fbpx
Connect with us

Nieuws

Extra steun voor amateurkunst, culturele makers en zzp’ers

Duizend euro voor 52 amateurkunstorganisaties, extra budget voor kunstenaars via cultuurplatform Schakel025, ondersteuning van diverse beeldende kunst initiatieven en een tegemoetkoming voor Rozet: dit is een greep uit het brede pakket aan steunmaatregelen voor de culturele sector dat burgemeester en wethouders vandaag bekend heeft gemaakt. Door de beschikbare financiële middelen op deze manier te verdelen, ondersteunt het college de sector in de volle breedte: zowel professionele instellingen en makers, als de amateurkunst. Enerzijds is er geld nodig voor noodhulp om de sector nu overeind te houden en zichtbaar te blijven, anderzijds zet het college vanaf 2021 vol in op het stimuleren van innovatie.

foto: Sonsbeekfestival

Minister van Engelshoven maakte in mei van dit jaar 300 miljoen euro vrij voor de culturele sector en daarna nog twee keer 60 miljoen. De gemeente Arnhem heeft daarvan in totaal ruim 1,4 miljoen euro ontvangen.

Veerkracht en flexibiliteit

Wethouder cultuur, Hans de Vroome: “We staan als Arnhem voor onze culturele sector, van amateurkunst tot aan professionele makers, van onze grote podia tot aan cultuureducatie op alle basisscholen en in de bibliotheek. Cultuur verbindt mensen, zet mensen aan het denken en kan mensen troosten. Cultuur is onmisbaar. Ik heb bewondering voor de flexibiliteit en veerkracht van veel Arnhemse culturele instellingen. Dat geeft me vertrouwen voor de toekomst. De financiële bijdragen zijn om nu te overleven en zichtbaar te blijven. Begin 2021 komen we met aanvullende maatregelen die ook gericht zijn op vernieuwing en om te zorgen dat de sector in de toekomst gezond blijft”.

Kunst in brede zin

De coronagelden zijn verdeeld over de gehele breedte van de sector. Alle amateurkunstorganisaties die in 2020 subsidie van de gemeente kregen, krijgen 1000 euro als tegemoetkoming voor extra kosten of het wegvallen van inkomsten. Ook gaat er geld naar een nieuw opgericht amateurkunstplatform. De gemeente juicht de vernieuwing en de samenwerking toe. In de professionele hoek krijgt cultuurplatform Schakel025 een bijdrage om gericht initiatieven van makers en kunstenaars te ondersteunen via de Stroomversneller en om scholing op het gebied van beroepsbeoefening aan te bieden. En Sonsbeek & State of Fashion, dat kosten heeft moeten maken voor het verplaatsen van het evenement naar volgend jaar wordt hiervoor in belangrijke mate gecompenseerd. De BIS-instellingen en grote podia kregen al eerder financiële ondersteuning.

Het college gaat ervanuit op deze manier een verantwoorde en evenwichtige verdeling van de coronasteun te hebben gemaakt, waardoor de rijke culturele infrastructuur van Arnhem zo goed mogelijk overeind en zichtbaar blijft.

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Nieuws

Stenen wijken voor groen

In de omgeving van de Zypse Poort én in de IWJ Vos de Waelstraat in Elden wordt op dit moment gewerkt aan het vergroenen van de openbare ruimte. In totaal wordt 160 vierkante meter stoep ingewisseld voor planten, struiken en bomen. Daarmee wordt volop werk gemaakt van de ambitie om stenen en asfalt in te wisselen voor groen.

Tekening: Gemeente

Rond de Zypse Poort, aan de Sonsbeekkant van het spoor, worden verschillende stoepen omgetoverd tot groene pleintjes en wordt een middengeleider op de weg voorzien van grassen. De huidige bomen krijgen meer groeiruimte en kunnen zich zo beter ontwikkelen.
Bovendien zorgt het groen voor meer schaduw en door de diversiteit aan struiken en planten is de verwachting dat er ook meer insecten, vogels en andere dieren op afkomen. Goed voor de biodiversiteit dus. Op dit moment vinden de voorbereidende werkzaamheden plaats. Het daadwerkelijk planten van het groen is voorzien in de tweede week van december.

Elden

In Elden wordt de relatief versteende IWJ Vos de Waelstraat een stuk groener. Ook daar krijgen de bestaande bomen meer ruimte en worden er verschillende siergrassen en planten toegevoegd waardoor de straat een groenere en daarmee aantrekkelijkere uitstraling krijgt.

