Connect with us

Nieuws

Regenboogvlaggen hangen uit in de binnenstad

foto: IHVA

Door de hele binnenstad hangen regenboogvlaggen. De Arnhemse LHBT-gemeenschap reageert positief verrast op het onverwachtse cadeautje van de Arnhemse ondernemers en binnenstadbewoners.

De Arnhemse culturele vereniging Gay Arnhem reageert positief op het gebaar van Platform Binnenstad Arnhem. “In een periode dat LHBT’ers het steeds moeilijker vinden om hand in hand te lopen en de acceptatie soms kilometers ver voelt in vergelijking met vroeger, krijgen we onverwachts steun van de bewoners en ondernemers van de binnenstad. Ze hingen stiekem de regenboog vlaggen op in de stad!” laat de organisatie weten. De vereniging is erg blij met het gebaar. PBA laat weten “We zijn solidair met de LHBT-gemeenschap. Daarom laten we in de week van de Pride in Amsterdam de vlag uithangen. De vlag blijft tot en met de kanaaltocht in Amsterdam (4 augustus) hangen.” aldus Marian van Hooij van Platform Binnenstad Arnhem.  “Ook willen de ondernemers als dank de vlag ophangen voor de gemeente Arnhem. De ondernemers willen laten zien dat we waarderen dat er meer aandacht is voor inclusiviteit bij de gemeente Arnhem.” aldus de woordvoerder van Platform Binnenstad Arnhem.

Pride Amsterdam

De regenboogvlaggen werden voor het eerst gebruikt toen er vorig jaar april Ronnie en Jasper in elkaar zijn geslagen op de Nelson Mandelabrug. Vanaf dat moment worden de vlaggen regelmatig opgehangen bij bijzondere evenementen zoals Coming-out dag. Bijzonder aan deze Pride is dat de vereniging Gay Arnhem massaal hun steun gaven toen de ‘Bi Boot’ niet zou varen door te weinig tickets verkoop. ‘Door onder andere onze steun hebben we de Bi Boot geholpen om toch te varen. We steunen deze boot omdat ook we ons zorgen maken over de acceptatie van biseksuele in onze eigen gemeenschap. Ook zijn er natuurlijk andere groepen waar we zorgen over maken binnen onze gemeenschap en daar zetten wij achter de schermen ons voor in!” laat de vereniging weten. “Biseksuele worden zowel door de gay- als door de hetero gemeenschap gediscrimineerd. Als iemand vertelt dat hij/zij biseksueel is denken veel mensen dat het een overgangsfase is van hetero naar gay of dat het juist niet acceptatie is van zichzelf. Veel biseksuele moeten zich dagelijks uit de kast halen en bewijzen en dat is wat ons betreft onacceptabel.” aldus een woordvoerder van de vereniging. Zij hebben hun achterban opgeroepen toen de Bi Boot dreigde te stoppen. Die hebben toen genoeg kaartjes ingekocht om mee te varen. Hierdoor kon uiteindelijk de boot toch varen. “Mochten er Arnhemmers mee willen varen? Dan kan dat natuurlijk via de site van bi boot. Er zijn nog kaartjes voor ALLE Arnhemmers, ongeacht hun seksuele voorkeur” aldus de woordvoerder

Steun van Arnhem

Vereniging Gay Arnhem is blij dat er steun komt van de Arnhemse gemeenschap. “Al jaren voelde we ons niet gehoord. Maar dat is vooral onze eigen schuld. Wij hebben teveel laten afhangen van de belangenorganisatie COC Arnhem. Helaas zijn ze teveel in zichzelf gekeerd en we willen juist aandacht vragen en problemen oplossen. Maar die hebben helaas te weinig voor de LHBT gemeenschap in Arnhem gedaan de afgelopen jaren en daarom hebben we besloten om zelf een vereniging op te richten. Deze periode hebben wij de manifestatie ‘Hand in Hand voor diversiteit’ georganiseerd toen Ronnie en Jasper in elkaar werden geslagen, twee roze verkiezingsdebatten georganiseerd en op de achtergrond zijn we druk met andere dingen zoals problemen binnen de gemeenschap op te lossen.” laat de woordvoerder van de vereniging weten. “Maar wij zijn enorm blij dat PBA ons steunt! Ze hangen minimaal 4 keer per jaar de regenboogvlag op.”

