fbpx
Connect with us

Politiek

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Marcouch

Marcouch
Foto: Lex Draijer (CC)

Burgemeester Ahmed Marcouch hield woensdag 9 januari een toespraak. Deze was live te zien op Facebook van Ik hou van Arnhem. Maar ook is hij hier te lezen.

Alle goeds voor 2019!

Hier in de Eusebius zijn wij begonnen met een liefdevolle ode van Introdans aan Arnhem. Introdans, bedankt voor dit mooie cadeau; onze liefde is wederzijds! Ik zag u hier al veel met elkaar praten, de Eusebius gonsde ervan. Het goede gesprek voeren, is een voornemen voor 2019 dat ons Arnhemse samenleving ver kan brengen. Want beste mensen, het gesprek wordt soms wel verguisd als vrijblijvend theedrinken, maar het goede gesprek zit wel degelijk vol wederzijdse verwachtingen, nieuwe inzichten en beloften. Kijk naar onze ondernemers in de regio Arnhem-Nijmegen. Zij kregen in 2018 de prijs voor de beste economische regio van Nederland. Ik citeer de jury: ‘In geen andere regio in Nederland versterken economische kracht, stedelijke dynamiek en een groene leefomgeving elkaar op zo’n duidelijke manier als in de regio Arnhem – Nijmegen (…), met als motorblok de samenwerking tussen de provincie, de gemeenten, organisaties, bedrijven en kennisinstituten’.

Dankzij de samenwerking viel in 2018 ook het Industriepark Kleefse Waard in de prijzen. En nu is het de kunst dit mooie ondernemerssucces in brede kringen te délen. Met leerlingen die stages nodig hebben, met sollicitanten die als gekwalificeerde Ahmeds en Fatima’s toch nog moeilijk binnen komen. Met aandacht voor werkende armen en voor de kwetsbare mensen die niet werken kunnen, die vaak worden vergeten en voor wie de Gele Hesjes onze aandacht vragen.

Heel mooi dat op het AkzoNobel terrein door RijnIJssel een campus wordt gevestigd  voor het middelbaar beroepsonderwijs. Ons werkbedrijf Scalabor timmert met succes aan de weg. En gelukkig ken ik ondernemers die mij vertellen hoe zij hun medewerkers stimuleren goed Nederlands te leren, met taaltrainingen als onderdeel van hun loopbaanontwikkeling.    

Ik kijk ernaar uit nog veel meer van deze verhalen  van u te horen. Want ik ben graag trots op de prijswinnaars. Zoals ik dat ben op álle Arnhemmers die klaar staan om mensen te helpen. Wist u dat hier wachtlijsten bestaan voor vrijwilligers die hun stadgenoten willen leren lezen en schrijven? Dat gaat goedkomen met ‘Arnhem Samen’.Hier past ook mijn compliment aan de gemeenteraad, die de bewoners hóort en uitnodigt mée te denken.  

Geen wonder dat ik mij zo thuis voel hier in Arnhem. U nodigt mij uit, u neemt mij mee. Ik mag door uw ogen naar Arnhem kijken.  Door die van de moslima’s bijvoorbeeld, die recent een hartverwarmende kerstlunch organiseerden voor een hevig ontroerd AZC. En ook in onrustige tijden, ter plaatse na de explosie van een illegaal lab in Schuytgraaf, de arrestatie van radicalen uit Presikhaaf of het eerbetoon aan Bekiro in Malburgen.

Beste mensen,

zo hadden wij in 2018 al met al helaas flink wat onveiligheid te verduren. Nieuw is in 2019 dat wij de organisatie van de veiligheid pér wijk gaan verbeteren, samen met de wijkteams, de handhavers en de wijkagenten, hier vanavond in grote getalen aanwezig. En vooral ook in gesprek samen met u.

In onze democratie geldt: de veiligheid beschermt de vrijheid. Alle Arnhemmers met aangrijpende oorlogsverhalen in hun families weten dit, hun herdenking gaat over ónveiligheid en over ónvrijheid. Het is een goed teken dat de belangstelling alsmaar blijft groeien; júist nu de militaire helden ons aan het ontvállen zijn, staan de nieuwe generaties paraat.

De herdenking van de Slag om Arnhem -75 jaar geleden in 2019 – is van nationaal belang, omdat de Arnhemmers vreselijk geleden hebben onder de evacuatie en vreselijk hard gewerkt hebben om alles te herbouwen. En bovendien omdat boven de rivieren ook half Nederland leed, in de hartverscheurende hongerwinter.

De wederopbouw is in Arnhem erg succesvol geweest. In 2019 mogen wij vaker gaan genieten van de kracht van schoonheid; wij zijn daar aan tóe. En ook onze gebóuwen. Net als onze ondernemers, staan ook gebouwen in het vizier van experts. De Sint Jansbeek is intussen ontdekt door de jury van de Gelderse Prijs voor ruimtelijke kwaliteit, de filmzalen van het nieuw gebouwde Focus lopen vol en Musis krijgt zowel de jonge nachtelijke bezoekers langs als gerenommeerde Europese architecten.

