fbpx
Connect with us

Nieuws

Extra inzet op voorkomen van – en hulp bij schulden

De coronacrisis treft veel Arnhemmers. De impact is groot, zeker bij mensen die zich al in een kwetsbare positie bevonden. Huishoudens die tot voor kort alle eindjes nog net aan elkaar konden knopen, kunnen dat misschien niet meer als aan de tijdelijk coulante houding van schuldeisers een eind komt. Laaggeletterdheid, het niet machtig zijn van de Nederlandse taal, schaamte of sociale isolatie zorgen er soms voor dat de stap naar de hulpverlening niet wordt gezet. Dat moet veranderen. Onder andere daarover gaat de uitvoeringsagenda schulddienstverlening, die het college van burgemeester en wethouders vandaag heeft vastgesteld.

Foto: wikipedia

Met de uitvoeringsagenda schulddienstverlening presenteert de gemeente een uitgebreid pakket aan concrete acties en maatregelen die ervoor zorgen dat schulddienstverlening, van preventie tot nazorg, voor elke Arnhemmer gemakkelijk vindbaar en inzetbaar is.

Mogelijkheden verkennen voor renteloos krediet

De gemeente verkent op dit moment de mogelijkheden voor het aanbieden van een renteloos krediet om schulden te herfinancieren en de kosten voor de rente te dekken uit een fonds waaraan particuliere organisaties en schuldeisers bijdragen, zo staat in de uitvoeringagenda. Verder wordt extra ingezet op communicatie, zodat inwoners goed weten waar zij terecht kunnen met hun financiële vragen en/of problemen. Richting de ketenpartners en richting schuldeisers wordt ook extra ingezet op communicatie zodat zij inwoners waar zij contact mee hebben, gericht kunnen verwijzen. Ook worden sinds deze maand gratis budgetchecks aangeboden om mensen inzicht te verschaffen in hun eigen financiële situatie en eventueel hulp te bieden in de vorm van een vervolgaanpak op maat. En de proef met schulddienstverlening aan ondernemers wordt geïntensiveerd.

Oog voor kwetsbare groepen

Verantwoordelijk wethouder Martien Louwers: “Tijdige hulp bij financiële vragen of problemen is in deze crisistijd extra belangrijk, zeker bij kwetsbare groepen. We zetten als gemeente in de eerste plaats in op het voorkomen van schulden. Onder andere onze jongeren zijn daarbij een belangrijke doelgroep. Het buddynetwerk van Opr€cht kan daar een goede rol spelen. Een tweede spoor is vroegsignalering. Als bij beginnende betalingsachterstanden meteen hulp wordt geboden, kan dat de inwoner veel ellende besparen. Daar waar wel problematische schulden zijn ontstaan helpen we mensen liefst zo snel mogelijk weer aan schuldenvrij toekomstperspectief. Tenslotte zetten we in op nazorg om te voorkomen dat mensen terug vallen.”

Ambitie

De uitvoeringsagenda is gebaseerd op de visie Schulddienstverlening die de Arnhemse gemeenteraad eerder dit jaar heeft vastgesteld, met daarin een duidelijke ambitie: iedere inwoner schuldenvrij.

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Nieuws

Verbod op particulier vuurwerk in Arnhem afsteken

vuurwerk koningsdag Arnhem

De meerderheid in de raad heeft deze week een motie van CDA aangenomen waarin een verbod gaat komen op het afsteken van particulier vuurwerk. Als compensatie moet er een centrale vuurwerkshow komen op de Rijn.

Foto: Pixabay

Ook wil de gemeenteraad dat het college in gesprek gaat met de ministerie over een vuurwerkverbod. Op dit moment is er alleen een verbod op pijlen en knalvuurwerk. Met één stemverschil heeft de motie het uiteindelijk gehaald. Naast CDA heeft ook GroenLinks, Arnhemse Ouderenpartij, ChristenUnie, D66 en Partij voor de Dieren voor de motie gestemd. De VVD, DENK Verenigd Arnhem, PvdA, SP, Arnhem Centraal en PVV hebben tegen gestemd. Als de Arnhem Centraal-raadslid Manders en PVV-fractievoorzitter Verheij aanwezig waren bij de raadsvergadering, had de motie het niet gehaald.

Niet te handhaven

De burgemeester waarschuwt de raad voor het handhaven van de motie. Mensen kunnen wel in de winkels in Arnhem kopen, maar niet aansteken. Ook is het vuurwerk makkelijk te koop in Duitsland. De vraag is of de gemeente genoeg politie en handhavers heeft om de stad te controleren.

