Connect with us
Arnhem Centrum

Nieuws

Aanpak bijstandsfraude in Arnhem

foto: Flickr

In Arnhem krijgen 7600 Arnhemmers in 2017 een bijstandsuitkering. Maar niet elke Arnhemmer gaat er even goed mee om het hebben van een bijstandsuitkering. Daarom onderzoekt de gemeente Arnhem met regelmaat bij twijfels hoe Arnhem er mee om gaan. Maar op welke manier onderzoekt de gemeente dat eigenlijk?

In 2017 werden door de gemeente bij 441 huishoudens met bijstand onderzoek gedaan naar bijstandsfraude. Uiteindelijk bleek er bij 197 situaties een zo genoemde ‘fraudebedrag’ vastgesteld. Deze fraudebedrag moet uiteindelijk weer terugbetaald worden aan de gemeente Arnhem. Veel voorkomende type fraudes zijn niet een juiste woonsituatie, partnerfraude, zwijgen (inkomsten uit) vermogen, zwijgen witte en zwarte inkomsten.

Beleid op bijstandsfraude

De gemeente Arnhem controleert periodiek of mensen nog recht hebben op een uitkering. “Mensen worden er op gewezen dat zij belangrijke wijzigingen direct aan de gemeente moeten melden via een meldingsformulier. Bij vermoedens van fraude (opzettelijk geen, niet alle of verkeerde informatie geven) om daarmee een (hogere) uitkering te geven worden meldingen bijgehouden.” aldus Martine Baars, woordvoerder gemeente Arnhem.
Ongeveer vijftig meldingen komen per jaar komen van Arnhemmers of via me meldlijn van belastingdienst / UWV, de sociale verzekeringsbank of via consulenten van Werk en Inkomen.

Visie op middelen

Met de politie heeft de gemeente Arnhem de convenant ‘Joint Social Fraude’ getekend. Deze convenant is voor het uitwisselen van gegevens over vermoedens van fraude. Sinds 2015 werken gemeenten in Oost-Nederland samen om fraude op te sporen en te bestrijden. Deze samenwerkingsovereenkomst is getekend door de gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie in Oost- Nederland. Door het samenwerken worden er jaarlijks tientallen uitkeringen stopgezet. Bij ongeveer een zevende van de mogelijke zaken wordt uiteindelijk misbruik vastgesteld. “Het College van Burgemeester en Wethouders willen aandacht voor fraude maar willen ook werken vanuit vertrouwen. Wij handhaven als het nodig is.” aldus Martine Baars. Zaken die meer dan €50.000,- bedragen wordt door de sociale rechercheurs van de gemeente onderzocht en wordt gezien als strafzaak. Strafbare zaken die in het buitenland plaatsvinden worden onderzocht door Internationaal Bureau Fraude-Informatie. “We oriënteren ons momenteel op mogelijkheden om ook themagewijs onderzoeken te doen naar vermogen in het buitenland.” aldus Martine Baars. Dit zijn overigens vaak langdurige onderzoeken die samenwerking zijn tussen gemeenten en rijksoverheid.

Hoe ver gaat de gemeente Arnhem?

Sommige gemeente gaan best ver om bijstandsfraude te signaleren. Zo worden er camera’s geplaatst, track and trace systemen onder de auto geplakt en worden zelfs kinderen ondervraagd. Maar hoe ver gaat gemeente Arnhem?
“Nee dat doen wij niet. Dit is overigens een bewuste keuze geweest van de gemeente Arnhem. Maar we zien wel dat veel gemeente hier anders over denken en mee omgaan.” aldus Martine Baars. “Omdat het maatwerk is, is het moeilijk te bepalen. Maar gemiddeld doen wij  per casus niet meer dan tien uur.  We proberen zaken met zo min mogelijk observaties af te doen. Op de vraag of ook minderjarige betrokken worden bij een onderzoek zoals sommige gemeente wel doen, is het antwoord: “Nee, als een kind opendoet wordt gevraagd of vader of moeder thuis is en een kind wordt nooit als ‘middel’ gebruikt om in contact te komen of om informatie te krijgen.”

Reacties

Reacties

Nieuws

Prinses Margriet brengt bezoek aan WK zitvolleybal wedstrijd Nederland – Rwanda

foto: IHVA

Maandag middag bracht prinses Margriet een bezoek aan WK zitvolleybal. Ze heeft een bijzondere band met de sport. Al vanaf haar jeugd heeft ze namelijk speciale belangstelling voor de gezondheidszorg.

Maandag heeft prinses Margriet een bezoek gebracht aan Arnhem. Ze was aanwezig bij de wedstrijd Nederland – Rwanda, vooraf gaande aan de wedstrijd bracht ze een bezoek aan de tentoonstelling over zitvolleybal. Na de wedstrijd maakte de prinses nog even tijd om in gesprek te gaan met het Nederlandse- en Rwandese zitvolleybal team.

