Connect with us

Nieuws

Oud SP-voorzitter: ‘Vermoeden van fraude binnen SP Arnhem’

Gerrie Elfrink

Burgerjournalist Huibert Veth sprak in een uitgebreid interview met de opgestapte SP-voorzitter Sjoerd van Leent. Inclusief reactie van het SP-bestuur.

Na het aftreden van Diana Kummeling besluit ook Sjoerd van Leent om het voorzitterschap van zijn partij neer te leggen na kritiek op de interne gang van zaken. Reden om hem eens op te zoeken en te horen wat hij ervaren heeft. Ik spreek hem in winkelcentrum Kronenburg over de samenwerking met de lokale fractie en de landelijke partij, de Arnhemse bestuurscultuur en vermeende fraude binnen de Arnhemse SP-afdeling.

‘SP-bestuur buitenspel’

Volgens Sjoerd is het ‘typisch Arnhems’ dat het SP-bestuur buitenspel wordt gezet. ‘Het werd me al snel duidelijk gemaakt dat ik als voorzitter niet welkom was bij de fractievergaderingen. Dat kan ik dan wel gaan proberen te forceren maar het feit dat ik dat moet doen is al tekenend.’ ‘Diana en andere voorgangers komen allemaal met hetzelfde beeld. Als fractievoorzitter Gerrie Elfrink aangeeft mij niet meer te kunnen volgen (artikel de Gelderlander) dan zijn er wel heel veel mensen die hij niet meer kan volgen.’

‘Vermoedens van fraude komen dan wel heel dichtbij’

‘Er is geen transparantie naar de afdeling toe die er volgens de oprichtingsakte wel zou moeten zijn. Als het gaat om de bankrekening en boekhouding was mijn enige vraag: ‘Laat het even zien.’ Er wordt beweerd dat ik hier niet om gevraagd zou hebben (de Gelderlander) maar ik heb hier meermaals, zowel telefonisch als in het bestuur, om gevraagd. Hetgeen bij de gemeente is gedeponeerd is maar een deel van de werkelijkheid.’ ‘Binnen het bestuur is uitgesproken dat er vermoedens zijn van fraude. Dus heb ik vanuit mijn rol als voorzitter de penningmeester opdracht gegeven om hiernaar te kijken. Dit had betrekking op de huur van het nieuwe pand van de SP in de Geitenkamp waar vragen over waren. Moest de betaling gedaan worden door de afdeling of de fractie? Het huurcontract stond op naam van de stichting terwijl de afdeling betaalde. De stichting beheert de gelden van de fractie en zou moeten bestaan uit de afdelingsvoorzitter, de fractievoorzitter en de penningmeester. Zowel ik, de afdelingsvoorzitter, als de penningmeester hebben hier echter nooit onderdeel van uitgemaakt. Namens de stichting hebben Gerrie en toenmalig afdelingsvoorzitter Diana Kummeling het huurcontract getekend. Maar Gerrie was toen geen fractievoorzitter, hij was namelijk nog wethouder, dus hoe kan hij in die stichting zitten? De huur van €700,- per maand voor het pand werd echter voldaan door de afdeling. Dit zonder toestemming of medeweten van de penningmeester die verantwoordelijk is voor de financiën van de afdeling. De huur van het pand schijnt ook niet betaald te mogen worden uit fractiegelden, wel mag de fractie vergaderruimte van de afdeling huren. In de ‘afrekening fractievergoeding 2017’ die bij de gemeente gedeponeerd is en waarin de fractie zich moet verantwoorden voor de besteedde fractiegelden, staat een post van €6000,- voor ‘huur vergaderruimte’ maar de afdeling heeft hier in 2017 helemaal geen geld voor ontvangen van de fractie. Eerst werd geopperd dat de juiste gang van zaken in de statuten zou moeten staan en later dat het onder het beheer van de fractie valt. Toen ik medio juni/juli van dit jaar vragen ging stellen vanuit de oprichtingsakte kwam al snel aan het licht hoe het echt in elkaar steekt. Er is mij een rad voor de ogen gedraaid. Wat is er tussen de bankrekening van de fractie en die van de afdeling gebeurd? Daar zit iets wat we niet kunnen begrijpen. Waarom worden er dingen gedaan die niet mogen? Eerder uitgesproken vermoedens van fraude komen dan wel heel dichtbij. Wellicht zijn deze vragen oplosbaar maar dan moet er openheid van zaken gegeven worden, deze heb ik dus niet gekregen. Ik kan dus niet zeggen of het zuivere koffie is. Ik blijf niet zitten in deze brij van leugens en halve waarheden, dat kan ik niet aan mezelf uitleggen.’ ‘De penningmeester heeft gezegd dat als er sprake is van fraude zij aangifte doet.’

