Connect with us

Archief

Succesvol jaar voor Burgers’ Zoo

Foto: Burgers' Zoo

Koninklijke Burgers’ Zoo is tevreden over 2018. Zo werden er twee genetisch zeer belangrijke Sri Lanka panters geboren. Daarnaast beslaat het beschermde natuurgebied in Belize sinds dit jaar ruim zeven maal de oppervlakte van Het Nationale Park De Hoge Veluwe. En ondanks de zeer warme zomer passeerden dit jaar in totaal 1.108.797 bezoekers de toegangspoorten. Bijzondere ontwikkelingen bij de dieren en planten

Ook in 2018 werd er een breedlipneushoorntje geboren: sinds het jaar 2000 kwamen maar liefst negen neushoorntjes in Arnhem ter wereld, waarmee Burgers’ Zoo een voortrekkersrol vervult in het Europese fokprogramma. De geboorte van twee genetisch zeer belangrijke Sri Lanka pantertjes was verheugend nieuws, net als de succesvolle kweek met renkoekoeken en talloze andere vogelsoorten dit jaar. Na veel voorbereidingen kwam in november een Maleise berenman vanuit een Schots dierenpark naar Arnhem in de hoop dat hij in de nabije toekomst voor nageslacht gaat zorgen.

Diersoorten als wrattenzwijnen, ringelrobben en bongo’s vertrokken uit Arnhem om plaats te maken voor een nieuwbouwproject, waarin na oplevering in het voorjaar van 2019 twee soorten maki’s, neusberen en doodshoofdaapjes te zien zijn. In de Bush werd officieel een nieuwe Dracaena-soort ontdekt door botanicus en Dracaena-expert Theo Damen die zijn vondst in een gerenommeerd wetenschappelijk tijdschrift wereldkundig heeft gemaakt. Een kroon op het nog altijd zeer revolutionaire ontwerp van de Bush, het overdekte tropische regenwoud dat dit jaar zijn dertigjarige jubileum vierde. 

Conservatie

Stichting Future For Nature reikt ieder jaar aan drie jonge, talentvolle natuurbeschermers de Future For Nature Award uit, gekoppeld aan een geldbedrag van 50.000 euro per winnaar. Burgers’ Zoo is één van de hoofdsponsors van Stichting Future For Nature en de uitreiking van de Future For Nature Awards vindt jaarlijks in het Arnhemse dierenpark plaats. In 2018 wonnen Adam Miller (27), Trang Nguyen (27) en Geraldine Werhahn (33) deze prestigieuze prijs voor succesvolle natuurbescherming. Adam Miller is een jonge Amerikaan die de illegale handel in (zang)vogels bestrijdt in Borneo. Trang Nguyen is een avontuurlijke Vietnamese die een gevaarlijke strijd vecht tegen de illegale handel van bedreigde diersoorten uit Afrika en Azië. Geraldine Werhahn is een Zwitserse onderzoekster die haar thuisland heeft verruild voor het onherbergzame Tibet en Nepal om een zeldzame wolvensoort te beschermen. Doutzen Kroes heeft dit jaar als eregast de Future For Nature Awards 2018 uitgereikt in Burgers’ Zoo onder landelijke belangstelling van de media. Doutzen Kroes is zeer betrokken bij natuurbescherming en heeft met haar eigen campagne miljoenen ingezameld ten bate van de bescherming van de Afrikaanse olifant.
Het natuurgebied dat Burgers’ Zoo al bijna dertig jaar samen met het Zwitserse vlinderpark Papiliorama Zoo succesvol beschermt in het Midden-Amerikaanse land Belize is uitgebreid met een oppervlakte van maar liefst 15.000 voetbalvelden tot een totale oppervlakte van bijna 400 vierkante kilometer: ruim zeven maal de oppervlakte van Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Belangrijk is dat met deze uitbreiding de verschillende natuurreservaten waaruit het project in Belize bestaat, aan elkaar zijn verbonden tot één geheel. Hierdoor kunnen diersoorten zich voortaan door het volledige natuurgebied verplaatsen en vinden er uitwisselingen plaats tussen dierpopulaties die voorheen van elkaar gescheiden waren. De uitbreiding van het natuurgebied onderstreept het vertrouwen van de Belizaanse overheid in het succesvolle natuurbeschermingsproject. 

