fbpx
Connect with us

Nieuws

Impuls voor buurthuizen in negen wijken

Malburgen Immerloo

Elf initiatieven in negen Arnhemse wijken krijgen van de gemeente financiële ondersteuning om bijvoorbeeld hun buurthuis of ontmoetingsruimte te verbeteren. De gemeente heeft daar jaarlijks €500.000 voor beschikbaar. ‘Buurtgenoten willen elkaar graag ontmoeten. Als mensen elkaar kennen, prettig met elkaar omgaan en elkaar helpen, ervaren ze meer verbinding. En mensen die in hun buurt meer verbinding ervaren zijn gelukkiger, vertelt wethouder Welzijn en Wijken Martien Louwers.

Foto: CC0

De buurthuizen en ontmoetingsplekken zijn geselecteerd aan de hand van enkele criteria. Zo hebben kwetsbare wijken met weinig ontmoetingsplaatsen voorrang. Het moet voor inwoners betaalbaar zijn om er gebruik van te maken. Ook geven we voorrang aan mensen die verder weinig andere mogelijkheden hebben. We dragen bij aan verbouwingskosten of aan aanvullende huurkosten en facilitair beheer. Zo wordt in Presikhaaf de inrichting van buurthuis de Oosthof aangepast aan de behoeften van de bezoekers. De uitstraling van de ‘huiskamer’ wordt hierdoor gemoderniseerd. Door de aanpassing wordt het wijkcentrum ook geschikt voor gebruik door groepen kinderen. Daarnaast wil het stichtingsbestuur De Bakermat het bestaande zalencentrum De Bakermat, gelegen onder de Diaconessenkerk), uitbreiden en voor meer bewoners toegankelijk maken.

Meer initiatieven

Begin 2020 is hebben de teams leefomgeving door heel de stad laten weten dat er aanvragen kunnen worden gedaan. Die zijn beoordeeld en besproken met een klankbordgroep waarin bewoners deelnemen die actief betrokken zijn in de wijken. De elf initiatieven zijn verspreid over de hele stad, zoals het Huis voor de Wijk in Malburgen, Kunst op de bult in de Geitenkamp, de Bakermat Noord-West in Hoogkamp en de Omnibus in Schuytgraaf. Het blijft overigens niet bij deze elf. Er zijn meer initiatieven die werken aan een voorstel, deze komen mogelijk later dit jaar in aanmerking voor een bijdrage. Er kunnen voor 1 november 2020 nieuwe aanvragen worden gedaan. ‘Dit is dus nog maar het begin’, zegt Louwers.

‘Samen met inwoners’

‘Het mooie hiervan vind ik ook dat we het écht samen met de inwoners doen. Zij leveren de ideeën’, aldus Louwers. ‘Vrijwilligers werken hard om van hun buurthuis een succes te maken. Het is mooi om te zien dat we om deze manier kunnen bijdragen aan wat zij doen. Via de teams leefomgeving sluiten we aan bij initiatieven die er waren in deze buurten en wijken. Zo worden dit echt ontmoetingsplekken door en voor de buurtgenoten.’

Corona

De plannen van de gemeente dateren al van voor de coronacrisis. Maar door deze crisis missen buurthuizen inkomsten en moeten ontmoetingsplekken op een creatieve manier worden ingericht om te kunnen voldoen aan de RIVM-richtlijnen. Het college heeft daarom besloten een deel van de beschikbare middelen te reserveren voor het opvangen van problemen. ‘We willen daarmee ervoor zorgen dat bestaande buurthuizen kunnen blijven voortbestaan’, aldus Louwers. ‘Tegelijkertijd willen we door met de bestaande nieuwe plannen en verbetervoorstellen, zodat Arnhem straks nog beter uit de crisis zal komen.’

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Nieuws

Verbod op particulier vuurwerk in Arnhem afsteken

vuurwerk koningsdag Arnhem

De meerderheid in de raad heeft deze week een motie van CDA aangenomen waarin een verbod gaat komen op het afsteken van particulier vuurwerk. Als compensatie moet er een centrale vuurwerkshow komen op de Rijn.

Foto: Pixabay

Ook wil de gemeenteraad dat het college in gesprek gaat met de ministerie over een vuurwerkverbod. Op dit moment is er alleen een verbod op pijlen en knalvuurwerk. Met één stemverschil heeft de motie het uiteindelijk gehaald. Naast CDA heeft ook GroenLinks, Arnhemse Ouderenpartij, ChristenUnie, D66 en Partij voor de Dieren voor de motie gestemd. De VVD, DENK Verenigd Arnhem, PvdA, SP, Arnhem Centraal en PVV hebben tegen gestemd. Als de Arnhem Centraal-raadslid Manders en PVV-fractievoorzitter Verheij aanwezig waren bij de raadsvergadering, had de motie het niet gehaald.

