fbpx
Connect with us

Nieuws

Wethouders krijgen ook ambtsteken

Burgemeesters zijn te herkennen aan hun ambtsketen, predikanten en rechters aan hun toga, voorzitters aan hun hamer. Maar op welke manier herken je wethouders? Om de herkenbaarheid van wethouders als politieke ambtsdrager te vergroten is een herkenningsteken ontwikkeld door de Wethoudersvereniging. Geen ambtsketen, maar een ambtsteken. 

Foto: Jeroen van Gool, directeur Wethoudersvereniging – Twitter

Om wethouders te herkennen krijgen ze een herkenningsteken. “De beeltenis symboliseert een boom, wat voor wijsheid, standvastigheid en groei staat.” laat de vereniging weten. “De stam is een hand wat aanpakken, toereiken en samenwerken uitbeeldt. De lakzegel toont aan dat de wethouder ergens zijn of haar stempel op drukt en besluiten bezegelt. Het hart staat voor eerlijkheid, warmte en oprechtheid. Het wetboek, de griffel en de hamer symboliseren leiderschap, besluitvorming, visie en kaders. Wethouders kunnen dit met trots tonen als ware het hun ambtsketen.” aldus de vereniging.

Slechte imago van wethouders

De Wethoudersvereniging wil op deze manier proactief aan de hand van een charmeoffensief de beeldvorming rond wethouders verbeteren. “Nog te vaak komt het voor dat een incident de beeldvorming van de hele groep op een negatieve manier beïnvloedt. Zo ook de elke keer oplaaiende discussie over de APPA-uitkering: De regeling die in de volksmond ten onrechte wachtgeld wordt genoemd. Eerder dit jaar onderzocht Een Vandaag hoeveel geld er uitgekeerd is in verband met de APPA. De publieke opinie is er een van de wethouder als graaier. Het is belangrijk dat iedereen, wanneer je werk ineens stopt, een veilig vangnet heeft. Zeker ook wethouders, omdat het afbreukrisico van het vak erg groot is.” aldus de vereniging.

‘Wethouders zijn hardwerkende mensen met passie…’

“Wethouders zijn hardwerkende mensen met passie voor de samenleving. Die hebben de bereidheid om vaak tegen deeltijdloon meer dan voltijds te werken. Als daar onverhoopt een einde aan komt dan zijn zij in het begin vaak uit het lood geslagen. Niet verrassend, zij gaan van keihard rennen naar abrupt stilstaan. Maar als je amper je de klap bekomen bent, moet je net als ieder ander die van een uitkering gebruik maakt, gaan solliciteren. Niets wachtgeld: Een re-integratietraject in. En dat doen de meesten met veel plezier, want stilzitten is geen kerncompetentie van de wethouder.” laat de wethoudersvereniging weten. “Wij hoeven niet gelijk op de trekker naar Den Haag voor waardering, maar zouden wel met elkaar een vuist mogen maken. En daar hebben wij een hulpmiddel bij bedacht. Het ambtsteken!”

Of ook de Arnhemse wethouders deze ambtsteken ook gaan dragen is niet bekend. De wethouders krijgen in ieder geval de ambtsteken opgestuurd als ze nog niet in het bezit zijn.

Meer Arnhem nieuws?

Reacties

Reacties

Nieuws

Airborne veteraan Pete Watkins overleden aan Corona

Vandaag is bekend geworden dat de 97-jarige Airborne veteraan Pete Watkins is overleden. Hij is overleden aan de Coronavirus.

Foto: Familie

Pete Watkins is op 8 mei positief getest op corona. De 97-jarige Airborne veteraan is daarna drie weken later overleden in zijn woning in de Beechcroft Care Home in West Hallam. Ondanks zijn dementie is zijn herinnering aan z’n tijd in het leger nog spring levend. Zijn stiefdochter Lynn Thornley beschrijft de veteraan als liefdevol en attent persoon.

Militaire begrafenis

Hij heeft recht op een militaire begravenis. Maar dat kan helaas nu niet vanwege de corona. Op een later moment zal hij deze ceremonie krijgen.

Meer Arnhem nieuws?

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Arnhem bindt strijd aan met seksuele intimidatie

Sissen, nafluiten, uitschelden, vieze gebaren en ongewenste aanrakingen: in Arnhem geeft 63% van de ondervraagde vrouwen aan dit een of meerdere keren te hebben meegemaakt op straat. Dit blijkt uit recent onderzoek van Upgrade 4 You in opdracht van de gemeente naar seksuele intimidatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag op straat. Deze seksuele straatintimidatie maakt vrouwen onzeker, zij gaan bepaalde gebieden mijden of zich anders kleden. Ze worden onvrij. Vooral vrouwen van 14 tot 35 jaar voelen zich onveilig.

