken mag alleen tussen 31 december 18:00 uur en 1 januari 02.00 uur op straffe van een boete van €100 euro.

Als mensen overlast ervaren, dan kunnen ze bellen met de politie op 0900-8844. Voor verdachte of gevaarlijke situaties kun je meteen alarmnummer 112 bellen.


Meer nieuws?

G

Reacties

Reacties

Continue Reading
Advertisement

Populair