fbpx
Connect with us

Nieuws

Regio Arnhem Nijmegen wil meer aandacht voor leefbaarheid regio in Toekomstbeeld OV2040

Arnhem Centraal

Regio Arnhem Nijmegen maakt zich zorgen over de leefbaarheid in haar regio, nu het ministerie van IenW samen met andere partijen aan een Toekomstbeeld OV2040 werkt. Daarom stuurt de regio vandaag een brief met haar wensen en zorgen aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Zo pleit de regio ervoor dat er meer ICE’s via Arnhem gaan rijden en dat er geen goederen per spoor worden vervoerd over de IJssellijn.

Foto: Rob Dammers (CC)

In het plan Toekomstbeeld OV2040 werken het Rijk, provincies, regio’s, vervoerders en ProRail samen aan richtlijnen voor het openbaar vervoer en goederenvervoer in 2040. Dit plan is nu in voorbereiding. Waar het plan rekening mee moet houden, zijn de 60.000 nieuwe woningen die de regio Arnhem Nijmegen de komende jaren krijgt. Uiteraard wil de Regio Arnhem Nijmegen dat haar regio, inclusief deze nieuwe woningen, goed bereikbaar is op een duurzame manier, en tegelijk geen overlast ervaart van te veel goederenverkeer.

Wensen en zorgen

In een brief aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven heeft de Regio Arnhem Nijmegen haar wensen en zorgen voor het Toekomstbeeld OV2040 geuit. Te weten:De ICE Amsterdam-Arnhem-Frankfurt moet sneller, vaker en betrouwbaarder rijden. Al enkele jaren is Regio Arnhem Nijmegen, samen met  de provincie Gelderland en het regionale bedrijfsleven,  hierover in gesprek met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De regio ziet dit graag in het Toekomstbeeld OV2040 terugkomen.

ICE

De regio pleit voor één hoogwaardige Oost corridor (route) naar Duitsland, in plaats van drie of vier. Via deze route kan op termijn ook een ICE van Amsterdam via Arnhem naar Berlijn rijden. Momenteel wordt er een derde spoor aangelegd tussen Emmerich en Oberhausen, waardoor zowel de snelheid (200 km/uur) als de hoeveelheid treinen rich­ting Duisburg/Düsseldorf kan verbeteren. De regio adviseert om de Oost corridor hierop aan te sluiten. Reizen tussen de regio en Duitsland wordt zo makkelijker en sneller. Bovendien is internationaal spoorvervoer een duurzaam alternatief voor niet-duurzaam vliegverkeer op relatief korte afstand.

Goederenvervoer per spoor

Meer goederenvervoer per spoor via het tracé IJssellijn is volgens de regio onwenselijk. Het tracé IJssellijn loopt via Elst, Arnhem, Dieren, Deventer richting Duitse grens/Bad Bentheim. Meer goederenvervoer via deze route tast de leefkwaliteit in onze regio en van alle steden en dorpen langs dit hele tracé aan. Denk aan overlast van trillingen en geluid, en aan externe veiligheid. Onder andere langs deze route worden bovendien vele nieuwe woningen gebouwd in de komende jaren. Dit vraagt om nadere afstemming tussen de ministeries van BZK en I&W, maar ook om alternatieve tracés van het goederenvervoer naar Noord-Duitsland. Bijvoorbeeld via een geheel nieuw tracé langs de N18 of een alternatief in Duitsland.

Nijmegen als hubfunctie

Het station Nijmegen heeft een belangrijke regionale functie. De komende jaren moet er fors worden geïnvesteerd in het station en zijn omgeving. De regio wil graag dat de belangrijke hubfunctie van station Nijmegen ook wordt onderkend. De regio vraagt aandacht voor het spooremplacement Arnhem Goederen, gesitueerd op een binnenstedelijke locatie. De eigenaren van dit emplacement, NS en ProRail, hebben beide ontwikkelingsplannen voor dit terrein. Dit terrein maakt echter ook onderdeel uit van de versnellingslocatie Arnhem Oost uit de Woondeal.  De regio ziet binnenstedelijke emplacementen versus verstedelijkingsopgaven als een dilemma. Ze wil dit op korte termijn bespreken met de staatssecretaris, om te komen tot een gezamenlijke aanpak. Ook omdat een vergelijkbare problematiek in Nijmegen speelt.

