fbpx
Connect with us

Nieuws

Gemeente coulanter bij terugvordering van schulden bij inwoners

geld

De gemeente Arnhem neemt extra maatregelen om te voorkomen dat bij inwoners schulden ontstaan door gemeentelijke belastingen of onterecht ontvangen uitkeringen. Dat staat in de brief die het college van B&W vandaag aan de gemeenteraad stuurt. Met deze maatregelen voorkomen we zoveel mogelijk dat inwoners door toedoen van de gemeente onnodige schulden maken. De nieuwe maatregelen gaan in op 1 juli.

Foto: pixabay

Wethouders Martien Louwers (schulddienstverlening) en Ronald Paping (armoedebeleid) vinden de nieuwe maatregelen niet meer dan logisch. Eind 2019 nam de gemeente al maatregelen om bestaande schulden niet onnodig op te laten lopen, bijvoorbeeld door geen incassokosten en rente over de schulden te berekenen. Ook werd voor bijstandschulden een soepeler kwijtscheldingsbeleid ingevoerd. De nieuwe maatregelen zijn erop gericht om juist te voorkomen dat er nieuwe schulden bij inwoners ontstaan, door toedoen van de gemeente.

Kosteloze betalingsherinnering

Paping: ‘Voor de inning van de gemeentelijke belastingen voeren we een kosteloze betalingsherinnering in. Tot nu toe kreeg iemand meteen een aanmaning met extra kosten als de belasting niet op tijd betaald werd. En dat kon ook weer tot extra schuld leiden.’ Louwers: ‘Als gemeente zetten we ons extra in om schulden bij inwoners te voorkomen en op te lossen. Dan móet je ook kritisch kijken naar je eigen rol als schuldeiser. We willen zoveel mogelijk voorkomen dat iemand door toedoen van de gemeente in de schulden komt.’

Minder snel terugvorderen

Wie onterecht teveel uitkering heeft ontvangen, moet het teveel ontvangen bedrag in principe aan de gemeente terugbetalen. Daar gaat de gemeente nu soepeler mee om. Zo zal de gemeente niet terugvorderen als de inwoner alle gevraagde informatie correct aanlevert en de gemeente een beoordelingsfout maakt bij het toekennen van de uitkering en daardoor teveel uitkeert. Wanneer de inwoner daarnaast bij een wijziging in zijn situatie op tijd daarover gegevens verstrekt, maar de gemeente wijzigt of beëindigt de uitkering niet op tijd, wordt de periode waarover wordt teruggevorderd verkort van 6 maanden naar 6 weken. Louwers: ‘We willen natuurlijk voorkomen dat er iets mis gaat en mensen teveel ontvangen uitkering moeten terugbetalen, daar gaan we ons ook extra voor inzetten. We willen niet dat mensen die zich aan de regels houden de dupe worden van een vergissing van ons.’

De gemeente denkt dat deze extra coulance jaarlijks circa €125.000 kost. Dat komt vooral door het versturen van extra betalingsherinneringen. Ook wordt er minder geld teruggevorderd.

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Nieuws

Verbod op particulier vuurwerk in Arnhem afsteken

vuurwerk koningsdag Arnhem

De meerderheid in de raad heeft deze week een motie van CDA aangenomen waarin een verbod gaat komen op het afsteken van particulier vuurwerk. Als compensatie moet er een centrale vuurwerkshow komen op de Rijn.

Foto: Pixabay

Ook wil de gemeenteraad dat het college in gesprek gaat met de ministerie over een vuurwerkverbod. Op dit moment is er alleen een verbod op pijlen en knalvuurwerk. Met één stemverschil heeft de motie het uiteindelijk gehaald. Naast CDA heeft ook GroenLinks, Arnhemse Ouderenpartij, ChristenUnie, D66 en Partij voor de Dieren voor de motie gestemd. De VVD, DENK Verenigd Arnhem, PvdA, SP, Arnhem Centraal en PVV hebben tegen gestemd. Als de Arnhem Centraal-raadslid Manders en PVV-fractievoorzitter Verheij aanwezig waren bij de raadsvergadering, had de motie het niet gehaald.

Niet te handhaven

De burgemeester waarschuwt de raad voor het handhaven van de motie. Mensen kunnen wel in de winkels in Arnhem kopen, maar niet aansteken. Ook is het vuurwerk makkelijk te koop in Duitsland. De vraag is of de gemeente genoeg politie en handhavers heeft om de stad te controleren.

