Connect with us
Korenkwartier proeft

Nieuws

Oud SP-voorzitter: ‘Vermoeden van fraude binnen SP Arnhem’

Gerrie Elfrink

Burgerjournalist Huibert Veth sprak in een uitgebreid interview met de opgestapte SP-voorzitter Sjoerd van Leent. Inclusief reactie van het SP-bestuur.

Na het aftreden van Diana Kummeling besluit ook Sjoerd van Leent om het voorzitterschap van zijn partij neer te leggen na kritiek op de interne gang van zaken. Reden om hem eens op te zoeken en te horen wat hij ervaren heeft. Ik spreek hem in winkelcentrum Kronenburg over de samenwerking met de lokale fractie en de landelijke partij, de Arnhemse bestuurscultuur en vermeende fraude binnen de Arnhemse SP-afdeling.

‘SP-bestuur buitenspel’

Volgens Sjoerd is het ‘typisch Arnhems’ dat het SP-bestuur buitenspel wordt gezet. ‘Het werd me al snel duidelijk gemaakt dat ik als voorzitter niet welkom was bij de fractievergaderingen. Dat kan ik dan wel gaan proberen te forceren maar het feit dat ik dat moet doen is al tekenend.’ ‘Diana en andere voorgangers komen allemaal met hetzelfde beeld. Als fractievoorzitter Gerrie Elfrink aangeeft mij niet meer te kunnen volgen (artikel de Gelderlander) dan zijn er wel heel veel mensen die hij niet meer kan volgen.’

‘Vermoedens van fraude komen dan wel heel dichtbij’

‘Er is geen transparantie naar de afdeling toe die er volgens de oprichtingsakte wel zou moeten zijn. Als het gaat om de bankrekening en boekhouding was mijn enige vraag: ‘Laat het even zien.’ Er wordt beweerd dat ik hier niet om gevraagd zou hebben (de Gelderlander) maar ik heb hier meermaals, zowel telefonisch als in het bestuur, om gevraagd. Hetgeen bij de gemeente is gedeponeerd is maar een deel van de werkelijkheid.’ ‘Binnen het bestuur is uitgesproken dat er vermoedens zijn van fraude. Dus heb ik vanuit mijn rol als voorzitter de penningmeester opdracht gegeven om hiernaar te kijken. Dit had betrekking op de huur van het nieuwe pand van de SP in de Geitenkamp waar vragen over waren. Moest de betaling gedaan worden door de afdeling of de fractie? Het huurcontract stond op naam van de stichting terwijl de afdeling betaalde. De stichting beheert de gelden van de fractie en zou moeten bestaan uit de afdelingsvoorzitter, de fractievoorzitter en de penningmeester. Zowel ik, de afdelingsvoorzitter, als de penningmeester hebben hier echter nooit onderdeel van uitgemaakt. Namens de stichting hebben Gerrie en toenmalig afdelingsvoorzitter Diana Kummeling het huurcontract getekend. Maar Gerrie was toen geen fractievoorzitter, hij was namelijk nog wethouder, dus hoe kan hij in die stichting zitten? De huur van €700,- per maand voor het pand werd echter voldaan door de afdeling. Dit zonder toestemming of medeweten van de penningmeester die verantwoordelijk is voor de financiën van de afdeling. De huur van het pand schijnt ook niet betaald te mogen worden uit fractiegelden, wel mag de fractie vergaderruimte van de afdeling huren. In de ‘afrekening fractievergoeding 2017’ die bij de gemeente gedeponeerd is en waarin de fractie zich moet verantwoorden voor de besteedde fractiegelden, staat een post van €6000,- voor ‘huur vergaderruimte’ maar de afdeling heeft hier in 2017 helemaal geen geld voor ontvangen van de fractie. Eerst werd geopperd dat de juiste gang van zaken in de statuten zou moeten staan en later dat het onder het beheer van de fractie valt. Toen ik medio juni/juli van dit jaar vragen ging stellen vanuit de oprichtingsakte kwam al snel aan het licht hoe het echt in elkaar steekt. Er is mij een rad voor de ogen gedraaid. Wat is er tussen de bankrekening van de fractie en die van de afdeling gebeurd? Daar zit iets wat we niet kunnen begrijpen. Waarom worden er dingen gedaan die niet mogen? Eerder uitgesproken vermoedens van fraude komen dan wel heel dichtbij. Wellicht zijn deze vragen oplosbaar maar dan moet er openheid van zaken gegeven worden, deze heb ik dus niet gekregen. Ik kan dus niet zeggen of het zuivere koffie is. Ik blijf niet zitten in deze brij van leugens en halve waarheden, dat kan ik niet aan mezelf uitleggen.’ ‘De penningmeester heeft gezegd dat als er sprake is van fraude zij aangifte doet.’