‘zijn gelijk’ is belangrijker dan ‘het gelijk’

Sjoerd vindt het jammer dat in het rapport Frissen over de Arnhemse bestuurscultuur geen namen genoemd worden, dat zou het soms makkelijker maken. ‘Wel herken ik, ook bij Gerrie, het vechtersgedrag en de situatie die ontstaan is waarin ‘zijn gelijk’ belangrijker is geworden dan ‘het gelijk’.’ ‘Gerrie is een stormram, een krijger die wel doorduwt. Wat je toen zag in de gemeenteraad projecteert zich nu naar binnen in de afdeling.’ ‘Het drijft mensen uit elkaar. De partij bestaat uit veel vrijwilligers die zich met passie voor de partij inzetten. Die stappen niet zomaar op. Ook ik heb negen jaar energie in de partij zitten, dan is het niet makkelijk om afscheid te nemen.’

Snel punten scoren

‘Met iedereen die inmiddels is opgestapt kun je een goede fractie vullen. Hierdoor verliest de partij veel kennis. Dit is ook één van de problemen die ik lokaal zie. We doen geen gedegen analyses meer maar reageren op incidenten om snel punten te scoren. Goed onderzoek kost soms tijd en vraagt om capabele specialisten. Neem bijvoorbeeld het woononderzoek dat we zouden gaan doen, dit is inmiddels vernauwd tot sociale huurwoningen. Mensen met een koopwoning, waar ik er zelf één van ben, vallen hierdoor buiten de boot. Dit is ook wel kenmerkend voor de partij. We moeten oppassen niet iedereen met een beetje meer geld op de bankrekening als duivels neer te zetten, die zijn echt niet allemaal slecht.’

Filmhuis is ‘elitekunst’

‘Lokaal hadden we in de laatste coalitieperiode misschien wel moeten doen wat GroenLinks gedaan heeft, eruit stappen. Bijvoorbeeld op het dossier van het filmhuis. Dit is een soort ‘elitekunst’, en deze mag er best zijn maar niet voor zoveel gemeenschapsgeld. Het beleid kreeg steeds meer het profiel van D66, een SP’er herkent zich daar niet meer in. Deze discussies zijn er intern ook wel geweest maar dit werd gezien als persoonlijke aanval waarbij de fractie volledig achter Gerrie ging staan. Gerrie is zo erg bezig om zichzelf in stand te houden dat socialisme voor hem bijzaak wordt. Ik zie niet hoe dit nog opgelost gaat worden.’

Tegelijk vindt Sjoerd het niet eerlijk om alleen maar met de beschuldigende vinger naar Gerrie te wijzen. ‘Ik denk dat de Gerrie van 10 jaar geleden ook niet verwacht had wat er vandaag de dag allemaal rondom zijn persoon zou spelen. Hij heeft ook te weinig begeleiding en ondersteuning gehad. Er is hem onvoldoende een spiegel voorgehouden en feedback gegeven waardoor er een bepaalde persoonlijkheid gevormd is. Hiervoor is ook iemand nodig die er bovenop kan zitten wat heel moeilijk is in een vrijwilligersorganisatie.`

‘De organisatiestructuur van de SP is die van een communistische partij’

Gezien hetgeen er in het Arnhemse speelt is het volgens Sjoerd nog niet zo gek dat de landelijke organisatie zich steeds meer lokaal gaat bemoeien. Tegelijk is het juist één van zijn frustraties dat het partijbureau en partijbestuur steeds meer zijn angels uitgooien richting lokale afdelingen om binnen de discipline te blijven. ‘Er wordt bijvoorbeeld lokaal een afdelingscoach neergezet die werkt voor het landelijk partijbureau. In Arnhem was dit Sarah Dobbe (nu raadslid). En er wordt landelijk bepaald wie er in aanmerking komt voor het volgen van scholing.’ ‘De organisatiestructuur van de SP is die van een communistische partij terwijl deze wordt verkocht alsof het van onderaf is opgebouwd.’

