Connect with us
Arnhem Centrum

Nieuws

Oud SP-voorzitter: ‘Vermoeden van fraude binnen SP Arnhem’

Gerrie Elfrink

Burgerjournalist Huibert Veth sprak in een uitgebreid interview met de opgestapte SP-voorzitter Sjoerd van Leent. Inclusief reactie van het SP-bestuur.

Na het aftreden van Diana Kummeling besluit ook Sjoerd van Leent om het voorzitterschap van zijn partij neer te leggen na kritiek op de interne gang van zaken. Reden om hem eens op te zoeken en te horen wat hij ervaren heeft. Ik spreek hem in winkelcentrum Kronenburg over de samenwerking met de lokale fractie en de landelijke partij, de Arnhemse bestuurscultuur en vermeende fraude binnen de Arnhemse SP-afdeling.

‘SP-bestuur buitenspel’

Volgens Sjoerd is het ‘typisch Arnhems’ dat het SP-bestuur buitenspel wordt gezet. ‘Het werd me al snel duidelijk gemaakt dat ik als voorzitter niet welkom was bij de fractievergaderingen. Dat kan ik dan wel gaan proberen te forceren maar het feit dat ik dat moet doen is al tekenend.’ ‘Diana en andere voorgangers komen allemaal met hetzelfde beeld. Als fractievoorzitter Gerrie Elfrink aangeeft mij niet meer te kunnen volgen (artikel de Gelderlander) dan zijn er wel heel veel mensen die hij niet meer kan volgen.’

‘Vermoedens van fraude komen dan wel heel dichtbij’

‘Er is geen transparantie naar de afdeling toe die er volgens de oprichtingsakte wel zou moeten zijn. Als het gaat om de bankrekening en boekhouding was mijn enige vraag: ‘Laat het even zien.’ Er wordt beweerd dat ik hier niet om gevraagd zou hebben (de Gelderlander) maar ik heb hier meermaals, zowel telefonisch als in het bestuur, om gevraagd. Hetgeen bij de gemeente is gedeponeerd is maar een deel van de werkelijkheid.’ ‘Binnen het bestuur is uitgesproken dat er vermoedens zijn van fraude. Dus heb ik vanuit mijn rol als voorzitter de penningmeester opdracht gegeven om hiernaar te kijken. Dit had betrekking op de huur van het nieuwe pand van de SP in de Geitenkamp waar vragen over waren. Moest de betaling gedaan worden door de afdeling of de fractie? Het huurcontract stond op naam van de stichting terwijl de afdeling betaalde. De stichting beheert de gelden van de fractie en zou moeten bestaan uit de afdelingsvoorzitter, de fractievoorzitter en de penningmeester. Zowel ik, de afdelingsvoorzitter, als de penningmeester hebben hier echter nooit onderdeel van uitgemaakt. Namens de stichting hebben Gerrie en toenmalig afdelingsvoorzitter Diana Kummeling het huurcontract getekend. Maar Gerrie was toen geen fractievoorzitter, hij was namelijk nog wethouder, dus hoe kan hij in die stichting zitten? De huur van €700,- per maand voor het pand werd echter voldaan door de afdeling. Dit zonder toestemming of medeweten van de penningmeester die verantwoordelijk is voor de financiën van de afdeling. De huur van het pand schijnt ook niet betaald te mogen worden uit fractiegelden, wel mag de fractie vergaderruimte van de afdeling huren. In de ‘afrekening fractievergoeding 2017’ die bij de gemeente gedeponeerd is en waarin de fractie zich moet verantwoorden voor de besteedde fractiegelden, staat een post van €6000,- voor ‘huur vergaderruimte’ maar de afdeling heeft hier in 2017 helemaal geen geld voor ontvangen van de fractie. Eerst werd geopperd dat de juiste gang van zaken in de statuten zou moeten staan en later dat het onder het beheer van de fractie valt. Toen ik medio juni/juli van dit jaar vragen ging stellen vanuit de oprichtingsakte kwam al snel aan het licht hoe het echt in elkaar steekt. Er is mij een rad voor de ogen gedraaid. Wat is er tussen de bankrekening van de fractie en die van de afdeling gebeurd? Daar zit iets wat we niet kunnen begrijpen. Waarom worden er dingen gedaan die niet mogen? Eerder uitgesproken vermoedens van fraude komen dan wel heel dichtbij. Wellicht zijn deze vragen oplosbaar maar dan moet er openheid van zaken gegeven worden, deze heb ik dus niet gekregen. Ik kan dus niet zeggen of het zuivere koffie is. Ik blijf niet zitten in deze brij van leugens en halve waarheden, dat kan ik niet aan mezelf uitleggen.’ ‘De penningmeester heeft gezegd dat als er sprake is van fraude zij aangifte doet.’