Onderzoek

Een wereldprimeur in de Ocean op het gebied van wetenschappelijk onderzoek: curator/bioloog Max Janse en dierenarts Henk Luten hebben voor het eerst succesvol anticonceptie toegepast bij vissen. Hun toepassing van anticonceptie bij de adelaarsroggen werd gepubliceerd door het internationaal toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Journal of Fish Biology. Met deze recente publicatie kwam het aantal wetenschappelijke publicaties in Burgers’ Ocean op 21 te staan. Het Arnhemse koraalrifaquarium is zeer voortvarend in de kweek van diverse haaien- en roggensoorten en staat internationaal bekend om het grootste levende koraalrif in aquaria van Europa en zelfs het op één na grootste ter wereld. Het grootste levende koraalrif in aquaria is te vinden in Townsville, Australië.

Daarnaast verrichten diverse studenten (universitair en HBO) (gedrags)onderzoek. Zo onderzochten ze onder andere het gebruik van het nieuwe verblijf in de Mangrove door de Caribische zeekoeien. Ook de verspreiding door de hal, de verschillende natuurlijke gedragingen en levensduur van een aantal tropische vlindersoorten was onderwerp van onderzoek en bijvoorbeeld de interactie tussen twee verschillende apensoorten, namelijk Westelijke laaglandgorilla’s en goudbuikmangabeys.

Educatie

Dierentuingidsen hebben in 2018 in totaal 163 basisschoolklassen op locatie bezocht: een stijging van vijftig procent ten opzichte van 2017 en een verdubbeling ten opzichte van 2016. Sinds de start in 2014 van het educatieve programma ‘Expert in de Klas’ zijn er 11.000 kinderen bezocht. In februari hebben dierentuingidsen diverse sessies op scholen verzorgd voor de Nationale Voorleesweek met het thema ‘Ssst, de tijger slaapt’. Gerda Havertong verrichtte in Arnhem de aftrap voor dit thema van de Nationale Kinderboekenweek.

De winteravondlezingen die in 2018 zijn georganiseerd, hebben telkens minimaal driehonderd gasten mogen verwelkomen en de kindercolleges 95 enthousiastelingen (ten opzichte van gemiddeld 80 in 2017). Voor WUR Wageningen, MBO Helicon/Velp en Wildlife Management/Van Hall Leeuwarden zijn lessen, lezingen en workshops georganiseerd in Burgers’ Zoo. De zomer stond educatief gezien in het teken van de Desert, aanhakend op de Desert Musical met Zoë & Silos, met thematische speurtochten in de rotswoestijn en dierentuingidsen die zes weken lang vanuit infostands en infopunten bezoekers over dit ecosysteem vertelden. Het team van dierentuingidsen, die door Burgers’ Zoo intensief worden getraind, bestaat inmiddels uit meer dan tweehonderd vrijwilligers. 

Recreatie

In 2018 bezochten in totaal 1.108.797 gasten Burgers’ Zoo: wat minder dan in het topjaar 2017 toen 1.157.868 bezoekers de toegangspoort passeerden. In vergelijking met 2015 (1.040.804 bezoekers) en 2016 (1.023.469 bezoekers) blijkt echter dat ook 2018 een goed jaar is geweest voor het Arnhemse dierenpark. Burgers’ Zoo organiseerde dit jaar vijf verschillende evenementen voor de dagbezoekers en abonnementhouders: het lichtfestival Burgers’ Light (voorjaarsvakantie), Gigantisch Apenkooien (meivakantie), Zoë & Silos: de Desert Musical (zomervakantie), Dino’s in the Zoo (herfstvakantie) en Pasar Malam in de Bush (kerstvakantie).

Reacties

Reacties

Archief

Caribische zeekoe zwanger

Foto: Burgers' Zoo

Het 5,5-jarige Caribische zeekoevrouwtje dat samenleeft met een 17-jarig mannetje in de Mangrove van Koninklijke Burgers’ Zoo is drachtig. Biologen en dierverzorgers van het Arnhemse dierenpark verwachten de geboorte in januari of februari 2019. Een precieze uitgerekende datum is erg lastig te bepalen: Caribische zeekoeien kennen namelijk een draagtijd tussen de 12 en 14 maanden.

