fbpx
Connect with us

Nieuws

Mensenrechtencollege negeert discriminatie transgender

Mensenrechten
Foto: TNN

Het College voor de Rechten van de Mens heeft een transgender vrouw in het ongelijk gesteld over een klacht tegen de rechtbank Gelderland. De vrouw was als rechter in opleiding (rio) in dienst. Zij heeft haar oud-werkgever aangeklaagd omdat zij zou zijn ontslagen vanwege discriminatie.

De Arnhemse rechtbank heeft volgens haar onvoldoende met haar transitie rekening houden. De rechtbank vindt dat de rio te laat heeft gezegd dat zij nog geopereerd moest worden. De rio zegt dat zij wel op tijd was. Het mensenrechtencollege vindt toch dat er geen sprake is van discriminatie.

Feiten laten liggen

Het College is echter niet op alle aangevoerde feiten ingegaan. De vrouw had namelijk aangetoond dat zij geen verbeterkans heeft gekregen. De rechtbank heeft daarnaast toegegeven dat zij wel verder had kunnen gaan met haar opleiding als zij niet transgender, maar zwanger was geweest. Zij heeft deze feiten in haar klaagschrift aangevoerd, maar in het oordeel van het College komen ze niet voor.

Transgender Netwerk Nederland (TNN) reageert daarom verbijsterd op de uitspraak van het mensenrechtencollege. Wat wél in het oordeel staat, laat zien dat de communicatie over het verloop van de transitie en het eigen welzijn van de rio een rol speelde in het ontslag, vindt de belangenvereniging. “Toch oordeelde het College dat er geen verboden onderscheid van geslacht gemaakt is. En dat is zorgelijk.”

Onbegrip

In zijn uitspraak legt het College het ontstaan van onbegrip voor het verloop van de transitie volledig bij de rio, stelt TNN vast. “De transvrouw had volgens het College met zekerheid hebben moeten voorzien wanneer bepaalde operaties plaats gingen vinden en moeten beseffen hoe dit haar opleiding zou gaan beïnvloeden.”

“De zaak laat geen twijfel bestaan over de grote rol die de medische transitie had op de ontwikkelingen die tot het ontslag leidden.” De zaak is daarom voor TNN nog niet afgesloten.

Operatietraject

“Het College geeft helaas blijk van onvoldoende inzicht in de transitie van transgender personen”, aldus Brand Berghouwer, voorzitter van TNN. “Operaties laten zich niet maanden van tevoren plannen. Zo werken ziekenhuizen en verzekeraars gewoon niet. Daarbij is het legitiem om tijdens het proces van mening te veranderen welke operaties voor jouw transitie noodzakelijk zijn.”

Op het moment dat het ziekenhuis de operatie had ingepland heeft de transgender rio dit aan haar werkgever doorgegeven. Toch verwijt het College haar dat zij dit niet tijdig heeft gedaan. “Werkgever en werknemer dragen samen de verantwoordelijkheid voor aanpassing van de arbeidsomstandigheden als een transitie anders verloopt dan voorzien. Dat kan en mag je niet alleen bij de werknemer neerleggen.”

Goede bedoelingen

De rio, die niet met haar naam in de media wil, zegt teleurgesteld te zijn over het oordeel. “Werkgevers hebben vaak goede bedoelingen over diversiteit, maar het in praktijk brengen is veel moeilijker. Ook als transgender moet je mee kunnen doen aan de maatschappij, ook als je er soms niet bent vanwege een operatie en daarna een tijdje vermoeid bent. Het College kan een laagdrempelige manier zijn om zo’n misverstand harmonieus op te lossen.”

Dat is hier niet gebeurd, stelt ze. “Het College had gewoon alle feiten moeten behandelen. Ze hebben er zelfs op de zitting vragen over gesteld, ik had meerdere getuigen, de rechtbank heeft het ter plekke toegegeven, en in het oordeel komt dat allemaal niet voor.” De vrouw heeft het College inmiddels om een nieuw oordeel gevraagd.

RTV Arnhem in gesprek met TNN-voorzitter Brand Berghouwer. “Hier is klip en klaar sprake van discriminatie.”

Meer nieuws?


Reacties

Reacties

Nieuws

IKC de Klimboom vanaf nu excellente High Performing School

Vorige week ontving IKC De Klimboom het predicaat ‘High performing in leading en learning’ ontvangen.

Foto: IKC De Klimboom

“Om deze titel te mogen dragen word je beoordeeld op tien uitgangspunten, waaronder visie, hoge normen en verwachtingen voor alle leerlingen, hoog niveau van samenwerking en effectief leiderschap.” laat de school weten.

IKC de Klimboom bestaat nu drie jaar en heeft de missie en ambitie een school te zijn met een heldere visie op leren en bijpassend onderwijsconcept en profilering, een krachtig en sterk professioneel samenwerkend team dat onderwijs biedt op hoog niveau binnen een schoolorganisatie met een professionele cultuur en structuur. “We kunnen concluderen dat wij, in betrekkelijk korte tijd, behoorlijke resultaten hebben geboekt bij doelen bij deze ambitie. Dit wordt bevestigd door alle betrokkenen van onze school en wordt ook zichtbaar in de groei van leerresultaten van onze leerlingen. Het is mooi dat dit nu ook wordt erkend.
We zijn trots, we doen wat werkt!” vertelt IKC De Klimboom.

