fbpx
Connect with us

Nieuws

Begroting 2021. Arnhem wil investeren waar het nodig is

geld

Arnhem staat de komende jaren voor grote uitdagingen. We hebben grote ambities op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie. We willen meer woningen bouwen, de bereikbaarheid van de stad verbeteren en een aantrekkelijk klimaat voor bedrijven en ondernemers creëren. We willen meer mensen aan het werk helpen en armoede terugdringen. We willen een groene aantrekkelijke stad voor onze inwoners en bezoekers. Tegelijk is ook de coronacrisis is nog niet voorbij. In de Begroting 2021 leest u hoe we met deze uitdagingen om willen gaan en welke keuzes we daarbij maken. En hoe die financieel uitpakken.

Foto: pixabay

De begroting is ook in deze periode weer geheel financieel sluitend. De totale uitgaven in 2021 zijn begroot op € 733 miljoen. € 209 Miljoen daarvan wordt rechtstreeks in de wijken uitgegeven, de overige € 524 miljoen komt voor rekening van de diverse stedelijke programma’s, zoals klimaat & energie, participatie & armoede, economie en zorg. De inkomsten, ook € 733 miljoen, komen van het Rijk, lokale heffingen, overige inkomsten en reserves. De begroting is structureel financieel sluitend. Met dit vierjarig beeld blijft de financiële positie van de gemeente solide: de weerstandsfactor stijgt naar 1,2 in 2024, de ‘reserve solvabiliteit’ groeit naar € 23 miljoen aan het einde van 2024 en vanaf 2024 voegen we jaarlijks € 2 miljoen toe aan de algemene reserve.

Wethouder Financiën Ronald Paping: ‘Corona is een crisis die zijn weerga niet kent, met ingrijpende maatschappelijke gevolgen, ook voor de gemeentelijke financiën. Tot nu toe hebben we dit kunnen opvangen, en zelfs kunnen investeren. Maar we zijn er nog niet, het is onvoorspelbaar wat ons nog te wachten staat en welke financiële gevolgen dit heeft.’

Verwachting voor 2020

Tegelijk met de Begroting 2021 stuurt het college ook de tweede tussenrapportage van 2020 naar de raad. Deze rapportage geeft inzicht in de financiële prognose voor 2020. Ook de voortgang op een aantal andere issues zijn opgenomen, zoals de coronacrisis, investeringen en beheersing van belangrijke verbonden partijen, zoals de Connectie en de ODRA. We verwachten een positief resultaat ten opzichte van de begroting van € 4,6 miljoen. Dit komt onder meer doordat we niet alleen nadelige effecten van de coronacrisis ervaren, maar er ook compensatie van Rijk en provincie wordt ontvangen. Daarnaast is een aantal bestemmingsreserves kritisch beoordeeld, waardoor deze (deels) vrij kunnen vallen.

De coronacrisis te lijf

Het jaar 2020 liep heel anders dan wie dan ook verwacht had. We werden geconfronteerd met een crisis die zijn weerga niet kent. De coronacrisis heeft veel impact op Arnhem en de Arnhemmers. Natuurlijk richtten we als gemeente ons meteen op het beheersen en beperken van de effecten van deze crisis. ‘We namen meer dan 100 maatregelen om de acute gevolgen van corona te bestrijden en verzachten. Tegelijk zijn we ervan doordrongen dat de coronacrisis niet zomaar voorbij is’, aldus Paping. ‘Dat we verder moeten kijken dan de eerste maanden, dan dit jaar. Dat heeft gevolgen voor deze begroting.’

Ruim € 19 miljoen investeren

Paping: ‘We hebben er voor gekozen om deze crisis te lijf te gaan door te investeren. Met de Arnhemse Herstelagenda Coronacrisis: een herstel- en versterkingsplan dat investeringen laat zien, oplopend tot ruim € 19 miljoen.’ We investeren daar waar het bijdraagt aan grote transities en de opgaven die daarbij horen, zoals de energietransitie, duurzame mobiliteit, circulaire economie en klimaatadaptatie. Daarmee zorgen we lokaal voor sneller meer woningen, meer werkgelegenheid en extra bedrijvigheid. Het zijn forse investeringen, waarmee we de stad een fikse steun in de rug geven om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten.

Zoveel mogelijk bereiken voor zoveel mogelijk inwoners

De coronacrisis maakt de bestaande uitdagingen groter. We monitoren en anticiperen op de crisis, maar kunnen de impact daarvan niet voorspellen. Dat vergt dus naast koers houden en investeren in de stad ook flexibiliteit en soliditeit om snel in te kunnen spelen op veranderende omstandigheden. We doen dat door juist dáár aan de slag gaan waar onze inwoners dat het hardste nodig hebben. Of het nu om het bestrijden van armoede en eenzaamheid gaat of het bouwen van meer woningen. Het duurzamer maken van de stad of het verbeteren van de veiligheid. Het vergroten van de leefbaarheid of zorgen voor een betere bereikbaarheid. Het creëren van extra banen of het stimuleren van sport en cultuur. Het realiseren van meer groen en het verbeteren van de gezondheid van onze inwoners. Daarnaast werken we het komend jaar samen met de raad aan een integrale visie op het sociaal domein, met uitvoeringsplan. ‘Al deze uitdagingen pakken we in samenhang op’, benadrukt Paping. ‘Zodat we zoveel mogelijk bereiken voor zoveel mogelijk inwoners. Ook dáár gaat deze begroting over.’

