fbpx
Connect with us

Nieuws

Gemeente: “iedere inwoner schuldenvrij”

geld

Door een ingrijpende gebeurtenis in de financiële problemen komen: het kan iedereen overkomen. De effecten van schulden op het leven van mensen zijn groot en het is niet eenvoudig om zonder hulp uit de problemen te komen. Dat gegeven is een belangrijke basis voor de nieuwe visie schulddienstverlening. Deze visie is vandaag door het college van burgemeester en wethouders ter besluitvorming naar de gemeenteraad gestuurd. De focus in de visie ligt op vroege signalering en het voorkomen van problemen en snellere hulp. Hiermee werkt het college aan zijn ambitie: iedere inwoner schuldenvrij. Wethouder Martien Louwers hecht grote waarde aan effectieve en snelle hulp bij schulden: “Iedere Arnhemmer heeft recht op een toekomst met perspectief. Het hebben van schulden maakt dit moeilijk”.

Foto: Pixabay

Arnhem richt zich met de schulddienstverlening op alle Arnhemmers vanaf 18 jaar, maar heeft speciale aandacht voor groepen inwoners met een verhoogd risicoprofiel. Denk daarbij aan jongeren of ZZP-ers. In de visie staat verder dat Arnhem streeft naar een betere zichtbaarheid en vindbaarheid van de schulddienstverlening. Registratie en nazorg worden verbeterd, er wordt ingezet op educatie om jonge kinderen te leren omgaan met geld en de rol van de gemeente als schuldeiser krijgt blijvend
aandacht.

Schuldenvrij

De ambities in de visie op Schulddienstverlening kunnen in de volgende vier speerpunten worden samengevat: Iedere inwoner financieel zelfstandig. Daaronder valt ook dat inwoners weten wanneer zij hulp moeten vragen. Iedere inwoner schuldenvrij. Het college realiseert zich dat dit niet in alle gevallen volledig haalbaar zal zijn, maar het is wel het streven. Schulden voorkomen en na een schuldenregeling duurzaam schuldenvrij. De nazorg wordt laagdrempelig, vertrouwd en professioneel georganiseerd en heeft als doel mensen zelf stappen te laten zetten in hun financiële zelfstandigheid.

Andere focus

De nieuwe visie schulddienstverlening laat zien dat de focus verandert. Voorheen werd sterk ingezet op de zelfredzaamheid van de inwoner en de eigen regie. Dat blijkt in de praktijk vaak niet goed te werken. Inwoners met schulden zijn dagelijks aan het overleven en zijn door de stress niet in staat om toekomstplannen te maken. Ook het beeld over schulden en de oorzaak ervan is gekanteld. Het besef dat iedereen te maken kan krijgen met problematische schulden en dat het nauwelijks mogelijk is om
er op eigen kracht uit te komen, wint aan terrein. Als er bijvoorbeeld sprake is van echtscheiding, faillissement, ziekte of ontslag, is het extra moeilijk om plannen te maken om de financiële situatie op
orde te houden of te krijgen.

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Nieuws

Wereldwijde natuurbeschermers netwerk in Burgers’ Zoo

Samen een krachtig geluid laten horen tegen de expansiepolitiek van Bolsonaro in het Amazonegebied van Brazilië, of zich gezamenlijk sterk maken voor het terugdringen van de illegale handel in beschermde dieren. Van 22 tot en met 26 oktober 2019 komen 18 succesvolle natuurbeschermers uit de hele wereld voor een internationale training naar Koninklijke Burgers’ Zoo in Arnhem.

Foto: Burgers’ Zoo

Op het programma staat onder meer hoe deze winnaars van de Future For Nature Award zichzelf nog beter kunnen profileren in de media, richting overheden en bij potentiële financiers. Meer nog dan kennis uitwisselen, is het doel van de bijeenkomst om het wereldwijde netwerk van natuurbeschermers te versterken: zowel voor de winnaars van de Future For Nature (FFN) Award als voor de natuurbeschermers in spé van de Future For Nature Academy. Samen kunnen ze nog meer bereiken voor de toekomst van de natuur.

Krachten bundelen

In de praktijk weten meerdere winnaars van de Future For Nature Award al succesvol hun krachten te bundelen om gezamenlijk hetzelfde probleem aan te pakken, zoals Ofir Drori vanuit Afrika en Trang Nguyen in Zuidoost-Azië als het gaat om het terugdringen van georganiseerde handel in wilde dieren en lichaamsonderdelen van dieren, zoals slagtanden en hoorns. Het delen van kennis, succesvolle tactieken en activiteiten binnen een internationaal netwerk versterkt de slagvaardigheid van natuurbescherming wereldwijd. Door de expertise eveneens te delen met de studenten van de Future For Nature Academy worden daarnaast de
toekomstige natuurbeschermers geïnspireerd. Op zaterdag 26 oktober organiseert Future For Nature Academy daartoe het ‘Connecting Conservationists’ evenement waar de Award winnaars hun visie op natuurbescherming delen met studenten.

Future For Nature Academy

In 2016 hebben Ignas Heitkönig en Rascha Nuijten, geïnspireerd geraakt door de winnaars van de Future For Nature Award, de Future For Nature Academy opgericht,. Inmiddels zijn ruim honderd studenten actief voor de FFN Academy, op acht Nederlandse universiteiten en HBO’s: HAS Den Bosch, Universiteit Utrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam, Radboud
Universiteit Nijmegen, Universiteit Leiden, Van Hall Larenstein in Velp, Hogeschool Windesheim in Zwolle en Wageningen Universiteit. Het doel van de FFN Academy is om samen over het onderwerp natuurbescherming te leren, te discussiëren en plannen te maken voor een betere toekomst, via nationale en internationale netwerken. De studenten organiseren en nemen deel aan workshops, lezingen, excursies en helpen waar mogelijk
winnaars van de Future For Nature Award.