 Biologen en dierverzorgers gaan er vanuit dat het Caribische zeekoevrouwtje drachtig is, omdat ze een bult rondom haar vulva vertoont. Bovendien zijn er sinds lange tijd geen paringen meer geconstateerd. Zekerheid is er niet, omdat het lastig is om een echo te maken bij dit grote in het water levende zoogdier. Sinds enkele weken zijn echter ook de tepels duidelijk zichtbaar van dit dier, hetgeen erop lijkt te duiden dat de geboorte aanstaande is. 

Zeldzame geboorte in Nederland en Europa

Koninklijke Burgers’ Zoo is het enige dierenpark in Nederland waar zeekoeien leven. De laatste zeekoeien werden in Arnhem in 1993 en 1995 geboren, dus het gaat om een zeldzame geboorte. Ook in de rest van Europa komen zeekoeiengeboortes maar weinig voor. In Europese dierentuinen leven in totaal namelijk slechts 35 Caribische zeekoeien: 21 mannetjes en 14 vrouwtjes.

Geslachtsrijpheid bij Caribische zeekoeien

Vrouwtjes zijn normaliter met ongeveer vijf jaar geslachtsrijp, mannetjes pas met negen jaar. Paringen en geboortes vinden het hele jaar rond plaats, maar in de zomermaanden is er wel een geboortepiek. In de wat gematigdere streken van het verspreidingsgebied last de zeekoe een paringsstop in tijdens de winter. 

Kwetsbaar tot bedreigd in het wild

Van de Caribische zeekoe worden in het wild twee ondersoorten onderscheiden: Trichechus manatus manatus die rond de Antillen leeft en Trichechus manatus latirostris die in de buurt van Florida voorkomt. Beide ondersoorten hebben van IUCN de classificatie ‘endangered’ (bedreigd) gekregen, terwijl de soort an sich als ‘vulnerable’ (kwetsbaar) te boek staat. Vanwege de lange draagtijd (12 tot 14 maanden) en het feit dat een jong ongeveer 2,5 jaar bij de moeder blijft, krijgen Caribische zeekoeien in het wild niet vaak jongen en groeit de populatie dus niet zo snel. 

Meer nieuws?

G

Reacties

Reacties

Continue Reading

Archief

‘Nashville predikanten’ actief in Arnhemse gemeenschap

Foto: Google

In Arnhem zijn drie zo genoemde ‘Nashville predikanten’ actief in de Arnhemse gemeenschap. Zij tekende onlangs de Nashville verklaring die zich uitspreekt tegenover homoseksuele, lesbiennes en transgenders.

De predikanten Joosse, Labee en Vreugendenhill zijn actief in de Arnhemse Gereformeerde gemeenschap aan de Groen van Prinstererstraat. Zij tekenende onlangs de Nederlandse versie van de Nashville Verklaring. Op dit moment wordt onderzocht of de tekst strafbaar is door het OM. Deze verklaring wordt ook wel Homohaatmanifestatie genoemd door de tegenstanders. De verklaring zou loodrecht staan tegenover westerse maatschappelijke waarde en normen.

Nashville Verklaring

Maar wat staat er in het Nashville Verklaring?
In het document wordt omschreven hoe wij moeten omgaan met het geloof, maar ook met zaken als het huwelijk en seks. Zo valt te lezen dat:

ARTIKEL 1 WIJ BEVESTIGEN dat God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw, waarbinnen seksualiteit een plaats heeft en waaruit kinderen kunnen voortkomen. Het doel van het huwelijk is de verbondsliefde tussen Christus en Zijn bruid, de Kerk, zichtbaar te maken. WIJ ONTKENNEN dat God het huwelijk heeft bedoeld als een homoseksuele, polygame of polyamoreuze relatie. Wij ontkennen ook dat het huwelijk een louter menselijk contract is in plaats van een verbond gesloten voor God.

ARTIKEL 2 WIJ BEVESTIGEN dat Gods geopenbaarde wil voor alle mensen betekent: reinheid buiten het huwelijk en reinheid en trouw binnen het huwelijk. WIJ ONTKENNEN dat gevoelens, verlangens of beloften van toewijding (in welke vorm dan ook) seksuele gemeenschap voor of buiten het huwelijk ooit kunnen rechtvaardigen, evenmin als enige vorm van seksuele onreinheid.