Arnhem heeft ze nodig, deze plekken waar jong en oud, fashionista en feestvarken, Arnhem Zuid en Arnhem-Noord elkaar tegenkomen, hun eigen bubbels uit, verenigd in gezamenlijke bewondering voor dans of muziek, Geen wonder dat ook veel Randstedelingen zich tot Arnhem voelen aangetrokken.

Dus doen wij er goed aan in 2019 met nieuwe ogen naar onze gastvrijheid te kijken. Bouwen wij tijdig de juiste woningen? Is het onderwijs voorbereid? Dat is ons wel toevertrouwd!

Maar dán. Er staat er een obstakel tussen ons en onze toekomst, hoe hard wij ook werken: de bereikbaarheid van Arnhem strompelt achteraan. Het prachtige CS Arnhem staat klaar, maar de ICE niet. En net buiten Arnhem slibben de snelwegen dicht. Succesregio 2018 of niet, zo raken wij hier geïsoleerd: onze ondernemers van hun relaties, onze culturele parels van hun bezoekers en onze inwoners van hun vrienden. En zo komt tot slot mijn verhaal uit bij waar het begon: het gesprek. Wij gaan in Den Haag praten als Brugman voor een bereikbaar en toegankelijk Arnhem, zodat mensen als u en ik elkaar welkom kunnen heten.

Beste mensen, voor nu genoeg gesproken!

Meer nieuws?

G


Reacties

Reacties

Nieuws

Het Mozaïek wint jeugddebat ‘Slag om Arnhem’

‘Een verhaal van een iemand die de oorlog zelf heeft meegemaakt, geeft zoveel meer indruk dan dat de meester of juf iets vertelt.’ Met deze en meer scherpe bijdragen heeft Het Mozaïek de derde editie van het Arnhemse jeugddebat gewonnen, dat op 13 september in het Arnhemse stadhuis werd georganiseerd. Dit jaar was het thema ’75 jaar Slag om Arnhem’.

De scholieren werden met stellingen uitgedaagd om op basis van feiten en argumenten met elkaar te debatteren over hoe de gebeurtenissen van toen herdacht kunnen worden en hoe de oorlog van toen nu nog betekenis heeft.

Luid gejuich

Juryvoorzitter Marcel van Roosmalen riep de school tot winnaar uit, onder luid gejuich van de toeschouwers. Hij roemde de duidelijke opbouw en structuur van hun argumenten en het vermogen om de argumenten van de opponenten te weerleggen. ‘Ik kan merken dat jullie een debattraining
hebben gehad’, zei hij over alle deelnemers van het jeugddebat. Burgemeester Ahmed Marcouch, die het debat ook officieel opende, reikte de winnaars de beker uit. Alle deelnemers mochten met hem op de foto.

Leren argumenteren

Het Arnhemse jeugddebat werd voor het eerst in 2017 georganiseerd en behoort inmiddels tot de Arnhemse scholentraditie. Deelnemende scholen krijgen debattraining en worden speciaal dit jaar tijdens de debatten begeleid door een Arnhems gemeenteraadslid. Door te debatteren, leren
leerlingen te onderbouwen wat ze beweren, met zelfvertrouwen voor zichzelf te gaan staan én zich in te leven in een ander.

150.000 mensen geëvacueerd

In het debat werd vooral stil gestaan bij de evacuatie van Arnhem, deze maand 75 jaar geleden. Na de door de geallieerden verloren slag, werd de hele stad en diverse omliggende dorpen geëvacueerd. Meer dan 150.000 mensen moesten hun huis verlaten, een onzekere toekomst tegemoet. Ze werden ondergebracht in de rest van het toen nog door de Duitsers bezette gebied. Eén van de stellingen in het debat trekt een rechte lijn van verleden naar heden: ‘iedere straat in Arnhem moet een vluchtelingengezin opnemen’.

Arnhem van Slag

Een deel van de scholen die aan het debat deelnamen, heeft ook meegewerkt aan de expositie ‘Arnhem van Slag’ die te zien is in de Eusebiuskerk. Ruim 400 scholieren van basis- en voortgezet
onderwijs spraken met 32 ooggetuigen van de Slag om Arnhem. Die kennis en indrukken hebben ze verwerkt in gedichten en beeldend werk. De indrukwekkende en ontroerende resultaten van dit project
zijn nog tot en met 27 oktober te zien.

Meer Arnhem nieuws?

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Regio gaat mensen met afstand tot arbeidsmarkt branchegericht aanpakken

Werkgevers hebben gebrek aan personeel, gemeenten hebben teveel mensen in de bijstand en veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt slagen er niet in een geschikte baan te vinden. De krapte op de arbeidsmarkt is zo groot dat die niet meer met ‘regulier’ personeel ingevuld kan worden. Dat betekent kansen voor mensen uit deze regio die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Via een branchegerichte aanpak die werknemers ondersteunt en tegelijk werkgevers helpt met de regelgeving, kan het een deel van het personeelstekort worden opgelost en hebben meer mensen zinvol werk.

