fbpx
Connect with us

Copyright

Alle auteursrechten, databankrechten en andere (intellectuele) eigendomsrechten op de inhoud en vormgeving van de door de Ik hou van Arnhem, gevestigd te Arnhem, uitgegeven websites en andere (digitale) uitgaven berusten uitsluitend bij ‘Ik hou van Arnhem’ en haar licentiehouders.

‘Ik hou van Arnhem’ behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten ten aanzien van de artikelen voor. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘Ik hou van Arnhem’ is het niet toegestaan om op welke wijze dan ook (een deel van) de tekst geheel of gedeeltelijk over te nemen, op te slaan, te hergebruiken of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, óók niet als de bron wordt vermeld.

Toch mag een heleboel wel. Mocht je nog vragen hebben, je kunt ons altijd mailen (maarten@houvanarnhem.nl).

Facebook