fbpx
Connect with us

Nieuws

Arnhem gaat anders werken om meer mensen aan een baan te helpen

snoeien taxushaag
snoeien taxushaag
Foto: Gemeente Arnhem

Anders werken om meer mensen aan een baan te helpen
De gemeente Arnhem gaat haar eigen afdeling werk en inkomen reorganiseren om meer mensen uit de bijstand aan werk te kunnen helpen.

Wethouder Martien Louwers stelt dat het hebben van werk in veel opzichten goed is voor mensen, zowel financieel als sociaal. Niet voor
niets heeft het college de ambitie om 500 mensen extra uit de bijstand te laten stromen, dus bovenop het landelijk gemiddelde.

Vrijdag presenteerde het college van burgemeester en wethouders het programmaplan ‘doorbraak naar werk’. Daarin staat hoe het college deze forse ambitie wil realiseren. Eén van de belangrijkste zaken is een totaal andere benadering van inwoners die een uitkering hebben. Zij krijgen één
aanspreekpunt: een consulent of regisseur die hen helpt met het zoeken naar passend werk, maar die ook andere problemen zoals schulden of armoede aanpakt. De consulent blijft de inwoner volgen en biedt ook nazorg. Wanneer mensen werken, zijn er minder zorgen. Zij bewegen over het algemeen meer, zijn gezonder en voelen zich nuttiger.

Reorganiseren voor meer flexibiliteit

De nieuwe werkwijze vraagt om een flexibele instelling van de medewerkers van de gemeente. Zij moeten in staat zijn om breder te kijken dan nu gebeurt. Het roer moet echt om. Met de reorganisatie van de afdeling werk en inkomen is een bedrag van 6 miljoen euro, verdeeld over vier jaar, gemoeid, onder andere bedoeld voor implementatie, opleidingen en frictiekosten.

Instroom voorkomen

Verantwoordelijk wethouder Martien Louwers: “Iedere aanvraag voor een uitkering gaan we beschouwen als een vraag naar werk. We kijken dus direct wat het werkperspectief voor iemand is. We gaan dicht naast de inwoners staan, in de eigen leefomgeving en kijken naar inkomen, de
mogelijkheid om te gaan werken, en eventuele zorgbehoefte. Ik wil instroom in de bijstand ook zoveel mogelijk voorkomen, Zeker als het om jongeren gaat. Voor het voortgezet speciaal onderwijs bijvoorbeeld, hebben we de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt goed geregeld. Die
systematiek willen we ook gaan hanteren bij het MBO.” Door ‘bemiddelen aan de poort’ wordt op dit moment al succesvol voorkomen dat mensen die hun baan verliezen, in de bijstand belanden. Deze formule gaat het college dan ook bij meer doelgroepen inzetten dan nu het geval is. Ook krijgt inclusief ondernemerschap hoge prioriteit. Door een netwerk van inclusieve ondernemers hoopt het college dat ook andere werkgevers zich openstellen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Verder zullen gesprekken plaatsvinden met werkgevers om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan.

2,5 miljoen beschikbaar om te leren van vernieuwing

De gemeente wil zich nadrukkelijk als een lerende organisatie opstellen en gaat daarom nauwkeurig monitoren op welke manier het beste resultaat wordt behaald. Met andere woorden, wat werkt en wat
werkt niet. Om innovatieve ideeën en plannen een kans te geven is een werkinvesteringsfonds van 2,5 miljoen beschikbaar. Hierbij kan worden gedacht aan een initiatief zoals een wijkbedrijf waar

mensen in hun eigen omgeving de eerste stappen naar betaald werk kunnen zetten, aan maatwerktrajecten waarbij jongeren zonder startkwalificatie toch bepaalde vaktechnische vaardigheden leren die zij bij meerdere werkgevers kunnen inzetten.

Meer nieuws?

Reacties

Reacties

Nieuws

VVD betreurt opzegging samenwerking

De Arnhemse fracties GroenLinks en PVDA hebben vrijdag de coalitiesamenwerking met VVD en D66 op gezegd. Dat heeft de VVD erg verrast en betreurd, Volgens de partij is weglopen zeker niet de beste oplossing. 
 
