fbpx
Connect with us

Nieuws

Arnhem wordt duurzamer, socialer en lokaler dankzij nieuw inkoopbeleid

Het inkopen van goederen en diensten door de gemeente Arnhem wordt nog duurzamer, socialer en lokaler. Met een vernieuwd inkoop- en aanbestedingsbeleid wil de gemeente nog meer dan voorheen bijdragen aan deze drie doelstellingen. Door concrete voorwaarden op te nemen zoals het aantonen van de afname van CO2-uitstoot, de mogelijkheid van hergebruik van materialen of de wijze waarop mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een plek kunnen krijgen wil de gemeente een flinke slag maken als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Foto: Gemeente Arnhem

Wethouder Jan van Dellen die verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering van de gemeente is positief over het nieuwe beleid: “Als gemeente hebben we de plicht om het goede voorbeeld te geven als het gaat om verantwoord ondernemerschap. Jaarlijks kopen we voor meer dan 100 miljoen euro in. Van bureaustoelen tot computers en van advieswerkzaamheden tot complete bouwprojecten. Door duidelijke inkoopregels op te nemen kun je aan de voorkant regelen dat dit soort zaken bij voorkeur lokaal en zo duurzaam mogelijk worden ingekocht. Zo kun je als gemeente echt het verschil maken. Bovendien kun je afspraken maken over de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als college willen we in deze crisistijd graag investeringen naar voren halen. Met dit nieuwe beleid zorgen we dat die investeringen zoveel mogelijk duurzaam, sociaal en lokaal zijn.”

Social Return, kansen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Uitgangspunt is om social return bij elke inkoop toe te passen, waarbij de manier waarop dat gebeurt per situatie kan verschillen. Wethouder Martien Louwers van Werk & Inkomen is ervan overtuigd dat er nog een wereld te winnen valt op dit gebied: “Social return staat al een paar jaar opgenomen in ons inkoopbeleid. Toch lukt het maar in één derde van de gevallen daar succesvol invulling aan te geven. Door veel meer en veel eerder mee te denken met de opdrachtnemer en samen te kijken waar kansen liggen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, ontstaan creatieve oplossingen. In plaats van een lastige verplichting, wordt social return dan een uitdagende zoektocht naar de meest passende invulling.” Opdrachtnemers kunnen in het nieuwe beleid kiezen uit verschillende opties om invulling te geven aan social return. Naast het creëren van werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan een ondernemer ook kiezen voor het creëren van stageplekken, het bijdragen aan scholing en opleiding of gebruik maken van diensten van de sociale werkvoorziening.

Duurzaam

Op het gebied van duurzaamheid worden er eisen gesteld op het gebied van CO2-reductie en hergebruik van materialen en diensten. Zo moeten partijen bij hun aanbieding kunnen aantonen in hoeverre hun producten en grondstoffen recyclebaar zijn. 

Lokaal

Wat betreft inkopen bij lokale ondernemers is het doel gesteld om opdrachten die één-op-één gegund kunnen worden, zoveel als mogelijk te gunnen aan lokale ondernemers. Bij opdrachten waarvoor offertes worden uitgevraagd bij 3 tot 5 partijen is het de bedoeling om minimaal één derde van de offrerende partijen lokaal te laten zijn.

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Nieuws

‘Geheime intocht Sinterklaas Arnhem’ lekt uit door fout bij RTV Arnhem

Het bestuur van Sinterklaas intocht Arnhem is in rep en roer omdat de intocht al gisteren om 14:00 online stond op de sociale media van RTV Arnhem. Dit omdat de premiere eigelijk om 14:00 de volgende dag plaats zou vinden.

Foto: Stichting Sinterklaas intocht Arnhem

De organisatie van Sinterklaas intocht Arnhem baalt als een stekker dat de intocht nu al massaal wordt bekeken en gedeeld van de sociale media van RTV Arnhem. Helaas is het de organisatie van de nieuwe stichting nog niet gelukt om iemand te pakken te krijgen van RTV Arnhem, zodat ze het filmpje van zowel Facebook als Youtube kunnen verwijderen.