SLIM naar een duurzame, bereikbare regio

In de Regio Arnhem Nijmegen werken 18 gemeenten samen. Voor het onderwerp mobiliteit doet de regio dit in het programma SLIM & Duurzame Mobiliteit Bereikbaarheid. Met dit programma zorgt Regio Arnhem Nijmegen voor snel, comfortabel, veilig, betrouwbaar en schoon reizen. Met duurzame oplossingen voor een robuust wegennet, betrouwbaar spoor, (H)OV voor iedereen en een aantrekkelijk fietsnetwerk. Ook werkt de regio aan een verkeersveilige omgeving en stimuleert de regio duurzaam reisgedrag. Samen, steviger en sterker voor een gezonde en duurzaam bereikbare regio waar het prettig wonen, werken en reizen is. www.regioan.nl

Meer Arnhem nieuws


Reacties

Reacties

Nieuws

Arnhem neemt maatregelen om gevolgen klimaatverandering te beperken

Tien procent minder asfalt, het aanleggen van schaduwroutes en koelteplekken, meer bomen planten en een nieuwe stadsbrede subsidieregeling. Een greep uit de Klimaatadaptiestrategie 2020-2030 die het college van burgemeester en wethouders heeft aangeboden aan de Arnhemse gemeenteraad. Een plan dat met verschillende partners in de stad tot stand is gekomen en dat antwoord geeft op de vraag hoe Arnhem zich wil wapenen tegen de toenemende hitte, droogte en hevige regenbuien.

Foto: wikipedia

Wethouder Cathelijne Bouwkamp: “Arnhem loopt voorop als het gaat op het gebied van klimaatadaptie. Het bezoek van Koning Willem-Alexander vorig jaar aan enkele aansprekende projecten in onze stad was daar een goed voorbeeld van. Die voorsprong willen we graag vasthouden. Dat is belangrijk want om Arnhem klimaatbestendig te krijgen, moeten we samen in de versnelling. Daarom ligt er nu een voorstel waarin we nog meer dan in het verleden samen met onze Arnhemmers en partijen als woningcorporaties, waterschappen, onderwijsinstellingen en het Platform Arnhem Klimaatbestendig extra stappen willen maken. De kracht van de nieuwe strategie zit in de samenwerking. Dat is ook precies de reden dat we een intentieverklaring gaan ondertekenen met onze partners. Door onze krachten te bundelen zorgen we dat Arnhem in de toekomst zo goed mogelijk is voorbereid tegen steeds extremer weer.”

Verminderen wateroverlast

Om wateroverlast door extreme regenbuiten te beperken worden verschillende maatregelen voorgesteld. Zo is het de ambitie om de hoeveelheid asfalt en stenen in de stad met 10% terug te brengen. Door het vervangen van asfalt door groen, kan regenwater direct in de grond worden opgenomen in plaats van in het riool te stromen. Dat draagt bij aan het doel om 90% van al het regenwater dat in de openbare ruimte valt niet in het riool te laten stromen. Voor nieuwbouwwoningen of renovaties geldt sowieso dat regenwater niet in het riool mag stromen. 

Tegengaan hitte 

Om extreme temperaturen het hoofd te bieden worden netwerken van schaduwroutes en koelteplekken gemaakt. Dat gaan we doen in de binnenstad, maar ook bij andere ontmoetingsplekken zoals bij winkelcentra. Voor de binnenstad wordt voortgeborduurd op het succesvolle project waarbij de afgelopen jaren op meer dan 300 plekken groen is toegevoegd. Vooral het toevoegen van bomen en schaduw heeft daarbij prioriteit. Het onlangs vastgestelde Bomenplan sluit daar naadloos op aan.

Hele gebieden aanpakken

In het plan worden naast individuele maatregelen ook complete gebieden aangewezen die klimaatbestendiger gemaakt gaan worden. Zo zijn er concrete plannen voor de Van Muijlwijkstraat in Arnhem-Noord en het Croydonplein in Arnhem-Zuid. Beide gebieden kenmerken zich nu vooral door de aanwezigheid van veel steen. Door het toevoegen van groen en het slim inrichten van de openbare ruimte zijn ook deze gebieden straks toegerust op de veranderende weersomstandigheden in ons land.

Nieuwe stadsbrede subsidieregeling

Met de strategie wordt ook een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen. Inwoners of ondernemers die een idee hebben om de stad beter bestand te maken tegen hitte, extreme wateroverlast of droogte kunnen de komende drie jaar een beroep doen op de subsidieregeling ‘Initiatieven Klimaatadaptatie’. Voor de komende drie jaar is daarvoor 450.000 euro beschikbaar.