Meer vergroening op stapel

In het eerste kwartaal van volgend jaar worden op verschillende plekken in de stad nog meer van dit soort vergroeningsacties uitgevoerd. Goed voor in totaal zo’n 680 vierkante meter meer groen in de stad.

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Oproep: ‘Maak werk van de circulaire economie’

Met de vaststelling op 2 december 2020 van het manifest ‘Maak werk van de circulaire economie’ willen de gezamenlijke gemeenten en ondernemersorganisaties in de Regio Arnhem Nijmegen het bedrijfsleven in de regio bewust maken van het belang om te investeren in kennis en kunde om circulair te kunnen werken.

Foto: Gemeente Arnhem

Wij gebruiken wereldwijd meer grondstoffen dan de aarde aankan. Dit heeft een sterk negatief effect op het klimaat en milieu. Een overgang naar een circulaire economie is daarom noodzakelijk waarbij we duurzaam geproduceerde, hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen inzetten. De Regio Arnhem Nijmegen en de provincie Gelderland hebben grote ambities om deze overgang snel te realiseren. Het manifest is een aansporing voor het bedrijfsleven om zich voor te bereiden op de circulaire
economie. Hier liggen kansen voor innovatie en duurzame economische groei. Meer concreet bieden de Woondeal Regio Arnhem – Nijmegen, de regionale ambitieverklaring ‘Circulair opdrachtgeverschap en circulair inkopen in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW)’ en het regionale traject

Circulair

Inkopen kansen voor bedrijven in de regio die circulair kunnen werken. In de Woondeal is bijvoorbeeld opgenomen dat bij nieuwe plannen partijen zich inspannen om minimaal 25% circulair te laten ontwikkelen. Met de ambitieverklaring GWW spreken regionale gemeenten en provincie uit dat
zij zoveel mogelijk circulair willen aanbesteden bij werken die de Grond-, weg en waterbouw betreffen. Het manifest roept daarom het bedrijfsleven op zich hierop voor te bereiden om zo regionaal (in de keten) mee te kunnen doen in de uitvoering van deze opdrachten.

Initiatiefnemers achter het manifest

Op initiatief van de wethouders Economische Zaken van de Regio Arnhem Nijmegen, hebben de regiogemeenten en de volgende ondernemersorganisaties het manifest onderschreven: Ondernemers Kontakt Arnhem, VNO-NCW Regio Arnhem-Nijmegen, Veron Lingewaard
OCO Overbetuwe, Lindus, Industriële Kring Nijmegen en Bouwend Nederland afdeling Zuid-Oost Gelderland

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Verkeer en vervoer wordt steeds duurzamer

Tegenwoordig zien we steeds meer dat er nieuwe initiatieven komen die duurzamer zijn. Dit zien wij ook terug in de autowereld. Steeds vaker stappen mensen af van hun eigen auto en in plaats ervan maken ze af en toe gebruik van een deelauto van bijvoorbeeld het autodeelplatform van SnappCar. Hier kunnen particulieren hun auto aanbieden aan buurtgenoten.

Foto: SnappCar

Een auto huren in Arnhem gaat ook gemakkelijk via het platform. Met meer dan 80 beschikbare SnappCar’s in Arnhem kun je gemakkelijk en goedkoop een deelauto huren in je eigen buurt. Niet alleen is het pragmatisch, maar autodelen is ook een van de meest effectieve manieren van mobiliteit. Autodelen zorgt er namelijk voor dat er minder auto’s nodig zijn op de weg, wat ervoor zorgt dat er geen overvolle parkeerplaatsen meer zijn.
Daarnaast helpt het ook met de reductie van de CO2 uitstoot.

Toch is het voor sommigen een noodzaak om zeker te weten dat er een auto beschikbaar is wanneer zij deze nodig hebben. Met SnappCar’s Private Lease aanbiedingen is het mogelijk om zonder groot aankoopbedrag toch een auto ter beschikking te kunnen hebben. Voor een vast maandbedrag, waar verzekeringen, belastingen en onderhoud inbegrepen zijn, staat er
een auto voor je deur. Doordat SnappCar samenwerkt met verschillende
leasemaatschappijen is het ook mogelijk om je private leaseauto te delen via het platform wanneer je de auto niet nodig hebt. Zo kun je een deel van je lease kosten terug verdienen, waarbij je ook nog eens duurzaam bezig bent.

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Continue Reading

Facebook

Populair