fbpx
Connect with us

Nieuws

Fiets stallen levert cadeaus op

fiets

Op de fiets naar de stad komen loont deze zomer. Wie vanaf 21 juni zijn rijwiel stalt in de bewaakte stallingen van het Gele Rijdersplein of onder Topshelf, kan sparen voor een Dit is PAS Arnhem-cadeaukaart van 5 euro. De actie maakt onderdeel uit van de ‘Hé kom aan’-campagne. Die heeft als doel om de verkeersdrukte in de binnenstad tijdens de spits te verminderen.

De filedruk in en rond de stad moet afnemen als mensen vaker de fiets pakken, zo is de gedachte. Elk bezoek aan de stalling levert een sticker op. Drie stickers – op de actieflyer geplakt – zijn vervolgens in te wisselen bij de Dit is PAS Arnhem-verkooppunten, voor een cadeaukaart ter waarde van 5 euro.

Op is op

De fietsactie start op 21 juni en duurt de hele zomer of stopt eerder wanneer de kaarten op zijn. Per persoon kan één kaart worden geladen.

Arnhemse ondernemers werken aan de actie mee met de ‘Dit is Pas Arnhem’ aan te bieden. Deze
cadeaukaart wordt geaccepteerd door tientallen winkels, horecabedrijven en culturele instellingen. Alle
deelnemende bedrijven zijn te vinden op www.ditispasarnhem.nl.

Acties herhaald

Eerder zijn er de zogenaamde Happy Hour acties-geweest. Reizen met het openbaar vervoer werd gestimuleerd door een gratis ticket voor een busreis naar huis tussen 18.00 en 19.00 uur. Wie met de auto kwam maar na 18.00 uur weer naar huis vertrok kon rekenen op een cadeaukaart. Beide acties hadden tot doel bezoekers te stimuleren langer in de stad te blijven en daarmee de spits te mijden.
Deelnemers reageerden heel enthousiast. Deze Happy Hour acties worden in het najaar herhaald.

De campagne is onderdeel van het landelijke programma Beter Benutten waarmee de overheid het aantal verkeersknelpunten wil verminderen. De campagne Hé Kom Aan richt zich op het beter bereikbaar maken van de stad in de spits. Het programma Beter Benutten is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in samenwerking met de Provincie en gemeenten en bedrijfsleven.

Meer nieuws?

mom in balance

Reacties

Reacties

Nieuws

71 nieuwe appartementen in Elderveld

Zelfstandig, veilig, comfortabel, gezellig en betaalbaar wonen. Dit is de gedachte achter het ‘inclusief wonen’ complex met 71 appartementen dat bouwbedrijf Van Wijnen, SBH en Portaal gaan bouwen in de wijk Elderveld.

Tekening: Portaal

Het woonconcept ‘inclusief wonen’ is ontwikkeld door architectenbureau SBH en Van Wijnen Projectontwikkeling uit Arnhem om een antwoord te geven op de behoefte van ouderen/woningzoekenden om in een veilige, comfortabele en gezellige omgeving te wonen. Het appartementencomplex komt te staan op een braakliggend terrein tussen de Leidenweg, de
Burgemeester Matsersingel en de Gorinchemstraat. De 71 appartementen zijn levensloopgeschikt en betaalbaar voor mensen met een laag en midden inkomen. Het gebouw is zodanig ontworpen dat de bewoners makkelijk met elkaar in contact komen, doordat de balkons schuin onder elkaar zijn geplaatst en door de grote gemeenschappelijke tuin waar men elkaar makkelijk ontmoet.

Duurzaam gebouw en tuin

Naast de sociale duurzaamheid van het concept ‘inclusief wonen’ worden ook de appartementen duurzaam gebouwd. Ze zijn goed geïsoleerd, gasloos en voorzien van zonnepanelen. Op het dak wordt sedum aangebracht dat zorgt voor minder hittestress op warme dagen en waterberging bij intensieve regenval. Ook aan de inheemse dieren is gedacht.
Er worden voorzieningen voor de huismus, gierzwaluw en gewone dwergvleermuis gemaakt. Daarnaast worden in de tuin een waterberging aangelegd en extra bomen aangeplant van verschillende grootte. Voor de insecten en vogels worden inheemse bomen en struiken aangeplant.

Op 7 januari vierden we met het projectteam dat de appartementen worden gebouwd. De verwachting is dat de bouw in maart start en circa een jaar later wordt opgeleverd.

Meer Arnhem nieuws


Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Betere informatie en snellere begeleiding voor daklozen

Sneller op de juiste plek, betere informatievoorziening, kortere wachttijden voordat een begeleidingstraject van start gaat en zinvolle dagbesteding: dat zijn de zaken waar de gemeente mee aan de slag gaat op basis van suggesties en aanbevelingen uit het onderzoeksrapport ‘Wat willen ze zelf’? Dit onderzoek naar de voorzieningenbehoefte van dak- en thuislozen is gehouden onder de doelgroep.

