fbpx

Arnhemse ‘Vogelaarwijken’ doen het goed

De kwetsbare wijken in Arnhem doen het relatief goed. Dit blijkt uit het rapport Kwetsbare wijken in beeld, dat is gemaakt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens de gemeente is het succes te danken aan het feit dat zij het eerdere rijksbeleid hebben voortgezet.

Vier Vogelaarwijken

In 2007 wees toenmalig minister Ella Vogelaar de veertig grootste probleemwijken van het land aan. Arnhem heeft vier van dit soort ‘Vogelaarwijken’: Malburgen, Het Broek, Klarendal en Presikhaaf. Vanuit de rijksoverheid kwam er steun om de leefbaarheid in deze wijken te verbeteren. Overigens zette de gemeente zelf al vanaf 2002 een soortgelijk beleid in gang.

Door de economische crisis, de ingezakte woningmarkt en gewijzigd overheidsbeleid was er de afgelopen jaren steeds minder aandacht voor deze kwetsbare wijken. Dat stelt onderzoeksbureau Platform31 nu vast. Voor veel stadsdelen in Nederland zorgt dat voor een terugval. De Arnhemse vogelaarwijken ontkomen hieraan.

Succesverhalen

In het rapport staan Presikhaaf en Klarendal als succesverhalen te boek. Malburgen wordt genoemd bij de wijken die ‘gestage vooruitgang’ kennen. “Het is het bewijs dat het Arnhemse beleid om, als enige van de Vogelaarsteden in het land, de wijkaanpak voort te zetten, zich uitbetaalt”, juicht wethouder Geert Ritsema, die overigens zelf in een van de genoemde wijken woont.

Het ministerie geeft gemeenten met het instrument ‘Vroegsignalering achteruitgang Leefbaarheid’ een middel om eventuele verslechtering van leefbaarheid in buurten in een vroeg stadium te herkennen. Onlangs kwam de eerste rapportage uit. “De uitkomsten zijn niet verrassend”, stelt de gemeente. “Arnhemse krachtwijken doen het goed en de in het rapport genoemde risico’s blijkt de gemeente samen met corporaties, goed in beeld te hebben.”

Risico’s

Het rapport wijst gemeenten op twee risico’s. Ten eerste is er het verhoogde veiligheidsrisico in de krachtwijken. Een succesvol instrument voor gemeente, politie, woningcorporaties en hulpverlening is de ‘direct eropaf’-methode om overlast op adresniveau terug te dringen. Juist deze week besloten de drie woningcorporaties om een bijdrage van 75.000 euro te leveren aan deze teams om het instrument bruikbaar voor de hele stad te maken.

Daarnaast wijst het rapport op het risico dat door verhuizing van mensen in krachtwijken alleen mensen met een dunne portemonnee in de krachtwijken blijven wonen. De Arnhemse aanpak stuurt hier al op ook mensen die wat meer te besteden hebben te verleiden om in één van de krachtwijken te gaan wonen.

Meer nieuws uit Arnhem?


kijkalles-blog

Reacties

Reacties

Back to top