fbpx
Connect with us

Nieuws

Begroting 2021. Arnhem wil investeren waar het nodig is

geld

Arnhem staat de komende jaren voor grote uitdagingen. We hebben grote ambities op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie. We willen meer woningen bouwen, de bereikbaarheid van de stad verbeteren en een aantrekkelijk klimaat voor bedrijven en ondernemers creëren. We willen meer mensen aan het werk helpen en armoede terugdringen. We willen een groene aantrekkelijke stad voor onze inwoners en bezoekers. Tegelijk is ook de coronacrisis is nog niet voorbij. In de Begroting 2021 leest u hoe we met deze uitdagingen om willen gaan en welke keuzes we daarbij maken. En hoe die financieel uitpakken.

Foto: pixabay

De begroting is ook in deze periode weer geheel financieel sluitend. De totale uitgaven in 2021 zijn begroot op € 733 miljoen. € 209 Miljoen daarvan wordt rechtstreeks in de wijken uitgegeven, de overige € 524 miljoen komt voor rekening van de diverse stedelijke programma’s, zoals klimaat & energie, participatie & armoede, economie en zorg. De inkomsten, ook € 733 miljoen, komen van het Rijk, lokale heffingen, overige inkomsten en reserves. De begroting is structureel financieel sluitend. Met dit vierjarig beeld blijft de financiële positie van de gemeente solide: de weerstandsfactor stijgt naar 1,2 in 2024, de ‘reserve solvabiliteit’ groeit naar € 23 miljoen aan het einde van 2024 en vanaf 2024 voegen we jaarlijks € 2 miljoen toe aan de algemene reserve.

Wethouder Financiën Ronald Paping: ‘Corona is een crisis die zijn weerga niet kent, met ingrijpende maatschappelijke gevolgen, ook voor de gemeentelijke financiën. Tot nu toe hebben we dit kunnen opvangen, en zelfs kunnen investeren. Maar we zijn er nog niet, het is onvoorspelbaar wat ons nog te wachten staat en welke financiële gevolgen dit heeft.’

Verwachting voor 2020

Tegelijk met de Begroting 2021 stuurt het college ook de tweede tussenrapportage van 2020 naar de raad. Deze rapportage geeft inzicht in de financiële prognose voor 2020. Ook de voortgang op een aantal andere issues zijn opgenomen, zoals de coronacrisis, investeringen en beheersing van belangrijke verbonden partijen, zoals de Connectie en de ODRA. We verwachten een positief resultaat ten opzichte van de begroting van € 4,6 miljoen. Dit komt onder meer doordat we niet alleen nadelige effecten van de coronacrisis ervaren, maar er ook compensatie van Rijk en provincie wordt ontvangen. Daarnaast is een aantal bestemmingsreserves kritisch beoordeeld, waardoor deze (deels) vrij kunnen vallen.

De coronacrisis te lijf

Het jaar 2020 liep heel anders dan wie dan ook verwacht had. We werden geconfronteerd met een crisis die zijn weerga niet kent. De coronacrisis heeft veel impact op Arnhem en de Arnhemmers. Natuurlijk richtten we als gemeente ons meteen op het beheersen en beperken van de effecten van deze crisis. ‘We namen meer dan 100 maatregelen om de acute gevolgen van corona te bestrijden en verzachten. Tegelijk zijn we ervan doordrongen dat de coronacrisis niet zomaar voorbij is’, aldus Paping. ‘Dat we verder moeten kijken dan de eerste maanden, dan dit jaar. Dat heeft gevolgen voor deze begroting.’

Ruim € 19 miljoen investeren

Paping: ‘We hebben er voor gekozen om deze crisis te lijf te gaan door te investeren. Met de Arnhemse Herstelagenda Coronacrisis: een herstel- en versterkingsplan dat investeringen laat zien, oplopend tot ruim € 19 miljoen.’ We investeren daar waar het bijdraagt aan grote transities en de opgaven die daarbij horen, zoals de energietransitie, duurzame mobiliteit, circulaire economie en klimaatadaptatie. Daarmee zorgen we lokaal voor sneller meer woningen, meer werkgelegenheid en extra bedrijvigheid. Het zijn forse investeringen, waarmee we de stad een fikse steun in de rug geven om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten.