Meer Arnhem nieuws?

Reacties

Reacties

Continue Reading

Archief

Boa’s in de toekomst pepperspray en wapenstok

Buitengewoon Opsporingsambtenaren (boa) kunnen zich in de toekomst verdedigen met pepperspray en een wapenstok. Dat vertelt de BOA bond naar aanleiding van een gesprek met de minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. 

Foto:

De aankomende periode zullen de afspraken worden uitgewerkt tot concrete maatregelen. In de eerste periode zullen in enkele steden een proef gehouden worden. Ook is bekend geworden dat de boa’s niet zomaar geweldsmiddelen krijgen. Ze moeten eerst een verdedigingsinstructie krijgen. 

Al een wapenstok en pepperspray

Er zijn in Nederland enkele honderden boa’s die al beschikken over een wapenstok, pepperspray of zelfs een vuurwapen. Dit omdat ze in een buitengebied werken of niet altijd op de ondersteuning van een politie kunnen rekenen. Om hier nu een eenduidig beleid in te hebben, komen er nieuwe regels aan.

Meer Arnhem nieuws?

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Studenten voortaan loten voor kamer bij SSH&

SSH&, de studentenhuisvester in Nijmegen en Arnhem, voert op 1 juli 2020 een nieuw systeem in om vrijkomende studentenkamers en -woningen te verdelen. Niet langer de duur van de inschrijftijd bepaalt of een student de kamer of woning krijgt, maar loting. SSH& biedt hiermee iedere student een even grote kans op woonruimte. Alle woningzoekenden en bewoners van SSH& worden vandaag geïnformeerd over het nieuwe verdeelsysteem dat naast eerlijker ook toegankelijker, sneller en gemakkelijker is en daarmee beter aansluit op het huidige studentenleven.

foto: Wikimedia

“In ons huidige systeem moet een eerstejaarsstudent gemiddeld 12 maanden wachten op een kamer en zelfs bijna 5 jaar op een woning. Deze tijd hebben huidige studenten niet. Ze gaan vaak later op kamers en studeren korter. Een systeem met lange wachttijden past hier niet bij. In het
nieuwe systeem kunnen studenten na aanmelding meteen meeloten”, aldus Vincent Buitenhuis, manager Strategie en Wonen bij SSH&. Net zoals in het huidige systeem, maakt SSH& het aanbod wekelijks bekend. De student kan elke week één lot inzetten. Het nieuwe systeem biedt
straks ook ‘real-time’ inzicht in het aantal reacties op een kamer of woning, zodat de student zijn of haar kans vooraf goed kan inschatten.

Bevorderen wooncarrière

Het nieuwe systeem bevordert de doorstroming van kamers naar woningen en biedt nieuwe bewoners meer perspectief op een kamer. Studenten die nog niet bij SSH& huren kunnen alleen meeloten op onzelfstandige kamers. De zelfstandige woningen worden enkel verloot onder studenten die reeds bij SSH& wonen. Deze regels gelden in Arnhem niet, omdat daar meer woningen dan kamers zijn. In Arnhem kan daarom iedereen (ook studenten uit Nijmegen) direct meeloten op zowel kamers als woningen.

Gratis aanmelden

Woningzoekenden kunnen zich vanaf het studiejaar 2020 – 2021 voortaan gratis aanmelden bij SSH&. “Als sociale studentenhuisvester vinden wij dat onze dienstverlening betaalbaar moet zijn en daarom is besloten om het inschrijfgeld van 20 euro te schrappen. De student betaalt pas als
die daadwerkelijk een kamer of woning bij ons heeft gevonden”, aldus Buitenhuis.

Voorrangsregeling reisurgentie

Ook in het lotingsysteem blijft SSH& oog houden voor studenten met lange reistijden. Wanneer een student meer dan twee uur moet reizen, heeft die recht op reisurgentie, net zoals in het huidige systeem. De student met reisurgentie heeft in het nieuwe systeem exclusief toegang tot
de loting van beschikbare kamers in het complex Vossenveld in Nijmegen. Op dit complex komen regelmatig kamers vrij, waardoor je kansen als student van ver groter zijn. Daarnaast kan de student met reisurgentie gewoon meeloten op alle andere kamers.

Overgangsregeling

SSH& beseft dat de invoering van het lotingsmodel voor een bepaalde groep woningzoekenden nadelig is. Vincent Buitenhuis: “Het gaat hierbij om studenten die nog niet bij ons wonen, inmiddels een lange wachttijd hebben opgebouwd en in het huidige systeem dus bijna aan de beurt zouden zijn. Zij verliezen hun wachttijd en hebben ook geen directe toegang meer tot zelfstandige woningen. Met een eenmalige overgangsregeling hopen wij deze groep tegemoet te komen. Woningzoekenden die ingeschreven zijn vóór 1 oktober 2015 en nog niet bij SSH& wonen, mogen vanaf 1 juli 2020 tot 1 juli 2021 meeloten op alle vrijkomende kamers en woningen.”

Meer Arnhem nieuws?

Reacties

Reacties

Continue Reading

Facebook

Populair