fbpx
Connect with us

Nieuws

Tuinarcheologie op Landgoed Zypendaal

Landgoed Zypendaal (Zijpendaal) is een van de iconen van Arnhem en heeft een rijke geschiedenis. Ondanks de veranderingen in de afgelopen eeuwen resteren in het park nog drie achttiende-eeuwse terrassen langs de barokke vijver. Gemeente Arnhem is per 1 juli gestart met een tuinarcheologisch onderzoek naar deze unieke terrassen, uitgevoerd door Gelders Genootschap, archeologisch onderzoeksbureau BAAC en Armaex.

Foto: Jeroen Glissenaar

De terrassen met beplanting behoren samen met de barokke vijvers en de beukenlaan aan de westelijke zijde van de vijvers tot de geometrische aanleg van Zypendaal uit de tweede helft van de achttiende eeuw. Mogelijk zijn ze aangelegd voor de familie Brantsen. Op prachtige wijze zijn de
terrassen door tuinarchitecten Posth en Petzold geïncorporeerd in het in de negentiende eeuw gecreëerde landschapspark. Dergelijke terrassen komen in Nederland nauwelijks voor en de bijzondere combinatie van barokke structuren met het landschapspark is van zeer grote waarde (op nationaal en Europees niveau).

Erosie en verval

De terrassen en de bomenrijen/lanen daarop verkeren in zeer slechte toestand. De terrassen zijn door ouderdom en erosie erg aangetast en hebben hun vroegere kwaliteiten en grandeur grotendeels verloren. In de lanen en bomenrijen is veel uitval en de bomen die er nog staan, zijn
vaak in slechte staat. Gemeente Arnhem wil als eigenaar dit bijzondere groene erfgoedensemble herstellen, zodat het voor de toekomst behouden blijft als een uniek deel van de Nederlandse tuingeschiedenis en zodat het voor de Arnhemse bevolking een mooi, veilig en interessante plek is
om te beleven. Om dit op een juiste manier te doen is eerst onderzoek nodig. Onderzoek naar de achttiende-eeuwse terrassen van Zypendaal
In opdracht van Gemeente Arnhem voeren Gelders Genootschap en BAAC een tuinhistorisch en tuinarcheologisch onderzoek uit naar de terrassen.

Explosievengevaar

Om duidelijkheid te krijgen over de aanleg van de terrassen wordt archiefonderzoek gedaan door Gelders Genootschap en zal BAAC enkele proefsleuven graven ten bate van archeologisch onderzoek. Explosievenopsporingsspecialist Armaex begeleidt het archeologisch onderzoek in verband met mogelijke explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het proefsleuvenonderzoek is erop gericht om de aan- of afwezigheid, de aard, de omvang, de datering, de gaafheid, de
conservering en de inhoudelijke kwaliteit van de cultuurhistorische waarden vast te stellen. De locatie van de proefsleuven zijn in overleg met parkbeheer bepaald, zodat de bomen niet aangetast worden. Dit onderzoek is mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van Provincie Gelderland.

Foto’s gezocht!

Heb je mogelijk nog oude foto’s van Zypendaal, of andere illustraties en documenten die nuttig kunnen zijn voor het onderzoek? jouw bijdrage wordt zeer gewaardeerd. Deze kunnen gestuurd worden naar. e.storms@geldersgenootschap.nl

Meer nieuws?

Reacties

Reacties

Nieuws

Eerste editie van ‘Free Your Light’- run

Free Your Light en herdenk de Slag om Arnhem op een geheel nieuwe manier. Op vrijdag 13 september organiseert Sportbedrijf Arnhem samen met de Stichting Bridge to Bridge voor het eerst een Light Run en een Light Walk in de Arnhemse binnenstad. Doe mee en loop of ren een route van 4 km langs verlichte objecten en projecties.

Vanaf het Willemsplein wandelen en rennen de deelnemers langs een verlichte route. Onderweg komen ze metershoge verlichte zuilen tegen met aansprekende teksten en foto’s. Strikken, grote kaarsen en verlichte dieren zorgen ervoor dat er letterlijk op elke hoek van de straat iets te zien is. Platform Binnenstad Arnhem brengt met projecties in en op gebouwen de Airborne-historie tot leven. De run en walk zijn niet competitief, dus vooraf is geen zware training nodig. Bij de finish verzorgt een bekende DJ de muziek en is er ruimte om met een lekker drankje na te genieten.

Trots op de eerste editie

Free Your Light is een samenwerking tussen diverse Arnhemse partijen. Albert Matthijssen, directeur Sportbedrijf Arnhem hierover: “ Ik ben er trots op dat we voor de eerste editie al zoveel verschillende organisaties hebben kunnen betrekken. Van Stichting Bridge to Bridge tot de binnenstad ondernemers en van Arnhem Studiestad tot Promosign. Zo kunnen we er een bijzondere en sportieve herdenking van maken. “

13 september

De Free Your Light Walk start op 13 september om 20.00 uur bij het Willemsplein ter hoogte van Stan & Co. De hardlopers starten om 22.00 uur vanaf dezelfde locatie. Tickets zijn vanaf nu te koop via www.freeyourlight.nl

Meer nieuws

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Rijnstate doet mee met pilot ‘palliatieve zorgcoach’

Op 17 juni is in de regio’s Arnhem en de Liemers een pilot ‘palliatieve zorgcoach’ gestart. Patiënten krijgen in hun laatste levensfase vaak te maken met veel verschillende zorgverleners. In deze intensieve periode is het voor de patiënt prettig een vast aanspreekpunt te hebben, een palliatieve zorgcoach. Deze pilot is een initiatief van het Netwerk Palliatieve zorg in de regio Arnhem en De Liemers. Rijnstate werkt hierin samen een groot aantal gelderse zorginstellingen.

