fbpx
Connect with us

Nieuws

Velperplein wordt openluchtexpositie met 12 foto’s transgender modellen

Regenboogvlag

Het Velperplein verandert van 11 tot 17 oktober in een openluchtexpositieruimte. Met levensgrote foto’s van 12 transgender modellen, wil Pride Photo Nijmegen een positief tegengeluid bieden aan discriminatie van transgender personen. Wethouder Martien Louwers opent de tentoonstelling TROTS! op coming out dag, vrijdag 11 oktober, om 15.00 uur. Dit doet zij samen met projectleider Wouter Christiaens van Pride Photo Nijmegen.

Foto: Ludovic Bertron (CC)

Zoals gebruikelijk in Arnhem, wordt ’s ochtends bij het stadhuis de
regenboogvlag gehesen. ’s Avonds is er een bijeenkomst over seksuele diversiteit. Twaalf transgender modellen lieten zich door fotografe Joëlle de Vries fotograferen en interviewen. Zij laten zich op mobiele billboards van ruim een meter bij 2,7 meter op het Velperplein levensgroot zien aan de voorbijganger.

Discriminatie

De aanleiding voor deze tentoonstelling is een vrij onzichtbaar maatschappelijk thema: discriminatie van transgender personen. Uit onderzoek, uitgevoerd door Transgender Netwerk Nederland, weten we dat de ondervraagde transgender personen vorig jaar afgelopen jaar 7 keer zo vaak bedreigd of mishandeld worden als de gemiddelde bevolking. 30% geeft aan lastig gevallen te worden op internet. Wouter Christiaens, projectleider Pride Photo Nijmegen. “Met Pride Photo zetten we mensen aan het denken over stereotype beelden van mannelijkheid, vrouwelijkheid, genderrollen en seksuele voorkeuren. We kozen
voor een maatschappelijk thema dat extra aandacht behoeft: discriminatie van transgender personen. Vervolgens hebben we besloten om een positieve boodschap te laten zien.”

Zichzelf zijn

Op 11 oktober is het coming out dag. Wethouder Martien Louwers, inclusie: ‘Op deze dag wordt benadrukt dat iedereen gewoon zichzelf moet kunnen zijn. Als gemeente willen we dat ook uitstralen. Het hijsen van de vlag is een mooi symbool. Daarnaast willen we ook weten hoe het met de LHBT+ers in Arnhem gaat en willen we actie ondernemen als dat nodig is”. De gemeente heeft in kaart gebracht tegen welke problemen LHBT+ers in Arnhem aan lopen en wil op basis daarvan samen met de doelgroep bedenken welke acties op het gebied van seksuele diversiteit nodig zijn. Daarom organiseert de gemeente Arnhem op 11 oktober een bijeenkomst. Opgeven hiervoor kan nog via evelien.taal@arnhem.nl. De bijeenkomst start om 17:45 uur en eindigt om 20:30 uur, in Willemeen in Arnhem.

Meer Arnhem nieuws?

Reacties

Reacties

Nieuws

Arnhem uitgekozen voor pilot maatschappelijke diensttijd

Arnhem is één van de elf gemeenten die van het kabinet ervaring op mogen doen met het fenomeen maatschappelijke diensttijd (MDT). Kern hiervan is dat jongeren hun competenties en talenten ontdekken en ontwikkelen door zich voor een bepaalde periode vrijwillig in te zetten voor de samenleving. Arnhem hoopt in twee jaar tijd zo’n 140 jongeren op deze manier een mooie zet in de rug te geven.

Foto: Div_Iv via Pixabay

Arnhem zoekt innovatieve manieren om te werken aan een stad waarin iedereen gelijke kansen heeft, iedereen meedoet en inwoners minder afhankelijk en meer zelfstandig zijn. De maatschappelijke diensttijd zien kan een manier zijn om deze ambities voor jongeren kracht bij te zetten.Op kleinere schaal wordt er in Arnhem door maatschappelijke organisaties en scholen al geëxperimenteerd met maatschappelijke diensttijd. Nu Arnhem is toegelaten tot de pilot van het kabinet kunnen we deze ervaringen uitbouwen en uitbreiden. Omgekeerd kan Arnhem door de opgedane ervaringen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het instrument.