Tot slot merkt Sjoerd op dat het wel frappant is dat hij nu met mij zit te praten terwijl hij sinds zijn aftreden nog geen enkel telefoontje vanuit het partijbureau ontvangen heeft. ‘Je zou toch verwachten dat ze even bellen voor een goed gesprek om te evalueren wat er gebeurd is, al is het alleen maar om ervan te leren. Het landelijke partijbureau lijkt het dus niet gelegen om afdelingen te ondersteunen, het wil enkel controleren.’ Wel geeft hij aan van andere SP-afdelingen veel sympathie ontvangen te hebben.

Reactie bestuur SP

‘Het is ontzettend jammer dat een voormalig afdelingshoofd van onze partij met deze aantijgingen komt, zeker als hij weet dat deze nergens op zijn gebaseerd. We zien dit dan ook meer als een poging om SP Arnhem bewust proberen te beschadigen. Het is niet in het belang van Arnhem, de inwoners en de SP, om met modder terug te gaan gooien en we zullen ons hiervan dan ook onthouden. Wel vinden wij het van belang te melden dat de verdachtmakingen rondom onze financiën ongegrond zijn. SP is juist de partij die het zuinigst omgaat met gemeenschapsgeld en van oudsher ook het meeste weer terug stort aan gemeente zo ook in 2017. Dit wordt allemaal streng gecontroleerd en is ook gewoon openbare info die iedereen zo kan inzien. Wij danken Van Leent voor zijn inzet voor onze partij en wensen hem het beste toe. Wij gaan vol energie en enthousiasme door met onze strijd voor een socialer Arnhem voor iedereen.’ aldus het huidige bestuur van SP Arnhem. De SP-fractie was niet bereid tot reactie.

Reacties

Reacties

Nieuws

Vier samen met Arnhem de feestdagen!

foto: Flickr

De afgelopen twee dagen was het een slechte start voor Arnhem Samen door de lage opkomst. Maandag waren er meer mensen vanuit de organisatie dan aan bezoekers. Dit kwam vooral door de beperkte communicatie vanuit de organisatie. Daarom roept de redactie van ‘Ik hou van Arnhem’ iedereen op om alsnog Arnhem samen te komen vieren! Kom naar de bijzondere verhalen luisteren en snoep lekker van de snert, oliebollen en warme chocolademelk. Laat zien dat je betrokken bent bij de stad. 

Dinsdag 18 december

17.00 uur – opening door Jan van Hooijdonk (voorzitter Koninklijke Horeca Nederland Arnhem)

17.00 – 18.00 uur – Pop-up-live-club

Woensdag 19 december

17.00 uur – opening door Tonnie van de Herik (vrijwilliger voor dak- en thuislozen Arnhem)

17.00 – 18.00 uur – live muziek door Ad Karel ea

Donderdag 20 december

17.00 uur – opening door Theresia Elders (vrijwilliger voor Syrische vluchtelingen)

17.00 – 18.00 uur – live muziek door Esther van Maanen en Rocco Romano


Vrijdag 21 december

17.00 uur – opening door Frank Rikken (initiatiefnemer We Arnhem)

17.00 – 18.00 uur – live muziek door Marloes Borgman en Joey Pasanea


Zaterdag 22 december

17.00 uur – opening door Joost Overbeek (oprichter Alle Buren)

17.00 – 18.00 uur – muzikanten TOP2000 serenades  


Zondag 23 december

14.00 – 17.00 uur – verkleedfeest voor kinderen en textielworkshop door Collectie Arnhem, Kerst karaoke met diverse dj’s

17.00 uur – opening door Martien Louwers (wethouder Inclusie Gemeente Arnhem)

17.00 – 18.00 uur – Kerst karaoke met de TOP2000 band


Maandag 24 december

18.00 uur – Open Air Kerstdiner door PopUpKerk Arnhem


Dinsdag 25 december & woensdag 26 december

17.00 – 22.00 uur – De Arnhemse Terugblik 2018 (videobeelden en kerstwensen op de Kubus)


Arnhem Samen is voor iedereen toegankelijk. Schuif aan voor gezelligheid en hou de Facebook pagina van Made in Arnhem in de gaten voor updates over het programma van Arnhem Samen.