‘zijn gelijk’ is belangrijker dan ‘het gelijk’

Sjoerd vindt het jammer dat in het rapport Frissen over de Arnhemse bestuurscultuur geen namen genoemd worden, dat zou het soms makkelijker maken. ‘Wel herken ik, ook bij Gerrie, het vechtersgedrag en de situatie die ontstaan is waarin ‘zijn gelijk’ belangrijker is geworden dan ‘het gelijk’.’ ‘Gerrie is een stormram, een krijger die wel doorduwt. Wat je toen zag in de gemeenteraad projecteert zich nu naar binnen in de afdeling.’ ‘Het drijft mensen uit elkaar. De partij bestaat uit veel vrijwilligers die zich met passie voor de partij inzetten. Die stappen niet zomaar op. Ook ik heb negen jaar energie in de partij zitten, dan is het niet makkelijk om afscheid te nemen.’

Snel punten scoren

‘Met iedereen die inmiddels is opgestapt kun je een goede fractie vullen. Hierdoor verliest de partij veel kennis. Dit is ook één van de problemen die ik lokaal zie. We doen geen gedegen analyses meer maar reageren op incidenten om snel punten te scoren. Goed onderzoek kost soms tijd en vraagt om capabele specialisten. Neem bijvoorbeeld het woononderzoek dat we zouden gaan doen, dit is inmiddels vernauwd tot sociale huurwoningen. Mensen met een koopwoning, waar ik er zelf één van ben, vallen hierdoor buiten de boot. Dit is ook wel kenmerkend voor de partij. We moeten oppassen niet iedereen met een beetje meer geld op de bankrekening als duivels neer te zetten, die zijn echt niet allemaal slecht.’

Filmhuis is ‘elitekunst’

‘Lokaal hadden we in de laatste coalitieperiode misschien wel moeten doen wat GroenLinks gedaan heeft, eruit stappen. Bijvoorbeeld op het dossier van het filmhuis. Dit is een soort ‘elitekunst’, en deze mag er best zijn maar niet voor zoveel gemeenschapsgeld. Het beleid kreeg steeds meer het profiel van D66, een SP’er herkent zich daar niet meer in. Deze discussies zijn er intern ook wel geweest maar dit werd gezien als persoonlijke aanval waarbij de fractie volledig achter Gerrie ging staan. Gerrie is zo erg bezig om zichzelf in stand te houden dat socialisme voor hem bijzaak wordt. Ik zie niet hoe dit nog opgelost gaat worden.’

Tegelijk vindt Sjoerd het niet eerlijk om alleen maar met de beschuldigende vinger naar Gerrie te wijzen. ‘Ik denk dat de Gerrie van 10 jaar geleden ook niet verwacht had wat er vandaag de dag allemaal rondom zijn persoon zou spelen. Hij heeft ook te weinig begeleiding en ondersteuning gehad. Er is hem onvoldoende een spiegel voorgehouden en feedback gegeven waardoor er een bepaalde persoonlijkheid gevormd is. Hiervoor is ook iemand nodig die er bovenop kan zitten wat heel moeilijk is in een vrijwilligersorganisatie.`

‘De organisatiestructuur van de SP is die van een communistische partij’

Gezien hetgeen er in het Arnhemse speelt is het volgens Sjoerd nog niet zo gek dat de landelijke organisatie zich steeds meer lokaal gaat bemoeien. Tegelijk is het juist één van zijn frustraties dat het partijbureau en partijbestuur steeds meer zijn angels uitgooien richting lokale afdelingen om binnen de discipline te blijven. ‘Er wordt bijvoorbeeld lokaal een afdelingscoach neergezet die werkt voor het landelijk partijbureau. In Arnhem was dit Sarah Dobbe (nu raadslid). En er wordt landelijk bepaald wie er in aanmerking komt voor het volgen van scholing.’ ‘De organisatiestructuur van de SP is die van een communistische partij terwijl deze wordt verkocht alsof het van onderaf is opgebouwd.’

