fbpx
Connect with us

Nieuws

Museum Arnhem presenteert tentoonstelling Body Control vanaf 2 november

Museum Arnhem presenteert van 2 november tot en met 26 januari de nieuwe tentoonstelling ‘Body Control: sieraden en mode op de grens van de mens’. Body Control reageert op actuele maatschappelijke kwesties rondom de maakbaarheid en grenzen van het menselijk lichaam. Circa 100 nationale en internationale ontwerpers en kunstenaars tonen een verrassende combinatie van recent sieraad- en modeontwerp. De tentoonstelling is te zien in de tijdelijke presentatieruimte ‘De Kerk’ aan Sint Walburgisplein 1 in Arnhem. Tijdens het openingsweekend zijn er gratis rondleidingen door Julius Thissen (2 november) en Thijs Adriaans (3 november) om 14.00 uur. 

Body Control is samengesteld door Anne-Karlijn van Kesteren, conservator sieraden bij Museum Arnhem, en vormgegeven door de grensverleggende Arnhemse ontwerpstudio MAISON the FAUX. De tentoonstelling toont een grote selectie objecten, sieraden, kledingstukken en installaties. Er zijn drie hoofdthema’s: menselijk, buitenmenselijk en bovenmenselijk. De prikkelende verbeeldingskracht van kunstenaars en ontwerpers vraagt het publiek om een standpunt in te nemen over actuele thema’s. Kunnen sieraden een rol spelen in het misleiden van gezichtsherkenningssoftware? Of hoe jaagt een serie objecten de discussie rondom schaamlipcorrecties aan? Kunnen sieraden ons slimmer maken? Of onsterfelijk?

Kunstenaars van Body Control

Tijdens de tentoonstelling is onder andere werk te zien van circa 100 nationale en internationale ontwerpers en kunstenaars. Er is werk te zien van onder andere: Charissa van Dijk, Iris Eichenberg, Imme van der Haak, Iris van Herpen, Lauren Kalman, Ted Noten, Sinéad O’Dwyer, Neri Oxman, Ruudt Peters, Katja Prins, Ana Rajcevic, Mi-Ah Rödiger, Anouk Wipprecht. Er zijn ontwerpers die met hun werken het lichaam beschermen, anderen zien het lichaam als goddelijk, weer anderen reageren op het maakbare ideaalbeeld. Ook zijn er ontwerpers die het lichaam als materiaal gebruiken of juist letterlijk de lichaamsgrens overschrijden en een wisselwerking tot stand brengen tussen lichaam en ontwerp.

Meer Arnhem nieuws?


Reacties

Reacties

Nieuws

Vier Arnhemse bedrijven slaan handen ineen tijdens Festivak

Vier organisaties in Arnhem slaan hun handen ineen tijdens de komende editie van Festivak in de Brabanthallen op woensdag 6 en donderdag 7 november. Conventionbureau Gelderland, Het Nederlands Openluchtmuseum, Safari Meeting Centre in Koninklijke Burgers’ Zoo en Hotel Papendal delen een stand en laten hierin zien dat samenwerken ontzettend belangrijk is voor succes.

Foto: Openlucht Museum (FB)

De drie unieke en bijzondere locaties zijn individueel sterk in de organisatie van diverse (zakelijke) evenementen maar kunnen elkaar ook enorm versterken binnen de organisatie van een groot evenement waar beleving voorop staat. Tijdens Festivak laten deze locaties, in samenwerking met het Conventionbureau Gelderland, graag zien hoe veelzijdig deze groene stad is en hoe creatief zij een zakelijk evenement in samenwerking met de klant neer kunnen zetten.

Meer Arnhem nieuws?


Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Gemeente: “iedere inwoner schuldenvrij”

geld

Door een ingrijpende gebeurtenis in de financiële problemen komen: het kan iedereen overkomen. De effecten van schulden op het leven van mensen zijn groot en het is niet eenvoudig om zonder hulp uit de problemen te komen. Dat gegeven is een belangrijke basis voor de nieuwe visie schulddienstverlening. Deze visie is vandaag door het college van burgemeester en wethouders ter besluitvorming naar de gemeenteraad gestuurd. De focus in de visie ligt op vroege signalering en het voorkomen van problemen en snellere hulp. Hiermee werkt het college aan zijn ambitie: iedere inwoner schuldenvrij. Wethouder Martien Louwers hecht grote waarde aan effectieve en snelle hulp bij schulden: “Iedere Arnhemmer heeft recht op een toekomst met perspectief. Het hebben van schulden maakt dit moeilijk”.