Reacties

Reacties

Nieuws

Arnhem krijgt meer betaalbare en duurzame woningen

Arnhemse zet een nieuwe stap in het duurzamer maken van huurwoningen. Corporaties, gemeenten en huurdersverenigingen gaan aan de slag met het aardgasvrij maken van bestaande woningen. Daarnaast komt er extra aandacht voor energiearmoede en voor energiebewustwording van huurders. Ook gaan de corporaties toewerken naar een gezamenlijke kernvoorraad van 22.000 betaalbare woningen. Dat staat in de vandaag ondertekende prestatieafspraken met de grootste drie Arnhemse woningcorporaties en de huurdersverenigingen.

Van het gas af De Arnhemse corporaties lopen al jaren voorop bij het verduurzamen van woningen. Niet voor niets eindigde Arnhem de afgelopen drie jaar bij de finalisten van de ‘Stookjerijk Trofee’. De
woningcorporaties spelen daar een belangrijke rol in. Al eerder spraken de corporaties en de gemeente af dat in 2050 alle woningen CO2-neutraal moeten zijn en dat nieuw te bouwen sociale huurwoningen aardgasvrij moeten zijn. In 2019 gaan de ondertekenaars aan de slag met het maken
van plannen voor aardgasvrij maken van bestaande woningen in minimaal drie wijken. Daar gaan zij extra tijd, geld en menskracht beschikbaar voor maken. De gemeente neemt daarin het voortouw, door een warmtevisie te ontwikkelen. De ondertekenaars hebben daarnaast afgesproken samen op te trekken tegen extra lastenverzwaringen voor corporaties vanuit het Rijk.

Voldoende woningen

Elk jaar maken de woningcorporaties Volkshuisvesting, Vivare en Portaal, de huurdersverenigingen en de gemeente Arnhem gezamenlijke prestatieafspraken. Deze corporaties bezitten samen ongeveer 95
procent van alle Arnhemse corporatiehuurwoningen. Wethouder wonen Ronald Paping ‘Deze afspraken zijn belangrijk. Daarin leggen we vast hoe we ervoor zorgen dat er voldoende woningen zijn, betaalbaar en van goede kwaliteit. Die 22.000 woningen zijn echt nodig. Daarnaast vind ik de
duurzame afspraken van belang, zodat ook mensen met een wat smallere beurs kunnen genieten van het comfort van een goed geïsoleerde, energiezuinige woning.’ 

Huurdersdag

De huurdersverenigingen maken werk van energiebewustwording van huurders, bijvoorbeeld met energiecoaches. De ondertekenaars nemen maatregelen om energiearmoede te voorkomen. Er is sprake van energiearmoede als een huurder een te hoge energierekening heeft ten opzichte van het inkomen, en dus moeite heeft met het betalen van de energierekening. Hoe diverser een wijk, hoe sterker. Daarom gaan de corporaties bekijken hoe ze sociale woningen ook toegankelijk kunnen
houden voor mensen met een bescheiden middeninkomen. Ook is afgesproken dat de huurdersorganisaties in 2019 een gezamenlijke huurdersdag organiseren. Op deze dag worden alle huurders uitgenodigd om vragen te stellen, tips te geven en betaalbare oplossingen te vinden over
hoe je met energie in je huis kunt omgaan. Daarnaast is er aandacht voor leefbaarheid, wijkinitiatieven, deelname aan een bestuur en opzetten van een huurders- of wijkcommissie.

Veel enthousiasme

‘De fijne samenwerking tussen de gemeente, de huurdersorganisaties en woningcorporaties heeft weer gezorgd voor prestatieafspraken waar we trots op zijn’, zegt Liesbeth van Asten (directeur Volkshuisvesting Arnhem) namens de woningcorporaties. ‘Ik vind het heel bijzonder om te zien
hoeveel tijd en enthousiasme alle partijen, en met name de  huurdersorganisaties, steken in dit overleg.’ Huurdersvereniging HOVAR: ‘Een huurwoning moet betaalbaar zijn èn blijven. Ook voor de laagste
inkomens. Mede daarom blijft bij HOVAR de aanpak van energiearmoede hoog op de agenda staan’. Huurdersverenigingen HOP Arnhem en De Brug sluiten zich daarbij aan: ‘Het aanbrengen van energiebesparende maatregelen moet direct leiden tot lagere woonlasten voor huurders. Daarnaast zien wij het vergroten van het aantal betaalbare sociale huurwoningen als speerpunt.’