Meer over de begroting op: financien.arnhem.nl

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Nieuws

‘Geheime intocht Sinterklaas Arnhem’ lekt uit door fout bij RTV Arnhem

Het bestuur van Sinterklaas intocht Arnhem is in rep en roer omdat de intocht al gisteren om 14:00 online stond op de sociale media van RTV Arnhem. Dit omdat de premiere eigelijk om 14:00 de volgende dag plaats zou vinden.

Foto: Stichting Sinterklaas intocht Arnhem

De organisatie van Sinterklaas intocht Arnhem baalt als een stekker dat de intocht nu al massaal wordt bekeken en gedeeld van de sociale media van RTV Arnhem. Helaas is het de organisatie van de nieuwe stichting nog niet gelukt om iemand te pakken te krijgen van RTV Arnhem, zodat ze het filmpje van zowel Facebook als Youtube kunnen verwijderen.

RTV Arnhem is in het weekend slecht te bereiken vanwege het beleid wat ze hebben om geen redactieleden te laten werken in het weekend. Ook was voor onze redactie RTV Arnhem niet bereikbaar van commentaar.

meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Marcouch dreigt Sinterklaas met boete €10.000,- bij intocht

Als Stichting Comité Die Blide Incomst van Sinterniclaesz een evenement organiseert tussen nu en 6 december, krijgt de stichting een dwangsom van €10.000,-. Met deze waarschuwing wil de burgemeester voorkomen dat de organisatie een evenement organiseert waar bezoekers naar toe trekken.” en “Indien u bovenstaande last niet naleeft, dan verbeurt u onmiddellijk een dwangsom van 10.000 euro ineens

Dat de liefde tussen Burgemeester Marcouch en de organisatie achter de intocht ver te zoeken is bleek al uit een conflictsituatie wat de organisatie eerder naar buiten bracht. Maar dat de liefde nu echt onder nul is gekomen blijkt uit de brief die de organisatie heeft ontvangen. Daarin dreigt burgemeester Marcouch met een boete van €10.000,- als de organisatie toch een activiteit gaat organiseren. “Ik leg u de last op inhoudende en verbod om binnen de regio VGGM in de periode tot en met 6 december 2020 een evenement te organiseren of te laten organiseren, bestaande uit activiteiten die op enigerlei wijze met het Sinterklaasfeest zijn verbonden, en die erop gericht zijn, of ertoe kunnen leiden, dat publiek op deze activiteiten afkomt” en “Indien u bovenstaande last niet naleeft, dan verbeurt u onmiddellijk een dwangsom van 10.000 euro ineens”

Na 75 jaar eind aan de intocht?

Al ruim 75 jaar verzorgt de stichting Die Blide Incomst van Sinterniclaesz met veel plezier de intocht van Sinterklaas in Arnhem. Maar door de motie tegen een Zwarte Piet van een aantal partijen, heeft burgemeester Marcouch besloten om afscheid te nemen van deze organisatie. Zo heeft de burgemeester gekozen om een afsplitsende partij die met pieten gaat werken die geen grime op hun gezicht heeft.

De stichting Die Blide Incomst van Sinterniclaesz gaat samen met de vrijwilligers beraden over de toekomst en hoopt in 2021 weer een mooi feest te kunnen organiseren. 

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Wonen en Leisure in Olympuskwartier

Een complex met 200 woonappartementen en mogelijkheden voor sport en bewegen in het Olympuskwartier in Arnhem Zuid: gisteren ondertekenden Hans de Vroome, wethouder gemeente Arnhem en Mark van Doorn, algemeen directeur Janssen de Jong Projectontwikkeling, daartoe een intentieovereenkomst. Doel is om hier een zeer levendig gebied te maken, ingevuld met verschillende functies. Ontmoeten, sociale verbinding tussen bewoners en omgeving en bewegen in een groene setting vormen het DNA van het plan.

Foto: Gemeente  

Het komende halfjaar stelt de projectontwikkelaar in overleg met de gemeente, de Olympus-partners, omwonenden en andere belanghebbenden een stedenbouwkundig plan op. De gemeente werkt gelijktijdig aan een wijziging van het bestemmingsplan. Streven is om in 2022 met de bouw te starten, waarna het complex in 2024 kan worden opgeleverd.

Combinatie van functies 

Rob Gerritsjans, Regiomanager Janssen de Jong Projectontwikkeling Oost, legt uit: “We zijn verheugd dat we deze kavel van de gemeente kunnen kopen. Het woonprogramma zal bestaan uit 200 appartementen variërend in grootte van 50 tot 100 m2, zowel koop als (sociale) huur. De parkeervoorziening is in het appartementencomplex ondergebracht, waardoor de groene omzoming behouden blijft en het geheel erg mooi wordt ingepast in het openbare gebied. Het gebouw zal tevens beschikken over 3.500 m2 commerciële ruimte. Hier zal onder meer een leisurevoorziening gevestigd worden.”

Wethouder Hans de Vroome is erg te spreken over het voorstel voor invulling van de kavel: “Juist de combinatie van functies leidt hier tot een fantastisch plan. Het komt tegemoet aan de behoefte aan woonruimte, het versterkt de levendigheid in het gebied en er is ook voldoende ruimte voor sport en bewegen. Dat is wat we graag wilden op deze plek.”

Divers team 

Het team voor de ontwikkeling van het plangebied bestaat, naast Janssen de Jong Projectontwikkeling, uit Faro Architecten (architectuur & stedenbouw), Buro Lubbers (landschapsarchitectuur & stedenbouw), ASR (beoogd belegger middenhuurwoningen), twee leisure partijen en BMV Makelaars (adviseur woningmarkt, doelgroepen en prijsniveau). Daarnaast is er een aantal strategische partners die in een volgende fase betrokken worden.

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Continue Reading

Facebook

Populair