fbpx
Connect with us

Nieuws

Statiegeld op blikjes eind 2022

De regering heeft vandaag besloten om 15 cent statiegeld op blikjes in te voeren eind 2022 als de detailhandel en horeca het niet voor elkaar krijgt om het zwerfafval met blik te verminderen. Per jaar komen gemiddeld 125 miljoen blikjes terecht in het milieu als zwerfafval.

Foto: Elsemargriet – Pixabay

Op dit moment bestaat uit het zwerfafval gemiddeld 19 procent meer uit blik dan in de periode 2016/2017. Daarom wil de overheid dat het terug gedwongen wordt met 70 tot 90 procent. Als dit niet lukt, komt er een invoering van statiegeld op blikjes. 

15 cent per blikje

Als de leveranciers van drankproducten niet lukt om dit te doen, komt er een statiegeldsysteem voor blikjes. Dit zal 15 euro cent zijn per blikje. Al eerder werd er statiegeld gevoerd op grote plastic flessen en op 1 juli 2021 op kleine plastic flesjes. Er is minimaal 1 jaar nodig om het in te voeren. en de inzameling en verwerking goed te regelen. Deze tijd heeft de regering gegeven aan de onder andere de supermarkten, snackbars, etc. 

Verbod

Vanaf 2021 is het ook verboden om plastic wegwerprietjes, bordjes en -bestek te verkopen of gebruiken. Op deze manier wil de overheid de zwerfafval verminderen.

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Nieuws

Regio gaat weer samenwerken

groene bedstee

De colleges van B&W van 18 deelnemende gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen hebben 6 oktober ingestemd met voorstellen om de samenwerking te versterken. Als de komende maanden ook de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten instemmen, start op 1 januari 2021 een nieuwe gemeenschappelijke regeling regio Arnhem-Nijmegen. Onder de naam Groene Metropoolregio wordt straks gewerkt aan vijf opgaven die samen de regionale agenda vormen.

Lucien van Riswijk, burgemeester van Zevenaar en voorzitter van de stuurgroep is blij met dit resultaat. “Het feit dat er een breed gedragen besluit van 18 colleges ligt, bewijst dat de behoefte aan een versterkte samenwerking groot is. Regiobreed wordt erkend dat de opgaven die er liggen grote urgentie hebben en alleen in gezamenlijkheid aangepakt kunnen worden”, aldus van Riswijk.

Legitimering

Naast meer slagkracht is een democratische legitimering van de samenwerking een belangrijke doelstelling van de versterkte regio. Sylvia Fleuren, wethouder in Berg en Dal en lid van de stuurgroep ziet dat dit goed geborgd is in de plannen. “We creëren nadrukkelijk geen nieuwe bestuurslaag. Het werken aan de opgaven blijft een collegeverantwoordelijkheid en gemeenteraden kunnen besluiten
over deelname aan een opgave. Ik denk dat we hiermee maximale flexibiliteit én transparantie organiseren.”

Provincie

Ook de provincie Gelderland is enthousiast over de versterkte samenwerking. Peter Kerris, provinciaal gedeputeerde met de regio Arnhem-Nijmegen in zijn portefeuille: “Fantastisch dat de regio deze
samenwerking oppakt! Er is een forse opgave om versneld woningen te bouwen en er liggen grote uitdagingen om duurzame energie op te wekken. Dat krijg je alleen samen voor elkaar. Als provincie zijn we blij met zo’n krachtige partner. Wij zijn vanaf het begin intensief betrokken geweest bij dit proces waarbij we de enorme potentie van de regio zien – met alle kansen en uitdagingen die daarbij horen. De doelen sluiten mooi aan bij die van de provincie, reden waarom we heel graag samen willen
optrekken.” Mogelijk gaat dit samen met een financiële ondersteuning voor de regio voor de komende twee jaar; Gedeputeerde Staten hebben hiervoor een voorstel bij Provinciale Staten ingediend die hier later dit najaar over besluiten.

Profilering

Naast slagkracht en democratische legitimering is profilering een derde belangrijke reden om de handen ineen te slaan. Voorzitter van de stuurgroep Van Riswijk: “Door je als regio scherp te profileren, word je veel beter gezien in Den Haag en Brussel. We kiezen daarbij voor een profiel
waarbij groei hand-in-hand gaat met een ontspannen leefkwaliteit en dat doen we onder de naam Groene Metropoolregio. Ook gaan we meer en beter samenwerken met maatschappelijke partners en het bedrijfsleven om onze gewenste doelen te bereiken.”

