fbpx
Connect with us

Nieuws

Steeds minder betaalproblemen Arnhemse huurders

Steeds minder bewoners van sociale woningen in Arnhem hebben moeite met het betalen van huur. Dat blijkt uit cijfers die de Lokale Monitor Wonen vrijdag heeft gepubliceerd. Het percentage huurders in corporatiewoningen met een betaalrisico is licht gedaald.

Groter deel inkomen

In de rest van Nederland is dit percentage gestegen. Verder zijn huurders, ook in Arnhem,  een steeds groter deel van hun inkomen kwijt. De monitor geeft alleen cijfers en licht niet toe hoe de verschillen zijn ontstaan. De statistieken zijn gebaseerd op de situatie in 2015.

Opvallend is dat Presikhaaf-West gemiddeld het laagste inkomen per huishouden van heel Arnhem heeft. Dat daar maar 20.800 euro per jaar, terwijl er in Elden gemiddeld 39.500 euro per jaar binnenkomt. Het mag ook geen toeval zijn dat er in Rijkerswoerd en Schuytgraaf het minst aantal sociale woningbouwhuizen staan, terwijl daar het gemiddelde inkomen per huishouden een van de hoogste in Arnhem is.

AOW’ers

Wat verder opvalt aan de cijfers is dat in Arnhem juist alleenstaande AOW’ers bijna 2 procent minder dan in de rest van Nederland een betaalrisico vormt. Het percentage particuliere huurwoningen ligt in Arnhem ver boven het landelijk gemiddelde: 18,2 procent van de woningvoorraad is in handen van particulieren ten opzichte van 12,9 procent in de rest van Nederland.

Het mag dan ook geen verrassing zijn dat het aantal dure scheefwoners gestegen is. Terwijl het gemiddelde in Nederland 12,9 procent is, is dit in Arnhem 14,1 procent. In 2015 was dat nog maar 13,2 procent.

Goedkoop

Arnhem blijft overigens nog steeds ruimschoots goedkoper dan de Randstad. Behalve dat de huurprijzen daar uit de pan stijgen, is ook een koopwoning daar meer en meer onbetaalbaar. Terwijl in Nederland de WOZ-waarde in 2015 gemiddeld 248.700 euro was, was deze in Arnhem ‘slechts’ 214.900.

Meer nieuws?

mom in balance

 

Reacties

Reacties

Nieuws

Arnhem uitgekozen voor pilot maatschappelijke diensttijd

Arnhem is één van de elf gemeenten die van het kabinet ervaring op mogen doen met het fenomeen maatschappelijke diensttijd (MDT). Kern hiervan is dat jongeren hun competenties en talenten ontdekken en ontwikkelen door zich voor een bepaalde periode vrijwillig in te zetten voor de samenleving. Arnhem hoopt in twee jaar tijd zo’n 140 jongeren op deze manier een mooie zet in de rug te geven.

Foto: Div_Iv via Pixabay

Arnhem zoekt innovatieve manieren om te werken aan een stad waarin iedereen gelijke kansen heeft, iedereen meedoet en inwoners minder afhankelijk en meer zelfstandig zijn. De maatschappelijke diensttijd zien kan een manier zijn om deze ambities voor jongeren kracht bij te zetten.Op kleinere schaal wordt er in Arnhem door maatschappelijke organisaties en scholen al geëxperimenteerd met maatschappelijke diensttijd. Nu Arnhem is toegelaten tot de pilot van het kabinet kunnen we deze ervaringen uitbouwen en uitbreiden. Omgekeerd kan Arnhem door de opgedane ervaringen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het instrument.

Belgisch voorbeeld

Door zich in te zetten voor de samenleving, ontdekken de jongeren waar hun talenten liggen en wat hun ontwikkelpunten zijn. De maatschappelijke diensttijd biedt jongeren de kans om mensen buiten hun eigen leefwereld te leren kennen, vriendschappen op te bouwen en hun maatschappelijk bewustzijn te vergroten. Daarnaast leren ze belangrijke vaardigheden en ze
leren verantwoordelijkheid nemen. Het initiatief van het kabinet is geïnspireerd op Belgisch voorbeeld. Daar bleken jongeren na afloop meer verantwoordelijk en maatschappelijk bewust en was 83% van hen zes maanden later in opleiding of aan het werk.

Individueel en gezamenlijk

Het Arnhemse programma duurt 78 dagen. We kiezen voor een opzet van drie dagen (24 uur) per week gedurende 26 weken. Het programma bestaat in grote lijnen uit een individueel programma bij een gastorganisatie en een gezamenlijk programma waarin de groep werkt aan een project. Arnhem ontvangt voor komende twee jaar € 624.600,- voor deze proef.

Tussen de 16 en 27 jaar

Wat Arnhem betreft kunnen alle jongeren van 16 tot 27 jaar die geen opleiding volgen en gemotiveerd zijn, meedoen. Omdat Arnhem centrumgemeente is van de Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland en veel jongeren uit de regio in Arnhem naar school gaan, willen we kijken of we ook jongeren uit de regiogemeenten mee kunnen laten doen.

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Wietkwekerij aangetroffen in Hanzestraat

Dinsdag ochtend 16 oktober trof de politie op de Hanzestraat een wietkwekerij. In de woning waren meer dan 200 planten.

Foto: Politie

In de woning waren meer dan 200 wietplanten aanwezig, een groot geldbedrag én meerdere pakketjes met harddrugs. In totaal zijn er drie mensen aangehouden. Het voertuig van de bewoner is door politie afgepakt. De zaak is in behandeling bij de recherche.

Meer Arnhem nieuws?

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Deeltijdbehandeling voor ouderen met psychiatrische problemen werkt

Al ruim 50 Arnhemse ouderen met psychiatrische problemen hebben dit jaar gebruik gemaakt van de acute deeltijdbehandeling van GGZ-aanbieder Pro Persona. Het gaat om ouderen die al psychiatrische hulp ontvangen in de thuissituatie, en tijdelijk intensievere zorg nodig hebben. Voorheen volgde in deze gevallen vaak opname in een kliniek. Nu is er de acute deeltijdbehandeling, met als doel een opname te voorkomen.

Foto: Pixabay – Gökçe Karandere

Door de inzet van acute deeltijdbehandeling leren patiënten meer grip te krijgen op hoe zij in de eigen thuissituatie psychiatrisch stabiel, vitaal en actief kunnen blijven. De behandeling bestaat uit verschillende modules op gebied van leefstijl, zingeving, mindfulness, zelfmanagement en psycho-educatie. Tijdens de behandeling is er ook overleg met een wijkcoach, met als doel dat de patiënt na de behandeling niet van de radar verdwijnt. Denk hierbij aan een vervolgtraject met dagbesteding, met benodigd vervoer. 

De acute deeltijdbehandeling van Pro Persona past in de landelijke ambitie om mensen zo veel  mogelijk in de eigen thuissituatie te behandelen.

Heb je vragen? mail dan naar vragen.arnhem@propersona.nl

Meer Arnhem nieuws?

Reacties

Reacties

Continue Reading

Facebook

Populair