“We hebben met zijn vieren, GroenLinks, VVD, D66 en PVDA, een mooi akkoord gemaakt met daarin veel aandacht voor onder andere werk en inkomen, duurzaamheid, schuldenproblematiek, cultuur, bereikbaarheid
en financiële stabiliteit. Daar willen we graag aan werken. Het grote tekort op zorg is een uitdaging die we met elkaar moeten oplossen. ” laat Leendert Combee, fractievoorzitter van de VVD in een persverklaring weten. “De VVD vindt goede zorg voor Arnhemmers heel erg belangrijk. En wanneer de kosten voor die zorg explosief groeien, kan je enerzijds (een deel) van je reserves aanspreken -en de VVD is daar ook toe bereid- en anderzijds zal je moeten bijsturen om ook op de lange termijn de zorgkosten te kunnen blijven betalen.”.

De VVD maakt zich zorgen over de toekomst. “Wanneer je nu niet kiest voor een verantwoord financieel beleid schuif je de rekening door naar de
generaties na ons en zadel je hen met een nog veel groter probleem op.
Woensdag praten we verder over de voorbereiding op de begroting. De VVD blijft bereid om vergaande concessies te doen, ook als het gaat over voor ons belangrijke afspraken uit het coalitieakkoord. Dat doen we
omdat we het nodig vinden om de ingewikkelde opgave rond de zorgtekorten op te lossen. De VVD wil op een constructieve manier blijven bijdragen aan een stabiel Arnhem.” aldus VVD-fractievoorzitter Leendert Combee.

Meer nieuws?

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

PvdA en GroenLinks zeggen coalitiesamenwerking op

De fracties van GroenLinks en PvdA zeggen de coalitiesamenwerking met VVD en D66 op. Reden hiervan is het verschil in bereidheid om de knellende financiële coalitieafspraken aan te passen om de tekorten – die met name ontstaan zijn doordat de uitgaven in de zorg zijn gestegen met 18 miljoen euro – op te lossen.

GroenLinks en de PvdA vinden dat mensen in Arnhem zeker moeten kunnen zijn van goede zorg, daar is geld voor nodig. We kunnen daarom niet vast blijven houden aan knellende financiële afspraken, zoals het blijven vullen van onze spaarpot en het bevriezen van de lasten. GroenLinks fractievoorzitter Mark Coenders en PvdA fractievoorzitter Eric
Greving: “Er zijn belangrijke maatschappelijke opgaven in de stad die we moeten aanpakken, zoals goede en bereikbare zorg en voorzieningen in de wijken voor kwetsbare Arnhemmers. We moeten verantwoordelijkheid nemen voor oplossingen.” GroenLinks zal daarom als grootste partij, samen
met de PvdA, in gesprek gaan met verschillende partijen om te komen tot die oplossingen.

Begrotingstekort

Sinds vorig jaar het coalitieakkoord tussen GroenLinks, VVD, D66 en PvdA is gesloten, zijn de uitgaven in de zorg met ruim 18 miljoen euro toegenomen. Om de tekorten op te lossen zijn maatregelen nodig. Pijnlijke maatregelen die kwetsbare inwoners van Arnhem kunnen raken. In de voorbereiding op de begroting doet het college van burgemeester en wethouders een voorstel voor het oplossen van het tekort, dat voor GroenLinks en PvdA een ultiem compromis is tussen de doelen van het
coalitieakkoord, wat nodig is voor Arnhem en de ontstane financiële situatie. Ondanks veel overleg geven VVD en D66 aan niet te kunnen instemmen met het voorstel van het college. Zij stellen zelfs voor nog extra te bezuinigen op de wijkbudgetten, waaronder bijvoorbeeld armoede, Spelen en Groen. Mark Coenders en Eric Greving: “Voor GroenLinks en PvdA gaan goede zorg en ondersteuning voor Arnhemmers die dat nodig hebben boven knellende financiële afspraken. Daarbij staat wat nodig is voor Arnhemmers voorop.”

