fbpx
Connect with us

Nieuws

‘Een Arnhems volk der introverten’

Museum Arnhem presenteert van 8 februari t/m 17 mei 2020 in de tijdelijke tentoonstellingsruimte De Kerk de tentoonstelling City Life. Mensen & de urbane realiteit. In deze expositie verbeelden kunstenaars uiteenlopende aspecten van en perspectieven op leven en overleven in de steeds groter wordende steden. Tijdens City Life maakt de Arnhemse Mirthe Dokter samen met inwoners uit Arnhem Het volk der introverten, een beeldend kunstwerk van honderden geboetseerde hoofdjes uit klei. 

In ieder mens huist introversie, maar in deze moderne tijd lijkt dat meer een zwaktebod dan een kracht. Introvert zijn wordt geassocieerd met zwak zijn, te ontvankelijk zijn voor de dingen om je heen, niet sterk genoeg om stevig in je schoenen te staan en mee te gaan met de snelle stroom. Het introverte in de mens heeft echter oog voor dat wat eigenlijk veranderd zou moeten worden. En hieruit ontstaat ook de moed om bijvoorbeeld de straat op te gaan om verandering teweeg te brengen. Een mars, een optocht, een demonstratie lijkt zo extravert, maar als je kijkt in de ogen van de mensen zie je dat ze iets van heel diep van binnen naar buiten brengen.

Naar binnen kijken

Mirthe maakt samen met een breed palet aan Arnhemmers een volk van met zorg geboetseerde hoofdjes die hun ogen dicht hebben. Hoofdjes die naar binnen kijken. Wekelijks nodigt zij groepen mensen uit in haar boetseerwagen die op het plein voor De Kerk staat. Mensen die zich spontaan melden maar ook mensen die speciaal worden uitgenodigd zoals ouderen uit zorginstellingen, scholieren uit het basisonderwijs, mensen uit dagbestedingen, bewoners van AZC’s en daklozen. Gedurende een uur neemt Mirthe de tijd om met hen rond de tafel te gaan zitten, naar elkaar te kijken, een hoofdje te kleien en te praten over introvert zijn. Op 17 mei presenteert Mirthe Het Volk der introverten aan het publiek met een performance. Het groeiende volk is de gehele expositie te zien in De Kerk.

Over Mirthe Dokter

Mirthe Dokter studeert in 2014 af aan de ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, afdeling Muziektheater, Arnhem. Naast zang, compositie en spel beheerst ze ook de boetseer-, schilder- en tekenkunst en fotografie. In haar voorstellingen combineert zij al deze disciplines tot een geheel. Winnaar van de de Jongemakers Juryprijs Puppet International Meppel 2018 en Ruth van der Steenhoven Prijs 2019 van NVP-Unima. 

City Life.

Hoe beschermen we onze eigen plek in de stad en laten we ruimte aan de ander? De moderne stad is ingericht op individuele behoeften waarin stedelingen makkelijk langs elkaar heen leven. Op het moment dat we niet meer ervaren hoe anderen leven en denken, groeit onbegrip, wantrouwen en zelfs afkeer van elkaar. Het maakt de stad een kwetsbare plek. Zeker in deze tijd van grootschalige migratie en globalisering waarin steden bewoond worden door mensen met heel verschillende culturele achtergronden, politieke opvattingen, gebruiken en interesses. Het voor iedereen leefbaar houden van de snel groeiende stad, vergt empathisch vermogen van allen die de stad delen. 

De kunstenaars in CityLife geven uitdrukking aan menselijkheid in een harde stedelijke omgeving. Juist te midden van de massa van de drukke stad komt de emotie van het individu, die even persoonlijk als universeel is, naar voren in de kunstwerken. Ze variëren van sculptuur en installatie tot fotografie, schilderkunst en video. 

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Nieuws

Waakmand voor hospice Baroktuin

Het Monuta Helpt fonds doneert aan de ruim 160 hospices in Nederland waakmanden voor het einde van het jaar. Ook Jacqueline Reijers uit Arnhem heeft aan Baroktuin een waakmand mogen overhandigen. Een waakmand is een mand die gevuld is met allerlei attributen die nabestaanden kunnen gebruiken voor henzelf of de stervende tijdens het waken. Zo zit er in de mand bijvoorbeeld een box om muziek af te spelen, geurkaarsen, een warme deken, kleurplaten voor de bezoekende kinderen of kleinkinderen en een notitieboekje.

“In Nederland zijn ongeveer 160 hospices die vooral bemand worden door vrijwilligers. Voor elk hospice stelt ons goededoelenfonds een waakmand beschikbaar om steun te kunnen bieden. Juist in de periode rond Kerst en Oud & Nieuw verdienen vrijwilligers van de hospices en wakende dierbaren extra steun. We vinden het fijn dat we deze keer een landelijke bijdrage kunnen leveren aan zo een grote groep mensen die afscheid zullen nemen van een dierbare,” zegt Anita Witzier, voorzitter Monuta Helpt Fonds.