Foto: surdumihail- Flickr

Wethouder Martien Louwers (Inclusie) en burgemeester Ahmed Marcouch (Openbare orde en veiligheid) noemen dit probleem ‘zeer ernstig en onacceptabel’. Louwers: ‘Vrouwen moeten zich op straat en tijdens het uitgaan vrijelijk kunnen begeven en bewegen zonder dat zij lastiggevallen worden. Dit geldt evenzeer voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen. Iedereen moet zich vrij kunnen voelen. Deze problematiek is zeer ernstig en aanleiding voor een lokale aanpak.’

Marcouch, destijds initiatiefnemer voor de landelijke wet in wording die straatintimidatie strafbaar maakt, rekent erop dat de wet snel komt: ‘Ik vind het verschrikkelijk dat mensen, meestal jongemannen, onze meisjes en vrouwen op deze wijze kleineren en inperken en ermee wegkomen dat vervolging uitblijft.’ Het onderzoeksbureau constateert dat de meldingsbereidheid heel laag is. Zij vermoeden dat er sprake is van normvervaging. Het ‘hoort erbij’ is het beeld over het grensoverschrijdende gedrag in de huidige maatschappij. Ook ontbreekt een eenduidige aanpak voor de verwerking van de meldingen en is het voor veel slachtoffers onduidelijk of en waar zij melding kunnen doen.

Vrij dankzij toezicht

Uit het onderzoek komen ruim tien locaties naar voren waar vrouwen zich bovengemiddeld onveilig voelen, waaronder het Centraal Station en de Korenmarkt. Professionals bevestigen in de interviews de bevindingen van de vierhonderd geënquêteerde vrouwen. Marcouch: ‘Pijnlijk dat de Arnhemse vrouwen het op ons Centraal Station achter de poortjes van de NS veel veiliger vinden dan ervoor. Dit komt door het toezicht en belichting. Dat gaan wij zo nodig ook in de stad doen.’ De locaties die de Arnhemse vrouwen als uitgesproken onveilig beschouwen, krijgen extra toezicht, zo nodig met camera’s, en adequate verlichting. Seksuele straatintimidatie maakt onze vrouwen en meisjes helaas mijdend. In onze stad horen zij juist te kunnen gaan en staan waar zij willen, wanneer zij willen en gekleed zoals zij willen. Dus wij gaan staan voor hun veiligheid,’ aldus Marcouch. De beoogde nieuwe landelijke wet wordt in Arnhem voorbereid door handhavers, jongerenwerkers en het sfeerteam in het horecagebied wegwijs te maken met trainingen en andere sessies om op straat daders te corrigeren. Ook wordt de aandacht voor seksuele intimidatie onderdeel van het convenant Veilig Uitgaan, dat hoort bij de aanpak om de Korenmarkt aantrekkelijker en veiliger te maken voor bezoekers.

Laagdrempelig meldpunt

Verder zet het college in op het verhogen van de meldingsbereidheid en regelt dat meldingen van seksuele straatintimidatie bij het Meldpunt Discriminatie en Pesten helder, eenvormig en met kennis van zaken worden opgenomen en vervolgens terechtkomen bij de relevante hulporganisaties en bij de politie. Dit past bij de inzet van het Horecadeurpanel en bij de samenwerking met de horeca voor het alarmeringsinstrument “Ask for Angela”. Bovendien financiert de gemeente Arnhem een digitaal platform waar Arnhemse vrouwen ervaringen van seksuele intimidatie kunnen delen, zodat het probleem wordt geagendeerd en de norm wordt dat ‘seksuele intimidatie onacceptabel is’. Om de uitwassen met kracht tegen te gaan, vanuit verschillende invalshoeken en disciplines, organiseert de gemeente ook een bijeenkomst voor professionals. Hiermee wordt bewustwording bevorderd en de betrokkenheid te vergroot.

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Fotowedstrijd met thema ‘biodiversiteit’

Heb je bomen, een haag, veel bloeiende planten of op een andere manier een levende tuin, balkon of buurt? Maak dan een mooie foto waar de biodiversiteit vanaf spat en deel deze met Arnhem Klimaatbestendig. Je maakt dan kans op een cadeaubon van €25,- bij de Intratuin.

Deel je foto met Arnhem Klimaatbestendig (Facebook en Instagram via @ArnhemKlimaatbestendig en op Twitter via @ArnhemsKlimaat) met #deeljetuin. Op 1 juli worden de beste twee foto’s via de
kanalen van Arnhem Klimaatbestendig gedeeld en kunnen volgers hun stem uitbrengen. Begin juli wordt de winnaar bekend gemaakt.

Dus duik met je fotocamera de tuin in en schiet een levendig
plaatje, deel die met Arnhem Klimaatbestendig en maak kans op Intratuin-cadeaubon t.w.v. € 25,-. Ga voor meer informatie over Arnhem Klimaatbestendig naar www.arnhemklimaatbestendig.nl.

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Continue Reading

Facebook

Populair