Zoveel mogelijk bereiken voor zoveel mogelijk inwoners

De coronacrisis maakt de bestaande uitdagingen groter. We monitoren en anticiperen op de crisis, maar kunnen de impact daarvan niet voorspellen. Dat vergt dus naast koers houden en investeren in de stad ook flexibiliteit en soliditeit om snel in te kunnen spelen op veranderende omstandigheden. We doen dat door juist dáár aan de slag gaan waar onze inwoners dat het hardste nodig hebben. Of het nu om het bestrijden van armoede en eenzaamheid gaat of het bouwen van meer woningen. Het duurzamer maken van de stad of het verbeteren van de veiligheid. Het vergroten van de leefbaarheid of zorgen voor een betere bereikbaarheid. Het creëren van extra banen of het stimuleren van sport en cultuur. Het realiseren van meer groen en het verbeteren van de gezondheid van onze inwoners. Daarnaast werken we het komend jaar samen met de raad aan een integrale visie op het sociaal domein, met uitvoeringsplan. ‘Al deze uitdagingen pakken we in samenhang op’, benadrukt Paping. ‘Zodat we zoveel mogelijk bereiken voor zoveel mogelijk inwoners. Ook dáár gaat deze begroting over.’

Meer over de begroting op: financien.arnhem.nl

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Nieuws

Aardgasvrij Elderveld stap dichterbij

De gemeente Arnhem krijgt een bijdrage van zes miljoen euro van het Rijk om ongeveer 800 woningen in de wijk Elderveld aardgasvrij te maken. Met deze bijdrage uit het Programma Aardgasvrije Wijken is de kans dat deze woningen voor 2028 kunnen worden verwarmd met restwarmte groter geworden. De restwarmte komt van de rioolwaterzuivering van Waterschap Rivierenland die aan de rand van de wijk staat. In totaal is met het project een investering van zo’n dertig miljoen euro gemoeid waarvan de gemeente via het Klimaatfonds ca. 500.000 euro bijdraagt. 

Foto: Gemeente Arnhem

Wethouder Cathelijne Bouwkamp is verheugd met het nieuws: “Dat het ministerie ons project financieel ondersteunt geeft vertrouwen en is een belangrijke steun in de rug. Nu gaan we aan de slag met de verdere uitwerking. Naast een technische en financiële uitwerking gaan we ook in gesprek met de bewoners. Want uitgangspunt bij de wijkgerichte energietransitie is dat we dit soort grote veranderingen in samenspraak met de bewoners doen.”

Kostenneutraal 

Belangrijk voor de gemeente is dat bewoners er financieel niet op achteruit gaan. Dat geldt zowel voor de huurders als de betrokken woningeigenaren. De 800 huishoudens in Elderveld-Noord zijn door gemeente Arnhem geïnformeerd via een huis-aan-huis brief over het positieve nieuws uit Den Haag. Op 23 november zal gemeente Arnhem een online informatiebijeenkomst organiseren om het project verder toe te lichten. Een exacte planning wanneer woningen daadwerkelijk aardgasvrij kunnen worden gemaakt is op dit moment lastig te voorspellen. De ambitie is om het voor 2028 te realiseren. 

Opknapbeurt voor openbare ruimte 

Omdat voor het project een warmtenet moet worden aangelegd is een forse ingreep nodig in de openbare ruimte. De gemeente wil dat moment aangrijpen om gelijktijdig de enigszins gedateerde openbare ruimte in dit deel van Elderveld-Noord een flinke opknapbeurt te geven en het riool te vervangen. Zo is er mogelijk ook meer ruimte voor meer groen en maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie.

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Scandinavisch wonen in Schuytgraaf

Scandinavisch wonen in Schuytgraaf Lagom. Dat is het Zweedse woord voor ‘precies zoals het moet zijn’. En dat gaat zeker op voor de 28 eengezinswoningen die bouwbedrijf Trebbe voor Portaal gaat bouwen in de Arnhemse wijk Schuytgraaf. De energiezuinige woningen, met zonnepanelen, krijgen een Scandinavische uitstraling.

De woningen worden gebouwd op veld 24. Dit veld krijgt een woonsfeer die past bij de groene locatie van het veld. Het wordt een fijne woonomgeving, die doet denken aan het leven in Scandinavië. Een cultuur
die uitgaat van een nuchtere en ontspannen levensopvatting en dichtbij de natuur staat.

