fbpx
Connect with us

Nieuws

Gemeente coulanter bij terugvordering van schulden bij inwoners

geld

De gemeente Arnhem neemt extra maatregelen om te voorkomen dat bij inwoners schulden ontstaan door gemeentelijke belastingen of onterecht ontvangen uitkeringen. Dat staat in de brief die het college van B&W vandaag aan de gemeenteraad stuurt. Met deze maatregelen voorkomen we zoveel mogelijk dat inwoners door toedoen van de gemeente onnodige schulden maken. De nieuwe maatregelen gaan in op 1 juli.

Foto: pixabay

Wethouders Martien Louwers (schulddienstverlening) en Ronald Paping (armoedebeleid) vinden de nieuwe maatregelen niet meer dan logisch. Eind 2019 nam de gemeente al maatregelen om bestaande schulden niet onnodig op te laten lopen, bijvoorbeeld door geen incassokosten en rente over de schulden te berekenen. Ook werd voor bijstandschulden een soepeler kwijtscheldingsbeleid ingevoerd. De nieuwe maatregelen zijn erop gericht om juist te voorkomen dat er nieuwe schulden bij inwoners ontstaan, door toedoen van de gemeente.

Kosteloze betalingsherinnering

Paping: ‘Voor de inning van de gemeentelijke belastingen voeren we een kosteloze betalingsherinnering in. Tot nu toe kreeg iemand meteen een aanmaning met extra kosten als de belasting niet op tijd betaald werd. En dat kon ook weer tot extra schuld leiden.’ Louwers: ‘Als gemeente zetten we ons extra in om schulden bij inwoners te voorkomen en op te lossen. Dan móet je ook kritisch kijken naar je eigen rol als schuldeiser. We willen zoveel mogelijk voorkomen dat iemand door toedoen van de gemeente in de schulden komt.’

Minder snel terugvorderen

Wie onterecht teveel uitkering heeft ontvangen, moet het teveel ontvangen bedrag in principe aan de gemeente terugbetalen. Daar gaat de gemeente nu soepeler mee om. Zo zal de gemeente niet terugvorderen als de inwoner alle gevraagde informatie correct aanlevert en de gemeente een beoordelingsfout maakt bij het toekennen van de uitkering en daardoor teveel uitkeert. Wanneer de inwoner daarnaast bij een wijziging in zijn situatie op tijd daarover gegevens verstrekt, maar de gemeente wijzigt of beëindigt de uitkering niet op tijd, wordt de periode waarover wordt teruggevorderd verkort van 6 maanden naar 6 weken. Louwers: ‘We willen natuurlijk voorkomen dat er iets mis gaat en mensen teveel ontvangen uitkering moeten terugbetalen, daar gaan we ons ook extra voor inzetten. We willen niet dat mensen die zich aan de regels houden de dupe worden van een vergissing van ons.’

De gemeente denkt dat deze extra coulance jaarlijks circa €125.000 kost. Dat komt vooral door het versturen van extra betalingsherinneringen. Ook wordt er minder geld teruggevorderd.

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Nieuws

Subsidieregeling voor lokale voedselinitiatieven

Wie in Arnhem een plan heeft voor een buurtmoestuin, een pluktuin of een ander initiatief op het gebied van het telen van lokaal voedsel kan gebruik maken van een nieuwe subsidieregeling in Arnhem. De subsidieregeling heeft de naam ‘Eetbare Stad’ meegekregen. Voor de komende drie jaar is in totaal 75.000 euro beschikbaar.

Foto: Pxhere – CC0

De subsidieregeling heeft als doel het stimuleren van eetbaar groen door en voor bewoners in de gemeente Arnhem. Daarmee wil de gemeente invulling geven aan haar beleid op het gebied van de eetbare stad, stadslandbouw en regionaal voedsel, zoals ook is vastgelegd in de visie op Stadslandbouw. 

Hoogte van de subsidie

Per initiatief wordt maximaal 50% van de kosten gesubsidieerd met een maximum bedrag van € 4.000 per initiatief. Aanvragen kan via de website van de gemeente Arnhem: www.arnhem.nl.

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Poging tot plofkraak Kronenburg

In de nacht van donderdag op vrijdag, omstreeks 04.45 uur, heeft een poging plofkraak plaatsgevonden bij een geldautomaat van de SNS bank in winkelcentrum Kronenburg.