De deelnemende gemeenten aan de versterkte regio zijn: Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen, Zevenaar.

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Arnhem bindt strijd aan tegen energiearmoede

Arnhemse minima die een groot deel van hun vrij besteedbaar inkomen kwijt zijn aan het betalen van hun energierekening kunnen op steun van de gemeente rekenen. Het college van burgemeester en wethouders wil de komende drie jaar minimaal 2.500 Arnhemse huishoudens helpen hun energierekening met een paar honderd euro per jaar omlaag te brengen.

Foto: M W – Pixabay

Verantwoordelijk wethouder Cathelijne Bouwkamp: “Een grote groep Arnhemmers heeft het niet breed. Zij zijn relatief veel geld kwijt aan het betalen van hun energierekening. Deze vorm van energiearmoede willen we tegengaan. Met persoonlijke begeleiding door een energiecoach en het treffen van kleine maar gerichte maatregelen kan energie worden bespaard en daarmee de energierekening flink omlaag worden gebracht.” 

Bewezen succes 

De Energiebank regio Arnhem heeft de afgelopen jaren ruim 150 Arnhemse huishoudens geholpen met gratis energiecoaching. Het blijkt dat 10 tot 20% besparing op de energierekening eenvoudig te realiseren is. Dat werd bevestigd met een proef bij 38 huishoudens in de wijken Geitenkamp, Arnhemse Broek en Kronenburg/Vredenburg. Gemiddeld kon de energierekening ongeveer met 200 tot 300 euro per jaar worden verlaagd. Bewoners kregen zicht op hun energieverbruik en de kosten en waar ze energie kunnen besparen. Dat kan door gedrag te veranderen en door energiebesparende producten te plaatsen zoals ledlampen, een waterbesparende douchekop of radiatorfolie. 

Samenwerking met sociale partners 

Naast de financiële ruimte die deze aanpak oplevert, is de verwachting dat er een positief effect optreedt voor het algehele welzijn van bewoners. Bouwkamp daarover: “Ervaringen met deze aanpak leert namelijk dat door de individuele aandacht met oog voor de persoonlijke situatie, er niet alleen een financieel voordeel ontstaat, maar er zelfs sprake kan zijn van een verbetering van het welzijn van de deelnemers, omdat hun leef- en woongenot verbeterd. Bewoners krijgen daardoor meer vertrouwen in de toekomst. Om die reden werken we in de aanpak nauw samen met onze woningcorporaties en andere sociale partners waaronder de sociale wijkteams“.

1 miljoen euro uit Klimaatfonds 

Om de plannen mogelijk te maken stelt het college de gemeenteraad voor om 1 miljoen euro vrij te maken uit het Arnhemse Klimaatfonds. De verwachting is dat door deze aanpak in totaal jaarlijks 1,8 kiloton CO2 uitstoot wordt bespaard.  Voor de gemeente is er sprake van energiearmoede wanneer meer dan tien procent van het besteedbare minimum inkomen op gaat aan het betalen van de energierekening.

Meer Arnhem nieuws 

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Mondneusmaskers verplicht in Rijnstate

Vanaf vrijdag 2 oktober vragen wij patiënten, bezoekers en
medewerkers een mondneusmasker te dragen bij een bezoek aan
Rijnstate.” laat Rijnstate weten. Dit geldt voor alle patiënten en bezoekers vanaf 13 jaar. Zij dragen, net als in het openbaar vervoer, een eigen niet-medisch mondneusmasker of ontvangen dit bij binnenkomst.

Foto: Pixabay

Medewerkers van Rijnstate dragen ook een mondneusmasker. Hiermee geeft Rijnstate gehoor aan het dringend advies van de overheid om een
mondneusmasker te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes. Daar horen ook ziekenhuizen bij.

Patiënten en bezoekers dragen een eigen mondneusmasker. Als ze er geen bij zich hebben krijgen ze er een bij de ingang van het ziekenhuis. Ze houden dit mondneusmasker gedurende het hele bezoek op. Bezoekers die klachten hebben, worden in principe niet toegelaten. Voor patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis geldt dat ze alleen buiten hun eigen kamer een mondneusmasker dragen.

Bovenstaande maatregelen zijn aan verandering onderhevig. Wijzigingen in landelijke en regionale maatregelen en het verdere verloop van de corona-epidemie kunnen maatregelen en afspraken veranderen.
Voor actuele informatie kunt u ook kijken op de website: www.rijnstate.nl

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Continue Reading

Facebook

Populair