fbpx
Connect with us

Nieuws

Straatracer opgepakt na achtervolging

Na een achtervolging is zondag ochtend een 18 jarige Arnhemmer aangehouden door de politie. De politie achtervolgde de twee auto’s omdat ze 120 kilometer door Arnhem-Noord reden, waar 50 kilometer is toegestaan.

Reacties

Reacties

Nieuws

Begroting 2021. Arnhem wil investeren waar het nodig is

geld

Arnhem staat de komende jaren voor grote uitdagingen. We hebben grote ambities op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie. We willen meer woningen bouwen, de bereikbaarheid van de stad verbeteren en een aantrekkelijk klimaat voor bedrijven en ondernemers creëren. We willen meer mensen aan het werk helpen en armoede terugdringen. We willen een groene aantrekkelijke stad voor onze inwoners en bezoekers. Tegelijk is ook de coronacrisis is nog niet voorbij. In de Begroting 2021 leest u hoe we met deze uitdagingen om willen gaan en welke keuzes we daarbij maken. En hoe die financieel uitpakken.

Foto: pixabay

De begroting is ook in deze periode weer geheel financieel sluitend. De totale uitgaven in 2021 zijn begroot op € 733 miljoen. € 209 Miljoen daarvan wordt rechtstreeks in de wijken uitgegeven, de overige € 524 miljoen komt voor rekening van de diverse stedelijke programma’s, zoals klimaat & energie, participatie & armoede, economie en zorg. De inkomsten, ook € 733 miljoen, komen van het Rijk, lokale heffingen, overige inkomsten en reserves. De begroting is structureel financieel sluitend. Met dit vierjarig beeld blijft de financiële positie van de gemeente solide: de weerstandsfactor stijgt naar 1,2 in 2024, de ‘reserve solvabiliteit’ groeit naar € 23 miljoen aan het einde van 2024 en vanaf 2024 voegen we jaarlijks € 2 miljoen toe aan de algemene reserve.

Wethouder Financiën Ronald Paping: ‘Corona is een crisis die zijn weerga niet kent, met ingrijpende maatschappelijke gevolgen, ook voor de gemeentelijke financiën. Tot nu toe hebben we dit kunnen opvangen, en zelfs kunnen investeren. Maar we zijn er nog niet, het is onvoorspelbaar wat ons nog te wachten staat en welke financiële gevolgen dit heeft.’

Verwachting voor 2020

Tegelijk met de Begroting 2021 stuurt het college ook de tweede tussenrapportage van 2020 naar de raad. Deze rapportage geeft inzicht in de financiële prognose voor 2020. Ook de voortgang op een aantal andere issues zijn opgenomen, zoals de coronacrisis, investeringen en beheersing van belangrijke verbonden partijen, zoals de Connectie en de ODRA. We verwachten een positief resultaat ten opzichte van de begroting van € 4,6 miljoen. Dit komt onder meer doordat we niet alleen nadelige effecten van de coronacrisis ervaren, maar er ook compensatie van Rijk en provincie wordt ontvangen. Daarnaast is een aantal bestemmingsreserves kritisch beoordeeld, waardoor deze (deels) vrij kunnen vallen.

De coronacrisis te lijf

Het jaar 2020 liep heel anders dan wie dan ook verwacht had. We werden geconfronteerd met een crisis die zijn weerga niet kent. De coronacrisis heeft veel impact op Arnhem en de Arnhemmers. Natuurlijk richtten we als gemeente ons meteen op het beheersen en beperken van de effecten van deze crisis. ‘We namen meer dan 100 maatregelen om de acute gevolgen van corona te bestrijden en verzachten. Tegelijk zijn we ervan doordrongen dat de coronacrisis niet zomaar voorbij is’, aldus Paping. ‘Dat we verder moeten kijken dan de eerste maanden, dan dit jaar. Dat heeft gevolgen voor deze begroting.’

Ruim € 19 miljoen investeren

Paping: ‘We hebben er voor gekozen om deze crisis te lijf te gaan door te investeren. Met de Arnhemse Herstelagenda Coronacrisis: een herstel- en versterkingsplan dat investeringen laat zien, oplopend tot ruim € 19 miljoen.’ We investeren daar waar het bijdraagt aan grote transities en de opgaven die daarbij horen, zoals de energietransitie, duurzame mobiliteit, circulaire economie en klimaatadaptatie. Daarmee zorgen we lokaal voor sneller meer woningen, meer werkgelegenheid en extra bedrijvigheid. Het zijn forse investeringen, waarmee we de stad een fikse steun in de rug geven om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten.

Zoveel mogelijk bereiken voor zoveel mogelijk inwoners

De coronacrisis maakt de bestaande uitdagingen groter. We monitoren en anticiperen op de crisis, maar kunnen de impact daarvan niet voorspellen. Dat vergt dus naast koers houden en investeren in de stad ook flexibiliteit en soliditeit om snel in te kunnen spelen op veranderende omstandigheden. We doen dat door juist dáár aan de slag gaan waar onze inwoners dat het hardste nodig hebben. Of het nu om het bestrijden van armoede en eenzaamheid gaat of het bouwen van meer woningen. Het duurzamer maken van de stad of het verbeteren van de veiligheid. Het vergroten van de leefbaarheid of zorgen voor een betere bereikbaarheid. Het creëren van extra banen of het stimuleren van sport en cultuur. Het realiseren van meer groen en het verbeteren van de gezondheid van onze inwoners. Daarnaast werken we het komend jaar samen met de raad aan een integrale visie op het sociaal domein, met uitvoeringsplan. ‘Al deze uitdagingen pakken we in samenhang op’, benadrukt Paping. ‘Zodat we zoveel mogelijk bereiken voor zoveel mogelijk inwoners. Ook dáár gaat deze begroting over.’