Foto: Pixabay

Arnhem richt zich met de schulddienstverlening op alle Arnhemmers vanaf 18 jaar, maar heeft speciale aandacht voor groepen inwoners met een verhoogd risicoprofiel. Denk daarbij aan jongeren of ZZP-ers. In de visie staat verder dat Arnhem streeft naar een betere zichtbaarheid en vindbaarheid van de schulddienstverlening. Registratie en nazorg worden verbeterd, er wordt ingezet op educatie om jonge kinderen te leren omgaan met geld en de rol van de gemeente als schuldeiser krijgt blijvend
aandacht.

Schuldenvrij

De ambities in de visie op Schulddienstverlening kunnen in de volgende vier speerpunten worden samengevat: Iedere inwoner financieel zelfstandig. Daaronder valt ook dat inwoners weten wanneer zij hulp moeten vragen. Iedere inwoner schuldenvrij. Het college realiseert zich dat dit niet in alle gevallen volledig haalbaar zal zijn, maar het is wel het streven. Schulden voorkomen en na een schuldenregeling duurzaam schuldenvrij. De nazorg wordt laagdrempelig, vertrouwd en professioneel georganiseerd en heeft als doel mensen zelf stappen te laten zetten in hun financiële zelfstandigheid.

Andere focus

De nieuwe visie schulddienstverlening laat zien dat de focus verandert. Voorheen werd sterk ingezet op de zelfredzaamheid van de inwoner en de eigen regie. Dat blijkt in de praktijk vaak niet goed te werken. Inwoners met schulden zijn dagelijks aan het overleven en zijn door de stress niet in staat om toekomstplannen te maken. Ook het beeld over schulden en de oorzaak ervan is gekanteld. Het besef dat iedereen te maken kan krijgen met problematische schulden en dat het nauwelijks mogelijk is om
er op eigen kracht uit te komen, wint aan terrein. Als er bijvoorbeeld sprake is van echtscheiding, faillissement, ziekte of ontslag, is het extra moeilijk om plannen te maken om de financiële situatie op
orde te houden of te krijgen.

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Wereldwijde natuurbeschermers netwerk in Burgers’ Zoo

Samen een krachtig geluid laten horen tegen de expansiepolitiek van Bolsonaro in het Amazonegebied van Brazilië, of zich gezamenlijk sterk maken voor het terugdringen van de illegale handel in beschermde dieren. Van 22 tot en met 26 oktober 2019 komen 18 succesvolle natuurbeschermers uit de hele wereld voor een internationale training naar Koninklijke Burgers’ Zoo in Arnhem.

Foto: Burgers’ Zoo

Op het programma staat onder meer hoe deze winnaars van de Future For Nature Award zichzelf nog beter kunnen profileren in de media, richting overheden en bij potentiële financiers. Meer nog dan kennis uitwisselen, is het doel van de bijeenkomst om het wereldwijde netwerk van natuurbeschermers te versterken: zowel voor de winnaars van de Future For Nature (FFN) Award als voor de natuurbeschermers in spé van de Future For Nature Academy. Samen kunnen ze nog meer bereiken voor de toekomst van de natuur.

Krachten bundelen

In de praktijk weten meerdere winnaars van de Future For Nature Award al succesvol hun krachten te bundelen om gezamenlijk hetzelfde probleem aan te pakken, zoals Ofir Drori vanuit Afrika en Trang Nguyen in Zuidoost-Azië als het gaat om het terugdringen van georganiseerde handel in wilde dieren en lichaamsonderdelen van dieren, zoals slagtanden en hoorns. Het delen van kennis, succesvolle tactieken en activiteiten binnen een internationaal netwerk versterkt de slagvaardigheid van natuurbescherming wereldwijd. Door de expertise eveneens te delen met de studenten van de Future For Nature Academy worden daarnaast de
toekomstige natuurbeschermers geïnspireerd. Op zaterdag 26 oktober organiseert Future For Nature Academy daartoe het ‘Connecting Conservationists’ evenement waar de Award winnaars hun visie op natuurbescherming delen met studenten.

Future For Nature Academy

In 2016 hebben Ignas Heitkönig en Rascha Nuijten, geïnspireerd geraakt door de winnaars van de Future For Nature Award, de Future For Nature Academy opgericht,. Inmiddels zijn ruim honderd studenten actief voor de FFN Academy, op acht Nederlandse universiteiten en HBO’s: HAS Den Bosch, Universiteit Utrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam, Radboud
Universiteit Nijmegen, Universiteit Leiden, Van Hall Larenstein in Velp, Hogeschool Windesheim in Zwolle en Wageningen Universiteit. Het doel van de FFN Academy is om samen over het onderwerp natuurbescherming te leren, te discussiëren en plannen te maken voor een betere toekomst, via nationale en internationale netwerken. De studenten organiseren en nemen deel aan workshops, lezingen, excursies en helpen waar mogelijk
winnaars van de Future For Nature Award.

Meer Arnhem nieuws?

Reacties

Reacties

Continue Reading

Facebook


Populair