Over Arnhem Samen 

Het initiatief komt vanuit de gemeente maar de ondernemers, serviceclubs, organisaties en de vrijwilligers maken er een succes van. Ook op winkelcentrum Presikhaaf en Kronenburg is er de actie ‘Cadeautje voor een Ander’. De ondernemers hebben cadeaus beschikbaar gesteld. Die kan je ophalen en geven aan iemand die wel een cadeautje verdient. Arnhem Samen is dus niet alleen in de Kubus maar op verschillende plekken in de stad.

Meer nieuws?

chico's place

G

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Kerstavond 2018: je hoeft niet naar de kerk om het licht te zien

Foto: Herman Centraal

Wie op kerstavond ‘iets met diepgang’ wil, maar geen behoefte heeft aan de nachtmis, heeft het traditioneel moeilijk. Alles is dicht, en nergens staat een debat of talkshow gepland. Tot dit jaar. Wie op 24 december behoefte heeft aan zingeving maar daarvoor niet naar een kerk wil, kan terecht bij Herman Centraal. Dé talkshow van Arnhem voorziet in de behoefte met een kerstspecial over het thema Licht en Donker. Zeven gasten, met heel verschillende achtergronden, komen hierover vertellen in een warm Luxor Live in Arnhem.

Zo komt Jesse Laport, Stadsdichter van Arnhem, vertellen hoe hij op Instagram worstelt met zijn donkere kanten. Waar komen zijn angsten, depressies en de zenuwen vandaan? Hoe speel of experimenteer je met je donkerte? En hoe overwin je die? Met poëzie, zegt Jesse. 

Slechte mensen

Fred Hammerstein was rechter, raadsheer bij de Hoge Raad en president van het Gerechtshof Arnhem. Hij komt vertellen over de donkere kanten in mensen, zoals hebzucht en agressie, maar ook wat er gebeurt als het donker een volk in zijn macht krijgt. Hammerstein is voorzitter van de commissie die adviseert
over teruggave van door de nazi’s geroofde kunstwerken. Primatoloog Patrick van Veen, bekend van RTL Late Night en Omroep Max, vertelt hoe dieren omgaan met donker en licht in hun groep.

Schaduw

Therapeute Gertrude Vissers gebruikt de methodes van psychoanalyticus Carl Gustav Jung. Door meer inzicht te krijgen in die donkere kant hoef je niet steeds dezelfde fouten maken. Zo laat je het licht weer toe in je leven. Olav de Maat is organisatiedeskundige. Hij schreef het boek Hufters en
Helden. Hij heeft veel praktische tips om het licht te zien. Zijn advies: blijf de mildheid opzoeken. Goed gedrag bewerkstellig je niet in je eentje, dat moet je organiseren.

Kunst

En dan kijken twee gasten nog letterlijk naar donker en licht. Saskia Bak, directeur van Museum Arnhem, zal een klein college geven over het pure donker in de kunst.

Maarten van der Weijden

Toine Schoutens ondersteunde zwemmer Maarten van der Weijden tijdens zijn Elfstedentocht met een speciale lichtbril. Hij laat zien hoe licht ook helpt tegen de winterblues.

De kerstspecial van Herman Centraal is op maandag 24 december om 19.30 uur in Luxor Live, Willemsplein 10 in Arnhem. De avond duurt tot ongeveer 21.30 uur. Kaarten kosten 7,50 euro en zijn verkrijgbaar via de websites van Herman Centraal en Luxor Live of aan de kassa op de avond zelf.

Meer nieuws?