Meer prestatieafspraken

Met vier andere corporaties in Arnhem zijn afzonderlijke afspraken gemaakt die ook vandaag worden ondertekend. Dit zijn, Mooiland, Omnia Wonen, SSH&, en Woonzorg Nederland.

Meer nieuws?

G

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Gele Hesjes voeren opnieuw actie in Arnhem

Elk protest begon klein, ook de Gele Hesjes in Arnhem begon vorige week met 12 man. Ze strijden voor een eerlijkere verdeling van lasten en meer gehoor van de Haagse politiek. Op zaterdag starten ze vanaf 13:00 op de Gele Rijdersplein.

Waar voeren de Gele Hesjes actie voor? ‘Afschaffen dividendbelasting multinationals en grote bedrijven, Pensioenen +/- 9jaar niet geïndexeerd, Zorgkosten torenhoog en nog verder stijgen, BTW tarieven voor onze 1ste levensbehoeften omhoog van 6% naar 9%,  energietarieven omhoog, liegen over de werkloosheidscijfers, Kabinet Rutte (en vooral 3) is inefficiënt, reageert amper op de problemen in de samenleving, belasting op leidingwater de afgelopen 20 jaar bijna verdubbeld, water in plastic verpakt goedkoper, Pact van Marrakech, 65+ mensen zonder pensioen, geen fatsoenlijke AOW, Waarom wordt kerosine niet belast, Pensioen leeftijd telkens verder omhoog, Privatiseringen, Geen huurwoning te vinden met een fatsoenlijke huurprijs, Bank met staatssteun overeind gehouden, ziekenhuizen niet.” aldus de actievoerders. Kortom een hele lijst waar men boos over is.

De Facebook Gele Hesjes in Arnhem is er klaar mee en zoekt ook andere Arnhemmers die er klaar mee zijn. De demonstratie begint om 13:00 en de route wordt nog bepaald samen met de gemeente. De organisatie roept vooral op om elkaar en andere te respecteren.

Meer nieuws?

chico's place

G

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Meer vuurwerkvrije zones in Arnhem

vuurwerk koningsdag Arnhem

In Arnhem zijn schoolterreinen sinds 2008 vuurwerkvrij. Op verzoek van de raad is het verbod op afsteken van vuurwerk met ingang van komende jaarwisseling uitgebreid naar de stadsparken Sonsbeek en Meinerswijk, terreinen waar bedrijfsmatig dieren worden gehouden (zoals maneges, zorg- en kinderboerderijen, dierentuinen en dierenpensions en -asiels) en zorginstellingen.

Burgemeester Marcouch: “Het vuurwerk tijdens de jaarwisseling  veroorzaakt overlast. Daarom hebben we een aantal gebieden waar veel overlast wordt ervaren aangewezen als vuurwerkvrije zone. We zullen tijdens de jaarwisseling de regels nauwgezet handhaven zodat de jaarwisseling voor iedereen prettig kan verlopen.” Vuurwerkafspraken
De gemeente zal rond de jaarwisseling, onder meer via social media, aandacht besteden aan de regels rondom vuurwerk. Daarin wordt ook aandacht gevraagd voor de veiligheid bij het afsteken van vuurwerk. Vuurwerk kan uitsluitend op 28, 29, 31 december worden verkocht en afsteken mag alleen tussen 31 december 18:00 uur en 1 januari 02.00 uur op straffe van een boete van €100 euro.

Als mensen overlast ervaren, dan kunnen ze bellen met de politie op 0900-8844. Voor verdachte of gevaarlijke situaties kun je meteen alarmnummer 112 bellen.


Meer nieuws?

G

Reacties

Reacties

Continue Reading
Advertisement

Populair