ARTIKEL 3 WIJ BEVESTIGEN dat God Adam en Eva, de eerste mensen, naar Zijn beeld heeft gemaakt, voor God als personen gelijkwaardig, als man en vrouw verschillend. WIJ ONTKENNEN dat de door God bepaalde verschillen tussen man en vrouw hen ongelijk maken in waardigheid of waarde.

ARTIKEL 4 WIJ BEVESTIGEN dat de door God bepaalde verschillen tussen man en vrouw Gods oorspronkelijke bedoeling met Zijn schepping weerspiegelen, en gericht zijn op het welzijn en de bloei van de mens. WIJ ONTKENNEN dat deze verschillen het gevolg zijn van de zondeval, of dat zij behoren tot de menselijke tragiek die moet worden overwonnen.

ARTIKEL 5 WIJ BEVESTIGEN dat de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke geslachtskenmerken integraal onderdeel zijn van Gods doel voor ons zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk. WIJ ONTKENNEN dat fysieke afwijkingen of psychische zo geboren zijn’. Samen met alle anderen zijn zij welkom om Jezus Christus trouw te volgen en dienen zij hun biologisch geslacht te aanvaarden in zoverre dat kenbaar is. WIJ ONTKENNEN dat onduidelijkheden met betrekking tot het biologisch geslacht het iemand onmogelijk maken om een vruchtbaar leven te leiden in vreugdevolle gehoorzaamheid aan Christus.

ARTIKEL 6 WIJ BEVESTIGEN dat mensen die geboren zijn met een lichamelijke aandoening in de geslachtsontwikkeling evenzeer geschapen zijn naar Gods beeld en evenveel waarde en waardigheid bezitten als alle anderen. Onze Heere Jezus Christus Zelf erkent hen als zodanig, als Hij spreekt over ‘ontmanden die uit de moederschoot zo geboren zijn’. Samen met alle anderen zijn zij welkom om Jezus Christus trouw te volgen en dienen zij hun biologisch geslacht te aanvaarden in zoverre dat kenbaar is. WIJ ONTKENNEN dat onduidelijkheden met betrekking tot het biologisch geslacht het iemand onmogelijk maken om een vruchtbaar leven te leiden in vreugdevolle gehoorzaamheid aan Christus.

ARTIKEL 7 WIJ BEVESTIGEN dat ons zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk bepaald moet worden door Gods heilige bedoelingen in schepping en verlossing, zoals Hij die openbaart in de Bijbel. WIJ ONTKENNEN dat het in overeenstemming met deze heilige bedoelingen is wanneer mensen zichzelf bewust willen zien en positioneren als personen met een homoseksuele of transgenderidentiteit.

ARTIKEL 8 WIJ BEVESTIGEN dat mensen die seksuele aantrekkingskracht ervaren tot mensen van hetzelfde geslacht een rijk en vruchtbaar leven kunnen leiden dat door het geloof in Jezus Christus aangenaam is voor God, wanneer zij een rein leven leiden – zoals dat voor alle christenen geldt. WIJ ONTKENNEN dat seksuele aantrekkingskracht voor hetzelfde geslacht onderdeel is van de goedheid van Gods oorspronkelijke schepping, of dat het iemand buiten de hoop van het Evangelie zou plaatsen.

ARTIKEL 9 WIJ BEVESTIGEN dat de zonde zorgt voor misvorming van seksuele verlangens, door ze niet op het huwelijksverbond, maar op seksuele onreinheid te richten. Deze misvorming omvat zowel heteroseksuele als homoseksuele onreinheid. WIJ ONTKENNEN dat een langdurig patroon van verlangen naar seksuele onreinheid seksueel onrein gedrag rechtvaardigt.

ARTIKEL 10 WIJ BEVESTIGEN dat het zondig is om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren. Wie deze wel goedkeurt wijkt fundamenteel af van de standvastigheid die van christenen verwacht mag worden en van het getuigenis waartoe zij geroepen zijn WIJ ONTKENNEN dat de goedkeuring van homoseksuele onreinheid of transgenderisme een moreel neutrale zaak is, waarover getrouwe christenen onderling van mening mogen verschillen.