Foto: Gemeente Arnhem

Dit is slechts één van de acties die op de zogeheten Regionale Arbeidsmarktagenda staan. Regionaal omdat werk zich nu eenmaal niet aan gemeentegrenzen houdt. Alle betrokken partijen, dus werkgevers, werknemers, vakbonden, onderwijs, UWV en gemeenten in de regio Gelderland Midden zetten op woensdag 11 september hun handtekening onder die regionale agenda. De grote winst van regionaal optrekken is dat de regels en voorwaarden in de hele regio gelijk worden getrokken. Veel inspanningen om mensen aan werk te helpen zijn op dit moment nog lokaal georganiseerd, vaak met eigen regels en voorwaarden. Dat werkt niet bevorderlijk als ondernemers overwegen om werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen.

Acties in gang gezet

De strategische arbeidsmarktagenda heeft een belangrijk doel: een inclusieve arbeidsmarkt in Midden Gelderland. Werkgevers, werknemers, onderwijs, UWV en gemeenten gaan daar gezamenlijk voor staan. De eerste acties zijn al in gang gezet. Zo worden de afspraken over Social Return in de regio gelijkgetrokken, worden branchegerichte ontmoetingen tussen kandidaat-werkgevers en -werknemers georganiseerd en is gestart met de ontwikkeling en uitvoering van branchegerichte leerwerktrajecten.
Vorig jaar werden arbeidsmarktregio’s gemeenten door staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgenodigd te komen met een regionaal actieplan om mensen sneller aan het werk te helpen. Eind september wordt bekend of het geld (twee miljoen voor twee jaar) inderdaad wordt toegekend aan onze regio.

Bedrijfsbezoek

De ondertekening door vijftien partijen vond op een toepasselijke locatie plaats: bij Avabel in Zevenaar. Dit is een bedrijf dat al twintig jaar werkgever is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en daarmee een voorbeeld voor sociaal ondernemen in onze regio. Na een rondleiding
door het bedrijf vindt de ondertekening plaats. Er wordt getekend door vertegenwoordigers van VNO / NCW, FNV, CNV, Onderwijsspecialiseten, ROC Rijn IJssel, UWV en wethouders van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar.

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Gezichtsverlies voor GroenLinks en PvdA door nieuwe lijmpoging

Voor de zomervakantie blaasde GroenLinks en PvdA de coalitie op met D66 en VVD. De reden voor de breuk was vooral het niet kunnen samenwerken met D66-fractie. Verkenners Rutger Groot Wassink (GL) en Jan Markink (VVD) hebben met alle politieke partijen gesproken en kwamen tot conclusie dat alleen een nieuwe lijmpoging mogelijk was. Dit terwijl GroenLinks als PvdA allebei aangeven niets te zien in een lijmpoging voor de zomerperiode.

Foto: IHVA

Een hele zomer hebben de informateurs Rutger Groot Wassink en Jan Markink nodig gehad om tot een conclussie te komen dat alleen maar lijmen nog mogelijk was. Andere coalities zouden volgens de informateurs niet meer mogelijk zijn. Dit terwijl voor de zomervakantie GroenLinks als de PvdA duidelijke taal spraken. “We betreuren het dat deze stap nodig is. Maar te vaak lukte het niet op een constructieve manier met D66 in gesprek te komen. Helaas is het ook met de VVD in deze samenstelling niet mogelijk gebleken tot goede samenwerking te komen, die nodig is voor een stevige coalitie.” lieten fractievoorzitters van Groenlinks als PvdA weten in hun persbericht. D66 fractievoorzitter Sabine Andeweg boodt tijdens de gemeenteraadsvergadering haar excuses aan voor het gedrag van haar fractie en beloofde beterschap. De VVD diende een motie in om eerst samen met een VVD en GroenLinks informateur te onderzoeken of die breuk echt definitief is. Zij stelde toen voor de VVD de Gelderse gedeputeerde Jan Markink voor. Dezelfde weet stelde GroenLinks de Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink voor.

Toch maar lijmen

De VVD ziet graag dat er een lijmpoging komt in het huidige coalitie. Echter zal dit wel gezichtsverlies geven voor de stellige GroenLinks en PvdA. “Het is tijd om in Arnhem werk te maken van betere samenwerking en andere politiek. Een doorbraak is noodzakelijk. Lijmen is ingewikkeld. Omdat dit het advies is van de verkenners zullen we de verantwoordelijkheid nemen om dit stap-voor-stap te onderzoeken.” liet GroenLinks fractievoorzitter Mark Coenders maandag ochtend weten.

Meer Arnhem nieuws?

Reacties

Reacties

Continue Reading

Facebook

Populair