fbpx
Connect with us

Nieuws

Tuinarcheologie op Landgoed Zypendaal

Landgoed Zypendaal (Zijpendaal) is een van de iconen van Arnhem en heeft een rijke geschiedenis. Ondanks de veranderingen in de afgelopen eeuwen resteren in het park nog drie achttiende-eeuwse terrassen langs de barokke vijver. Gemeente Arnhem is per 1 juli gestart met een tuinarcheologisch onderzoek naar deze unieke terrassen, uitgevoerd door Gelders Genootschap, archeologisch onderzoeksbureau BAAC en Armaex.

Foto: Jeroen Glissenaar

De terrassen met beplanting behoren samen met de barokke vijvers en de beukenlaan aan de westelijke zijde van de vijvers tot de geometrische aanleg van Zypendaal uit de tweede helft van de achttiende eeuw. Mogelijk zijn ze aangelegd voor de familie Brantsen. Op prachtige wijze zijn de
terrassen door tuinarchitecten Posth en Petzold geïncorporeerd in het in de negentiende eeuw gecreëerde landschapspark. Dergelijke terrassen komen in Nederland nauwelijks voor en de bijzondere combinatie van barokke structuren met het landschapspark is van zeer grote waarde (op nationaal en Europees niveau).

Erosie en verval

De terrassen en de bomenrijen/lanen daarop verkeren in zeer slechte toestand. De terrassen zijn door ouderdom en erosie erg aangetast en hebben hun vroegere kwaliteiten en grandeur grotendeels verloren. In de lanen en bomenrijen is veel uitval en de bomen die er nog staan, zijn
vaak in slechte staat. Gemeente Arnhem wil als eigenaar dit bijzondere groene erfgoedensemble herstellen, zodat het voor de toekomst behouden blijft als een uniek deel van de Nederlandse tuingeschiedenis en zodat het voor de Arnhemse bevolking een mooi, veilig en interessante plek is
om te beleven. Om dit op een juiste manier te doen is eerst onderzoek nodig. Onderzoek naar de achttiende-eeuwse terrassen van Zypendaal
In opdracht van Gemeente Arnhem voeren Gelders Genootschap en BAAC een tuinhistorisch en tuinarcheologisch onderzoek uit naar de terrassen.

Explosievengevaar

Om duidelijkheid te krijgen over de aanleg van de terrassen wordt archiefonderzoek gedaan door Gelders Genootschap en zal BAAC enkele proefsleuven graven ten bate van archeologisch onderzoek. Explosievenopsporingsspecialist Armaex begeleidt het archeologisch onderzoek in verband met mogelijke explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het proefsleuvenonderzoek is erop gericht om de aan- of afwezigheid, de aard, de omvang, de datering, de gaafheid, de
conservering en de inhoudelijke kwaliteit van de cultuurhistorische waarden vast te stellen. De locatie van de proefsleuven zijn in overleg met parkbeheer bepaald, zodat de bomen niet aangetast worden. Dit onderzoek is mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van Provincie Gelderland.

Foto’s gezocht!

Heb je mogelijk nog oude foto’s van Zypendaal, of andere illustraties en documenten die nuttig kunnen zijn voor het onderzoek? jouw bijdrage wordt zeer gewaardeerd. Deze kunnen gestuurd worden naar. e.storms@geldersgenootschap.nl

Meer nieuws?

Reacties

Reacties

Nieuws

IKC de Klimboom vanaf nu excellente High Performing School

Vorige week ontving IKC De Klimboom het predicaat ‘High performing in leading en learning’ ontvangen.

Foto: IKC De Klimboom

“Om deze titel te mogen dragen word je beoordeeld op tien uitgangspunten, waaronder visie, hoge normen en verwachtingen voor alle leerlingen, hoog niveau van samenwerking en effectief leiderschap.” laat de school weten.

IKC de Klimboom bestaat nu drie jaar en heeft de missie en ambitie een school te zijn met een heldere visie op leren en bijpassend onderwijsconcept en profilering, een krachtig en sterk professioneel samenwerkend team dat onderwijs biedt op hoog niveau binnen een schoolorganisatie met een professionele cultuur en structuur. “We kunnen concluderen dat wij, in betrekkelijk korte tijd, behoorlijke resultaten hebben geboekt bij doelen bij deze ambitie. Dit wordt bevestigd door alle betrokkenen van onze school en wordt ook zichtbaar in de groei van leerresultaten van onze leerlingen. Het is mooi dat dit nu ook wordt erkend.
We zijn trots, we doen wat werkt!” vertelt IKC De Klimboom.

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Arnhem maakt zich sterk voor acceptatie LHBTI personen

coming out day

Regenbooggemeente Arnhem presenteert vandaag de Regenboogagenda voor de periode 2020-2022. Met deze agenda maakt gemeente Arnhem zich actief sterk voor het verbeteren van de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender en intersekse personen (LHBTI personen). De strijd van LHBTI personen om het bestaan, gaat om het recht om er te mogen zijn als persoon, erkend door zijn of haar stadsgenoten.