ARTIKEL 11 WIJ BEVESTIGEN onze plicht om altijd de waarheid in liefde te spreken, ook wanneer wij tot of over elkaar spreken als mannelijk of vrouwelijk. WIJ ONTKENNEN elke verplichting om in ons spreken God te onteren door in te gaan tegen Zijn bedoeling die Hij heeft gehad met het scheppen van mensen als Zijn beelddragers als mannelijk en vrouwelijk.

ARTIKEL 12 WIJ BEVESTIGEN dat de genade van God in Christus zowel vergeving als levensveranderende kracht geeft, en dat deze vergeving en kracht een volgeling van Jezus in staat stellen om zondige verlangens te doden en te leven op een wijze die de Heere waardig is. WIJ ONTKENNEN dat de genade van God in Christus onvoldoende is om alle seksuele zonden te vergeven, of onvoldoende kracht geeft aan gelovigen die zich tot seksuele zonden aangetrokken voelen, om een leven in heiliging te leven.

ARTIKEL 13 WIJ BEVESTIGEN dat de genade van God in Christus zondaren in staat stelt om tegen een transgenderzelfverstaan te strijden en dit verkeerde zelfverstaan te verloochenen en, door Zijn geduld, de door God ingestelde verbinding tussen het biologische geslacht en het zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk te aanvaarden. WIJ ONTKENNEN dat de genade van God in Christus een zelfverstaan rechtvaardigt dat niet in overeenstemming is met Gods geopenbaarde wil.

ARTIKEL 14 WIJ BEVESTIGEN dat Christus Jezus naar deze wereld is gekomen om zondaren zalig te maken en dat, door Zijn dood en opstanding, vergeving van zonden en eeuwig leven te verkrijgen zijn voor een ieder die zich bekeert van de zonde en vertrouwt op Christus alleen als Verlosser, Heere en allerhoogste Schat. WIJ ONTKENNEN dat de arm van de Heere te kort is om te redden, of dat ook maar één zondaar buiten Zijn bereik is.

De eerste 200 ondertekenaars zijn aangesloten bij de gereformeerde gemeenschap, hervormde kerkgemeenschap, protestante kerk en evangelische kerk. Ook Kamerlid Kees van der Staaij van de SGP tekende de verklaring.

Meer nieuws?

G


Reacties

Reacties

Continue Reading

Archief

Vitesse naar trainingskamp in Portugal

De selectie vertrok donderdag 3 januari voor een trainingskamp naar Portugal. Hoofdtrainer Leonid Slutskiy neemt 25 spelers mee.

Ilyas Alilou Khouribech sluit als testspeler aan. De rechterverdediger kwam uit voor het Portugese União de Leiria en mag zich op het trainingskamp gaan bewijzen. Ook Tim Matavz meldt zich in de Algarve. De spits is nog aan het revalideren en werkt hard aan zijn herstel. Verder maken doelman Bilal Bayazit en jeugdspelers Richie Musaba, Patrick Vroegh en Richonell Margaret deel uit van de groep. Daarnaast sluiten Alexei en Vasili Berezutsky vanaf 3 januari aan. De oud-verdedigers staan aan het begin van hun trainersloopbaan en gaan onder hoede van Slutskiy als stagiair ruiken aan het trainersvak.         

Oefenwedstrijd


Vitesse speelt op vrijdag 11 januari een oefenwedstrijd vs Livingston FC. De wedstrijd tegen de Schotten wordt gespeeld in Estadio Nora in Albufeira. Het oefenduel begint om 16.00 uur lokale tijd (17.00 uur Nederlandse tijd). Mogelijk wordt er ook nog een tweede oefenduel georganiseerd. Zaterdag 12 januari keert de selectie weer huiswaarts.

Selectie


Eduardo
Remko Pasveer
Bilal Bayazit
Viacheslav Karavaev
Maikel van der Werff
Jake Clarke-Salter
Danilho Doekhi
Rasmus Thelander
Alexander Buttner
Max Clark
Thulani Serero
Mukhtar Ali
Navarone Foor
Matus Bero
Martin Odegaard
Hilary Gong
Roy Beerens
Oussama Darfalou
Thomas Buitink
Bryan Linssen
Richie Musaba
Patrick Vroegh
Richonell Margaret
Tim Matavz
Ilyas Alilou Khouribech (testspeler)

Meer nieuws?

G

Reacties

Reacties

Continue Reading
Advertisement

Populair