fbpx

Rechtbank: opzettelijk aanrijden is poging tot doodslag

Een 35-jarige Arnhemmer die opzettelijk is ingereden op iemand, heeft zich schuldig gemaakt aan een poging tot doodslag. Dat is het oordeel van de rechtbank in Arnhem. De man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden, waarvan acht voorwaardelijk.

De rechter acht de man schuldig aan een reeks delicten, waaronder tweemaal een poging tot doodslag. Daarbij heeft hij een auto gebruikt. Ook zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan opzetheling, diefstal, verzet met geweld en het beledigen van politieagenten. De man maakte zich binnen een korte periode schuldig aan een reeks geweldsdelicten, vindt de rechtbank.

Verduisterde auto

Met een verduisterde auto reed hij op 24 juni 2016 tweemaal met verhoogde snelheid in op een persoon. In de nacht van 24 op 25 juni 2016 probeerde hij ook een politieagent aan te rijden. Daarbij negeerde de Arnhemmer een stopteken van de politieagent en heeft hij de dienstfiets van de politieman vol geraakt.

De politieagent kon de auto van de man maar net ontwijken. Kort daarna – nadat de auto was weggesleept – heeft hij de auto van het terrein van het wegsleepbedrijf gestolen.

Doodslag

De officier van justitie vond dat bij het – met de auto –  proberen in te rijden op de personen sprake was tweemaal een poging tot toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Maar de rechtbank vond dat sprake was van tweemaal een poging tot doodslag.

“Als gevolg van het handelen van de man bestond de aanmerkelijke kans dat de slachtoffers zouden overlijden en die kans nam hij voor lief”,  vindt de rechter.  “Dat dit niet is gebeurd, is beide keren uitsluitend het gevolg geweest van het handelen van het slachtoffer.”

Beledigen

Verder heeft de man zich ook nog schuldig gemaakt aan het beledigen van twee politieagenten. Toen zij hem- na meerdere waarschuwingen – daarvoor  aanhielden, verzette hij zich daar met geweld tegen. Daarbij liep een van de agenten lichamelijk letsel op.

De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan zes voorwaardelijk. Nu de rechtbank tweemaal een poging tot doodslag heeft bewezen, is de opgelegde straf hoger uitgevallen. Aan het voorwaardelijk strafdeel heeft de rechtbank, bijzondere voorwaarden verbonden. Zo zal de man zal onder toezicht van de reclassering komen en zich daarom bij de reclassering moeten melden. Verder moet hij zich laten behandelen.

Schadevergoeding

Omdat de Arnhemmer bij de pogingen tot doodslag een auto als wapen gebruikte, vond de rechtbank het nodig om hem een voorwaardelijke rijontzegging  van drie jaar op te leggen. Deze ontzegging zal ingaan vanaf het moment dat hij uit de gevangenis komt. Tot slot hebben drie slachtoffers om een schadevergoeding gevraagd. De Arnhemmer moet in totaal ruim 1.650 euro aan de slachtoffers betalen.

Meer nieuws?

Reacties

Reacties

Back to top