Minder sterfte tussen kerst en oud en nieuw

Landelijk Expertisecentrum Sterven onderschrijft dat de feestdagen met elkaar doorbrengen een moment kan zijn waarbij stervenden hun stervensmoment lijken te kunnen uitstellen. Uit de sterftecijfers van het CBS blijkt dat de afgelopen elf jaar het sterftecijfer van mensen boven de 80 jaar lager is tussen Kerst en Oud & Nieuw. Na de feestdagen is er een kleine piek zichtbaar van ongeveer 7 procent.

Meer Arnhem nieuws?

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

SP vindt Gele Rijdersplein perfect voor Feestaardvarken

feestaardvarken schoon

Het Feestaardvarken moet verhuizen, immers worden er op zijn locatie straks 50 woningen gerealiseerd. Het grote kunstwerk van Florentijn Hofman mag wat de SP-fractie betreft naar het Gele Rijdersplein.

“Het beroemde Feestaardvarken moet helaas gaan vertrekken van het Bartokplein, waar het nu ligt. De SP is voor het behoud van het populaire kunstwerk en speelobject en heeft dat als enige partij in het verkiezingsprogramma staan!” laat de SP-fractie in Arnhem weten. “De SP is dan ook blij dat het college dit punt heeft overgenomen en het kunstwerk voor de stad behouden blijft!”

Gele Rijdersplein

Als het aan de fractie ligt zal het zware kunstwerk verhuizen naar de Gele Rijdersplein. “De SP-fractie vindt het Gele Rijdersplein (oostzijde, op het gras onder de bomen) een perfecte plek!” laat de fractie weten.

Of het kunstwerk daar kom te liggen is niet bekend. Op dit moment onderzoekt het stadsbestuur samen met Burgers’ Zoo en de kunstenaar naar een alternatieve locatie.

Meer Arnhem nieuws?


Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

55 woningen en een mooi binnenplein op plek Feestaardvarken

feestaardvarken schoon

Ontwikkelaar Synchroon, eigenaar van de grond van het Bartok Park waarop nu het feestaardvarken ligt, heeft voor die plek ideeën voor de bouw van 55 woningen aan een mooi, openbaar binnenplein. Waarschijnlijk wordt ook een openbare fietsenstalling voor bezoekers van Rozet onderdeel van het ontwerp. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten medewerking te verlenen aan verdere uitwerking van de plannen van Synchroon. Voor het feestaardvarken wordt in overleg met de kunstenaar Florentijn Hofman en de eigenaar Burgers’ Zoo naar een nieuwe plek gezocht.

Synchroon kreeg al eerder, in 2009 een vergunning voor de bouw van 50 woningen en 2300 vierkante meter winkelruimte op deze locatie. Vanwege de crisis is het plan destijds stil komen te liggen. Inmiddels is de ontwikkeling weer opgepakt en is het plan geactualiseerd. De meeste winkels die waren gepland zijn geschrapt en het binnenplein is vergroot. Het binnenplein sluit straks aan op terrassen van Bar de Groen en Theater aan de Rijn. Parkeren gebeurt als het mogelijk is, in de bestaande parkeergarages, zodat het binnenterrein autovrij kan blijven.

Behoefte aan woningen

Wethouder Hans de Vroome: “Dit past goed op deze plek, de schaal van de bebouwing past bij de bestaande binnenstad, en er ontstaat een aantrekkelijk nieuw plein. Aan woningen in de binnenstad is veel behoefte en het brengt ook levendigheid. We gaan natuurlijk op zoek naar een nieuwe plek voor het aardvarken. Het kunstwerk was tijdelijk, maar is zo populair dat we het graag willen behouden voor de Arnhemmers en de bezoekers.”

Feestaardvarken

Het feestaardvarken is een kunstwerk dat Burgers’ Zoo, in het kader van haar 100 jarige bestaan in 2013, in bruikleen heeft gegeven aan de gemeente Arnhem. Synchroon heeft haar grond daarvoor gratis ter beschikking gesteld, oorspronkelijk voor maximaal 5 jaar. Het feestaardvarken wordt door een groot deel van de Arnhemse bevolking geprezen en omarmd. Zelfs daarbuiten heeft Arnhem met het icoon faam gemaakt en komen toeristen er op af. 

Planning

De komende tijd zal Synchroon de plannen verder uitwerken en bespreken met de bewoners en ondernemers in de directe omgeving. Ook moet de haalbaarheid van de fietsenstalling en het parkeren buiten de locatie verder worden onderzocht. Naar verwachting zal over enkele maanden meer duidelijkheid komen over de ontwikkeling van het Bartok Park en over de toekomstige plek voor het feestaardvarken.

Meer Arnhem nieuws


Reacties

Reacties

Continue Reading

Facebook

Populair