RTV Arnhem is in het weekend slecht te bereiken vanwege het beleid wat ze hebben om geen redactieleden te laten werken in het weekend. Ook was voor onze redactie RTV Arnhem niet bereikbaar van commentaar.

meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Marcouch dreigt Sinterklaas met boete €10.000,- bij intocht

Als Stichting Comité Die Blide Incomst van Sinterniclaesz een evenement organiseert tussen nu en 6 december, krijgt de stichting een dwangsom van €10.000,-. Met deze waarschuwing wil de burgemeester voorkomen dat de organisatie een evenement organiseert waar bezoekers naar toe trekken.” en “Indien u bovenstaande last niet naleeft, dan verbeurt u onmiddellijk een dwangsom van 10.000 euro ineens

Dat de liefde tussen Burgemeester Marcouch en de organisatie achter de intocht ver te zoeken is bleek al uit een conflictsituatie wat de organisatie eerder naar buiten bracht. Maar dat de liefde nu echt onder nul is gekomen blijkt uit de brief die de organisatie heeft ontvangen. Daarin dreigt burgemeester Marcouch met een boete van €10.000,- als de organisatie toch een activiteit gaat organiseren. “Ik leg u de last op inhoudende en verbod om binnen de regio VGGM in de periode tot en met 6 december 2020 een evenement te organiseren of te laten organiseren, bestaande uit activiteiten die op enigerlei wijze met het Sinterklaasfeest zijn verbonden, en die erop gericht zijn, of ertoe kunnen leiden, dat publiek op deze activiteiten afkomt” en “Indien u bovenstaande last niet naleeft, dan verbeurt u onmiddellijk een dwangsom van 10.000 euro ineens”

Na 75 jaar eind aan de intocht?

Al ruim 75 jaar verzorgt de stichting Die Blide Incomst van Sinterniclaesz met veel plezier de intocht van Sinterklaas in Arnhem. Maar door de motie tegen een Zwarte Piet van een aantal partijen, heeft burgemeester Marcouch besloten om afscheid te nemen van deze organisatie. Zo heeft de burgemeester gekozen om een afsplitsende partij die met pieten gaat werken die geen grime op hun gezicht heeft.

De stichting Die Blide Incomst van Sinterniclaesz gaat samen met de vrijwilligers beraden over de toekomst en hoopt in 2021 weer een mooi feest te kunnen organiseren. 

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Wonen en Leisure in Olympuskwartier

Een complex met 200 woonappartementen en mogelijkheden voor sport en bewegen in het Olympuskwartier in Arnhem Zuid: gisteren ondertekenden Hans de Vroome, wethouder gemeente Arnhem en Mark van Doorn, algemeen directeur Janssen de Jong Projectontwikkeling, daartoe een intentieovereenkomst. Doel is om hier een zeer levendig gebied te maken, ingevuld met verschillende functies. Ontmoeten, sociale verbinding tussen bewoners en omgeving en bewegen in een groene setting vormen het DNA van het plan.

Foto: Gemeente  

Het komende halfjaar stelt de projectontwikkelaar in overleg met de gemeente, de Olympus-partners, omwonenden en andere belanghebbenden een stedenbouwkundig plan op. De gemeente werkt gelijktijdig aan een wijziging van het bestemmingsplan. Streven is om in 2022 met de bouw te starten, waarna het complex in 2024 kan worden opgeleverd.

Combinatie van functies 

Rob Gerritsjans, Regiomanager Janssen de Jong Projectontwikkeling Oost, legt uit: “We zijn verheugd dat we deze kavel van de gemeente kunnen kopen. Het woonprogramma zal bestaan uit 200 appartementen variërend in grootte van 50 tot 100 m2, zowel koop als (sociale) huur. De parkeervoorziening is in het appartementencomplex ondergebracht, waardoor de groene omzoming behouden blijft en het geheel erg mooi wordt ingepast in het openbare gebied. Het gebouw zal tevens beschikken over 3.500 m2 commerciële ruimte. Hier zal onder meer een leisurevoorziening gevestigd worden.”

Wethouder Hans de Vroome is erg te spreken over het voorstel voor invulling van de kavel: “Juist de combinatie van functies leidt hier tot een fantastisch plan. Het komt tegemoet aan de behoefte aan woonruimte, het versterkt de levendigheid in het gebied en er is ook voldoende ruimte voor sport en bewegen. Dat is wat we graag wilden op deze plek.”

Divers team 

Het team voor de ontwikkeling van het plangebied bestaat, naast Janssen de Jong Projectontwikkeling, uit Faro Architecten (architectuur & stedenbouw), Buro Lubbers (landschapsarchitectuur & stedenbouw), ASR (beoogd belegger middenhuurwoningen), twee leisure partijen en BMV Makelaars (adviseur woningmarkt, doelgroepen en prijsniveau). Daarnaast is er een aantal strategische partners die in een volgende fase betrokken worden.

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Continue Reading

Facebook

Populair