fbpx
Connect with us

Nieuws

Bezoekers binnenstad worden gecontroleerd via mobiel

Er zijn partijen die graag willen weten hoe bezoekers zich gedragen in de binnenstad. Naast camera’s wordt er een andere tool inzet om te zien hoe Arnhemmers en de bezoekers van de binnenstad zich gedragen. Zo telt Strijbosch Thunnissen Makelaars via Locatus het aantal bezoekers en wisten ze tot vorig jaar aan toe ook hoe mensen lopen door de binnenstad. De AVG heeft hiervoor een stokje gestoken en heeft gezorgd dat het nu alleen om aantallen gaat.

Foto: Wikimedia

Bezoekers die de binnenstad binnen kwamen en een mobiel op zak hadden hebben tot 2018 het probleem gehad dat ze werden gevolgd. Want wie een mobiel in bezit heeft wordt in de gaten gehouden via zo genoemde WIFI-tracking. Op het moment dat een persoon met een mobiel langs een van de 6 sensor loopt wordt hij opgepikt. Daar kan actueel bijgehouden worden hoe druk het is in de binnenstad en op bepaalde plekken. Tot vorig jaar was het een stapje heftiger op gebied van privacy. Toen konden de sensor registreren hoe iemand liep en in welke winkels hij of zij toen kwamen. Op deze manier kon de makelaar en daarbij ook de gemeente zien welke stromingen er in de binnenstad waren. Door de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) moest Locatus het anders gaan doen. Directeur Gerard Zandbergen van Locatus: ‘Nu kunnen we niet meer zien of iemand die eerst bij sensor 1 liep dezelfde persoon is die daarna bij sensor 2 loopt. We kunnen dus geen individuele telefoons meer volgen’.

WIFI-tracking

WIFI-tracking en Bluetooth-tracking wordt in veel gemeentes en op stations toegepast. Het werkt zo dat een sensor contact zoekt met jouw telefoon. Vervolgens bleef de sensor in contact en kon het zien hoe jij van a naar b loopt. Dus stel een bezoeker stapt uit de bus bij Willemsplein, loopt naar de Primark, gaat naar de Hema, drinkt wat op de Korenmarkt en gaat daarna weer via Velperpoort naar huis. Als die bezoeker zijn telefoon aan heeft staan, kan de sensor het hele traject volgen en hoe lang iemand in een winkel verbleef. De software achter de sensor zorgde dat je geen naam krijgt, maar wel een willekeurige nummer. Dit moest ervoor zorgen dat je nog enigszins privacy had.

Niet alleen de gemeente had zicht op de looptroutes. Ook toenmalig Stichting Binnenstadsmanagement Arnhem (SBA) kreeg informatie via een gratis wifi netwerk (Wireless Arnhem). Zij betaalde het systeem van Wireless Arnhem en kon daarmee het gedrag van Arnhemse bezoekers in de gaten houden. Of er buiten loopgedrag ook andere informatie in de gaten werd gehouden is onbekend. Want met gratis netwerken kan ook het internetgedrag in de gaten gehouden worden. Of dat toen gebeurde is niet bekend. Immers bestaan zowel SBA als Wireless Arnhem niet meer.

bezoekers informeren

De bezoekers van de binnenstad zijn tot op heden nooit actief geïnformeerd. “Bezoekers zijn destijds niet actief geïnformeerd dat er aan wifi- en/of bluetooth-tracking werd gedaan. Dit was ook in de tijd voor de AVG-wet van de Autoriteit Persoonsgegevens.” laat de perswoordvoerder van de gemeente weten. De vraag is of de gemeente ook niet nu de verantwoordelijkheid moet nemen om bezoekers vooraf te informeren dat ze geregistreerd worden. Op dat moment kan een bezoeker namelijk zelf een keuze maken om zijn of haar telefoon op bijvoorbeeld vliegstand te zetten of zelfs uit. of bij Locatus melden dat ze niet meer geregistreerd willen worden.
De informatie die Strijbosch Thunnissen Makelaars krijgt van Locatus wordt gebruikt voor o.a. commericeel doeleinden. Zo kan de makelaar inzien hoe druk het is op bepaalde plekken in de binnenstad, wat weer belangrijk is voor het verkopen van panden in de binnenstad.

Tik op de vingers

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt tegenwoordig toezicht op het handelen van Locatus. Zij hebben in 2018 al Locatus en andere organisaties die WIFI telling toepassen aangesproken. “Het digitaal volgen van mensen op openbare plekken is een inbreuk op de privacy die slechts bij uitzondering gebruikt mag worden. Er zijn vrijwel geen redenen die het volgen van winkelend publiek of reizigers rechtmatig maakt. Bovendien zijn er minder ingrijpende methoden om hetzelfde doel te bereiken, zonder schending van de privacy.” vertelt Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. Als de gemeente wil weten hoeveel mensen er actief zijn, kan er ook met infrarood geteld worden.