Foto: Rijnstate

Patricia van Mierlo, klinisch geriater en arts palliatieve zorg in Rijnstate: “Patiënten in hun laatste levensfase krijgen vaak met verschillende zorginstellingen te maken. Al die instellingen hebben eigen contactpersonen. Wij merken ook vaak dat het voor patiënten heel onrustig is en zij niet goed weten voor wat zie bij wie ze terechtkunnen. Dat blijkt ook uit ervaringen van IKNL en ervaringen van andere zorgverleners. Patiënten hebben behoefte aan één vertrouwd gezicht, die kan de palliatieve zorgcoach bieden. In deze pilot werken we echt domeinoverstijgend. Dat is uniek en ontzettend waardevol.”

Individueel zorgplan

De palliatieve zorgcoach ondersteunt en adviseert zowel patiënt als zorgprofessionals ongeacht bij welke zorgverlener deze onder behandeling is (thuis, het ziekenhuis, een verpleeghuis of een hospice). In de pilot vervullen verpleegkundig specialisten van Rijnstate en Thuiszorg Groot Gelre de rol van palliatieve zorgcoach. Samen met de patiënt kijkt de palliatieve zorgcoach naar klachten, wensen en behoeften op lichamelijk,  psychisch, sociaal en spiritueel gebied. Hoe kun je het beste klachten behandelen, en ondersteunen bij besluiten over toekomstige behandelingen? Wat zijn zorgen en verwachtingen? Ook worden zaken besproken die niet direct op medisch gebied liggen: misschien wil de patiënt nog een reis ondernemen, of een wilsbeschikking opstellen. De palliatieve zorgcoach kijkt mee wat mogelijk is. Al deze zaken worden vastgelegd in een individueel online zorgplan, dat ook besproken wordt met de behandelend arts of huisarts en eventueel andere betrokken zorgverleners. De palliatieve zorgcoach blijft het vaste aanspreekpunt bij vragen, ongeacht bij welke zorgverlener de patiënt onder behandeling is of waar hij of zij verblijft.

Onderzoek

In het eerste jaar vindt onderzoek plaats onder 50 deelnemende patiënten. Doel is de rol van de palliatieve zorgcoach te optimaliseren, maar ook te kijken naar kwaliteit van zorg en zorgkosten. Deze pilot is een samenwerkingsverband van: Rijnstate in Arnhem, Netwerk Palliatieve zorg in de regio Arnhem en de Liemers, Onze Huisartsen,  Attent Zorg en Behandeling, DrieGasthuizenGroep, Thuiszorg Groot Gelre, de Liemerije, hospice Rozenheuvel, Zorgbelang inclusief, Menzis, IKNL en Proscoop.

Meer nieuws?

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Nieuwe AED gestolen in Bovenbeekstraat

In de Arnhemse binnenstad is er een nieuwe AED gestolen. Deze medische hulpmiddel is aangeschaft door de Platform Binnenstad Arnhem (PBA). De AED hing in de Bovenbeekstraat.

Foto: Arnhem6811

Vol trots heeft PBA een aantal oude AED’s en kasten na jaren trouwe dienst te vervangen voor nieuwe apparaten en kasten. Een kostbare investering, maar wel noodzakelijk om iedereen met een veilig gevoel het centrum van Arnhem te laten bezoeken vindt het platform. 

Schade en verdriet

“Helaas is vorige week gebleken dat één van deze apparaten is gestolen, waarbij de kast vernield is en de dader behoorlijk wat schade heeft aangericht om het AED toestel mee te nemen.” laat een teleurgestelde platform weten. “Buiten het trieste feit dat met deze AED ook het leven van zijn of haar familie/vrienden kan worden gered, hopen we dan ook dat de dader beseft dat deze levensreddende apparaten hier niet voor niets hangen. We doen dan ook de dringende oproep om de AED zo snel mogelijk terug te brengen!”

Dumpprijzen op Marktplaats

Gestolen AED hebben ondanks de hoge kosten weinig waarden. Elke AED heeft een eigen serienummer. Deze wordt geregistreerd en makkelijk te traceren. Naar schatting worden er zo’n 5 tot 10 AED’s gestolen per jaar. Vaak worden AED’s voor dumpprijzen op marktplaats verkocht. Maar pas op bij het kopen van een AED via marktplaats. Deze hebben geen garantie en worden ook niet meer geupdate met software. Hierdoor wordt een AED waardeloos in de nabije toekomst.

Heb je de dader zien rondlopen met de AED? Meldt dit bij de PBA.

Meer nieuws?

Reacties

Reacties

Continue Reading

Populair