fbpx
Connect with us

Nieuws

Werkzaamheden hinderen verkeer Marga Klompélaan

Keerlus bus Rijkerswoerd

Vanaf vrijdag 28 juli 20.00 uur is de Marga Klompélaan in Rijkerswoerd afgesloten vanwege groot onderhoud. De weg krijgt nieuw asfalt. Hiervoor is het noodzakelijk de weg af te sluiten voor al het doorgaande verkeer in beide richtingen.

Draailus

De afsluiting geldt vanaf de Burgemeester Matsersingel tot aan de draailus voor de bus. Het werk wordt in gedeelten uitgevoerd. Op zaterdag 5 augustus vanaf 06.00 uur zijn de rijbanen weer toegankelijk voor al het verkeer. De Erasmussingel wordt de tijdelijke route naar en uit de wijk. Dit wordt met borden aangegeven vanaf de Burgemeester Matsersingel. Ook in de wijk komen informatieborden.

De bus rijdt niet helemaal tot het einde van Rijkerswoerd. Het eerste deel wel, daarna stapt u over in kleinere bussen van Breng die u verder vervoeren. Een aantal bushalten komt hierdoor tijdelijk te vervallen.

Meer nieuws?

mom in balance

Reacties

Reacties

Nieuws

Wijkgesprekken over energie van start

Vrijdag 25 september vindt in aanwezigheid van wethouder Cathelijne Bouwkamp de officiële aftrap plaats van de wijkgesprekken die de gemeente Arnhem voert over energiebesparing en aardgasvrij wonen. Onder de vlag van Arnhem Aan vinden er de komende maanden zowel overdag als ’s avonds tientallen gesprekken plaats over wat inwoners kunnen doen om hun energieverbruik te beperken en welke hulp ze daarbij kunnen krijgen. Ook de wijze waarop Arnhem in de toekomst aardgasvrij wil worden komt aan de orde. 

Foto: Gemeente Arnhem

Wethouder Cathelijne Bouwkamp over de wijkgesprekken: “Ik ben blij dat deze gesprekken nu van start kunnen. De opgave om over te stappen naar schone en duurzame energie is van ons allemaal. Daarom vind ik het belangrijk dat we hierover met Arnhemmers in gesprek gaan. De wijkgesprekken gaan over de energietransitie in het algemeen én over hele praktische zaken. Denk bijvoorbeeld aan tips hoe je eenvoudig energie kunt besparen of een overzicht van subsidieregelingen die er op dit moment zijn. Belangrijk onderdeel van de wijkgesprekken zijn de vragen van de Arnhemmers zelf. Het is voor de gemeente fijn en belangrijk om te weten welke vragen, zorgen en ideeën er leven. Ik hoop daarom dat veel Arnhemmers met ons in gesprek gaan.”

Vernieuwde website

Voor wie niet bij de wijkgesprekken aanwezig kan zijn is alle informatie eenvoudig terug te vinden op de vernieuwde website van Arnhem Aan. Op de nieuwe website is de informatie voor verschillende doelgroepen overzichtelijk op een rij gezet. Huurders, woningeigenaren, ondernemers en verenigingen hebben elk hun eigen ingang tot voor hen toegespitste informatie. Uiteraard is op de website ook een overzicht te vinden waar en wanneer de wijkgesprekken plaatsvinden.

Verjaardag Lijn2030

Bij de start van de wijkgesprekken is ook Lijn2030 van de partij. Deze bijzondere, hippe en duurzame VW-bus viert zijn 2-jarig bestaan en is een herkenbaar en veelvuldig ingezet element geworden in de Arnhem Aan-campagne. De bus, die is uitgerust in de kleuren van de Arnhem Aan, fungeert als een rondrijdend loket waar inwoners informatie kunnen krijgen over allerhande energievraagstukken.

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Koken Binnen Je Budget

Vitanos organiseert in de maanden oktober, december en januari de
cursus “Koken Binnen Je Budget”. Een laagdrempelige cursus onder begeleiding van een kok waarbij gezond en betaalbaar koken centraal staat. Elke les koken we gezamenlijk een gerecht en aan het einde van de les eten we dat gezellig samen op.

Foto: StockSnap via Pixabay 

Je leert een gerecht te koken, hoeveelheden ingrediënten te berekenen en etiketten te lezen. Maar ook hoe je verstandig om kan gaan met geld en je een huishoudbudget. Elke kookles wordt er een andere groente gebruikt, bijvoorbeeld: pompoen, aubergine of bloemkool. De gerechten die we maken passen in een gezonde leefstijl, en in een klein budget.

Praktische informatie

 De omvang van de groep is 10 deelnemers.
 De cursus is doorlopend tot eind januari 2020, er kan elke maand gestart
worden
 De lessen worden op donderdag ochtend gegeven van 10 – 13 uur.
 Locatie: De Stadkeuken in het centrum van Arnhem
 Deelname is gratis!

Aanmelden

Wil je graag meedoen aan deze cursus? Of ken je iemand voor wie dit enorm leuk en leerzaam is? Aanmelden kan op telefoonnummer 06-45878600 (graag de voicemail inspreken) of stuur een e-mail naar info@vitanos.nl.