Niet te handhaven

De burgemeester waarschuwt de raad voor het handhaven van de motie. Mensen kunnen wel in de winkels in Arnhem kopen, maar niet aansteken. Ook is het vuurwerk makkelijk te koop in Duitsland. De vraag is of de gemeente genoeg politie en handhavers heeft om de stad te controleren.

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Arnhem opent loket ‘Geldzaken & Ondernemers’

geld

Arnhemse ondernemers met geldzorgen kunnen vanaf 8 juli aankloppen bij Geldzaken & Ondernemers. Dit loket biedt Arnhemse ondernemers met geldzorgen financieel advies en hulp bij schulden. De gemeente Arnhem start met deze service omdat er voor ondernemers met geldzorgen geen eenduidige, complete aanpak bestond. Ondernemers kloppen op verschillende deuren en betalen soms zelf voor de hulpverlening. De hulp die de gemeente gaat bieden is gratis. Zeker nu veel ondernemers het financieel zwaar hebben vanwege alle maatregelen rondom corona, kanGeldzaken & Ondernemers uitkomst bieden. 

Foto: pixabay

Het loket is vanaf 8 juli vijf dagen per week geopend. Ondernemers kunnen een afspraak maken via de website, via e-mail of telefonisch. Wethouder schulddienstverlening, Martien Louwers: “Juist in deze lastige tijd willen we er als gemeente zijn voor ondernemers met problemen. Het is niet gemakkelijk om hulp te vragen als je schulden hebt. Ondernemers willen hun problemen het liefst zelf oplossen en schaamte speelt vaak een rol. En als het dan ook nog onduidelijk is welke hulp er mogelijk is, zie je door de bomen het bos niet meer. Dat geeft veel stress. Het is ons streven om alle Arnhemmers met geldzorgen, dus ook ondernemers, weer perspectief te bieden. Bijvoorbeeld met hulp bij het saneren van schulden.”

Samenwerking

Wie een afspraak bij Geldzorgen & Ondernemers heeft gemaakt, krijgt een gesprek met een coördinator schuldhulp die meedenkt en gerichte ondersteuning. In het loket wordt samengewerkt met onder andere: Overrood (coaching en begeleiding), Zuidweg en Partners (schuldregelingsorganisatie), PLANgroep, de sociale wijkteams en Bureau Zelfstandigen. De gemeente hoopt dat ondernemers met deze vorm van hulp minder snel stoppen met hun bedrijf als het even minder gaat. Als een onderneming echt niet meer levensvatbaar blijkt, wordt de ondernemer begeleid naar de schuldhulp voor particulieren.

Krachtig ondernemersklimaat

Wethouder economische zaken, Jan van Dellen: “Ondernemers zijn belangrijk voor Arnhem als levendige, ondernemende en inclusieve stad. Zij creëren werkgelegenheid, investeren en initiëren innovatie en creativiteit in de stad. De gemeente zet zich dan ook in voor een krachtig ondernemersklimaat waarin bedrijven worden ondersteund in hun ontwikkeling en daarbij behorende vraagstukken”. Geldzaken en Ondernemers is onderdeel van de Ondernemersdesk van Van Bedrijven Weten. Ondernemers kunnen hier ook terecht met andere vragen, bijvoorbeeld over vergunningen of over de 1,5 meter-regels.

Campagne

Deze week start een campagne om Geldzaken & Ondernemers bekend te maken bij ondernemers. Het loket is bereikbaar via www.arnhem.nl/geldzorgen, direct via mail: ondernemen@arnhem.nl of telefonisch: 026 3774900.

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

IKC de Klimboom vanaf nu excellente High Performing School

Vorige week ontving IKC De Klimboom het predicaat ‘High performing in leading en learning’ ontvangen.

Foto: IKC De Klimboom

“Om deze titel te mogen dragen word je beoordeeld op tien uitgangspunten, waaronder visie, hoge normen en verwachtingen voor alle leerlingen, hoog niveau van samenwerking en effectief leiderschap.” laat de school weten.

IKC de Klimboom bestaat nu drie jaar en heeft de missie en ambitie een school te zijn met een heldere visie op leren en bijpassend onderwijsconcept en profilering, een krachtig en sterk professioneel samenwerkend team dat onderwijs biedt op hoog niveau binnen een schoolorganisatie met een professionele cultuur en structuur. “We kunnen concluderen dat wij, in betrekkelijk korte tijd, behoorlijke resultaten hebben geboekt bij doelen bij deze ambitie. Dit wordt bevestigd door alle betrokkenen van onze school en wordt ook zichtbaar in de groei van leerresultaten van onze leerlingen. Het is mooi dat dit nu ook wordt erkend.
We zijn trots, we doen wat werkt!” vertelt IKC De Klimboom.

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Continue Reading

Facebook

Populair