Foto: Sander Wind

De gemeente zet onverminderd in op voorlichting op scholen, neemt deel aan de week van Respect en hijst de stad de Regenboogvlag op Coming outdag. In het Arnhemse sportakkoord – de lokale uitwerking van het nationale sportakkoord – wordt het onderwerp LHBTI onder het thema inclusief sporten opgenomen. Ook veiligheid is een belangrijk thema binnen de agenda. Een optimale aangifte, de juiste handhaving en vervolging van straatgeweld door de politie is van groot belang. Arnhem wil niet dat LHBTI personen die hun hele leven op hun hoede waren en alles doorstaan hebben, thuis, op het schoolplein, in het café, op het werk, thuis of in eigen wijk, geattaqueerd worden.

Samenwerking

De vernieuwde Regenboogagenda is in samenwerking met diverse partners en inwoners uit de stad tot stand gekomen. De gemeente Arnhem is regievoerder. Dit houdt in dat de gemeente weet wat er allemaal gebeurt, initiatieven ondersteunt en met elkaar verbindt. Partijen in de stad voeren de activiteiten voornamelijk zelf uit. Arnhem heeft 50.000 euro beschikbaar om diverse initiatieven te ondersteunen.

Gericht inzetten

Wethouder Louwers: ‘Arnhem is een stad voor iedereen. We accepteren geen uitsluiting, discriminatie, intimidatie of geweld, ook niet tegen LHBTI personen. Dat is ook de boodschap van de regenboogagenda. We hebben de afgelopen jaren al mooie stappen gemaakt. Het bijzondere aan deze vernieuwde agenda is dat deze is opgesteld samen met de doelgroep en diverse belangenorganisaties. Er gebeurt al ontzettend veel. Door het opstellen van deze agenda is dat ook zichtbaar en kunnen we onze energie bundelen en gericht inzetten opdat onze LHBTI personen zich geaccepteerd en veilig voelen’.

InDifferent

Eén van de partners die samen met de gemeente aan de agenda heeft gewerkt InDifferent, een stichting die opkomt voor diversiteit en inclusie op school. Zij zijn enthousiast over de agenda: “Het initiatief om een LHBTI agenda op te stellen waar verschillende Arnhemse LHBTI belangenorganisaties een samenwerking voor zijn aangegaan, is een belangrijke stap in de goede richting. Waar de verschillende organisaties zich voorheen individueel inzetten voor verbetering van veiligheid, sociale acceptatie en emancipatie, hebben we nu de handen ineen geslagen. Deelnemers aan dit nieuwe netwerk kunnen elkaar ondersteunen, van elkaar leren en effectiever en efficiënter de doelgroep ondersteunen”.

Regenbooggemeente

Gemeente Arnhem was in 2008 één van de eerste gemeenten die de intentieverklaring voor Regenbooggemeente tekenende met de minister van Onderwijs, Cultuur en Welzijn. In deze verklaring werden verschillende ambities tussen regenbooggemeenten en ministerie beschreven. 

Arnhem besteedde de laatste jaren veel aandacht aan het verbinden van de LHBTI gemeenschap aan de gemeente. Er is geïnvesteerd in contacten met organisaties in de stad en met de LHBTI gemeenschap, met als doel een inclusieve stad te zijn waar iedereen zichzelf kan zijn. 

De agenda wordt in de jaren 2020 tot en met 2022 tot uitvoering gebracht.

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Burgers’ Zoo verlengt de zomer

Koninklijke Burgers’ Zoo speelt in op de trend dat veel Nederlanders de vakantie in eigen land doorbrengen deze zomer. Met de campagne ‘Ga deze zomer op wereldreis in eigen land!’verlengt het Arnhemse dierenpark zes weken lang (11 juli tot en met 23 augustus 2020) dagelijks de openingstijd tot 20.00 uur. Vanaf 15.00 uur geldt een bijzonder tarief van 16,50 euro: tickets zijn online te boeken op www.burgerszoo.nl/zomeravond

Foto: Burgers’ Zoo

Burgers’ Zoo nodigt bezoekers uit om als ware ontdekkingsreizigers de wereld van het tropisch regenwoud (Bush), de rotswoestijn van Arizona (Desert), het tropisch koraalrif (Ocean) en de Oost-Afrikaanse savanne (Safari) te verkennen. Het avontuur wordt vervolgd door het oerwoud van Maleisië (Rimba) en het zoutwatervloedbos van Belize (Mangrove), waarbij charismatische dieren als gorilla’s, chimpansees, maki’s, olifanten, panters en diverse vogels (Park) de wereldreis compleet maken. 

Zomerhitte vermijden

Mochten juli en augustus periodes van zomerse hitte kennen, dan hebben geïnteresseerde gasten door de extra lange openingstijden nu de mogelijkheid om later in de middag en in de avond van hun dierentuinbezoek te genieten. ’s Ochtends afkoelen aan het zwembad en ’s middags naar het dierenpark wordt dankzij het scherpe tarief vanaf 15.00 uur een aantrekkelijke optie; zeker ook voor toeristen en verblijfsrecreanten op en rond de Veluwe.

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Continue Reading

Facebook

Populair