fbpx

Portaal: ‘Succes in 2018, maar veel uitdagingen voor de toekomst’

rijtjeshuizen in Malburgen
Foto: IHVA

Het aantal woningen nam toe, beperkte huurstijging, Portaal verrichte meer renovaties dan het voorgaande jaar en er was kortere leegstand. Daarnaast stimuleerde de woningcorporatie met 2,3 miljoen de leefbaarheid in de wijken blijkt uit het jaarverslag 2018

Er is echter een aantal uitdagingen om in de toekomst goede resultaten te blijven boeken voor de huurders. Bestuurder Dirk Jan van der Zeep: “Er is zeker reden tot tevredenheid, maar tegelijkertijd zijn er ook redenen voor oplettendheid. Er is een groeiend tekort aan sociale huurwoningen, de druk op buurten blijft toenemen, de bouwkosten blijven hoog en de verhuurderheffing legt corporaties het vuur aan de schenen. Door financieel scherp aan de wind zeilen hebben we in 2018 goede resultaten behaald, maar de financiële ruimte in komende jaren wordt steeds beperkter. We willen onze huurders voldoende betaalbare en kwalitatief goede woningen blijven bieden in buurten waar onze huurders zich thuis voelen. Daarnaast blijven we inzetten op duurzaamheid, passend wonen en inclusiviteit. Dit kunnen we niet alleen! Dat vraagt ook om samenwerking met andere partijen en stappen vanuit de overheid”.

Kwaliteit in en om de woning

In een land waarin 1,2 miljoen mensen in armoede leven streeft Portaal er naar om te voorzien in zoveel mogelijk betaalbare woningen die van goede kwaliteit zijn. Het aantal woningen per eind 2018 bedroeg 53.184, Dat zijn er 1.300 meer dan aan het begin van het jaar. In het oog springt hierbij de aankoop van collega-corporatie Ymere in Leiden van ruim 900 woningen, die hierdoor behouden bleven als sociale huurwoning. 3.733 huurders kregen een nieuwe woning, een stijging van 5% vergeleken met 2017.
Daarnaast is het in een woningmarkt met veel woningzoekenden belangrijk dat woningen zo snel mogelijk beschikbaar komen voor huurders. In december 2018 stonden er 257 woningen leeg, ten opzichte van 650 in december 2017. De leegstand is teruggelopen tot gemiddeld 25 dagen per leegstaande woning.

Duurzaam en betaalbaar

De ambitie is om te komen tot 16 dagen leegstand in de komende jaren.
Portaal streeft naar kwaliteit in de woningen maar ook naar een hoge leefkwaliteit in de buurten. In 2018 heeft Portaal 522 woningen gerenoveerd. Weliswaar zijn dat er 50 meer dan in 2017, maar dit aantal blijft achter bij de ambities. Stijgende bouwkosten en hogere ambities op duurzaamheid zijn de oorzaak voor de vertragingen. In 2018 besteedde Portaal 2,3 miljoen euro aan leefbare buurten en wijken. Buurtbeheerders signaleren overlast, helpen problemen op te lossen en ondersteunen bewoners die hun leefomgeving willen verbeteren.

Meer nieuws

Reacties

Reacties

Back to top