‘zijn gelijk’ is belangrijker dan ‘het gelijk’

Sjoerd vindt het jammer dat in het rapport Frissen over de Arnhemse bestuurscultuur geen namen genoemd worden, dat zou het soms makkelijker maken. ‘Wel herken ik, ook bij Gerrie, het vechtersgedrag en de situatie die ontstaan is waarin ‘zijn gelijk’ belangrijker is geworden dan ‘het gelijk’.’ ‘Gerrie is een stormram, een krijger die wel doorduwt. Wat je toen zag in de gemeenteraad projecteert zich nu naar binnen in de afdeling.’ ‘Het drijft mensen uit elkaar. De partij bestaat uit veel vrijwilligers die zich met passie voor de partij inzetten. Die stappen niet zomaar op. Ook ik heb negen jaar energie in de partij zitten, dan is het niet makkelijk om afscheid te nemen.’

Snel punten scoren

‘Met iedereen die inmiddels is opgestapt kun je een goede fractie vullen. Hierdoor verliest de partij veel kennis. Dit is ook één van de problemen die ik lokaal zie. We doen geen gedegen analyses meer maar reageren op incidenten om snel punten te scoren. Goed onderzoek kost soms tijd en vraagt om capabele specialisten. Neem bijvoorbeeld het woononderzoek dat we zouden gaan doen, dit is inmiddels vernauwd tot sociale huurwoningen. Mensen met een koopwoning, waar ik er zelf één van ben, vallen hierdoor buiten de boot. Dit is ook wel kenmerkend voor de partij. We moeten oppassen niet iedereen met een beetje meer geld op de bankrekening als duivels neer te zetten, die zijn echt niet allemaal slecht.’

Filmhuis is ‘elitekunst’

‘Lokaal hadden we in de laatste coalitieperiode misschien wel moeten doen wat GroenLinks gedaan heeft, eruit stappen. Bijvoorbeeld op het dossier van het filmhuis. Dit is een soort ‘elitekunst’, en deze mag er best zijn maar niet voor zoveel gemeenschapsgeld. Het beleid kreeg steeds meer het profiel van D66, een SP’er herkent zich daar niet meer in. Deze discussies zijn er intern ook wel geweest maar dit werd gezien als persoonlijke aanval waarbij de fractie volledig achter Gerrie ging staan. Gerrie is zo erg bezig om zichzelf in stand te houden dat socialisme voor hem bijzaak wordt. Ik zie niet hoe dit nog opgelost gaat worden.’

Tegelijk vindt Sjoerd het niet eerlijk om alleen maar met de beschuldigende vinger naar Gerrie te wijzen. ‘Ik denk dat de Gerrie van 10 jaar geleden ook niet verwacht had wat er vandaag de dag allemaal rondom zijn persoon zou spelen. Hij heeft ook te weinig begeleiding en ondersteuning gehad. Er is hem onvoldoende een spiegel voorgehouden en feedback gegeven waardoor er een bepaalde persoonlijkheid gevormd is. Hiervoor is ook iemand nodig die er bovenop kan zitten wat heel moeilijk is in een vrijwilligersorganisatie.`

‘De organisatiestructuur van de SP is die van een communistische partij’

Gezien hetgeen er in het Arnhemse speelt is het volgens Sjoerd nog niet zo gek dat de landelijke organisatie zich steeds meer lokaal gaat bemoeien. Tegelijk is het juist één van zijn frustraties dat het partijbureau en partijbestuur steeds meer zijn angels uitgooien richting lokale afdelingen om binnen de discipline te blijven. ‘Er wordt bijvoorbeeld lokaal een afdelingscoach neergezet die werkt voor het landelijk partijbureau. In Arnhem was dit Sarah Dobbe (nu raadslid). En er wordt landelijk bepaald wie er in aanmerking komt voor het volgen van scholing.’ ‘De organisatiestructuur van de SP is die van een communistische partij terwijl deze wordt verkocht alsof het van onderaf is opgebouwd.’