Meer Arnhem nieuws


Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Twee leeuwen geboren op zomeravond

Voor de ogen van bezoekers heeft een leeuwin maandagavond 27 juli rond 17.30 uur twee op het oog gezonde welpen ter wereld gebracht. Moeder en jongen verblijven de komende tijd in een verblijf achter de schermen, waar ze al snel na de geboorte de rust en beschutting van een schuilhut hebben opgezocht. 

Foto: Burgers’ Zoo

De leeuwin die maandagavond twee welpen op de wereld heeft gezet, is een ervaren moeder. In het Deense dierenpark van Givskud heeft ze in 2010 één en in 2011 drie jongen gekregen. In 2015 is ze naar Arnhem afgereisd om in de Gelderse hoofdstad hopelijk ook voor nageslacht te zorgen. In een schuilgrot vlak voor de ruit bracht ze maandagavond haar jongen ter wereld.

Voorlopig nog niet zichtbaar

Al snel na de geboorte besloot de leeuwin haar welpen te verplaatsen naar een rustigere plek achter de schermen, daarbij geassisteerd door de dierverzorgers die een speciale plek voor de leeuwin met haar jongen hebben gereserveerd. Grenzend aan het uitgestrekte buitenverblijf bevinden zich diverse separatie-rennen met schuilhutten, waar de welpen in het warme stro liggen. Moeder en jongen bepalen zelf wanneer ze de tijd rijp achten om de schuilhut en de separatie-ren weer te verlaten. Ook in de natuur zondert een drachtig vrouwtje zich tijdelijk af om te werpen en haar jongen de eerste tijd te verzorgen.

Zorgen om de leeuwen in het wild

De leeuwenfok in dierenparken verloopt voorspoedig. De twee welpen zijn welkom in Arnhem om in de toekomst de huidige leeuwengroep verder uit te breiden. In het wild gaat het echter niet goed met de leeuwenpopulatie. Illegale jacht en de handel in lichaamsdelen voor met name de Aziatische markt laten de aantallen drastisch dalen. Ook komen de roofdieren steeds vaker in conflict met de oprukkende menselijke bevolking, met name als ze als bedreiging voor het vee worden gezien. De iconische ‘koning der dieren’ wordt hierdoor helaas steeds minder een vertrouwd gezicht op de Afrikaanse savannes. 

Meer Arnhem nieuws


Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Burgers’ Zoo presenteert nieuwe zomerserie

Burgers’ Zoo presenteert een nieuwe zomerserie met hoofdrollen voor het populaire kinderduo Zoë & Silos. Twaalf afleveringen lang nemen de musical- en televisiesterren het tegen elkaar op in de educatieve ‘Zomerchallenge’. Elke aflevering staat kennis van de dierenwereld centraal en komen Zoë & Silos telkens voor nieuwe, prikkelende uitdagingen te staan. Iedere vrijdag komt een nieuwe aflevering online op het eigen YouTube-kanaal youtube.com/zoesilos

Samen met Mira Meijer heeft videoproducent Ruben Huis in ’t Veld de nieuwe serie ‘Zomerchallenge’ gescript, geregisseerd en gefilmd. “De twaalf afleveringen zijn met heel veel enthousiasme en plezier gemaakt, waarbij educatie altijd centraal heeft gestaan”, aldus Huis in ’t Veld. “Educatiemedewerkster Marianne Blom speelt een belangrijke rol in de serie, waarbij zij optreedt als spelleidster en Zoë & Silos bovendien extra tekst en uitleg geeft over de dierenwereld. Zo levert elke aflevering niet alleen een spannende competitie tussen Zoë & Silos op, maar leert de kijker spelenderwijs stiekem een hoop over dieren en natuur.”

Musicals, televisieserie en eigen YouTube-kanaal

Zoë is een enthousiast meisje dat alles over dieren weet en later graag dierverzorger wil worden. Silos loopt als dierverzorger stage in Burgers’ Zoo, terwijl zijn vader parkranger in Belize is. Burgers’ Zoo en Van Hoorne Entertainment hebben diverse verhaallijnen rond het populaire kinderduo uitgewerkt in vier verschillende musicals (Deep Ocean Monsters, de Desert Musical, de Mangrove Musical en de Bush Musical), een tiendelige televisieserie én vijftien videoclips (liedjes). Zoë & Silos hebben een eigen YouTube-kanaal youtube.com/zoesilos waar deze zomer ook alle twaalf nieuwe afleveringen op te zien zijn. 

Meer Arnhem nieuws


Reacties

Reacties

Continue Reading

Facebook

Populair