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Arnhem maakt zich sterk voor acceptatie LHBTI personen

coming out day

Regenbooggemeente Arnhem presenteert vandaag de Regenboogagenda voor de periode 2020-2022. Met deze agenda maakt gemeente Arnhem zich actief sterk voor het verbeteren van de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender en intersekse personen (LHBTI personen). De strijd van LHBTI personen om het bestaan, gaat om het recht om er te mogen zijn als persoon, erkend door zijn of haar stadsgenoten.

Foto: Sander Wind

De gemeente zet onverminderd in op voorlichting op scholen, neemt deel aan de week van Respect en hijst de stad de Regenboogvlag op Coming outdag. In het Arnhemse sportakkoord – de lokale uitwerking van het nationale sportakkoord – wordt het onderwerp LHBTI onder het thema inclusief sporten opgenomen. Ook veiligheid is een belangrijk thema binnen de agenda. Een optimale aangifte, de juiste handhaving en vervolging van straatgeweld door de politie is van groot belang. Arnhem wil niet dat LHBTI personen die hun hele leven op hun hoede waren en alles doorstaan hebben, thuis, op het schoolplein, in het café, op het werk, thuis of in eigen wijk, geattaqueerd worden.

Samenwerking

De vernieuwde Regenboogagenda is in samenwerking met diverse partners en inwoners uit de stad tot stand gekomen. De gemeente Arnhem is regievoerder. Dit houdt in dat de gemeente weet wat er allemaal gebeurt, initiatieven ondersteunt en met elkaar verbindt. Partijen in de stad voeren de activiteiten voornamelijk zelf uit. Arnhem heeft 50.000 euro beschikbaar om diverse initiatieven te ondersteunen.

Gericht inzetten

Wethouder Louwers: ‘Arnhem is een stad voor iedereen. We accepteren geen uitsluiting, discriminatie, intimidatie of geweld, ook niet tegen LHBTI personen. Dat is ook de boodschap van de regenboogagenda. We hebben de afgelopen jaren al mooie stappen gemaakt. Het bijzondere aan deze vernieuwde agenda is dat deze is opgesteld samen met de doelgroep en diverse belangenorganisaties. Er gebeurt al ontzettend veel. Door het opstellen van deze agenda is dat ook zichtbaar en kunnen we onze energie bundelen en gericht inzetten opdat onze LHBTI personen zich geaccepteerd en veilig voelen’.

InDifferent

Eén van de partners die samen met de gemeente aan de agenda heeft gewerkt InDifferent, een stichting die opkomt voor diversiteit en inclusie op school. Zij zijn enthousiast over de agenda: “Het initiatief om een LHBTI agenda op te stellen waar verschillende Arnhemse LHBTI belangenorganisaties een samenwerking voor zijn aangegaan, is een belangrijke stap in de goede richting. Waar de verschillende organisaties zich voorheen individueel inzetten voor verbetering van veiligheid, sociale acceptatie en emancipatie, hebben we nu de handen ineen geslagen. Deelnemers aan dit nieuwe netwerk kunnen elkaar ondersteunen, van elkaar leren en effectiever en efficiënter de doelgroep ondersteunen”.

Regenbooggemeente

Gemeente Arnhem was in 2008 één van de eerste gemeenten die de intentieverklaring voor Regenbooggemeente tekenende met de minister van Onderwijs, Cultuur en Welzijn. In deze verklaring werden verschillende ambities tussen regenbooggemeenten en ministerie beschreven. 

Arnhem besteedde de laatste jaren veel aandacht aan het verbinden van de LHBTI gemeenschap aan de gemeente. Er is geïnvesteerd in contacten met organisaties in de stad en met de LHBTI gemeenschap, met als doel een inclusieve stad te zijn waar iedereen zichzelf kan zijn. 

De agenda wordt in de jaren 2020 tot en met 2022 tot uitvoering gebracht.

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Burgers’ Zoo verlengt de zomer

Koninklijke Burgers’ Zoo speelt in op de trend dat veel Nederlanders de vakantie in eigen land doorbrengen deze zomer. Met de campagne ‘Ga deze zomer op wereldreis in eigen land!’verlengt het Arnhemse dierenpark zes weken lang (11 juli tot en met 23 augustus 2020) dagelijks de openingstijd tot 20.00 uur. Vanaf 15.00 uur geldt een bijzonder tarief van 16,50 euro: tickets zijn online te boeken op www.burgerszoo.nl/zomeravond

Foto: Burgers’ Zoo

Burgers’ Zoo nodigt bezoekers uit om als ware ontdekkingsreizigers de wereld van het tropisch regenwoud (Bush), de rotswoestijn van Arizona (Desert), het tropisch koraalrif (Ocean) en de Oost-Afrikaanse savanne (Safari) te verkennen. Het avontuur wordt vervolgd door het oerwoud van Maleisië (Rimba) en het zoutwatervloedbos van Belize (Mangrove), waarbij charismatische dieren als gorilla’s, chimpansees, maki’s, olifanten, panters en diverse vogels (Park) de wereldreis compleet maken. 

Zomerhitte vermijden

Mochten juli en augustus periodes van zomerse hitte kennen, dan hebben geïnteresseerde gasten door de extra lange openingstijden nu de mogelijkheid om later in de middag en in de avond van hun dierentuinbezoek te genieten. ’s Ochtends afkoelen aan het zwembad en ’s middags naar het dierenpark wordt dankzij het scherpe tarief vanaf 15.00 uur een aantrekkelijke optie; zeker ook voor toeristen en verblijfsrecreanten op en rond de Veluwe.

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Continue Reading

Facebook

Populair