Tot slot merkt Sjoerd op dat het wel frappant is dat hij nu met mij zit te praten terwijl hij sinds zijn aftreden nog geen enkel telefoontje vanuit het partijbureau ontvangen heeft. ‘Je zou toch verwachten dat ze even bellen voor een goed gesprek om te evalueren wat er gebeurd is, al is het alleen maar om ervan te leren. Het landelijke partijbureau lijkt het dus niet gelegen om afdelingen te ondersteunen, het wil enkel controleren.’ Wel geeft hij aan van andere SP-afdelingen veel sympathie ontvangen te hebben.

Reactie bestuur SP

‘Het is ontzettend jammer dat een voormalig afdelingshoofd van onze partij met deze aantijgingen komt, zeker als hij weet dat deze nergens op zijn gebaseerd. We zien dit dan ook meer als een poging om SP Arnhem bewust proberen te beschadigen. Het is niet in het belang van Arnhem, de inwoners en de SP, om met modder terug te gaan gooien en we zullen ons hiervan dan ook onthouden. Wel vinden wij het van belang te melden dat de verdachtmakingen rondom onze financiën ongegrond zijn. SP is juist de partij die het zuinigst omgaat met gemeenschapsgeld en van oudsher ook het meeste weer terug stort aan gemeente zo ook in 2017. Dit wordt allemaal streng gecontroleerd en is ook gewoon openbare info die iedereen zo kan inzien. Wij danken Van Leent voor zijn inzet voor onze partij en wensen hem het beste toe. Wij gaan vol energie en enthousiasme door met onze strijd voor een socialer Arnhem voor iedereen.’ aldus het huidige bestuur van SP Arnhem. De SP-fractie was niet bereid tot reactie.

Reacties

Reacties

Nieuws

Justin Timberlake vrijdag in Arnhem

foto: Man of the Woods tour

Vrijdag staat Justin Timberlake in Arnhem. Daar heeft hij in het Gelredome zijn ‘The Man of The Woods’ tour. Voor de fans is er nog goed nieuws! Er zijn nog tickets….

The Man of The Woods tour begint op 22 juni in Parijs en bevat 16 optredens in onder meer Londen, Amsterdam, Stockholm, Kopenhagen,  Berlijn en onze Arnhem. In het Gelredome heeft hij een groot podium waar het hele publiek van kan genieten.

Er zijn nog tickets

Je zou verwachten dat het concert van de wereldster in Arnhem al helemaal is uitverkocht, maar er zijn gelukkig nog kaartjes te koop voor de fans. Timberlake is een van de populairste artiesten van de laatste jaren. Zo scoorde hij grote hits met nummers als Can’t stop the feeling, Say something en Love never felt so good. Wil je nog naar het concert? Kijk dan hier of er nog tickets zijn!

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Maarten van der Weijden zwom ook voor de Arnhemse Helen Dowling Instituut

foto: Maarten van der Weijden foundation

Maarten van der Weijden startte zaterdagochtend 18 augustus met de 11stedenzwemtocht. Het doel was om 200 km te zwemmen en daarmee geld op te halen voor 11 onderzoeken met betrekking tot kanker. Een van de onderzoeken waar hij voor zwom was van het onderzoek ‘REFINE’ van het Arnhemse Helen Dowling Instituut (HDI). Na maar liefst 163 km moest Maarten zijn zwemtocht staken omdat hij ziek was. Het HDI was op verschillende momenten aanwezig om Maarten aan te moedigen en binnen te halen in Leeuwarden. Dinsdag avond werd bekend gemaakt dat Maarten 3,5 miljoen bij elkaar heeft gezwommen en de teller loopt nog steeds omhoog. 

