fbpx
Connect with us

Nieuws

Portaal: ‘Succes in 2018, maar veel uitdagingen voor de toekomst’

rijtjeshuizen in Malburgen
Foto: IHVA

Het aantal woningen nam toe, beperkte huurstijging, Portaal verrichte meer renovaties dan het voorgaande jaar en er was kortere leegstand. Daarnaast stimuleerde de woningcorporatie met 2,3 miljoen de leefbaarheid in de wijken blijkt uit het jaarverslag 2018

Er is echter een aantal uitdagingen om in de toekomst goede resultaten te blijven boeken voor de huurders. Bestuurder Dirk Jan van der Zeep: “Er is zeker reden tot tevredenheid, maar tegelijkertijd zijn er ook redenen voor oplettendheid. Er is een groeiend tekort aan sociale huurwoningen, de druk op buurten blijft toenemen, de bouwkosten blijven hoog en de verhuurderheffing legt corporaties het vuur aan de schenen. Door financieel scherp aan de wind zeilen hebben we in 2018 goede resultaten behaald, maar de financiële ruimte in komende jaren wordt steeds beperkter. We willen onze huurders voldoende betaalbare en kwalitatief goede woningen blijven bieden in buurten waar onze huurders zich thuis voelen. Daarnaast blijven we inzetten op duurzaamheid, passend wonen en inclusiviteit. Dit kunnen we niet alleen! Dat vraagt ook om samenwerking met andere partijen en stappen vanuit de overheid”.

Kwaliteit in en om de woning

In een land waarin 1,2 miljoen mensen in armoede leven streeft Portaal er naar om te voorzien in zoveel mogelijk betaalbare woningen die van goede kwaliteit zijn. Het aantal woningen per eind 2018 bedroeg 53.184, Dat zijn er 1.300 meer dan aan het begin van het jaar. In het oog springt hierbij de aankoop van collega-corporatie Ymere in Leiden van ruim 900 woningen, die hierdoor behouden bleven als sociale huurwoning. 3.733 huurders kregen een nieuwe woning, een stijging van 5% vergeleken met 2017.
Daarnaast is het in een woningmarkt met veel woningzoekenden belangrijk dat woningen zo snel mogelijk beschikbaar komen voor huurders. In december 2018 stonden er 257 woningen leeg, ten opzichte van 650 in december 2017. De leegstand is teruggelopen tot gemiddeld 25 dagen per leegstaande woning.

Duurzaam en betaalbaar

De ambitie is om te komen tot 16 dagen leegstand in de komende jaren.
Portaal streeft naar kwaliteit in de woningen maar ook naar een hoge leefkwaliteit in de buurten. In 2018 heeft Portaal 522 woningen gerenoveerd. Weliswaar zijn dat er 50 meer dan in 2017, maar dit aantal blijft achter bij de ambities. Stijgende bouwkosten en hogere ambities op duurzaamheid zijn de oorzaak voor de vertragingen. In 2018 besteedde Portaal 2,3 miljoen euro aan leefbare buurten en wijken. Buurtbeheerders signaleren overlast, helpen problemen op te lossen en ondersteunen bewoners die hun leefomgeving willen verbeteren.

Meer nieuws

Reacties

Reacties

Nieuws

AH klanten geven €272,45 aan statiegeld aan de Voedselbank

De Albert Heijn XL klanten in Kronenburg leveren €272,45 in aan statiegeld aan de voedselbank Arnhem.

Foto: Voedselbank Arnhem

Meer dan 1.000 leggen flessen zijn ingeleverd om het bedrag van €272,45 binnen te kunnen halen aan statiegeld. Maar dit lukte de klanten van de XL Albert Heijn in Kronenburg. De supermarkt gaf de klanten de mogelijkheid om hun statiegeld niet voor zichzelf te houden maar aan een goed doel te leveren. De afgelopen periode ging al het statiegeld naar de Voedselbank Arnhem.

Vol trots overhandigde AH medewerker Linde Keultjes een cheque van €272,45 aan Andy Hoogveld van de Voedselbank. Die nam de cheque graag in ontvangst.

Meer nieuws?

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Nieuwe samenwerking Vattenfall en Siers regio Arnhem/Nijmegen

Siers heeft haar werkzaamheden voor de aanleg en het onderhoud van stadsverwarming voor Vattenfall (voorheen Nuon) uitgebreid naar de regio Arnhem/Nijmegen. De werkzaamheden betekenen voor Siers een groei in de omzet en uitbreiding van personeel zoals monteurs, isoleerders, lassers, voorlieden en uitvoerders.

