fbpx
Connect with us

Nieuws

Arnhem wordt duurzamer, socialer en lokaler dankzij nieuw inkoopbeleid

Het inkopen van goederen en diensten door de gemeente Arnhem wordt nog duurzamer, socialer en lokaler. Met een vernieuwd inkoop- en aanbestedingsbeleid wil de gemeente nog meer dan voorheen bijdragen aan deze drie doelstellingen. Door concrete voorwaarden op te nemen zoals het aantonen van de afname van CO2-uitstoot, de mogelijkheid van hergebruik van materialen of de wijze waarop mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een plek kunnen krijgen wil de gemeente een flinke slag maken als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Foto: Gemeente Arnhem

Wethouder Jan van Dellen die verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering van de gemeente is positief over het nieuwe beleid: “Als gemeente hebben we de plicht om het goede voorbeeld te geven als het gaat om verantwoord ondernemerschap. Jaarlijks kopen we voor meer dan 100 miljoen euro in. Van bureaustoelen tot computers en van advieswerkzaamheden tot complete bouwprojecten. Door duidelijke inkoopregels op te nemen kun je aan de voorkant regelen dat dit soort zaken bij voorkeur lokaal en zo duurzaam mogelijk worden ingekocht. Zo kun je als gemeente echt het verschil maken. Bovendien kun je afspraken maken over de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als college willen we in deze crisistijd graag investeringen naar voren halen. Met dit nieuwe beleid zorgen we dat die investeringen zoveel mogelijk duurzaam, sociaal en lokaal zijn.”

Social Return, kansen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Uitgangspunt is om social return bij elke inkoop toe te passen, waarbij de manier waarop dat gebeurt per situatie kan verschillen. Wethouder Martien Louwers van Werk & Inkomen is ervan overtuigd dat er nog een wereld te winnen valt op dit gebied: “Social return staat al een paar jaar opgenomen in ons inkoopbeleid. Toch lukt het maar in één derde van de gevallen daar succesvol invulling aan te geven. Door veel meer en veel eerder mee te denken met de opdrachtnemer en samen te kijken waar kansen liggen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, ontstaan creatieve oplossingen. In plaats van een lastige verplichting, wordt social return dan een uitdagende zoektocht naar de meest passende invulling.” Opdrachtnemers kunnen in het nieuwe beleid kiezen uit verschillende opties om invulling te geven aan social return. Naast het creëren van werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan een ondernemer ook kiezen voor het creëren van stageplekken, het bijdragen aan scholing en opleiding of gebruik maken van diensten van de sociale werkvoorziening.

Duurzaam

Op het gebied van duurzaamheid worden er eisen gesteld op het gebied van CO2-reductie en hergebruik van materialen en diensten. Zo moeten partijen bij hun aanbieding kunnen aantonen in hoeverre hun producten en grondstoffen recyclebaar zijn. 

Lokaal

Wat betreft inkopen bij lokale ondernemers is het doel gesteld om opdrachten die één-op-één gegund kunnen worden, zoveel als mogelijk te gunnen aan lokale ondernemers. Bij opdrachten waarvoor offertes worden uitgevraagd bij 3 tot 5 partijen is het de bedoeling om minimaal één derde van de offrerende partijen lokaal te laten zijn.

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Nieuws

Subsidieregeling voor lokale voedselinitiatieven

Wie in Arnhem een plan heeft voor een buurtmoestuin, een pluktuin of een ander initiatief op het gebied van het telen van lokaal voedsel kan gebruik maken van een nieuwe subsidieregeling in Arnhem. De subsidieregeling heeft de naam ‘Eetbare Stad’ meegekregen. Voor de komende drie jaar is in totaal 75.000 euro beschikbaar.

Foto: Pxhere – CC0

De subsidieregeling heeft als doel het stimuleren van eetbaar groen door en voor bewoners in de gemeente Arnhem. Daarmee wil de gemeente invulling geven aan haar beleid op het gebied van de eetbare stad, stadslandbouw en regionaal voedsel, zoals ook is vastgelegd in de visie op Stadslandbouw. 

Hoogte van de subsidie

Per initiatief wordt maximaal 50% van de kosten gesubsidieerd met een maximum bedrag van € 4.000 per initiatief. Aanvragen kan via de website van de gemeente Arnhem: www.arnhem.nl.