Meer over de begroting op: financien.arnhem.nl

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Arnhemse horeca kan zich klaar maken voor gastvrije winter

De horeca kan ook na 1 oktober rekenen op extra terrasruimte en krijgt de mogelijkheid om het te overkappen. Met dit besluit wil het Arnhemse college de horeca ook in de winterperiode ruimte geven zodat bezoekers veilig en prettig van de Arnhemse gastvrijheid kunnen genieten.

Foto: De Staat

Burgemeester Ahmed Marcouch: ‘Horeca is de plek waar we elkaar ontmoeten. Door ruimte te bieden, kunnen de Arnhemse horeca-ondernemers ook in de winter doen waar zij in uitblinken: ons laten genieten van het goede leven. Dat helpt ons ook deze coronacrisis door te komen.’ De Arnhemse burgemeester maakt daarbij wel een kanttekening: ‘Het gros van de bezoekers en ondernemers doet het goed. Maar ruimte betekent ook verantwoordelijkheid. Ik roep daarom op: we zorgen voor elkaar door samen de besmettingen tegen te gaan. Door afstand te houden, door de hygienevoorschriften te volgen en door thuis te blijven bij klachten. Dit moeten we samen doen; ondernemers en gasten. Zo kunnen we samen gezond de winter door.’

Extra terrasruimte

Eerder vergunde de gemeente Arnhem 70 terrassen met extra terrasruimte. De wens van de Arnhemse horeca is om ook na 1 oktober de extra terrasruimte voort te zetten met de mogelijkheid om een overkapping aan te brengen. Een motie van Arnhem Centraal ondersteunde deze wens. Opnieuw zal de gemeente ruimhartig aanvullende terrasruimte ter beschikking stellen, mits het veilig is en geen overlast veroorzaakt. Ondernemers kunnen het verzoek tot aanvullende terrasruimte via het Anderhalve Meter Loket kenbaar maken. Ook nu zal de gemeente geen leges in rekening brengen bij de horecaondernemers zodat zij niet voor extra kosten te staan.

Meer Arnhem nieuw

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Diaconessenkerk wordt wijkcentrum Bakermat

De Diaconessenkerk aan de Van Nispenstraat in Arnhem krijgt een nieuwe functie: het wordt een wijkcentrum voor de bewoners van Burgemeesterskwartier, Gulden Bodem, Hoogkamp en Sterrenberg. Het wijkcentrum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar allerlei activiteiten voor en door bewoners worden georganiseerd. Het initiatief voor het wijkcentrum komt van bewoners uit de wijk. Zij hebben gezamenlijk een bedrijfsplan gemaakt en de Stichting Wijkcentrum Bakermat opgericht. De gemeente heeft de kerk gekocht van de Protestantse gemeente Arnhem Noord, die het gebouw niet langer voor diensten gebruikt. Het koopcontract werd deze week getekend in aanwezigheid van wethouder Martien Louwers (wijken).

Foto: Gemeente Arnhem

Uit onderzoek en uit gesprekken met wijkbewoners is gebleken dat er in de genoemde wijken behoefte bestaat aan een laagdrempelige ontmoetingsplaats met activiteiten op cultureel en sociaal gebied. De organisatie steunt op vrijwilligers met mogelijk in de toekomst een professionele coördinator. Ondanks de huidige coronabeperkingen is het plan om nog dit jaar te beginnen met activiteiten voor de wijk en met de verhuur van ruimtes. Om het wijkcentrum aantrekkelijker en meer toegankelijk te maken wordt de gevel aan de zijde van de van Nispenstraat verbouwd.

Schouders eronder

Verantwoordelijk wethouder Louwers is blij met het bewonersinitiatief: “Complimenten voor de bewoners die dit bijzondere wijkinitiatief samen met het Team Leefomgeving hebben voorbereid. Zij hebben ongelofelijk veel werk verzet en tijd geïnvesteerd. Het is fijn dat zij nu echt met het gebouw aan de slag kunnen. De behoefte aan een laagdrempelige ontmoetingsplaats zie ik in veel wijken terug. Hoe mooi is het dan als bewoners daar zelf de schouders onder willen zetten. Ik ben blij dat we als gemeente onze medewerking hebben kunnen verlenen, onder andere door het gebouw te kopen.”

Verbinding

De activiteiten die straks in de Bakermat plaatsvinden zijn divers. Te denken valt aan lezingen, ontmoetingsmaaltijden, muziek, toneel, creatieve bezigheden, talencursus, repair-café, ruilbeurs, ict- en fiscaal advies, beweging, ontspanning en hulp bij mantelzorg, ruimte voor zzp-ers en thuiswerkers, , maar ook gewoon een kop koffie drinken. Fred Hammerstein, voorzitter van de Stichting Wijkcentrum Bakermat: “Het is mooi dat dit gebouw, dat betekenis heeft voor veel wijkbewoners, zo’n goede nieuwe functie krijgt. We willen graag een bruisend wijkcentrum realiseren dat zorgt voor verbinding tussen de mensen in de wijken en dat tegemoet komt aan de wensen van jong en oud. Het was een proces van lange adem, maar door de inzet van vele vrijwilligers uit de wijk en het Team Leefomgeving van de gemeente zijn we nu zover. We kunnen van start!”

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Continue Reading

Facebook

Populair