fbpx
Connect with us

Nieuws

Ja/ja sticker

In steeds meer gemeentes begint het te borrelen om de ‘Ja/ja sticker’ in te voeren. Zo heeft de gemeente Amsterdam het systeem ingevoerd en zal Utrecht en Nijmegen volgend jaar invoeren. Ook in Arnhem kijkt met veel belangstelling naar Amsterdam. Zo doet de gemeente Arnhem al vanaf 2017 onderzoek naar het effect. Dit komt omdat de Partij voor de Dieren in 2017 aandacht vroeg voor het beleid rondom de ja/ja sticker.

Foto: wikimedia

Amsterdam, Utrecht en Nijmegen doen het hoofdzakelijk om twee redenen. Als eerste vinden vele inwoners van deze gemeente het vervuilend om stapels ongewenste folders en kranten binnen te krijgen. In Amsterdam kregen bewoners gemiddeld 34 kilo aan papiere folders en 144 kilo aan huis-aan-huis kranten jaarlijks door hun brievenbus. Als tweede reden bleek uit onderzoek dat maar 57% van de inwoners de folders leest en maar 60% de gratis huis-aan-huis krant stelselmatig las. De rest gooide het direct de oud papierbak in. Ook gooide vele inwoners uit deze gemeente het oud papier niet in de papierbak maar bij de restafval. Dit zorgde ervoor dat gemeente kon reduceren op hun restafval.

Ja/ja sticker

De ja/ja sticker beleid is het omgekeerde van nu. Als mensen nu geen folders en/of huis-aan-huis kranten wil ontvangen, moeten ze zelf naar de bibliotheek of gemeente gaan om daar een sticker op te halen. Op dat moment krijgen inwoners geen folders en/of huis-aan-huis kranten. Met de ja/ja sticker beleid moeten inwoners zelf naar de gemeente gaan om een sticker op te halen waarbij ze aangeven graag een folder of huis-aan-huis krant te willen ontvangen. Mensen die geen sticker op hun brievenbus hebben krijgen dan ook geen folders of krant. 

Hoe zit het in Arnhem?

In Arnhem wordt verwacht dat er zo’n 34 kilo aan folders en 36 tot 72 kilo aan huis-aan-huis kranten door de brievenbus komt. Dit komt omdat in Arnhem zuid meer huis-aan-huis kranten worden verspreid dan in noord. In Arnhem zijn er 57.396 (drie kwart van de aantal huishoudens. De overige huishoudens hebben een nee/nee sticker op hun deur.) die reclame en/of kranten ontvangen. Deze gezamenlijk ontvangen 5.050.848 kilo aan papier op. Omgerekend zijn dit meer dan 16.830 bomen die per jaar alleen voor Arnhem gekapt worden. Hiervan gaat ruim 40% direct de (oud papier)container in zonder dat het gelezen wordt. Dit blijkt uit diverse onderzoeken. Maar slechts 57% van de Nederlanders leest folders. Hiervan leest slechts 20% alle folders en de rest af en toe. Van de gratis huis-aan-huis kranten gaat ruim 40% direct naar de afvalcontainer. 

Nadelige effecten

Door het invoeren van de ja/ja sticker in Amsterdam blijkt maar 23% nog folders en de krant te willen ontvangen. Dit heeft gevolgen gehad op de uitgave van de kranten. Zij hebben gekozen om online betere kwaliteit te leveren, waardoor meer mensen online de krant gingen lezen in plaats van offline. Tegenwoordig zie je een lichte stijging van de nee/ja sticker om specifiek weer de huis-aan-huis kranten te ontvangen doordat de kwaliteit omhoog gaat van het nieuws. Of dit ook voor Arnhem telt, is onbekend.

Door vakantie was wethouder van Dellen niet bereikbaar voor een reactie. Wel laat de gemeente weten nog steeds onderzoek te willen doen naar effecten bij andere gemeente voordat ze een definitieve uitspraak willen doen. De gemeente Arnhem doet al vanaf 2017 onderzoek naar het effect van de ja/ja sticker.

Steun jij het werk van ‘Ik hou van Arnhem’?

Reacties

Reacties

Nieuws

Meldkamer Arnhem en Nijmegen gaan samen

De meldkamer van Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid gaan samenwerken. Dit omdat er problemen waren rondom bezetting van de meldkamers.