Belgisch voorbeeld

Door zich in te zetten voor de samenleving, ontdekken de jongeren waar hun talenten liggen en wat hun ontwikkelpunten zijn. De maatschappelijke diensttijd biedt jongeren de kans om mensen buiten hun eigen leefwereld te leren kennen, vriendschappen op te bouwen en hun maatschappelijk bewustzijn te vergroten. Daarnaast leren ze belangrijke vaardigheden en ze
leren verantwoordelijkheid nemen. Het initiatief van het kabinet is geïnspireerd op Belgisch voorbeeld. Daar bleken jongeren na afloop meer verantwoordelijk en maatschappelijk bewust en was 83% van hen zes maanden later in opleiding of aan het werk.

Individueel en gezamenlijk

Het Arnhemse programma duurt 78 dagen. We kiezen voor een opzet van drie dagen (24 uur) per week gedurende 26 weken. Het programma bestaat in grote lijnen uit een individueel programma bij een gastorganisatie en een gezamenlijk programma waarin de groep werkt aan een project. Arnhem ontvangt voor komende twee jaar € 624.600,- voor deze proef.

Tussen de 16 en 27 jaar

Wat Arnhem betreft kunnen alle jongeren van 16 tot 27 jaar die geen opleiding volgen en gemotiveerd zijn, meedoen. Omdat Arnhem centrumgemeente is van de Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland en veel jongeren uit de regio in Arnhem naar school gaan, willen we kijken of we ook jongeren uit de regiogemeenten mee kunnen laten doen.

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Wietkwekerij aangetroffen in Hanzestraat

Dinsdag ochtend 16 oktober trof de politie op de Hanzestraat een wietkwekerij. In de woning waren meer dan 200 planten.

Foto: Politie

In de woning waren meer dan 200 wietplanten aanwezig, een groot geldbedrag én meerdere pakketjes met harddrugs. In totaal zijn er drie mensen aangehouden. Het voertuig van de bewoner is door politie afgepakt. De zaak is in behandeling bij de recherche.

Meer Arnhem nieuws?

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Deeltijdbehandeling voor ouderen met psychiatrische problemen werkt

Al ruim 50 Arnhemse ouderen met psychiatrische problemen hebben dit jaar gebruik gemaakt van de acute deeltijdbehandeling van GGZ-aanbieder Pro Persona. Het gaat om ouderen die al psychiatrische hulp ontvangen in de thuissituatie, en tijdelijk intensievere zorg nodig hebben. Voorheen volgde in deze gevallen vaak opname in een kliniek. Nu is er de acute deeltijdbehandeling, met als doel een opname te voorkomen.

Foto: Pixabay – Gökçe Karandere

Door de inzet van acute deeltijdbehandeling leren patiënten meer grip te krijgen op hoe zij in de eigen thuissituatie psychiatrisch stabiel, vitaal en actief kunnen blijven. De behandeling bestaat uit verschillende modules op gebied van leefstijl, zingeving, mindfulness, zelfmanagement en psycho-educatie. Tijdens de behandeling is er ook overleg met een wijkcoach, met als doel dat de patiënt na de behandeling niet van de radar verdwijnt. Denk hierbij aan een vervolgtraject met dagbesteding, met benodigd vervoer. 

De acute deeltijdbehandeling van Pro Persona past in de landelijke ambitie om mensen zo veel  mogelijk in de eigen thuissituatie te behandelen.

Heb je vragen? mail dan naar vragen.arnhem@propersona.nl

Meer Arnhem nieuws?

Reacties

Reacties

Continue Reading

Facebook

Populair