fbpx

Verschraling lokale media; de waakhond is mank

Geschreven door: Burgerjournalist Huibert Veth

Het ronde tafelgesprek is een nieuw instrument in de Arnhemse gemeenteraad. Burgers kunnen het initiatief nemen om hun onderwerp te agenderen en met de politiek in gesprek te gaan. De eerste editie deze week naar aanleiding van een brief van Maarten Venhovens (‘Ik hou van Arnhem’ en scheidend directeur RTV Arnhem) over “De positie van de lokale en regionale media in Arnhem”.

Kloof tussen burgers en bestuur dreigt

Alle aanwezigen erkennen het belang van lokale media als waakhond voor de democratie. Voor niets gaat echter de zon op. Sandrina Hadderingh (Omroep Gelderland) legt uit dat de samenwerking met lokale media als RTV Arnhem vaak moeizaam verloopt omdat ze onvoldoende voor een continuïteit in nieuwsstroom en personeel kunnen zorgen. Dit is niet zo verwonderlijk met een budget van één ton per jaar. Daar kun je geen goede professionals voor inhuren en deugdelijke materialen voor aanschaffen. Ook commerciële lokale media als Arnhem-Direct of ‘Ik hou van Arnhem’ hebben moeite om zelfstandig hun broek op te houden. Een verdere uitholling en verschraling van de lokale media dreigt als er niets gebeurt. Wanneer de lokale media zijn rol van waakhond niet meer goed kan vervullen worden (bestuurlijke) misstanden of schofferingen niet meer opgemerkt of aan de kaak gesteld. Verschillende omliggende gemeenten, zoals Lingewaard, hebben hier al last van. Het enge klimaat en de kloof tussen burgers en bestuur die dan op de loer ligt, willen we met zijn allen niet. ‘Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely’ (Lord Acton, 1887).

Wat dan wel? Rik van Dommele, voorzitter van RTV Arnhem, pleit voor streekvorming waarbij er meer budget beschikbaar komt maar er ook een groter gebied bediend wordt. De regio’s moeten elkaar op die manier versterken. Maarten Venhovens wil een fonds waar alle lokale media uit kunnen putten voor de inzet van goede journalisten. Ook wijst hij ons erop dat alle artikelen van ‘Ik hou van Arnhem’ gearchiveerd worden door de Nederlandse bibliotheek waarmee elke letter die u nu leest een stukje geschiedschrijving is. Een verantwoordelijkheid die we niet lichtzinnig moeten opvatten 😉 !

Meer nieuws?

Reacties

Reacties

Back to top