Meer nieuws?

Reacties

Reacties

Nieuws

Arnhem uitgekozen voor pilot maatschappelijke diensttijd

Arnhem is één van de elf gemeenten die van het kabinet ervaring op mogen doen met het fenomeen maatschappelijke diensttijd (MDT). Kern hiervan is dat jongeren hun competenties en talenten ontdekken en ontwikkelen door zich voor een bepaalde periode vrijwillig in te zetten voor de samenleving. Arnhem hoopt in twee jaar tijd zo’n 140 jongeren op deze manier een mooie zet in de rug te geven.

Foto: Div_Iv via Pixabay

Arnhem zoekt innovatieve manieren om te werken aan een stad waarin iedereen gelijke kansen heeft, iedereen meedoet en inwoners minder afhankelijk en meer zelfstandig zijn. De maatschappelijke diensttijd zien kan een manier zijn om deze ambities voor jongeren kracht bij te zetten.Op kleinere schaal wordt er in Arnhem door maatschappelijke organisaties en scholen al geëxperimenteerd met maatschappelijke diensttijd. Nu Arnhem is toegelaten tot de pilot van het kabinet kunnen we deze ervaringen uitbouwen en uitbreiden. Omgekeerd kan Arnhem door de opgedane ervaringen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het instrument.

Belgisch voorbeeld

Door zich in te zetten voor de samenleving, ontdekken de jongeren waar hun talenten liggen en wat hun ontwikkelpunten zijn. De maatschappelijke diensttijd biedt jongeren de kans om mensen buiten hun eigen leefwereld te leren kennen, vriendschappen op te bouwen en hun maatschappelijk bewustzijn te vergroten. Daarnaast leren ze belangrijke vaardigheden en ze
leren verantwoordelijkheid nemen. Het initiatief van het kabinet is geïnspireerd op Belgisch voorbeeld. Daar bleken jongeren na afloop meer verantwoordelijk en maatschappelijk bewust en was 83% van hen zes maanden later in opleiding of aan het werk.

Individueel en gezamenlijk

Het Arnhemse programma duurt 78 dagen. We kiezen voor een opzet van drie dagen (24 uur) per week gedurende 26 weken. Het programma bestaat in grote lijnen uit een individueel programma bij een gastorganisatie en een gezamenlijk programma waarin de groep werkt aan een project. Arnhem ontvangt voor komende twee jaar € 624.600,- voor deze proef.

Tussen de 16 en 27 jaar

Wat Arnhem betreft kunnen alle jongeren van 16 tot 27 jaar die geen opleiding volgen en gemotiveerd zijn, meedoen. Omdat Arnhem centrumgemeente is van de Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland en veel jongeren uit de regio in Arnhem naar school gaan, willen we kijken of we ook jongeren uit de regiogemeenten mee kunnen laten doen.

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Wietkwekerij aangetroffen in Hanzestraat

Dinsdag ochtend 16 oktober trof de politie op de Hanzestraat een wietkwekerij. In de woning waren meer dan 200 planten.

Foto: Politie

In de woning waren meer dan 200 wietplanten aanwezig, een groot geldbedrag én meerdere pakketjes met harddrugs. In totaal zijn er drie mensen aangehouden. Het voertuig van de bewoner is door politie afgepakt. De zaak is in behandeling bij de recherche.

Meer Arnhem nieuws?

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Deeltijdbehandeling voor ouderen met psychiatrische problemen werkt

Al ruim 50 Arnhemse ouderen met psychiatrische problemen hebben dit jaar gebruik gemaakt van de acute deeltijdbehandeling van GGZ-aanbieder Pro Persona. Het gaat om ouderen die al psychiatrische hulp ontvangen in de thuissituatie, en tijdelijk intensievere zorg nodig hebben. Voorheen volgde in deze gevallen vaak opname in een kliniek. Nu is er de acute deeltijdbehandeling, met als doel een opname te voorkomen.

Foto: Pixabay – Gökçe Karandere

Door de inzet van acute deeltijdbehandeling leren patiënten meer grip te krijgen op hoe zij in de eigen thuissituatie psychiatrisch stabiel, vitaal en actief kunnen blijven. De behandeling bestaat uit verschillende modules op gebied van leefstijl, zingeving, mindfulness, zelfmanagement en psycho-educatie. Tijdens de behandeling is er ook overleg met een wijkcoach, met als doel dat de patiënt na de behandeling niet van de radar verdwijnt. Denk hierbij aan een vervolgtraject met dagbesteding, met benodigd vervoer. 

De acute deeltijdbehandeling van Pro Persona past in de landelijke ambitie om mensen zo veel  mogelijk in de eigen thuissituatie te behandelen.

Heb je vragen? mail dan naar vragen.arnhem@propersona.nl

Meer Arnhem nieuws?

Reacties

Reacties

Continue Reading

Facebook

Populair