Naast prinses Margriet was ook de ambassadeur van Rwanda aanwezig om zijn team aan te moedigen. Uiteindelijk wisten de Nederlandse vrouwen overduidelijk te winnen met drie rondes. Dinsdag zullen de Nederlandse vrouwen het iets zwaarder krijgen. Ze spelen namelijk tegenover Canada.

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Bakker Hilvers bakt brood van restproduct bierbrouwerij Het Roze Varken

hoofdfoto: Hilvers | foto in tekst: Wikimedia

Bakker Hilvers bakt Bier-bostel-brood van de zo genoemde bierborstel. Dit is het ‘restproduct’ wat ontstaat tijdens het bierbrouwproces. De bierbrostel komst van de Arnhemse bierbrouwerij Het Roze Varken.

De Arnhemse bakkerij Hilvers bakt speciaal brood van de zo genoemde bierborstel. Dit is een restproduct wat ontstaat tijdens het bierbrouwen. In de brouwerij wordt na het maischen (het mengen van warm water en mout) het wort (vocht bestaande uit o.a. suiker omdat de granen zijn gemengd met warm water) gescheiden van de bostel (de gemalen granen).

Restproduct tijdens bierbrouwen

Bierbostel wordt vooral gebruikt door melkveehouders die het eiwitgehalte in het voederrantsoen willen verhogen. Ook bevordert het de penswerking van de koe waardoor het voer beter verteerd kan worden. Maar ook wordt het gebruikt voor het bakken van speciaal brood. Volgens bakker Hilvers is het speciaal brood “Voor een ‘restproduct’ levert het anders wel heerlijk brood op met ook nog eens bijzondere smaak.

 

 

 

 

 

 

 

Bier-borstel-brood

Bier-bostel-brood is brood gemaakt van bierbostel. Dit is het ‘restproduct’ van het bierbrouwproces van het Arnhemse brouwerij Het Roze Varken. Voor een ‘restproduct’ levert het anders wél heerlijk brood op met ook nog eens bijzondere, gezonde eigenschappen zoals rijk aan goede eiwitten, cholesterolverlagend, het is puur en heel erg duurzaam. De hele maand juli is het Bier-bostel-brood nog verkrijgbaar! 

 

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

D66: Kostenstijging bouw raakt ook Arnhems onderwijs

foto: de Boomhut

Na de mislukte aanbestedingen van het Museum Arnhem en het Zwembad Valkenhuizen, blijkt nu ook de aanbesteding van de uitbreiding van een Arnhemse basisschool 40% boven budget te komen. D66 maakt zich zorgen en vraagt om opheldering

D66 raadslid Mattijs Loor vraagt het college nu om opheldering: “De verbetering van Arnhemse basisscholen is hard nodig. Arnhemse kinderen mogen niet de dupe worden van een oververhitte bouwmarkt of verkeerde kostenramingen.” Na de cultuur en de zwemsport dreigt nu ook het onderwijs in Arnhem te lijden onder de stijgende bouwkosten. Uit onderzoek blijkt dat één op de vier aanbestedingen van scholen mislukt door de hoge kosten. Bij de overige gevallen wordt vaak ingeleverd op kwaliteit.

Investeren in duurzaamheid en frisse lucht

Naast aannemers die de hoofdprijs vragen, wil de gemeente Arnhem ook dat scholen duurzamer worden en dat de luchtkwaliteit binnen verbetert. De gemeenteraad heeft besloten dat de eisen van het programma Frisse Scholen moeten worden toegepast en gaat vanaf dit jaar uit van de BENG-norm (Bijna Energie Neutrale Gebouwen), die vanaf volgend jaar verplicht wordt. D66 vraagt zich af of in de huidige markt de Arnhemse bouwbudgetten wel toereikend zijn om de noodzakelijke kwaliteit te halen.

Lagere budgetten

De hogere eisen worden niet altijd meegenomen in de berekening van budgetten. Daarom adviseert de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) de normbedragen voor onderwijshuisvesting met 40% te verhogen. De gemeente Arnhem rekent in haar Integraal Huisvestingsprogramma met een verhoging van slechts 2% per jaar.

Noodzakelijk

De verbetering van binnenklimaat en andere kwaliteitseisen zijn van groot belang voor het welzijn van de kinderen. Nu niet investeren in duurzamer gebouwen leidt alleen maar tot meer kosten in later gebruik en beheer. “Het zijn allemaal noodzakelijke verbeteringen, bezuinigen op kwaliteit is geen optie”, stelt Loor. “Wij hebben echter grote zorgen of het college en de schoolbesturen dit met het beperkte budget in de huidige markt waar kunnen maken. Hier mogen de Arnhemse kinderen en leerkrachten niet de dupe van worden.”

Reacties

Reacties

Continue Reading
Advertisement

Populair