fbpx
Connect with us

Nieuws

Arnhem krijgt een Joods monument

Op 17 november onthullen burgemeester Ahmed Marcouch en opperrabbijn Binyomin Jacobs op de Jonas Daniël Meijerplaats het monument ter nagedachtenis van de Joodse Arnhemmers die in de oorlog gedeporteerd zijn naar vernietigingskampen. Aan dit plein stond destijds de Israëlitische godsdienstschool, vlak bij de Synagoge aan de Pastoorstraat.

Foto: Wikipedia

Het initiatief voor dit herdenkingsmonument op de voormalige Kippenmarkt komt van Arnhemmers als Jaap Clifford, Marcel Spanier, Margreet van Gastel en Leo Vosdingh. Zij gingen in 2018 met het idee
voor een Joods monument aan de slag. Burgemeester Ahmed Marcouch: ‘Het is erg belangrijk dat wij stil kunnen staan bij de genocide op de Joden. De Joods-Arnhemse gemeenschap is in de oorlog bijna uitgeroeid, complete families zijn vermoord en wij missen ze in Arnhem tot op de dag van vandaag.’

‘Laatste bagage’

Het monument, een ontwerp van Betty Jacobs, bestaat uit een Joodse gebedsrol en een koffer. Deze koffer staat symbool voor de laatste bagage van de Joodse Arnhemmers. Het geheel staat op een sokkel, die tevens als zitbankje kan dienen. Het monument wordt geheel in graniet uitgevoerd. en
komt op de plaats waar eerder dit jaar het tijdelijke bijgebouw van de Eusebiuskerk stond, recht tegenover de Kerkstraat.

November

De maand november speelt een macabere rol in de Joodse oorlogsgeschiedenis in Arnhem. In november 1942 vond een van de grote deportaties vanuit Arnhem plaats. Van de circa 2.300 Joden die tussen 1935 en 1945 korte of lange tijd in de stad verbleven, kwamen ongeveer 1.500 om in de Holocaust. Enkele honderden Joden kwamen terug naar Arnhem, van wie het merendeel vervolgens emigreerde, vooral naar Israël en de Verenigde Staten. Het is de bedoeling dat er een jaarlijkse herdenking van Joodse Arnhemse oorlogsslachtoffers komt bij het nieuwe monument. Leerlingen van Arentheem College Thomas a Kempis krijgen een rol bij de
onthulling van het monument. Zij voerden eerder dit jaar een project uit over Holocaustherdenking en discriminatie.

Meer Arnhem nieuws?

Reacties

Reacties

Nieuws

Arnhem uitgekozen voor pilot maatschappelijke diensttijd

Arnhem is één van de elf gemeenten die van het kabinet ervaring op mogen doen met het fenomeen maatschappelijke diensttijd (MDT). Kern hiervan is dat jongeren hun competenties en talenten ontdekken en ontwikkelen door zich voor een bepaalde periode vrijwillig in te zetten voor de samenleving. Arnhem hoopt in twee jaar tijd zo’n 140 jongeren op deze manier een mooie zet in de rug te geven.

Foto: Div_Iv via Pixabay

Arnhem zoekt innovatieve manieren om te werken aan een stad waarin iedereen gelijke kansen heeft, iedereen meedoet en inwoners minder afhankelijk en meer zelfstandig zijn. De maatschappelijke diensttijd zien kan een manier zijn om deze ambities voor jongeren kracht bij te zetten.Op kleinere schaal wordt er in Arnhem door maatschappelijke organisaties en scholen al geëxperimenteerd met maatschappelijke diensttijd. Nu Arnhem is toegelaten tot de pilot van het kabinet kunnen we deze ervaringen uitbouwen en uitbreiden. Omgekeerd kan Arnhem door de opgedane ervaringen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het instrument.

Belgisch voorbeeld

Door zich in te zetten voor de samenleving, ontdekken de jongeren waar hun talenten liggen en wat hun ontwikkelpunten zijn. De maatschappelijke diensttijd biedt jongeren de kans om mensen buiten hun eigen leefwereld te leren kennen, vriendschappen op te bouwen en hun maatschappelijk bewustzijn te vergroten. Daarnaast leren ze belangrijke vaardigheden en ze
leren verantwoordelijkheid nemen. Het initiatief van het kabinet is geïnspireerd op Belgisch voorbeeld. Daar bleken jongeren na afloop meer verantwoordelijk en maatschappelijk bewust en was 83% van hen zes maanden later in opleiding of aan het werk.

Individueel en gezamenlijk

Het Arnhemse programma duurt 78 dagen. We kiezen voor een opzet van drie dagen (24 uur) per week gedurende 26 weken. Het programma bestaat in grote lijnen uit een individueel programma bij een gastorganisatie en een gezamenlijk programma waarin de groep werkt aan een project. Arnhem ontvangt voor komende twee jaar € 624.600,- voor deze proef.

Tussen de 16 en 27 jaar

Wat Arnhem betreft kunnen alle jongeren van 16 tot 27 jaar die geen opleiding volgen en gemotiveerd zijn, meedoen. Omdat Arnhem centrumgemeente is van de Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland en veel jongeren uit de regio in Arnhem naar school gaan, willen we kijken of we ook jongeren uit de regiogemeenten mee kunnen laten doen.

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Wietkwekerij aangetroffen in Hanzestraat

Dinsdag ochtend 16 oktober trof de politie op de Hanzestraat een wietkwekerij. In de woning waren meer dan 200 planten.

Foto: Politie

In de woning waren meer dan 200 wietplanten aanwezig, een groot geldbedrag én meerdere pakketjes met harddrugs. In totaal zijn er drie mensen aangehouden. Het voertuig van de bewoner is door politie afgepakt. De zaak is in behandeling bij de recherche.

Meer Arnhem nieuws?

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Deeltijdbehandeling voor ouderen met psychiatrische problemen werkt

Al ruim 50 Arnhemse ouderen met psychiatrische problemen hebben dit jaar gebruik gemaakt van de acute deeltijdbehandeling van GGZ-aanbieder Pro Persona. Het gaat om ouderen die al psychiatrische hulp ontvangen in de thuissituatie, en tijdelijk intensievere zorg nodig hebben. Voorheen volgde in deze gevallen vaak opname in een kliniek. Nu is er de acute deeltijdbehandeling, met als doel een opname te voorkomen.

Foto: Pixabay – Gökçe Karandere

Door de inzet van acute deeltijdbehandeling leren patiënten meer grip te krijgen op hoe zij in de eigen thuissituatie psychiatrisch stabiel, vitaal en actief kunnen blijven. De behandeling bestaat uit verschillende modules op gebied van leefstijl, zingeving, mindfulness, zelfmanagement en psycho-educatie. Tijdens de behandeling is er ook overleg met een wijkcoach, met als doel dat de patiënt na de behandeling niet van de radar verdwijnt. Denk hierbij aan een vervolgtraject met dagbesteding, met benodigd vervoer. 

De acute deeltijdbehandeling van Pro Persona past in de landelijke ambitie om mensen zo veel  mogelijk in de eigen thuissituatie te behandelen.

Heb je vragen? mail dan naar vragen.arnhem@propersona.nl

Meer Arnhem nieuws?

Reacties

Reacties

Continue Reading

Facebook

Populair