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Arnhem opent loket ‘Geldzaken & Ondernemers’

geld

Arnhemse ondernemers met geldzorgen kunnen vanaf 8 juli aankloppen bij Geldzaken & Ondernemers. Dit loket biedt Arnhemse ondernemers met geldzorgen financieel advies en hulp bij schulden. De gemeente Arnhem start met deze service omdat er voor ondernemers met geldzorgen geen eenduidige, complete aanpak bestond. Ondernemers kloppen op verschillende deuren en betalen soms zelf voor de hulpverlening. De hulp die de gemeente gaat bieden is gratis. Zeker nu veel ondernemers het financieel zwaar hebben vanwege alle maatregelen rondom corona, kanGeldzaken & Ondernemers uitkomst bieden. 

Foto: pixabay

Het loket is vanaf 8 juli vijf dagen per week geopend. Ondernemers kunnen een afspraak maken via de website, via e-mail of telefonisch. Wethouder schulddienstverlening, Martien Louwers: “Juist in deze lastige tijd willen we er als gemeente zijn voor ondernemers met problemen. Het is niet gemakkelijk om hulp te vragen als je schulden hebt. Ondernemers willen hun problemen het liefst zelf oplossen en schaamte speelt vaak een rol. En als het dan ook nog onduidelijk is welke hulp er mogelijk is, zie je door de bomen het bos niet meer. Dat geeft veel stress. Het is ons streven om alle Arnhemmers met geldzorgen, dus ook ondernemers, weer perspectief te bieden. Bijvoorbeeld met hulp bij het saneren van schulden.”

Samenwerking

Wie een afspraak bij Geldzorgen & Ondernemers heeft gemaakt, krijgt een gesprek met een coördinator schuldhulp die meedenkt en gerichte ondersteuning. In het loket wordt samengewerkt met onder andere: Overrood (coaching en begeleiding), Zuidweg en Partners (schuldregelingsorganisatie), PLANgroep, de sociale wijkteams en Bureau Zelfstandigen. De gemeente hoopt dat ondernemers met deze vorm van hulp minder snel stoppen met hun bedrijf als het even minder gaat. Als een onderneming echt niet meer levensvatbaar blijkt, wordt de ondernemer begeleid naar de schuldhulp voor particulieren.

Krachtig ondernemersklimaat

Wethouder economische zaken, Jan van Dellen: “Ondernemers zijn belangrijk voor Arnhem als levendige, ondernemende en inclusieve stad. Zij creëren werkgelegenheid, investeren en initiëren innovatie en creativiteit in de stad. De gemeente zet zich dan ook in voor een krachtig ondernemersklimaat waarin bedrijven worden ondersteund in hun ontwikkeling en daarbij behorende vraagstukken”. Geldzaken en Ondernemers is onderdeel van de Ondernemersdesk van Van Bedrijven Weten. Ondernemers kunnen hier ook terecht met andere vragen, bijvoorbeeld over vergunningen of over de 1,5 meter-regels.

Campagne

Deze week start een campagne om Geldzaken & Ondernemers bekend te maken bij ondernemers. Het loket is bereikbaar via www.arnhem.nl/geldzorgen, direct via mail: ondernemen@arnhem.nl of telefonisch: 026 3774900.

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

IKC de Klimboom vanaf nu excellente High Performing School

Vorige week ontving IKC De Klimboom het predicaat ‘High performing in leading en learning’ ontvangen.

Foto: IKC De Klimboom

“Om deze titel te mogen dragen word je beoordeeld op tien uitgangspunten, waaronder visie, hoge normen en verwachtingen voor alle leerlingen, hoog niveau van samenwerking en effectief leiderschap.” laat de school weten.

IKC de Klimboom bestaat nu drie jaar en heeft de missie en ambitie een school te zijn met een heldere visie op leren en bijpassend onderwijsconcept en profilering, een krachtig en sterk professioneel samenwerkend team dat onderwijs biedt op hoog niveau binnen een schoolorganisatie met een professionele cultuur en structuur. “We kunnen concluderen dat wij, in betrekkelijk korte tijd, behoorlijke resultaten hebben geboekt bij doelen bij deze ambitie. Dit wordt bevestigd door alle betrokkenen van onze school en wordt ook zichtbaar in de groei van leerresultaten van onze leerlingen. Het is mooi dat dit nu ook wordt erkend.
We zijn trots, we doen wat werkt!” vertelt IKC De Klimboom.

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Continue Reading

Facebook

Populair