Foto: Dawid Skalec – Wikimedia

Vanaf dinsdag 19 november werken de meldkamers van de politie, brandweer en ambulance uit Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid samen in de gezamenlijke Meldkamer Arnhem-Nijmegen. De meldkamer zal in Arnhem gevestigd worden. Alle 112-meldingen komen vanaf vandaag in Arnhem binnen en worden zoals altijd deskundig afgehandeld. 

Krapte in personeel

Beide meldkamers kampten met een personele krapte, waardoor het steeds lastiger werd om 24/7 de telefoontjes van mensen in nood te beantwoorden. Ook moesten beide regio’s investeren in de techniek om de meldkamer draaiende te houden. Door deze samenvoeging naar een gezamenlijke meldkamer worden roosterproblemen opgelost en hoeft de investering in techniek slechts één keer te worden gedaan. 

Meldkamer naar Apeldoorn

De samenvoeging van de meldkamers in Nijmegen en Arnhem is een natuurlijke ‘tussenstap’ in de samenvoeging naar de nieuwe Meldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn die op de planning staat voor medio 2022. 

Meer Arnhem nieuws?

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Mediakunst Festival Arnhem in Focus

Museum Arnhem en Focus Filmtheater presenteren op zondag 24 november van 11.00 tot 22.00 uur het Mediakunst Festival Arnhem. Een dag vol mediakunstwerken uit Nederland van de afgelopen decennia, waarbij kunstenaars hun eigen werk toelichten.

Foto: Focus

Het dagprogramma van het Mediakunst Festival Arnhem is opgedeeld in vier blokken, met elk een overkoepelend thema. Bezoekers kunnen een passe-partout voor de hele dag kopen, maar er zijn ook tickets per blok beschikbaar. Alle blokken worden ingeleid door de kunstenaars die hun eigen werk toelichten. Blok 1 (11.00 – 13.00 uur) met Jeroen Eisinga gaat over performancekunst en video. Blok 2 (14.00 – 16.00 uur) met Lydia Schouten behandelt feminisme en seksualiteit. In blok 3 (16.30 uur – 18.30
uur) met Julika Rudelius staan fictie, mens en maatschappij centraal, en de dag wordt afgesloten door blok 4 (20.00 – 22.00 uur) met Barbara Visser over politieke betrokkenheid.

Boekpresentatie

Tijdens het festival is er van 19.30 – 20.00 uur een presentatie van het boek ‘A Critical History of Media Art in the Netherlands: Platforms, Policies, Technologies’. In het boek staan kunstenaars die hun opleiding
volgden aan ArtEZ en kunstenaars die vertegenwoordigd zijn in de collectie van Museum Arnhem. Marga van Mechelen overhandigt het boek aan Saskia Bak, directeur van Museum Arnhem. Conservator
hedendaagse kunst van Museum Arnhem, Mirjam Westen, licht het belang van het boek toe. De presentatie is vrij toegankelijk.

Meer informatie en kaarten zijn te verkrijgen via focusarnhem.nl of aan de kassa van Focus Filmtheater.

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Leger des Heils collecteert in Arnhem

Vrijwilligers van het Leger des Heils gaan van 25 tot en met 30 november langs de deuren met de collectebus. De opbrengst van de jaarlijkse deur-tot-deurcollecte is bestemd voor lokale activiteiten waarmee het Leger des Heils sociale uitsluiting en eenzaamheid bestrijdt.

Steeds meer mensen zijn op zichzelf teruggeworpen en niet iedereen redt het alleen. “Voor deze mensen wil het Leger des Heils een vangnet bieden. Dat gebeurt bijvoorbeeld door middel van maaltijdprojecten, schuldhulpverlening, spelletjesmiddagen, kledingwinkels en de soepbus.” laat het Leger des Heils ons weten.

Voor deze buurtgerichte activiteiten ontvangt het Leger des Heils geen subsidie. Deze activiteiten worden dus volledig betaald uit donaties. Het Leger des Heils organiseert daarom een landelijke collecteweek, dit jaar van 25 tot en met 30 november. De gift vanuit de Arnhemmers zijn daarbij hard nodig, want samenleven doe je dus niet alleen.

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Continue Reading

Facebook

Populair