Over de woningen

De woningen zijn ontworpen door Beltman Architecten. Met drie slaapkamers zijn het sociale-huurwoningen die zeer geschikt zijn voor gezinnen. Manager vastgoed Robert van Dijk is blij met de bouw. “We weten allemaal dat Arnhem zit te springen om betaalbare huizen. De wachtlijst voor sociale-huurwoningen is lang. Wij zijn blij dat we met dit project een bijdrage kunnen leveren.”

Betaalbaar wonen

Naast goede kwaliteit woningen op een goede locatie, is betaalbaarheid voor Portaal belangrijk. Manager Volkshuisvesting Joost Wools: “We willen de huur onder de huurtoeslaggrens houden. Op dit moment is dat 619 euro per maand. Boven die zogeheten aftoppingsgrens neemt de huurtoeslag af. Door daarnaast energiezuinige woningen te bouwen, blijft de energierekening van de huurders laag. Zo helpen we huurders om hun totale woonlasten laag te houden. Wonen in de sociale huursector moet betaalbaar zijn.”

Alles binnen handbereik

Op korte afstand van de woningen zijn veel voorzieningen. Bijvoorbeeld een groot winkelcentrum en een treinstation. Ook bij de Arnhemse binnenstad is nabij. Ontsluitingswegen A50 en A325 maken zowel de
groene omgeving als belangrijke autowegen snel bereikbaar.

Verhuur

De woningen zijn naar verwachting eind 2021 klaar. Zij zullen in 2021 aangeboden worden via www.entree.nu.

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Arnhemse reisorganisatie in de startblokken voor 750 knuffels

Stichting Tendens Vakanties heeft met haar jubileumactie ‘GEEF EEN KNUFFEL’ 750 knuffels opgehaald. Hiermee kan Tendens al haar vakantiegangers met een verstandelijke beperking –  die deze zomer hun begeleide vakantie in het water zagen vallen – een knuffel geven. Op 7 november worden de pluche bijenknuffels – verspreid over Nederland – uitgefietst. 

Met de jubileumactie ‘GEEF EEN KNUFFEL’ vraagt de reisorganisatie aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking én voor de toekomst van begeleide vakanties.  

Vergroten van leefwereld

“Het annuleren van alle zomerreizen was voor onze vakantiegangers de zoveelste verdrietige boodschap, de zoveelste verwarring, de zoveelste teleurstelling na een eerste periode van lockdown. Een tijd waarin een groot deel van de dagbesteding op woongroepen was weggevallen en de nabijheid van naasten niet mogelijk was. Mensen met een verstandelijke beperking zijn kwetsbaar in tijden van Corona.” vertelt Joost Bekkers, directeur Tendens Vakanties. “Onze missie als reisorganisatie is het vergroten van de leefwereld van mensen met een beperking . Dit doen wij door samen activiteiten te ondernemen, nieuwe ervaringen op te doen en vriendschappen aan te gaan. Dit jaar bestaat onze organisatie 25 jaar. Denkend in mogelijkheden en mede door het feit dat we als reisorganisatie zelf ook voor grote uitdagingen staan, hebben wij daarom deze jubileumactie in het leven geroepen.”

GEEF EEN KNUFFEL

De reisorganisatie bedacht de actie ‘GEEF EEN KNUFFEL voor nu en voor de toekomst’. Een actie in teken van positiviteit, verbondenheid en perspectief. ‘Wij geven een symbolische knuffel aan onze vakantiegangers en tegelijkertijd ook voor iedereen die zich voor hen inzet. Om te laten weten dat er aan ze gedacht wordt. De knuffel is een miniatuur van de vakantiemascotte van Tendens.

750 knuffels

Op zaterdag 7 november worden de 750 knuffels – stuk voor stuk – op de fiets naar de vakantiegangers gebracht. Met behulp van vele vrijwilligers verspreid over Nederland. Hiermee gaat de reisorganisatie symbolisch terug naar waar het 25 jaar geleden allemaal mee begon: fietsvakanties. Naast vele particuliere donaties wordt de actie mede mogelijk gemaakt door de CS. Olgaardtstichting. De Arnhemse stichting steunt activiteiten voor jongeren op het gebied van zingeving en vorming. Tendens roept op om de actie te blijven steunen om de begeleide vakanties voor de toekomst veilig te stellen. Hiervoor is een geldinzamelingsactie gestart: https://www.whydonate.nl/fundraising/geef-een-knuffel

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Continue Reading

Facebook

Populair