D66

Naast inhoudelijke verschillen ervaarden GroenLinks en PvdA meermaals een gebrek aan constructieve samenwerking met vooral D66. Coenders en Greving: “We betreuren het dat deze stap nodig is. Maar te vaak lukte het niet op een constructieve manier met D66 in gesprek te komen. Helaas is het ook met de VVD in deze samenstelling niet mogelijk gebleken tot goede samenwerking te komen, die nodig is voor een stevige coalitie.”

Meer nieuws?

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Mc Donald’s Gelredome cheerpoint voor Wielertocht ‘HomeRide’

Zaterdag klinkt het startschot van de negende editie van HomeRide. De sponsorwielertocht van het Ronald McDonald Kinderfonds gaat zaterdag en zondag dwars door Nederland: 500 kilometer lang, in de vorm van een hart, met de start en finish in Den Haag. McDonald’s restaurant Arnhem GelreDome ligt langs de route en verandert zaterdag in een Cheerpoint, waar de wielrenners aangemoedigd worden. 

Foto’s: Homeride

Dit jaar komt de wielertocht ook door Arnhem. De wielrenners zullen daar warm welkom worden geheten door de Crewleden en gasten van McDonald’s restaurant Arnhem GelreDome die de deelnemers bij een zogenaamd Cheerpoint zullen aanmoedigen. Franchisenemer Ben Dekker vindt het mooi dat ze samen de deelnemers een extra boost positieve energie kunnen geven: “Het is geweldig om te zien dat ook dit jaar weer honderden deelnemers deze uitdaging aangaan voor het goede doel. Wij geven de fietsers zaterdag 22 juni vanaf de zijlijn graag een extra duwtje in de rug en nodigen iedereen tussen 21:30 en 01:15 van harte uit om ons hiermee te komen helpen!”

Renate van Westerlaken-Loos, directeur van het Ronald McDonald Kinderfonds, is verheugd met de actie in Arnhem: “Met HomeRide realiseren we overnachtingen voor gezinnen met zieke kinderen. Want als je kind ziek is, wil je binnen enkele minuten aan de rand van het bed kunnen staan. Deze helden en heldinnen fietsen 24 uur, dag én nacht, om dit voor heel veel gezinnen mogelijk te maken. Een geweldige prestatie!” 

HomeRide en HomeRun

Tijdens HomeRide fietsen honderden wielrenners in estafettevorm 500 kilometer in 24 uur om geld op te halen voor de Ronald McDonald Huizen. Dwars door Nederland, dag én nacht, in de vorm van een hart. Ze willen hiermee zoveel mogelijk overnachtingen realiseren voor gezinnen en zo de afstand tussen ernstig zieke kinderen en hun ouders verkleinen. Vanuit Den Haag fietsen de HomeRiders langs Ronald McDonald Huizen in Rotterdam, Tilburg, Nijmegen, Utrecht en Amsterdam, om uiteindelijk weer te finishen in Den Haag. 500 kilometer lang samen zweten, lachen en doorbijten. Veel HomeRiders fietsen mee omdat ze uit eigen ervaring weten hoe waardevol de Ronald McDonald Huizen zijn. 

Naast HomeRide wordt dit jaar voor de derde keer HomeRun georganiseerd. Bij deze fondsenwervende hardlooptocht rennen de lopers in estafettevorm 240 kilometer in 24 uur. Ook deze tocht heeft de vorm van een hart, van en naar Den Haag. Hiermee wordt ook geld opgehaald voor de Ronald McDonald Huizen

McDonald’s trotse hoofdsponsor

McDonald’s is al jarenlang betrokken partner van het Ronald McDonald Kinderfonds en trotse hoofdsponsor van HomeRide en HomeRun. Medewerkers fietsen en rennen ook dit jaar weer mee in de deelnemende teams. Daarnaast zijn op verschillende plekken langs het parcours McDonald’s restaurants, waar gasten en medewerkers de renners en fietsers extra kunnen aanmoedigen en kunnen voorzien van drinken en iets lekkers.

Meer nieuws?

Reacties

Reacties

Continue Reading

Populair