fbpx
Connect with us

Nieuws

Gratis energiecoach voor Arnhemse minima

geld

Arnhem start dit najaar een proef waarbij Arnhemmers met een laag inkomen gratis bespaaradvies kunnen krijgen. Zo kunnen ze de energierekening omlaag brengen, een gezonder klimaat in hun woning krijgen en zo meer wooncomfort ervaren. Donderdag 26 start
de proef, met het uitreiken van een nieuw werktenue en een koffer met bespaarmaatregelen aan een van de energiecoaches. Aan de proef doen 50 huishoudens in drie wijken mee: Geitenkamp, Arnhemse Broek en Kronenburg-Vredenburg.

Veel huishoudens in Nederland hebben moeite met het betalen van rekeningen. Met energiebesparende maatregelen, krijg je de energierekening omlaag, kun je andere rekeningen ook weer betalen en draag je bij aan een lagere CO2-uitstoot. Maar als je een smalle beurs hebt, dan heb je soms zelfs daar geen geld voor.

Hoe werkt het

De energiecoach komt gratis en vrijblijvend langs en loopt samen met de bewoner(s) door de woning op zoek naar bespaarkansen. Naast tips en advies maakt de coach een selectie van mogelijke maatregelen die toe te passen zijn in de woning. Dat kan gaan om het plaatsen van tochtstrips, het
installeren van waterbesparende kranen, of het energiezuinig afstemmen van de verwarmingsketel. Ook biedt de energiecoach opties om het energieverbruik te monitoren, zodat bewoners meteen
kunnen zien wat het effect is.

Minder kosten, meer comfort

Wethouder Armoedebeleid Ronald Paping: “Energie besparen moet voor iedereen mogelijk zijn, ook als je maandelijks weinig te besteden hebt. Het mooie is, dat het vaak simpele maatregelen zijn die de energierekening soms wel met een paar honderd euro per jaar omlaag brengen. Dat is niet niks. Tegelijk levert het bewoners meer wooncomfort op.” De proef gaat van start in Geitenkamp, Arnhemse Broek en Kronenburg-Vredenburg en wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande initiatieven in de wijk. De proef loopt tot en met december 2019. Als de proef succesvol is, overweegt Arnhem de energiecoaches in heel Arnhem in te gaan zetten.

Ervaringen uit het buitenland

De proef in de drie wijken is Arnhem geïnspireerd door de ervaringen die in Brest (Frankrijk) en Plymouth (Engeland) zijn opgedaan met het aanbieden van gratis energieadvies. Arnhem is met onder meer deze twee steden partner in het Europese subsidieproject Climate Active Neighbourhoods waaruit ook de financiering van de proef grotendeels plaatsvindt.

Meer Arnhem nieuws?

Reacties

Reacties

Nieuws

Arnhem uitgekozen voor pilot maatschappelijke diensttijd

Arnhem is één van de elf gemeenten die van het kabinet ervaring op mogen doen met het fenomeen maatschappelijke diensttijd (MDT). Kern hiervan is dat jongeren hun competenties en talenten ontdekken en ontwikkelen door zich voor een bepaalde periode vrijwillig in te zetten voor de samenleving. Arnhem hoopt in twee jaar tijd zo’n 140 jongeren op deze manier een mooie zet in de rug te geven.

Foto: Div_Iv via Pixabay

Arnhem zoekt innovatieve manieren om te werken aan een stad waarin iedereen gelijke kansen heeft, iedereen meedoet en inwoners minder afhankelijk en meer zelfstandig zijn. De maatschappelijke diensttijd zien kan een manier zijn om deze ambities voor jongeren kracht bij te zetten.Op kleinere schaal wordt er in Arnhem door maatschappelijke organisaties en scholen al geëxperimenteerd met maatschappelijke diensttijd. Nu Arnhem is toegelaten tot de pilot van het kabinet kunnen we deze ervaringen uitbouwen en uitbreiden. Omgekeerd kan Arnhem door de opgedane ervaringen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het instrument.

Belgisch voorbeeld

Door zich in te zetten voor de samenleving, ontdekken de jongeren waar hun talenten liggen en wat hun ontwikkelpunten zijn. De maatschappelijke diensttijd biedt jongeren de kans om mensen buiten hun eigen leefwereld te leren kennen, vriendschappen op te bouwen en hun maatschappelijk bewustzijn te vergroten. Daarnaast leren ze belangrijke vaardigheden en ze
leren verantwoordelijkheid nemen. Het initiatief van het kabinet is geïnspireerd op Belgisch voorbeeld. Daar bleken jongeren na afloop meer verantwoordelijk en maatschappelijk bewust en was 83% van hen zes maanden later in opleiding of aan het werk.

Individueel en gezamenlijk

Het Arnhemse programma duurt 78 dagen. We kiezen voor een opzet van drie dagen (24 uur) per week gedurende 26 weken. Het programma bestaat in grote lijnen uit een individueel programma bij een gastorganisatie en een gezamenlijk programma waarin de groep werkt aan een project. Arnhem ontvangt voor komende twee jaar € 624.600,- voor deze proef.

Tussen de 16 en 27 jaar

Wat Arnhem betreft kunnen alle jongeren van 16 tot 27 jaar die geen opleiding volgen en gemotiveerd zijn, meedoen. Omdat Arnhem centrumgemeente is van de Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland en veel jongeren uit de regio in Arnhem naar school gaan, willen we kijken of we ook jongeren uit de regiogemeenten mee kunnen laten doen.

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Wietkwekerij aangetroffen in Hanzestraat

Dinsdag ochtend 16 oktober trof de politie op de Hanzestraat een wietkwekerij. In de woning waren meer dan 200 planten.

Foto: Politie

In de woning waren meer dan 200 wietplanten aanwezig, een groot geldbedrag én meerdere pakketjes met harddrugs. In totaal zijn er drie mensen aangehouden. Het voertuig van de bewoner is door politie afgepakt. De zaak is in behandeling bij de recherche.

Meer Arnhem nieuws?

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Deeltijdbehandeling voor ouderen met psychiatrische problemen werkt

Al ruim 50 Arnhemse ouderen met psychiatrische problemen hebben dit jaar gebruik gemaakt van de acute deeltijdbehandeling van GGZ-aanbieder Pro Persona. Het gaat om ouderen die al psychiatrische hulp ontvangen in de thuissituatie, en tijdelijk intensievere zorg nodig hebben. Voorheen volgde in deze gevallen vaak opname in een kliniek. Nu is er de acute deeltijdbehandeling, met als doel een opname te voorkomen.

Foto: Pixabay – Gökçe Karandere

Door de inzet van acute deeltijdbehandeling leren patiënten meer grip te krijgen op hoe zij in de eigen thuissituatie psychiatrisch stabiel, vitaal en actief kunnen blijven. De behandeling bestaat uit verschillende modules op gebied van leefstijl, zingeving, mindfulness, zelfmanagement en psycho-educatie. Tijdens de behandeling is er ook overleg met een wijkcoach, met als doel dat de patiënt na de behandeling niet van de radar verdwijnt. Denk hierbij aan een vervolgtraject met dagbesteding, met benodigd vervoer. 

De acute deeltijdbehandeling van Pro Persona past in de landelijke ambitie om mensen zo veel  mogelijk in de eigen thuissituatie te behandelen.

Heb je vragen? mail dan naar vragen.arnhem@propersona.nl

Meer Arnhem nieuws?

Reacties

Reacties

Continue Reading

Facebook

Populair