Tot slot merkt Sjoerd op dat het wel frappant is dat hij nu met mij zit te praten terwijl hij sinds zijn aftreden nog geen enkel telefoontje vanuit het partijbureau ontvangen heeft. ‘Je zou toch verwachten dat ze even bellen voor een goed gesprek om te evalueren wat er gebeurd is, al is het alleen maar om ervan te leren. Het landelijke partijbureau lijkt het dus niet gelegen om afdelingen te ondersteunen, het wil enkel controleren.’ Wel geeft hij aan van andere SP-afdelingen veel sympathie ontvangen te hebben.

Reactie bestuur SP

‘Het is ontzettend jammer dat een voormalig afdelingshoofd van onze partij met deze aantijgingen komt, zeker als hij weet dat deze nergens op zijn gebaseerd. We zien dit dan ook meer als een poging om SP Arnhem bewust proberen te beschadigen. Het is niet in het belang van Arnhem, de inwoners en de SP, om met modder terug te gaan gooien en we zullen ons hiervan dan ook onthouden. Wel vinden wij het van belang te melden dat de verdachtmakingen rondom onze financiën ongegrond zijn. SP is juist de partij die het zuinigst omgaat met gemeenschapsgeld en van oudsher ook het meeste weer terug stort aan gemeente zo ook in 2017. Dit wordt allemaal streng gecontroleerd en is ook gewoon openbare info die iedereen zo kan inzien. Wij danken Van Leent voor zijn inzet voor onze partij en wensen hem het beste toe. Wij gaan vol energie en enthousiasme door met onze strijd voor een socialer Arnhem voor iedereen.’ aldus het huidige bestuur van SP Arnhem. De SP-fractie was niet bereid tot reactie.

Reacties

Reacties

Nieuws

Nieuwe hotspot ‘Miyagi and Jones’ in de maak

In de oude Albert Heijn aan de ir van muijlwijkstraat wordt er hard gewerkt om een Miyagi and Jones restaurant te openen. Het hitsucces uit Utrecht slaat nu zijn deuren open richting Arnhem. Een combinatie van Aziatische streetfood met westerse dranken gaat het gevoel geven dat het beste van beide continenten elkaar ontmoeten.
Ondernemers Jian Lan, Harmen de Glint en Rick Ram openen vermoedelijk in november al de zaak Miyagi and Jones. In Utrecht is Miyagi and Jones een hotspot en nu willen de heren hun succes naar Arnhem brengen. De combinatie van westerse dranken gemixt met oosterse eten moet de Arnhemmer een nieuwe plek geven om zich te vertoeven. Dat de heren zin hebben om in Arnhem te veroveren laten ze zien in hun presentatie. “We willen het Arnhemse gevoel in onze zaak brengen. We zitten op een bijzondere plek tussen het centrum en het modekwartier en dat willen we ook laten zien.” aldus Harmen de Glint. Hij laat in nog de bouwput zien waar de bar, open keuken, tafels en de bijzondere wanttekeningen gaan komen. Ook door de verbouwing van de ir van Muijlwijkstraat komt er een mooi groot terras voor de deur.
Voor de mensen die vroeger met veel plezier naar de film Karate kid keken herkennen de naam Miyagi vast wel. Hij was namelijk de leraar van Daniel in de eerste en tweede karate kid. De man die een vlieg kon vangen met zijn eetstokjes leerde de westerse Daniel over het oosten. Dat mr. Miyagi dol is op het les geven over de Aziatische cultuur is ook te zien in de nieuwste aanwinst van Arnhem.
Aziatische streetfood
Als je in Azie bent geweest zie je dat er op vele plekken op straat eten wordt gemaakt en verkocht. Van kip tot vis en van koe tot vegetarisch, met gerechten zoals Bangkok Balls, Phuket Curry Fish, Go Budhha Gyozo en Black Tiger Prawns komt er een vernieuwing in de Arnhemse keuken. Ook moeten er in de toekomst leuke evenementen georganiseerd worden zoals kook workshops, een DJ tijdens het eten, ladies night, etc. Deze workshops worden in samen spraak met de gasten georganiseerd.
Personeel gezocht!
Een nieuwe zaak, heeft natuurlijk ook personeel nodig. Dus wil je werken in de nieuwe hotspot van Arnhem? Ze zoeken nog gastheren en -vrouwen, barbazen of -bazinnen, vliegensvlugge runners en kokkerellende keukenmedewerkers. Mocht je interesse hebben? Mail dan naar bedrijfsleider@miyagiandjones.nl.