G

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Georgina Driessen derde bij Junioren in GK4 Kart Series

Ze is één van de weinige meisjes in haar klasse, maar wel overtuigend het beste meisje. Wat heet: ze was sowieso één van de beste karters in haar klasse. Want Georgina Driessen werd heel knap derde in het eindklassement bij de Junioren van de GK4 Kart Series. De vijftienjarige rijdster uit Arnhem loste daarmee definitief haar belofte in. Zondag werd ze daarvoor gehuldigd tijdens de jaarlijkse kampioenenhuldiging die ditmaal werd gehouden in Roosendaal.

Het was een trotse Georgina die haar verhaal deed na afloop van de huldiging in de brasserie van Kart Centre Roosendaal. “Ik ben heel blij met die derde plek”, was haar logische commentaar. “Ik heb een heel goed team waar ik dit jaar veel heb geleerd. En tijdens het WK in Le Mans heb ik heel veel ervaring opgedaan. Die neem ik mee naar volgend jaar.”

WK

Voorafgaand aan het WK had Georgina al meermaals haar uitstekende capaciteiten in het karten gedemonstreerd. Zo werd ze tijdens de vierde ronde van het kampioenschap in Assen tweede in het dagklassement. Tijdens de derde ronde in Genk was de snelle dame van topteam P1 Racing
bovendien al eens derde geworden. Ook in de KNAF Cup, die ze het afgelopen seizoen ook reed, stond ze op het podium. Tijdens de ronde in Assen werd ze daar tweede, net zoals in het GK4-kampioenschap dus.

Technische sport

Wat rijden betreft is Georgina over de hele breedte beter geworden, van inhalen en verdedigen tot en met het rijden van de juiste lijnen en het aanremmen van bochten. Toch is het iets anders waarin ze zich het meeste heeft verbeterd, stelde ze. “Ik kan nu veel beter aan de monteur aangeven wat er aan de afstelling van de kart moet worden veranderd.” Bepaald niet onbelangrijk in een zeer technische sport als karten. En als ze dan nog een eigen kwaliteit moet noemen, dan zegt de jonge Gelderse dat ze ‘goed rustig kan blijven’ tijdens een race.

Kampioenschap

Dat alles moet ervoor zorgen dat ze komend seizoen meteen goed voor de dag komt. Het wordt een pittig jaar, verwacht Georgina, want in 2019 gaat ze racen in de Senioren-klasse in het GK4- kampioenschap. En misschien komt daar nog een ander kampioenschap bij. Ze blikt met vertrouwen
vooruit. “Ik heb nu twee keer getraind met een Senior-kart waarvan ook een keer in de regen. Ik heb het idee dat ik al gewend ben aan de kart, ik merk al niet echt meer het verschil met een Junior-kart. 

GK4 Kart Series

De eerste keer had ik nog pijn in mijn nek, maar daar had ik tijdens de tweede keer al geen last meer van. In de regen merkte ik trouwens dat ik in die kart veel meer grip heb, hij stuurt makkelijker.” Nog even terugkomend op haar fraaie eindresultaat in de GK4 Kart Series: wat haar derde plek in de misschien wel extra knap maakt, is dat ze tijdens het seizoen diverse keren van de baan is gereden, een fenomeen waarmee meisjes in het karten – zeker als ze vooraan rijden – regelmatig te maken krijgen.

Overstappen naar senioren

“Wat dat betreft is het fijn dat ik naar de Senioren overstap. Daar is volgens mij wat meer respect onder elkaar.” Voor komend seizoen heeft ze geen concrete klassering in haar hoofd. “Maar een plaats in de top tien zou mooi zijn. En ik hoop in de top drie te eindigen bij de rookies.” Aan de randvoorwaarden zal het in ieder geval niet liggen. Georgina blijft uitkomen voor P1 Racing. “Mijn samenwerking met Toon (Eeckelaert, haar monteur, red.) is heel goed. Ik heb een heel goede klik met hem. Ik denk dat we volgend seizoen meteen sterk kunnen zijn!” 

Georgina Driessen wordt in haar raceactiviteiten ondersteund door haar opa en D&K Dakreparatiebedrijf.

Meer nieuws?

chico's place

G

Reacties

Reacties

Continue Reading
Advertisement

Populair