Siers won de aanbesteding die Vattenfall in het najaar van 2018 uitschreef. Het contract ging in op 1 juli 2019 en geldt voor vijf jaar met een optie tot verlenging van twee keer een jaar. Binnen het contract worden de warmteleidingen en de huisaansluitingen aangelegd en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Het contract voor Arnhem/Nijmegen is nieuw binnen de orderportefeuille van Siers. Siers voert echter al zo’n twaalf jaar dezelfde werkzaamheden uit voor
Vattenfall in Almere. Dat doet Siers ook in Utrecht, maar dan voor opdrachtgever Eneco. Siers heeft meer dan dertig jaar ervaring met de aanleg en onderhoud van warmtenetwerken en warmteaansluitingen en ruim twintig jaar met de engineering ervan. Siers heeft vestigingen in Almere, Hattem, Oldenzaal (hoofdkantoor), Raalte, Ridderkerk en Utrecht en binnenkort ook in Elst.

Over Vattenfall

Vattenfall is een toonaangevend Europees energiebedrijf dat al meer dan 100 jaar de industrie elektrificeert, energie levert aan mensen thuis en het dagelijks leven moderniseert door innovatie en samenwerking. Vattenfall wil het mogelijk maken fossielvrij te leven binnen één generatie. Daarom jaagt het bedrijf de transitie naar een duurzamer energiesysteem aan met groeiende duurzame productie en slimme energieoplossingen voor klanten. Vattenfall heeft ongeveer 20.000 medewerkers en opereert met name in Zweden, Duitsland, Nederland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Finland en Frankrijk. Vattenfall is een Zweeds staatsbedrijf.

Meer nieuws?

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Burgers’ Zoo red 400 km2 natuurgebied

Al vanaf 1989 heeft Burgers’ Zoo een natuurbehoudsproject in Belize. Waar ze ooit samen met een Zwitsers vlinderpark een gebied van 88 km2 kochten. Weten ze nu samen met de Belizaanse regering het gebied van 400 km2 te beheren.

Sinds 1989 ondersteunt Burgers’ Zoo een natuurbehoudsproject in het noordoosten van Belize. Aanvankelijk werd, samen met een Zwitsers vlinderpark, een stuk van 88 km2 land als privé natuurgebied beheerd. Door succesvol beheer en samenwerking met de Belizaanse regering is dit gebied gegroeid tot een kleine 400 km2! Niet alleen het beschermde gebied is gegroeid, maar ook het nodige jaarbudget. Ecotoerisme en duurzaam bosbeheer moet op den duur een deel van de kosten kunnen dragen. 

Duizenden boompjes geplant

Het zuidelijke deel van het beschermde gebied, Freshwater Creek, heeft als status ‘Forest Reserve’. Met beleid en volgens een gekeurd managementplan mogen hier bosproducten gewonnen worden. Dit kan bijvoorbeeld om hout gaan, maar ook om bepaalde palmbladeren te oogsten, die nodig zijn om daken mee te bedekken. Bij het rangerstation van Freshwater Creek is enkele jaren geleden gestart met een boomkwekerij. In eerste instantie werden zaadjes van de bedreigde Amerikaanse mahonie verzameld. Onder de gecontroleerde omstandigheden in de kwekerij kwamen heel veel zaden op. Een jaar of vier geleden zijn de eerste zaailingen met een hoogte van 45 centimeter weer op open plekken in het bos uitgeplaatst. Vanaf dat moment zijn er jaarlijks meerdere duizenden boompjes geplant.

Steekproefbomen 

Net als bij herintroductieprojecten voor dieren ben je er natuurlijk nog niet met het herplanten van jonge boompjes. De groei en ontwikkeling wordt nauwkeurig bijgehouden. Van een Zwitserse bosbouwer leerden de rangers hoe ze de data moeten administreren. Omdat het ondoenlijk is om van meer dan tienduizend bomen de gegevens bij te houden, zijn nu op alle plekken waar bomen terug zijn gezet, een paar ‘steekproefbomen’ aangewezen. Maar ook buiten deze steekproefbomen worden veel bomen wel van tijd tot tijd bezocht en van klimmers en parasieten bevrijd. Ook worden rondom de kleine stammetjes groeiende grassen en kruiden verwijderd. Het bleek namelijk dat de jonge mahonies zich een stuk beter ontwikkelen als ze wat meer ruimte om de stam hebben. Na vier jaar zijn de kleine bomen al indrukwekkend hoog, pakweg drie meter. Over een paar jaar kan al begonnen worden met uitdunnen en kunnen de eerste meters duurzaam verbouwd hout worden verkocht. Pas over 20 jaar echter is de resterende mahonie zo groot dat hij echt een mooie opbrengst geeft. Dan zal de bomenoogst inderdaad een deel van de kosten voor de bescherming van het gebied bestrijken. 

Diversiteit

De komende periode wil men ook naar andere hardhoutsoorten kijken om daarmee in de kwekerij aan de slag te gaan, zoals de ceiba en de santamaria. Meer diversiteit dus! Daarvoor is het trouwens ook belangrijk om meer ‘mahonie-moederbomen’ te vinden en te gebruiken. Biodiversiteitsbehoud betekent immers niet puur een soort behouden, maar ook de genetische diversiteit binnen de soort! 

Meer nieuws?

Reacties

Reacties

Continue Reading

Populair