Meer Gorinchem nieuws

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Begroting 2021. Arnhem wil investeren waar het nodig is

geld

Arnhem staat de komende jaren voor grote uitdagingen. We hebben grote ambities op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie. We willen meer woningen bouwen, de bereikbaarheid van de stad verbeteren en een aantrekkelijk klimaat voor bedrijven en ondernemers creëren. We willen meer mensen aan het werk helpen en armoede terugdringen. We willen een groene aantrekkelijke stad voor onze inwoners en bezoekers. Tegelijk is ook de coronacrisis is nog niet voorbij. In de Begroting 2021 leest u hoe we met deze uitdagingen om willen gaan en welke keuzes we daarbij maken. En hoe die financieel uitpakken.

Foto: pixabay

De begroting is ook in deze periode weer geheel financieel sluitend. De totale uitgaven in 2021 zijn begroot op € 733 miljoen. € 209 Miljoen daarvan wordt rechtstreeks in de wijken uitgegeven, de overige € 524 miljoen komt voor rekening van de diverse stedelijke programma’s, zoals klimaat & energie, participatie & armoede, economie en zorg. De inkomsten, ook € 733 miljoen, komen van het Rijk, lokale heffingen, overige inkomsten en reserves. De begroting is structureel financieel sluitend. Met dit vierjarig beeld blijft de financiële positie van de gemeente solide: de weerstandsfactor stijgt naar 1,2 in 2024, de ‘reserve solvabiliteit’ groeit naar € 23 miljoen aan het einde van 2024 en vanaf 2024 voegen we jaarlijks € 2 miljoen toe aan de algemene reserve.

Wethouder Financiën Ronald Paping: ‘Corona is een crisis die zijn weerga niet kent, met ingrijpende maatschappelijke gevolgen, ook voor de gemeentelijke financiën. Tot nu toe hebben we dit kunnen opvangen, en zelfs kunnen investeren. Maar we zijn er nog niet, het is onvoorspelbaar wat ons nog te wachten staat en welke financiële gevolgen dit heeft.’

Verwachting voor 2020

Tegelijk met de Begroting 2021 stuurt het college ook de tweede tussenrapportage van 2020 naar de raad. Deze rapportage geeft inzicht in de financiële prognose voor 2020. Ook de voortgang op een aantal andere issues zijn opgenomen, zoals de coronacrisis, investeringen en beheersing van belangrijke verbonden partijen, zoals de Connectie en de ODRA. We verwachten een positief resultaat ten opzichte van de begroting van € 4,6 miljoen. Dit komt onder meer doordat we niet alleen nadelige effecten van de coronacrisis ervaren, maar er ook compensatie van Rijk en provincie wordt ontvangen. Daarnaast is een aantal bestemmingsreserves kritisch beoordeeld, waardoor deze (deels) vrij kunnen vallen.

De coronacrisis te lijf

Het jaar 2020 liep heel anders dan wie dan ook verwacht had. We werden geconfronteerd met een crisis die zijn weerga niet kent. De coronacrisis heeft veel impact op Arnhem en de Arnhemmers. Natuurlijk richtten we als gemeente ons meteen op het beheersen en beperken van de effecten van deze crisis. ‘We namen meer dan 100 maatregelen om de acute gevolgen van corona te bestrijden en verzachten. Tegelijk zijn we ervan doordrongen dat de coronacrisis niet zomaar voorbij is’, aldus Paping. ‘Dat we verder moeten kijken dan de eerste maanden, dan dit jaar. Dat heeft gevolgen voor deze begroting.’

Ruim € 19 miljoen investeren

Paping: ‘We hebben er voor gekozen om deze crisis te lijf te gaan door te investeren. Met de Arnhemse Herstelagenda Coronacrisis: een herstel- en versterkingsplan dat investeringen laat zien, oplopend tot ruim € 19 miljoen.’ We investeren daar waar het bijdraagt aan grote transities en de opgaven die daarbij horen, zoals de energietransitie, duurzame mobiliteit, circulaire economie en klimaatadaptatie. Daarmee zorgen we lokaal voor sneller meer woningen, meer werkgelegenheid en extra bedrijvigheid. Het zijn forse investeringen, waarmee we de stad een fikse steun in de rug geven om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten.

Zoveel mogelijk bereiken voor zoveel mogelijk inwoners

De coronacrisis maakt de bestaande uitdagingen groter. We monitoren en anticiperen op de crisis, maar kunnen de impact daarvan niet voorspellen. Dat vergt dus naast koers houden en investeren in de stad ook flexibiliteit en soliditeit om snel in te kunnen spelen op veranderende omstandigheden. We doen dat door juist dáár aan de slag gaan waar onze inwoners dat het hardste nodig hebben. Of het nu om het bestrijden van armoede en eenzaamheid gaat of het bouwen van meer woningen. Het duurzamer maken van de stad of het verbeteren van de veiligheid. Het vergroten van de leefbaarheid of zorgen voor een betere bereikbaarheid. Het creëren van extra banen of het stimuleren van sport en cultuur. Het realiseren van meer groen en het verbeteren van de gezondheid van onze inwoners. Daarnaast werken we het komend jaar samen met de raad aan een integrale visie op het sociaal domein, met uitvoeringsplan. ‘Al deze uitdagingen pakken we in samenhang op’, benadrukt Paping. ‘Zodat we zoveel mogelijk bereiken voor zoveel mogelijk inwoners. Ook dáár gaat deze begroting over.’

Meer over de begroting op: financien.arnhem.nl

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Continue Reading

Facebook

Populair