Foto: Politie

De omgeving is op dit moment ruim afgezet voor onderzoek. Mogelijk zijn er explosieven achter gebleven. De explosieven opruimingsdienst van Defensie is bezig geweest om mogelijke explosieven te ontmantelen.

De politie zoekt getuige. Ben je getuigen geweest van het voorval? Heb je camerabeelden of andere informatie over deze zaak? Dan kun je contact opnemen met 0900-8844. Wil je het liever anoniem melden? Dit kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Meer Arnhem nieuws?

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Arnhem neemt maatregelen om gevolgen klimaatverandering te beperken

Tien procent minder asfalt, het aanleggen van schaduwroutes en koelteplekken, meer bomen planten en een nieuwe stadsbrede subsidieregeling. Een greep uit de Klimaatadaptiestrategie 2020-2030 die het college van burgemeester en wethouders heeft aangeboden aan de Arnhemse gemeenteraad. Een plan dat met verschillende partners in de stad tot stand is gekomen en dat antwoord geeft op de vraag hoe Arnhem zich wil wapenen tegen de toenemende hitte, droogte en hevige regenbuien.

Foto: wikipedia

Wethouder Cathelijne Bouwkamp: “Arnhem loopt voorop als het gaat op het gebied van klimaatadaptie. Het bezoek van Koning Willem-Alexander vorig jaar aan enkele aansprekende projecten in onze stad was daar een goed voorbeeld van. Die voorsprong willen we graag vasthouden. Dat is belangrijk want om Arnhem klimaatbestendig te krijgen, moeten we samen in de versnelling. Daarom ligt er nu een voorstel waarin we nog meer dan in het verleden samen met onze Arnhemmers en partijen als woningcorporaties, waterschappen, onderwijsinstellingen en het Platform Arnhem Klimaatbestendig extra stappen willen maken. De kracht van de nieuwe strategie zit in de samenwerking. Dat is ook precies de reden dat we een intentieverklaring gaan ondertekenen met onze partners. Door onze krachten te bundelen zorgen we dat Arnhem in de toekomst zo goed mogelijk is voorbereid tegen steeds extremer weer.”

Verminderen wateroverlast

Om wateroverlast door extreme regenbuiten te beperken worden verschillende maatregelen voorgesteld. Zo is het de ambitie om de hoeveelheid asfalt en stenen in de stad met 10% terug te brengen. Door het vervangen van asfalt door groen, kan regenwater direct in de grond worden opgenomen in plaats van in het riool te stromen. Dat draagt bij aan het doel om 90% van al het regenwater dat in de openbare ruimte valt niet in het riool te laten stromen. Voor nieuwbouwwoningen of renovaties geldt sowieso dat regenwater niet in het riool mag stromen. 

Tegengaan hitte 

Om extreme temperaturen het hoofd te bieden worden netwerken van schaduwroutes en koelteplekken gemaakt. Dat gaan we doen in de binnenstad, maar ook bij andere ontmoetingsplekken zoals bij winkelcentra. Voor de binnenstad wordt voortgeborduurd op het succesvolle project waarbij de afgelopen jaren op meer dan 300 plekken groen is toegevoegd. Vooral het toevoegen van bomen en schaduw heeft daarbij prioriteit. Het onlangs vastgestelde Bomenplan sluit daar naadloos op aan.

Hele gebieden aanpakken

In het plan worden naast individuele maatregelen ook complete gebieden aangewezen die klimaatbestendiger gemaakt gaan worden. Zo zijn er concrete plannen voor de Van Muijlwijkstraat in Arnhem-Noord en het Croydonplein in Arnhem-Zuid. Beide gebieden kenmerken zich nu vooral door de aanwezigheid van veel steen. Door het toevoegen van groen en het slim inrichten van de openbare ruimte zijn ook deze gebieden straks toegerust op de veranderende weersomstandigheden in ons land.

Nieuwe stadsbrede subsidieregeling

Met de strategie wordt ook een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen. Inwoners of ondernemers die een idee hebben om de stad beter bestand te maken tegen hitte, extreme wateroverlast of droogte kunnen de komende drie jaar een beroep doen op de subsidieregeling ‘Initiatieven Klimaatadaptatie’. Voor de komende drie jaar is daarvoor 450.000 euro beschikbaar.

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Continue Reading

Facebook

Populair