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

ABN AMRO sluit geldautomaat aan de Kronenburgpromenade

ABN AMRO sluit per 29 oktober 2018 de geldautomaat in Arnhem aan de Kronenburgpromenade 6. De bank heeft het voornemen om medio 2019 op een andere locatie in het winkelcentrum Kronenburg een geldautomaat te plaatsen. Geldopnamen en stortingen zijn tot die tijd bijvoorbeeld mogelijk bij de geldautomaat aan het Velperplein 25 in Arnhem. Op deze locatie is het ook mogelijk om sealbags te storten. 
 
ABN AMRO ziet al jaren een toename van het aantal PIN betalingen. Daarnaast blijft de bank met ongeveer 1250 geldautomaten verspreid over Nederland voorzien in een landelijke dekking. Klanten van ABN AMRO hebben bovendien de mogelijkheid om geld over te maken via Internet Bankieren en Mobiel Bankieren. Inmiddels maken klanten hier zo’n 85 miljoen keer per maand gebruik van. Naast geld overmaken zijn Internet Bankieren en Mobiel Bankieren onder andere te gebruiken voor het aanpassen van de daglimiet of het inzien van creditcardgegevens. 
Voor het vinden van de dichtstbijzijnde geldautomaat kunnen klanten terecht op de website van ABN AMRO.

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Intocht van Sinterklaas blijft alleen in het centrum

Sinterklaas heeft dit jaar gekozen om met de intocht alleen in het centrum te blijven. Hij kiest ervoor om op vier plekken een stop te houden om daar leuke activiteiten te hebben met de Arnhemse kinderen. Hiermee zal Sinterklaas niet meer met zijn gevolg door de Steenstraat gaan richting Klarendal.

Na zijn tocht vanuit Spanje vertrekt Sinterklaas vanaf de Rijnkade naar naar de Kadestraat, via de Oranjewachtstraat onder de Sabelpoort over de Markt, Turfstraat en Koningsstraat. Daar stopt hij op de Jonas Daniel Meijerplaats voor het eerst. Na zijn 1ste stop zal hij weer over de Koningsstraat, beekstraat, brouwersstraat eventjes stoppen op Brouwersplein. Na een pauze vol leuke activiteiten trekt hij de Dwingelstraat, Looiersstraat, Bovenbeekstraat, Doelenstraat, Jansplein waar hij een stop maakt op de Jansplaats / Jansplein. Nadat Sinterklaas een stop heeft gemaakt gaat hij over de Marienburgstraat, Vijzelstraat, Bakkerstraat, Boerenstraat, Weverstraat, Grote Oord, Jansstraat, Pauwstraat op waartoe hij een stop maakt op de Korenmarkt. Vanaf de Korenmarkt gaat hij naar de Hoogstraat, Rijnstraat, Kortestraat met als slot Rozet.

Rozet

In Rozet zal Sinterklaas de intocht afsluiten. Hoe de pauzes eruit gaan zien is nog eventjes een verrassing.

Meer nieuws?

 

Reacties

Reacties

Continue Reading
Advertisement

Populair