Held

Helen Dowling Instituut is trots op de prestatie van Maarten. “Wat een ongelooflijke prestatie heeft Maarten neergezet. Wij zijn ontzettend onder de indruk van zijn zwemtocht en ook wat dit heeft losgemaakt in Nederland. Met het fantastische bedrag dat Maarten heeft opgehaald kan meer onderzoek worden gedaan naar kanker. Niet alleen naar kankerbehandelingen, maar ook naar de kwaliteit van leven bij kanker. Vermoeidheid bij kanker is een van de meest voorkomende klachten waar in veel gevallen iets aan te doen is. Er is alleen meer onderzoek nodig naar wat voor wie werkt, en daar moet meer onderzoek naar worden gedaan” aldus Renate Koers, manager Communicatie & Fondsenwerving bij het HDI.

Onderzoek naar vermoeidheid bij kanker

Zeker één op de drie patiënten met kanker heeft last van aanhoudende vermoeidheid. Zelfs lang nadat de behandeling succesvol is afgerond. Deze vermoeidheid heeft een grote invloed op het leven van de patiënt. De afgelopen jaren zijn er zeer uiteenlopende interventies ontwikkeld om chronische vermoeidheid na kanker te verminderen. Uit het onderzoek Fitter na Kanker is gebleken dat verschillende e-health interventies effectief zijn in het verminderen van chronische vermoeidheid na kanker. We weten echter nog onvoldoende welk type interventie, of welke combinatie, nu het beste werkt voor welke cliënt. Daarom is het vervolgonderzoek Refine gestart. “We willen kunnen voorspellen welke e-therapie, of combinatie van therapieën, het beste werkt voor welke cliënt. Er wordt hiermee op individueel niveau gekeken naar factoren die bepalen welke behandeling het best aansluit bij de cliënt. Zo hopen we bij te dragen aan het vergroten van de kwaliteit van leven van mensen die kanker hebben gehad en last houden van ernstige vermoeidheid als gevolg van de ziekte” zegt Marije van der Lee, hoofd onderzoek bij het HDI.

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Ødegaard nieuwste aanwinst Vitesse

Martin Ødegaard is komend seizoen Vitessenaar. De 19-jarige Noor wordt voor een seizoen gehuurd van Real Madrid.

Ødegaard debuteerde in 2014 als 15-jarige bij het Noorse Strømsgodset IF. In augustus van dat jaar debuteerde de linksbenige Ødegaard ook in het nationaal elftal van Noorwegen. In januari 2015 tekende de Noor een meerjarig contract bij de Spaanse topclub Real Madrid. Vanaf januari 2017 is de aanvallende middenvelder al een bekend gezicht in de Eredivisie, aangezien hij voor anderhalf jaar op huurbasis uitkwam voor sc Heerenveen.

image

Ødegaard over zijn nieuwe club: “De afgelopen anderhalf jaar heb ik al in de Eredivisie gespeeld. Ik ben toen onder de indruk geraakt van Vitesse. Ik heb Vitesse leren kennen als een goed voetballende ploeg, met een aanvallende en dominante spelopvatting. Ik denk dat die manier van spelen mij goed ligt. Ook heeft Vitesse laten zien jonge spelers een kans te durven geven. Daarom ben ik blij met de kans die Vitesse mij biedt.”

image

Technisch directeur Marc van Hintum: “We zijn heel blij dat Martin voor Vitesse heeft gekozen. Ondanks interesse van andere clubs hebben we Martin kunnen overtuigen met de visie waar Vitesse voor staat. Martin beschikt over kwaliteiten die een team een impuls kunnen geven.”

image

Ødegaard , geboren in het Noorse Drammen, is het tiende nieuwe gezicht in de selectie van hoofdtrainer Leonid Slutskiy. Hij gaat spelen met rugnummer 18 en sluit per direct aan in Arnhem.

image

Reacties

Reacties

Continue Reading
Advertisement

Populair