Foto: Pixabay

Het college onderzoekt de mogelijkheid om een centraal punt in te richten waar daklozen informatie kunnen krijgen over de opvang en inkomensvoorzieningen, over begeleidingstrajecten en over nazorg na uitstroom uit de opvang. Ook het intakegesprek zou daar dan kunnen plaatsvinden. Op die manier komen dak – en thuislozen sneller op de goede plek terecht en kan een begeleidingstraject veel sneller van start. Op dit moment vindt een dergelijk intake gesprek pas plaats nadat iemand zich bij Iriszorg heeft gemeld, dus in de opvang zelf. In een aantal grote gemeenten zit de intake op een andere, neutrale plek

‘Mensen weer perspectief geven’

Verantwoordelijk wethouder Martien Louwers: “Elke dag dat iemand in de daklozenopvang doorbrengt, is er eigenlijk één te veel. We moeten er alles aan doen om het verblijf zo kort mogelijk te houden en mensen weer perspectief te geven. Uit de gesprekken die ik heb gevoerd bleek vaak dat mensen het verblijf in een opvangvoorziening als een dieptepunt in hun leven ervaren. Ik wil hen helpen om zo snel mogelijk weer uit dat dal te klimmen, door de juiste opvang en de juiste begeleiding te bieden. Waar we dat kunnen verbeteren, moeten we dat ook doen.”

Wachttijd verkorten

Het wachten op een begeleidingstraject duurde afgelopen jaar tussen de 14 en de 125 dagen, met een gemiddelde van 54 dagen. Afhandeling gebeurt op volgorde van binnenkomst. Het college wil alles in het werk stellen om wachttijden te verkorten en heeft Iriszorg en VGGM gevraagd inzichtelijk te maken wat er voor nodig is om de wachttijden te verkorten. Bijvoorbeeld door mensen met een lichte problematiek, of juist heel acute problematiek, eerst te helpen. Voor wat betreft dagbesteding, activering en activerend werk zijn er voldoende mogelijkheden maar hier wordt onvoldoende gebruik van gemaakt. Dat komt wellicht omdat de mogelijkheden niet goed genoeg bekend zijn bij de doelgroep of bij de begeleiders. Dat moet verbeterd worden.

Time-out

Voor sommige daklozen met psychische problematiek of verward gedrag is de opvang niet passend. Deze doelgroep is meegenomen in de pilot ‘respijt- en time-outvoorzieningen’. Verschillende zorgorganisaties werken samen om deze voorzieningen te realiseren. Mensen die door een combinatie van psychische problematiek en drugsgebruik agressief gedrag vertonen, zijn soms niet te handhaven in de opvang. Voor hen kan een noodbed gerealiseerd worden. Het alternatief is vaak de politiecel en dat is in de meeste gevallen niet wenselijk.

Uitstroom

Om uitstroom uit de opvang te bevorderen zijn afspraken over wonen van belang. Er is behoefte aan verschillende woonvormen om mensen te huisvesten. Uiteraard werkt de gemeente voortdurend aan het voorkomen van instroom. Bijvoorbeeld door het niet toepassen van de kostendelersnorm als het gaat om meerderjarige thuiswonende kinderen. Maar ook het Meldpunt Ontruimingen en de Vroeg-Eropaf-methodiek voor het voorkomen van schulden zijn in kader belangrijk en succesvol.

Meer Arnhem nieuws?

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

SSH& en Volkshuisvesting gaan samenwerken

SSH&, de studentenhuisvester in Nijmegen en Arnhem, en woningcorporatie Volkshuisvesting Arnhem werken per 1 januari 2020 nauw samen. De huurders van bijna 100 Arnhemse studentenwoningen die Volkshuisvesting bezit, kloppen vanaf dit jaar bij SSH& aan. SSH& verzorgt daarnaast de toekomstige verhuringen van deze 3 studentencomplexen. Volkshuisvesting blijft eigenaar.

Foto: SSH&

Volgens Volkshuisvesting heeft Arnhem als studentenstad een echte studentenhuisvester nodig. SSH& heeft jarenlange ervaring met het verhuren aan studenten en heeft de dienstverlening daar goed op gericht. Dat is een voordeel voor de studenten. De samenwerking tussen SSH& en
Volkshuisvesting past tevens binnen de ambities van Arnhem Studiestad. SSH& verhuurt sinds 2014 al kamers en appartementen aan studenten in Arnhem. Vanaf 2020 verhuurt SSH& ruim 600 wooneenheden in Arnhem en 6.400 in Nijmegen. De bestuurders van beide huisvesters zetten op 9 januari jl. hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst.

SSH&

SSH& is dé studentenhuisvester in Nijmegen & Arnhem met bijna 7.000 kamers in 32 woongebouwen en 85 stadspanden. SSH& is er voor studenten die op kamers willen. Studenten die een eigen plek zoeken, een thuis tijdens de studententijd. En met veel plezier kort of lang in Nijmegen of Arnhem willen wonen.

Meer Arnhem nieuws?

Reacties

Reacties

Continue Reading

Facebook

Populair