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Arnhem opent loket ‘Geldzaken & Ondernemers’

geld

Arnhemse ondernemers met geldzorgen kunnen vanaf 8 juli aankloppen bij Geldzaken & Ondernemers. Dit loket biedt Arnhemse ondernemers met geldzorgen financieel advies en hulp bij schulden. De gemeente Arnhem start met deze service omdat er voor ondernemers met geldzorgen geen eenduidige, complete aanpak bestond. Ondernemers kloppen op verschillende deuren en betalen soms zelf voor de hulpverlening. De hulp die de gemeente gaat bieden is gratis. Zeker nu veel ondernemers het financieel zwaar hebben vanwege alle maatregelen rondom corona, kanGeldzaken & Ondernemers uitkomst bieden. 

Foto: pixabay

Het loket is vanaf 8 juli vijf dagen per week geopend. Ondernemers kunnen een afspraak maken via de website, via e-mail of telefonisch. Wethouder schulddienstverlening, Martien Louwers: “Juist in deze lastige tijd willen we er als gemeente zijn voor ondernemers met problemen. Het is niet gemakkelijk om hulp te vragen als je schulden hebt. Ondernemers willen hun problemen het liefst zelf oplossen en schaamte speelt vaak een rol. En als het dan ook nog onduidelijk is welke hulp er mogelijk is, zie je door de bomen het bos niet meer. Dat geeft veel stress. Het is ons streven om alle Arnhemmers met geldzorgen, dus ook ondernemers, weer perspectief te bieden. Bijvoorbeeld met hulp bij het saneren van schulden.”

Samenwerking

Wie een afspraak bij Geldzorgen & Ondernemers heeft gemaakt, krijgt een gesprek met een coördinator schuldhulp die meedenkt en gerichte ondersteuning. In het loket wordt samengewerkt met onder andere: Overrood (coaching en begeleiding), Zuidweg en Partners (schuldregelingsorganisatie), PLANgroep, de sociale wijkteams en Bureau Zelfstandigen. De gemeente hoopt dat ondernemers met deze vorm van hulp minder snel stoppen met hun bedrijf als het even minder gaat. Als een onderneming echt niet meer levensvatbaar blijkt, wordt de ondernemer begeleid naar de schuldhulp voor particulieren.

Krachtig ondernemersklimaat

Wethouder economische zaken, Jan van Dellen: “Ondernemers zijn belangrijk voor Arnhem als levendige, ondernemende en inclusieve stad. Zij creëren werkgelegenheid, investeren en initiëren innovatie en creativiteit in de stad. De gemeente zet zich dan ook in voor een krachtig ondernemersklimaat waarin bedrijven worden ondersteund in hun ontwikkeling en daarbij behorende vraagstukken”. Geldzaken en Ondernemers is onderdeel van de Ondernemersdesk van Van Bedrijven Weten. Ondernemers kunnen hier ook terecht met andere vragen, bijvoorbeeld over vergunningen of over de 1,5 meter-regels.

Campagne

Deze week start een campagne om Geldzaken & Ondernemers bekend te maken bij ondernemers. Het loket is bereikbaar via www.arnhem.nl/geldzorgen, direct via mail: ondernemen@arnhem.nl of telefonisch: 026 3774900.

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

IKC de Klimboom vanaf nu excellente High Performing School

Vorige week ontving IKC De Klimboom het predicaat ‘High performing in leading en learning’ ontvangen.

Foto: IKC De Klimboom

“Om deze titel te mogen dragen word je beoordeeld op tien uitgangspunten, waaronder visie, hoge normen en verwachtingen voor alle leerlingen, hoog niveau van samenwerking en effectief leiderschap.” laat de school weten.

IKC de Klimboom bestaat nu drie jaar en heeft de missie en ambitie een school te zijn met een heldere visie op leren en bijpassend onderwijsconcept en profilering, een krachtig en sterk professioneel samenwerkend team dat onderwijs biedt op hoog niveau binnen een schoolorganisatie met een professionele cultuur en structuur. “We kunnen concluderen dat wij, in betrekkelijk korte tijd, behoorlijke resultaten hebben geboekt bij doelen bij deze ambitie. Dit wordt bevestigd door alle betrokkenen van onze school en wordt ook zichtbaar in de groei van leerresultaten van onze leerlingen. Het is mooi dat dit nu ook wordt erkend.
We zijn trots, we doen wat werkt!” vertelt IKC De Klimboom.

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Continue Reading

Facebook

Populair