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Poging tot plofkraak Kronenburg

In de nacht van donderdag op vrijdag, omstreeks 04.45 uur, heeft een poging plofkraak plaatsgevonden bij een geldautomaat van de SNS bank in winkelcentrum Kronenburg.

Foto: Politie

De omgeving is op dit moment ruim afgezet voor onderzoek. Mogelijk zijn er explosieven achter gebleven. De explosieven opruimingsdienst van Defensie is bezig geweest om mogelijke explosieven te ontmantelen.

De politie zoekt getuige. Ben je getuigen geweest van het voorval? Heb je camerabeelden of andere informatie over deze zaak? Dan kun je contact opnemen met 0900-8844. Wil je het liever anoniem melden? Dit kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Meer Arnhem nieuws?

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Arnhem neemt maatregelen om gevolgen klimaatverandering te beperken

Tien procent minder asfalt, het aanleggen van schaduwroutes en koelteplekken, meer bomen planten en een nieuwe stadsbrede subsidieregeling. Een greep uit de Klimaatadaptiestrategie 2020-2030 die het college van burgemeester en wethouders heeft aangeboden aan de Arnhemse gemeenteraad. Een plan dat met verschillende partners in de stad tot stand is gekomen en dat antwoord geeft op de vraag hoe Arnhem zich wil wapenen tegen de toenemende hitte, droogte en hevige regenbuien.

Foto: wikipedia

Wethouder Cathelijne Bouwkamp: “Arnhem loopt voorop als het gaat op het gebied van klimaatadaptie. Het bezoek van Koning Willem-Alexander vorig jaar aan enkele aansprekende projecten in onze stad was daar een goed voorbeeld van. Die voorsprong willen we graag vasthouden. Dat is belangrijk want om Arnhem klimaatbestendig te krijgen, moeten we samen in de versnelling. Daarom ligt er nu een voorstel waarin we nog meer dan in het verleden samen met onze Arnhemmers en partijen als woningcorporaties, waterschappen, onderwijsinstellingen en het Platform Arnhem Klimaatbestendig extra stappen willen maken. De kracht van de nieuwe strategie zit in de samenwerking. Dat is ook precies de reden dat we een intentieverklaring gaan ondertekenen met onze partners. Door onze krachten te bundelen zorgen we dat Arnhem in de toekomst zo goed mogelijk is voorbereid tegen steeds extremer weer.”

Verminderen wateroverlast

Om wateroverlast door extreme regenbuiten te beperken worden verschillende maatregelen voorgesteld. Zo is het de ambitie om de hoeveelheid asfalt en stenen in de stad met 10% terug te brengen. Door het vervangen van asfalt door groen, kan regenwater direct in de grond worden opgenomen in plaats van in het riool te stromen. Dat draagt bij aan het doel om 90% van al het regenwater dat in de openbare ruimte valt niet in het riool te laten stromen. Voor nieuwbouwwoningen of renovaties geldt sowieso dat regenwater niet in het riool mag stromen. 

Tegengaan hitte 

Om extreme temperaturen het hoofd te bieden worden netwerken van schaduwroutes en koelteplekken gemaakt. Dat gaan we doen in de binnenstad, maar ook bij andere ontmoetingsplekken zoals bij winkelcentra. Voor de binnenstad wordt voortgeborduurd op het succesvolle project waarbij de afgelopen jaren op meer dan 300 plekken groen is toegevoegd. Vooral het toevoegen van bomen en schaduw heeft daarbij prioriteit. Het onlangs vastgestelde Bomenplan sluit daar naadloos op aan.

Hele gebieden aanpakken

In het plan worden naast individuele maatregelen ook complete gebieden aangewezen die klimaatbestendiger gemaakt gaan worden. Zo zijn er concrete plannen voor de Van Muijlwijkstraat in Arnhem-Noord en het Croydonplein in Arnhem-Zuid. Beide gebieden kenmerken zich nu vooral door de aanwezigheid van veel steen. Door het toevoegen van groen en het slim inrichten van de openbare ruimte zijn ook deze gebieden straks toegerust op de veranderende weersomstandigheden in ons land.

Nieuwe stadsbrede subsidieregeling

Met de strategie wordt ook een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen. Inwoners of ondernemers die een idee hebben om de stad beter bestand te maken tegen hitte, extreme wateroverlast of droogte kunnen de komende drie jaar een beroep doen op de subsidieregeling ‘Initiatieven Klimaatadaptatie’. Voor de komende drie jaar is daarvoor 450.000 euro beschikbaar.

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Continue Reading

Facebook

Populair